Anda di halaman 1dari 41

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4

PELAJARAN BAB 1 KEFAHAMAN AYAT ( 1 )


TAJUK 1 MANUSIA PERLU BERSYUKUR
1
SOALAN :
Allah telah menghapuskan umat-umat nabi terdahulu di atas kekufuran dan dosa- dosa yang telah mereka lakukan sebagai
pengajaran dan peringatan kepada kita umat nabi Muhammad S.A.W, namun begitu Allah tidak menghapuskan umat Nabi
Muhammad sebagaimana umat-umat nabi terdahulu.

Bagaimanakah anda menunjukkan rasa bersyukur anda kerana dijadikan dikalangan umat nabi Muhammad ?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Banyak melakukan amal dengan sentiasa melakukan Kerana Allah akan mengasihi Kesimpulannya, kita
ibadah amalan sunat tanpa hambanya yang beribadah hendaklah banyak
meninggalkan amalan fardhu kepadanya melakukan amal soleh dan
meninggalkan segala
kemunkaran agar hidup
selamat dunia akhirat
Meninggalkan segala Seperti zina , arak, dadah dan Kerana ianya boleh
perkara-perkara maksiat pergaulan bebas tanpa batasan mendatangkan kemurkaan Allah

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

1 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
PELAJARAN BAB 1 KEFAHAMAN AYAT ( 2 )
TAJUK 2 RASUL PENYAMPAI WAHYU
2
SOALAN :
Allah Swt Mengutuskan Rasul Untuk Mebawa Manusia Ke Jalan Yang Benar.

Sebagai Seorang Yang Beriman, Nyatakan Kenapa Allah Masih Mengutuskan Rasul Kepada Manusia Sedangkan Manusia Telah
Dikurniakan Akal Fikiran.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)
Fikiran manusia terbatas Untuk menjaga kepentingan Ini kerana manusia tiak dapat Oleh itu, kita hendaklah
dan cenderung diri sendiri dan mengikut hawa memikirkan perkara yang telah menggunakan akal dengan
nafsu berlaku dan akan berlaku serta berpandukan al-quran dan
perkara-perkara ghaib. as-sunnah untuk menjalani
kehidupan yang lebih
sempurna.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

2 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4

PELAJARAN BAB 1 KEFAHAMAN AYAT ( 3 )


TAJUK 3 LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA
3
SOALAN :
Farihin merupakan pelajar sekolah yang cemerlang di sekolahnya tetapi kedua orang tuanya sering mengabaikan
tanggungjawab terhadap solat dan menganggap solat tidak perlu dilakukan.

Berikan hujah anda mengapa keadaan sedemikian berlaku.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Kurang penerapan agama Kerana sibuk mengejar Sehingga menganggap solat itu Kesimpulannya, kita
dengan mendalam kemewahan tidak wajib dilakukan hendaklah mengutamakan
dunia solat dalam kehidupan
kerana solat merupakan
tiang agama
Jahil dalam ilmu agama Kerana tidak mempunya masa
untuk belajar ilmu agama

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

3 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
PELAJARAN BAB 1 KEFAHAMAN AYAT ( 4 )
TAJUK 4 HIDAYAH MILIK ALLAH
4
SOALAN :
Fatin ialah seorang muallaf yang memeluk Islam kerana tertarik dengan ajarannya yang murni. Dia mempunyai ibubapa yang
bukan Islam . Sebagai seorang anak yang mahukan ibubapanya juga seagama dengannya, bagaimanakah beliau hendak
berdakwah agar kedua ibubapanya dapat memeluk Islam sepertinya ?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Sentiasa berdoa dan agar diberikan hidayah oleh- Supaya Ibu bapanya tertarik dan Kesimpulannya, untuk
memohon kepada Allah Nya memeluk Islam berdakwah kepada orang
bukan Islam kita perlu
menunjukkan ajaran Islam
kepada mereka dan sentiasa
Fatin perlu menunjukkan Supaya menjadi teladan yang berakhlak mahmudah agar
akhlak yang baik elok mereka memandang Islam
agama yang murni dan
seterusnya mereka memeluk
agama Islam

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

4 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
PELAJARAN BAB 1 KEFAHAMAN AYAT ( 5 )
5 TAJUK 5 AQIDAH TERAS KEHIDUPAN

SOALAN :
Puan Azizah telah memenangi pilihanraya dalam pemilihan jawatan menteri pembangunan wanita.

