Anda di halaman 1dari 2

1. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasa dan dipatuhi.

2. Mengenalpasti, menemuduga dan membuat pemilihan pengawas sekolah.

3. Memastikan tugas pengawas dilaksanakan dengan sempurna.

4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan, tertib
dan salahlaku.

5. Menyediakan laporan disiplin murid setiap bulan

6. Merancang dan melaksanakan program pemulihan disiplin murid.

7. Menjalankan hukuman sekiranya diwakilkan oleh Guru Besar.

8. Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa dalam menangani
masalah disiplin.

9. Menyediakan Data SSDM. mengenalpasti data elemen yang releven dari SMM.

10. Menjadi guru penasihat kepada Badan Pengawas Sekolah.

11. Melantik ketua murid dan ketua pengawas serta penolongnya.

12. Mengadakan Majlis Pelantikkan dan Bacaan Ikrar.

13. Menyusun jadual tugas pada waktu pagi,rehat dan pulang.

14. Menyelia dan mengemas kini buku laporan.

15. Mengadakan aktiviti daya peningkatan dan kepimpinan pengawas /motivasi.

16. Mempunyai kuasa menggantung atau memecat perkhidmatan pengawas yang gagal
berkhidmat dengan baik.

17. Memanggil dan menasihat murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin atau
peraturan sekolah.

18. Merekod dan menyimpan data pelanggaran disiplin/salahlaku.

19. Menyedia dan mengedar peraturan-peraturan sekolah.

20. Menentukan peraturan sekolah dipatuhi setiap waktu.

21. Menerapkan nilai-nilai murni.

22. Menjalankan tindakan disiplin atau salahlaku.

23. Merancang/dialog dan perjumpaan dengan penjaga murid.

24. Menjalankan pemeriksaan sport-chek dari semasa ke semasa.