Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10 000
Standard
1.1 Menama dan menentukan nilai nombor
Kandungan
(i) Menamakan nilai nombor hingga 10000
a. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
Standard b. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk angka
Pembelajaran c. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
e. Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu
nombor yang diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
Objektif 2. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk
Pembelajaran angka
3. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
4. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
Kenal nombor (Buku teks Muka surat 1-3)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyebut nombor pada papan mata dan nombor
peserta sukan.
3. Murid memadankan angka dengan perkataan
menggunakan kad angka dan perkataan.
Aktiviti
4. Menyatakan nombor yang diwakilkan oleh pembilang atau
abacus.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
aktiviti Muka surat 1-2)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana..........................................

...................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10 000
Standard
1.2 Menulis nombor
Kandungan
(i) Menulis sebarang nombor hingga 10000 apabila diberi nombor
Standard
itu dalam perkataan
Pembelajaran (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10000
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menulis sebarang nombor hingga 10000 apabila diberi
Pembelajaran nombor itu dalam perkataan
2. Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10000
Tulis nombor (Buku teks Muka surat 3)
1. Murid menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan
betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
aktiviti Muka surat 3)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
PdP ditunda

kerana..........................................

...................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard
1.1 Nilai nombor
Kandungan
(ii) Menentukan nilai nombor hingga 10000
(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka
Standard mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
Pembelajaran (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang
nombor yang terletak di antaranya.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka
Objektif mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
Pembelajaran 2. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang
nombor yang terletak di antaranya.
Susun dan banding nombor (Buku teks Muka surat 5-6)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti
aktiviti Muka surat 4)
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
Refleksi
kerana..........................................

...................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard
1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
Kandungan
(i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
(a) seribuseribu,
(b) seratusseratus,
(c) sepuluhsepuluh,
Standard
(ii) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
Pembelajaran
(a) seribuseribu,
(b) seratusseratus,
(c) sepuluhsepuluh,

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif 1. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000
Pembelajaran 2. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000

Aktiviti Bilang nombor (Buku teks Muka surat 7-8)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membilang secara tertib menaik dan menurun
menggunakan garis nombor atau kad angka.
3. Murid melengkapkan rangkaian nombor menggunakan kad
imbasan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 5)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
Refleksi
kerana....................................................

.........

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard
1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor
Kandungan
(i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang
nombor hingga 10000
(ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga
Standard
10000
Pembelajaran (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
nombor dengan menggunakan abakus 4:1

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang
nombor hingga 10000
2. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga
10000
3. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
nombor dengan menggunakan abakus 4:1

Nilai tempat dan nilai digit (Buku teks Muka surat 9-11)
1. Murid memahami nilai tempat dengan menggunakan
dekak-dekak dan carta nilai tempat.
2. Murid memahani nilai digit dengan menggunakan dekak-
dekak.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
Aktiviti
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
aktiviti Muka surat 6)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana..........................................

...................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard
1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor
Kandungan
(iv)Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
Standard
a. sebutan ratus, puluh dan sa
Pembelajaran b. bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mencerakinkan sebarang nombor
Aktiviti Cerakinkan nombor (Buku teks Muka surat 12)
1. Murid mencerakinkan nombor dengan mengasingkan
nombor mengikut nilai tempat atau nilai digitnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
aktiviti Muka surat 7)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana..........................................

...................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard 1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus
Kandungan terdekat
Standard (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada
puluh dan ratus yang terdekat
Pembelajaran
(ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada
Pembelajaran puluh dan ratus yang terdekat
2. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi
Pola nombor (Buku teks Muka surat 13)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melakukan aktiviti simulasi yang melibatkan pelbagai
pola nombor, sama ada disusun berulang dalam tertib
Aktiviti menaik atau menurun.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
aktiviti Muka surat 8)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana..........................................

...................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard
1.6 Membundarkan sebarang nombor
Kandungan
(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada
puluh, ratus dan ribu yang terdekat.
Standard
(ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu
Pembelajaran nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka kepada
puluh, ratus dan ribu terdekat
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada
Objektif puluh, ratus dan ribu yang terdekat.
Pembelajaran 2. Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu
nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka kepada
puluh, ratus dan ribu terdekat
Bundarkan nombor (Buku teks Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu
terdekat.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
aktiviti Muka surat 9)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana..........................................

...................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard
1.7 Menganggar
Kandungan
(i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:
Standard (a) menyatakan kuantiti,
Pembelajaran (b) menggunakan perkataan lebih daripada dan kurang
daripada.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah
Anggar bilangan objek (Buku teks Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu
terdekat.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
aktiviti Muka surat 10)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana..........................................

...................