Pada pendapat anda, apakah tindakan yang perlu dilakukan beliau untuk memartabatkan islam setelah menyandang jawatan
tersebut.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Memastikan Supaya umat islam mudah Mengambil contoh Kesimpulannya, sesebuah


pembangunan yang melaksanakan tuntutan islam. pembangunan negara oleh negara hendaklah dipimpin
dijalankan selaras dengan pemimpin islam yang terdahulu oleh pemimpin islam agar
syariat islam dapat memastikan setiap
prasarana dan
pembangunan yang
dilakukan menepati lunas-
lunas islam.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.
5 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
PELAJARAN BAB 1 KEFAHAMAN AYAT ( 6 )
TAJUK 6 CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
6
SOALAN :
Laungan Azan Yang Diperdengarkan Setiap Kali Masuk Waktu Solat Mengajak Umat Islam Untuk Bersolat Dan Seterusnya
Mengajak Mereka Untuk Beroleh Kejayaan.

Sejauh Mana Anda Sebagai Seorang Pelajar Muslim Mampu Meraih Kejayaan Dengan Bersolat.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)
Kesimpulannya, Kita
Menjaga solat dengan Kerana Solat Yang Sempurna Sebagai Bekalan Akhirat hendaklah berusaha untuk
melaksanakan segala Dan Khusyuk Membolehkan mendapatkan Solat Yang
rukunnya dan syaratnya Solat Diterima Oleh Allah Sehingga Membentuk Disiplin Sempurna Dan Khusyuk yang
Diri membolehkan Seseorang
Pelajar Itu Mengatur Urusan
Hidup Dengan Sebaiknya
berusaha mendapatkan Agar solat diterima Allah Sebagaimana Firman Allah Yang
khusyuk dalam solat Bermaksud Sesungguhnya Solat Mampu Menceburi Bidang
Itu Dapat Mencegah Seseorang Ilmu Fardhu Ain Dan Fardhu
Daripada Melakukan Kejahatan Kifayah Yang
Dan Kemungkaran. Membolehkannya Beroleh
Kejayaan Dunia Dan Akhirat
6 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 1 KEFAHAMAN AYAT ( 7 )
TAJUK 7 NASIHAT LUQMANUL HAKIM
7
SOALAN :
Luqman digelar Al-Hakim kerana kata-kata hikmah beliau serta kisahnya yang menjadi pengajaran kepada umat Islam.
Nasihat-nasihat beliau kepada anaknya ada disebutkan dalam Al-Quran.

Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda dapat merealisasikan nasihat-nasihat Luqman dalam hidup anda?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Saya akan sentiasa Dengan melaksanakan segala Supaya hidup saya akan sentiasa Kesimpulannya, Kita
mengesakan Allah suruhannya tanpa diberkati Allah hendaklah sentiasa menjaga
mensyirikkan dengan yang lain hubungan kita dengan Allah
Supaya saya menjadi manusia dan hubungan kita sesama
yang sentiasa beriman dan manusia agar hidup
sentiasa berbuat perkara diberkati Allah.
Saya akan sentiasa Kerana mereka telah kebaikan
berbuat baik kepada membesarkan dan mendidik
kedua ibubapa saya

7 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 2 KEFAHAMAN HADITH ( 1 )
8 TAJUK 1 MAKANAN YANG BAIK

SOALAN :
Kebanyakan produk makanan dipasaran dihasilkan oleh bukan islam.

Sebagai seorang muslim, apakah pandangan anda terhadap situasi tersebut?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Prihatin Dan Berhati-Hati Diketahui Melalui Tanda Halal Makanan yang baik menjamin Kesimpulannya, kita
Tentang Status Halal Jakim kesempurnaan ibadah hendaklah berusaha
memberi kesedaran kepada
umat islam agar menjadi
pengeluar produk muslim.
Menasihati Kawan-Kawan Bertepatan dengan maksud
Agar Mementingkan hadis agar memilih makanan
Makanan Yang yang baik
Diuasahakan Oleh Orang
Islam

8 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 2 KEFAHAMAN HADITH ( 2 )
9 TAJUK 2 PERPADUAN TERAS KEMAJUAN

SOALAN:
Dewasa ini penindasan terhadap masyarakat islam secara berterusan oleh musuh islam sama ada di palestin, bosnia,
chechnya atau pattani dilihat sebagai satu kegagalan umat islam dalam mengenal pasti kelemahan diri masing-masing.

Apakah tindakan anda sebagai seorang pelajar muslim dalam mengatasi masalah ini?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Menanamkan kesatuan Agar dapat memfokuskan Ini dapat mengukuhkan Kesimpulannya, kita
akidah dalam diri sesama kepada satu matlamat. silaturrahim dalam kalangan hendaklah mengamalkan
rakan muslim di sekolah rakan-rakan di sekolah sekaligus setiap saranan rasulullah
membentuk ikatan saw dalam hal menjaga
persaudaraan sesama islam hubungan sesama manusia
Menghindari setiap sifat Seperti hasad dengki, benci apabila dewasa kelak. khususnya sesama islam.
mazmumah membenci dan sebagainya.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

9 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
PELAJARAN BAB 3 AQIDAH ( 1 )
10 TAJUK 1 PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

SOALAN :
Segelintir masyarakat hari ini masih mengamalkan amalan nenek moyang mereka yang bercanggah dengan syariat Islam iaitu
amalan khurafat seperti amalan mandi bunga untuk buang perkara malang dalam diri seseorang .

Apakah hujjah anda ?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Mereka kurang didikan Kerana mereka yang Contohnya perkara ini berlaku Kesimpulannya, Kita perlu
agama mengamalkan menganggap kepada bakal pengantin membantu masyrakat yang
perkara ini boleh dilakukan masih melakukan amalan ini
dengn memberi didikan
Dan mandi untuk berubat yang agama yang secukupnya dan
dikatakan boleh membuang menghalang perbuatan
Perkara ini menjadi Kerana masih diteruskan oleh hantu dalam badan mereka .
amalan tradisi nenek generasi baru sekarang
moyang

10 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN
BAB 3 AQIDAH ( 2 )
11 TAJUK 2 DOSA-DOSA BESAR

SOALAN :
Kejadian Ragut Sering Terjadi Dalam Masyarakat Malaysia Kebelakangan Ini.

Pada Pandangan Anda Bagaimanakah Kerajaan Atau Pihak Berwajib Boleh Menangani Masalah Ini Daripada Terus Lebih
Berleluasa.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Pendidikan pencegahan Bermula daripada peringkat Seperti memanggil pihak polis Maka dengan ini negara
jenayah sekolah memberikan ceramah berkenaan akan aman melalui
pendidikan pencegahan jenayah pelaksanaan hukuman
mengikut syariat islam
@
Mengenakan hukuman Kerana jenayah ini boleh Seperti memberikan hukuman
yang berat mengakibatkan kematian atau penjara seumur hidup @
kecacatan kepada mangsa hukuman gantung
11 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 3 AQIDAH ( 3 )
TAJUK 3 TUNTUTAN TAUBAT
12
SOALAN :
Taubat merupakan cara manusia untuk memohon keampunan kepada Allah di atas segala dosa yang telah dilakukan.

Bagaimanakah untuk mendapatkan taubat yang dilakukan itu benar-benar ikhlas kerana Allah?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Melakukan dengan dengan tidak mengulangi lagi Sebagaimana Rasulullah Kesimpulannya, Kita
bersunguh-sunguh kesalahan dan dosa lalu beristighfar 1000 kali sehari hendaklah sentiasa berfikir
sebelum melakukan setiap
Agar taubat yang dilakukan akan perbuatan agar tidak
diterima oleh Allah terjerumus kepada dosa
Melakukan taubat bukan Kerana taubat yang ikhlas
kerana terpaksa atau mesti dilakukan dengan dengan Dan kita hendaklah sentiasa
sebab lain selain aAllah sepenuh hati Agar kita tidak mengulangi dosa beristigfar setiap hari

12 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
lalu walaupun dalam keadaan sebagaimana yang dilakukan
terpaksa Rasulullah

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 1 )
13 TAJUK 1 LAMBAIAN KAABAH ( KEWAJIPAN HAJI DAN UMRAH )

SOALAN :
Melaksanakan ibadah haji / umrah menggunakan duit pinjaman dari bank konvensional.

Apa pandangan anda, berikan hujjah anda untuk mengukuhkan alasan anda.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Setuju. Boleh guna untuk Sumber bank jelas halal (bank Tiada masalah semasa membuat Kesimpulannya, kita
tunaikan haji islam) ibadah haji /umrah wajiblah melaksanakan haji
Laksana haji dalam masa Lebih focus dan berdisiplin sekali seumur hidup
muda/ kuat/awal dalam laksana ibadah bergantung dengan keadaan
Mampu untuk bayar semula sendiri.
secara ansurans. Wajib bagi orang yang
Tidak setuju. Untuk Berhutang tidak digalkkan berkemampuan
gunakan wang tersebut dalam agama Termasuk dalam kumpulan yang
untuk tunaikan haji / Khuatir tak mampu bayar tidak diwajibkan lagi
13 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
umrah semula walaupun secara Boleh memilih upah haji setelah
ansurans cukup duit

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 2 )
TAJUK 2 SEMBELIHAN
14
SOALAN :
Permintaan menu makanan berasaskan ayam di sesebuah negara sedang meningkat .

Bincangkan penggunaan aliran elektrik dalam penyembelihan demi memenuhi keperluan pengguna

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan )

Penggunaan eletrik dalam Kerana permintaan bilangan Ini Dapat Dibuktikan Daripada Kesimpulannya, kaedah
sembelihan adalah harus ayam yang diperlukan dalam Beberapa Negara Yang penyembelihan dengan
satu masa sangat meningkat Mempunyai Kepadatan menggunakan alat elektrik
Penduduk Islam Seperti Malaysia perlu digiatkan dan
Dan Indonesia diperluaskan

14 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 3 )
15 TAJUK 3 QURBAN

SOALAN :
Pembahagian daging korban boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu fakirmiskin, orang ramai dan individu yang berkorban.

Mengapakah pengendalian daging korban dijalankan secara adil dan saksama ?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Hasil korban dapat Terutamanya golongan yang Agar dapat memupuk perasaan Kesimpulannya, agihan
dinikmati bersama kurang berkemampuan muhibbah dan silaturrahim di daging hendaklah diuruskan
kalangan umat islam oleh pihak yang
bertanggungjawab seperti
ajk masjid atau surau.

15 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 4 )
TAJUK 4 AKIKAH/1
16/1
SOALAN :
Akikah dilakukan sempena mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada allah di atas
penganugerahan cahaya mata.

Pada pandangan anda bagaimanakah ibadah akikah ini dapat mengukuhkan institusi kekeluargaan ?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Mengadakan Majlis Dengan menjemput semua ahli Agar dapat menikmati jamuaan Kesimpulannya, ibu bapa
Akikah keluarga jauh dan dekat kenduri berrsama-sama dan perlu mengambil berat
Dan Kenduri Kesyukuran meraikan kedatangan cahaya tentang majlis akikah yang
mata baru merupakan sunat muakkad
yang semakin diabaikan oleh
umat islam.

16 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN
BAB 4 IBADAH ( 4 )
16/2 TAJUK 4 AKIKAH/2

SOALAN :
Ibu Aminah tidak mampu mengakikahkan aminah ketika kecil sehinggalah aminah meningkat dewasa.

Apakah pandangan anda terhadap masalah yang berlaku?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Ibu bapa tidak mampu kerana mereka beranggapan Ibu bapa yang tidak mampu Kesimpulannya, ibubapa
dari segi kewangan. akikah tidak menjadi kewajiban mengakikahkan anak ketika kecil seharusnya menabung untuk
untuk melaksanakannya. boleh mengakikahkan anak persediaan akikah dan tidak
mereka walaupun sudah baligh. menjadi masalah juga jika
ibu bapa tidak mampu

17 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
melaksanakannya.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 5 )
TAJUK 5 JUAL BELI DAN SEWA
17
SOALAN :
Dalam rajah di atas, menunjukkan amalan yang dituntut dalam islam.

Pada pandangan anda, sejauhmanakah amalan ini memberi kesan pada ekonomi islam dan apakah kebaikannya kepada
hubungan sosial?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Pada pendapat saya, Amalan ini dapat membantu Amalan ini juga dapat Kesimpulannya, amalan
amalan ini adalah amalan mengembangkan ekonomi mengeratkan hubungan muamalat secara cewa ini
sewa. umat islam disamping dapat silaturrahim antara penyewa dan sangat bermanfaat dan
menambahkan sumber pemberi sewa kerana amalan ini memberi kebaikan kepada

18 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
pendapatan individu. saling bantu membantu wujud banyak pihak.
secara sihat.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 6 )
TAJUK 6 GADAIAN DAN SYARIKAT /1
18/1
SOALAN :
Pada masa kini, bank tempatan di negara kita turut menyediakan urus niaga gadaian islam yang dikenali sebagai ar-rahnu
telah berjaya menarik perhatian yang ramai termasuk orang bukan islam untuk melakukan urusan gadaian.

Pada pendapat anda, mengapakah berlakunya situasi berikut?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Gadaian islam menjadi Kerana tidak mengenakan Hal Ini Kerana Konsep Gadaian Umat Islam Hendaklah
pilihan bagi merengankan sebarang bayaran faedah/riba Islam Adalah Untuk Melahirkan Memilih Urus Niaga Gadaian
beban pengadai atau mengandungi unsur-unsur Sikap Tolong-Menolong Dan Secara Islam Supaya Dapat
19 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
gharar Berkerjasama Memartabatkan System
Ekonomi Islam

Barang gadaian tetap Walaupun tidak di tebus dalam


menjadi hak pemilik tempoh yang telah ditetapkan

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 6 )
TAJUK 6 GADAIAN DAN SYARIKAT /2
18/2
SOALAN :
Penubuhan Sesebuah Syarikat Islam Dapat Memupuk Semangat Kerjasama Di Antara Muslim.

Kemukakan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Melalui Penubuhan Menyebabkan Timbul Kekuata Kesannya, Masyarakat Islam Kesimpulannya, Pihak
Syarikat, Seseorang Yang Di Dalam Menghadapi Pelbagai Ersatu Padu Di Dalam Menjalani Kerajaan Perlu Memberi
Mempunyai Kekuatan Risiko. Kehidupan Seharian. Bantuan Modal Dan
Modal Dapat Bergabung Kemahiran Kepada Orang
Dengan Mereka Yang Islam Yang Berkelayakan
20 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
Mempunyai Kemahiran Supaya Sistem Ini
Pengurusan Berterusan.

Syarikat Juga Dapat Melalui Pertemuan Dan


Mengeratkan Mesyuarat Yang Sering
Silaturrahim Di Antara Diadakan.
Ahli

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 6 )
18/3 TAJUK 6 GADAIAN DAN SYARIKAT /3

SOALAN :
Ali ingin menubuhkan syarikat bersama rakannya dalam pengurusan jenazah.

Cadangkan tindakan awal beliau.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Ali hendaklah memastikan Seperti berakal, baligh, Perkongsian ini dapat Kesimpulannya, ali
keahlian syarikatnya merdeka dan kemahuan sendiri memudahkan masyarakat di hendaklah meningkatkan
samping membimbing ilmu pengetahuan berkait
masyarakat bekerjasama antara dengan pengurusan
21 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
satu sama lain perniagaan agar
Kemudaian menetapkan Agar dapat membeli keperluan perniagaannya berdaya
modal rm500 seorang bagi pengurusan jenazah. saing

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 7 )
19/1 TAJUK 7 HUTANG, INSURANS DAN SAHAM /1

SOALAN :
Syarikat X Sdn Bhd Yang Sedang Mengalami Kerugian Telah Menjual Saham Syarikat Kepada Dato Ali Dengan Harga Yang
Tinggi.

Pada Pandangan Anda, Adakah Tindakan Syarikat Ini Mengikut Lunas-Lunas Islam?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Menyalahi Syariat Islam Kerana Ia Mengandungi Unsur Ini Menyebabkan Pergaduhan Kesimpulannya, Saham
Spekulasi Dan Satu Pihak Yang Lain Tersbut Boleh Dijual Setelah

22 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
Dizalimi. Bakal Pembeli Mendapat
Penjelasan Mengenai
Kedudukan Saham Syarikat
Tidak Akur Dengan Kerana Kurangnya Agar Pembeli Tidak Dizalimi .
Kehendak Muamalah Pengetahuan Pembeli Akan
Islam Kedudukan Saham Syarikat
Tersebut.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 4 IBADAH ( 7 )
TAJUK 8 HUTANG, INSURANS DAN SAHAM /2
19/2
SOALAN :
Ahmad telah membeli sebuah kereta pada bulan lepas. Namun eliau telak mengalami kemalangan yang mengakibatkan
kakinya patah dan keretanya remuk.

Apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh Ahmad bagi membela nasib dirinya.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Ahmad boleh membuat Bagi memperbaiki kertanya Insurans adalah satu kemudahan Kesimpulannya, kita
tuntutan insuran berupa manfaat pampasan dang diharuskan mengambil
23 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
kemalangan jalan raya. yang rosak. anti rugi bagi ahli yang ditimpa insurans sebagai langkah
musibah melalui insurans am untuk menuntut ganti rugi
yang dibayar setiap tahun. apabila ditimpa musibah.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 5 TAMADUN ISLAM ( 1 )
TAJUK 1 KERAJAAN KHULAFA AR-RASYIDIN
20
SOALAN :
Keadaan Kacau Bilau Yang Berlaku Di Negara-Negara Arab Sekarang, Berkait Rapat Dengan Masalah Kepimpinan Sesebuah
Negara.

Berikan Pandangan Anda Mengapakah Situasi Ini Berlaku?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

24 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
Pemimpin Negara Tidak Seperti Tidak Amanah, Zalim Sehingga Mengakibatkan Oleh Itu, Seorang Pemimpin
Mengamalkan Akhlak Berlaku Perpecahan Dan Hendaklah Dilantik
Rasulullah S.A.W Peperangan Dalam Negara Dikalangan Orang Yang
Beriman Dan Bertakwa
Supaya Dapat Memikul
Amanah Dan
Bertanggungjawab

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 5 TAMADUN ISLAM ( 2 )
21 TAJUK 2 KERAJAAN BANI UMAIYAH

SOALAN :
Kerajaan Bani Umaiyyah amat menekankan perkembangan ilmu sehingga menjadikan basrah sebagai pusat penyebaran ilmu
pengetahuan dan istana khalifah menjadi tempat penyebaran ilmu.

Bagaimana pendidikan dapat menjadikan malaysia sebuah negara maju?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)
25 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
Penguasaan Pelbagai Ilmu Seperti Ilmu Fardu Ain Dan Tanpa Kesepaduan Ilmu Fardu Oleh Itu Penguasaan Ilmu
Fardu Kifayah Ain Dan Fardu Kifayah Akan Dalam Pelbagai Bidang Serta
Menyebabkan Rasuah, Pecah Akhlak Yang Mulia Dapat
Amanah, Korupsi Sehingga Melahirkan Masyarakat Dan
Melemahkan Ekonomi Dan Negara Yang Maju.
Selain itu, penguasaan Kerana Keperluan Dalam Pembangunandan Negara.
dalam bidang kemahiran Bidang Perindustrian Dan
juga sama penting Teknologi Amat Memerlukan
Tenaga Mahir

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 6 TOKOH ( 1 )
22 TAJUK 1 AL-IMAM ABU HANIFAH R.H

SOALAN :
Imam Abu Hanifah Adalah Salah Seorang Tokoh Mazhab Feqah Yang Masyhur. Beliau Sangat Tegas Dan Tetap Pendirian
Dalam Sebarang Perkara Berkaitan Islam. Beliau Telah Menolak Jawatan Ketua Hakim Negara Yang Ditawarkan Kepada Beliau.
Pada Pandangan Anda, Mengapakah Imam Abu Hanifah Berbuat Demikian?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)
26 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
Bebas Mengeluarkan Agar Dapat Menegakkan Akibatnya, Beliau Dikenakan Kesimpulannya, Kita
Pendapat Tanpa Sekatan Kebenaran Hukum Penjara Kerana Hendaklah Sentiasa
Penolakan Jawatan Itu Berpegang Teguh Dengan
Menandakan Penentangan Kebenran Islam Walaupun
Berani Berkata Benar Supaya Dapat Menegur Pihak Beliau Terhadap Pemerintah. Pahit Untuk Diperkatakan.
Pemerintah Melaksanakan
Pemerintahan Yang
Berlandaskan Hukum Allah

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 6 TOKOH ( 2 )
23 TAJUK 2 AL-IMAM MALIK R.H

SOALAN :
Imam Malik merupakan seorang tokoh yang cerdas dan kuat ingatan sehingga beliau mampu menghafaz al-quran dan al-hadis
sejak kecil.

Bagaimanakah anda dapat mencontohi keperibadian beliau ini?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


27 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Menjauhi Makanan Supaya Hati Menjadi Bersih, Kerana Makanan Yang Haram / Kesimpulannya, Kita
Haram / Syubhah Jiwa Menjadi Tenang Dan Syubhah Sukar Menerima Ilmu Hendaklah Menjauhi
Mudah Menghafaz Makanan Haram / Syubhah
Untuk Membentuk Akal
Yang Cerdas Dan Kuat
Ingatan.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 6 TOKOH ( 3 )
TAJUK 3 AL-IMAM AS-SYAFIE R.H
24
SOALAN :
Imam Syafie Rahimahullah mempunyai ketajaman akal fikiran yang luar biasa sejak kanak-kanak lagi. Ketika berusia Sembilan
tahun, beliau telah menghafaz Al-Quran.

Sebagai seorang pelajar bagaimana anda ingin mencontohi Imam Syafie menghafaz Al-Quran dengan baik.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN

28 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Mempelajari dan Dengan selalu membacanya Agar mudah untuk Kesimpulannya, Kita
mengetahui maksud ayat ketika solat dan luar solat menghafaznya dengan hendaklah rajin membaca
sempurna maksud ayat dan
mengulangi bacaan ayat
dalam solat agar mudah
Rajin menghafaz al-quran Dengan membacanya dengan Sering mengulanganinya pada ingat ayat- yang di hafaz
cara hafazan dihadapan guru setiap masa sebagaimana Imam Syafie
atau rakan sebaya

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 6 TOKOH ( 4 )
25 TAJUK 4 AL-IMAM AHMAD BIN HANBAL R.H

SOALAN :
Imam Ahamad bin Hanbal merupakan tokoh Ilmu Islam yang dikagumi dan tokoh yang sangat masyhur dalam bidang ilmu
fekah . Beliau sentiasa dihujani pelbagai ujian dan cabaran dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu kepada mesyarakat.

Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengambil iktibar daripada keperibadian Imam Ahmad demi mencapai
matlamat hidup anda ?

29 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN
(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Menjadi seorang pelajar Supaya sentiasa fokus dalam Serbagai contoh, Imam Ahmad Kesimpulannya, Kita
yang tetap dengan pelajaran dan tidak sanggup dipenjarakan oleh mestilah menuntut ilmu
pendirian terpengaruh dengan rakan- beberapa Khalifah Abasiyah dengan bersungguh-
rakan yang bersikap negatip disebabkan masih memegang sungguh dan memanfaatkan
fatwanya bahawa Al-quran ilmu yang dipelajari untuk
bukan makhluk. kemaslahatan bersama agar
agama Islam itu sentiasa
dipandang mulia .

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 6 TOKOH ( 5 )
26 TAJUK 5 AL-IMAM BUKHARI R.H

SOALAN :
Imam al-Bukhari seorang yang gigih dalam mengumpul hadis.

Pada pendapat anda, apakah tindakkan yang perlu diambil untuk mencontohi Imam Al-Bukhari dalam menuntut Ilmu.

30 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN
(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Pada Pendapat Saya, Untuk Mencontohi Imam Al- Supaya Kehidupan Saya Lebih Kesimpulannya Oleh Itu Kita
Menuntut Ilmu Adalah Bukhari Dalam Menuntut Ilmu Maju Hendaklah Rajin Menuntut
Wajib Kepada Semua Saya Akan Sentiasa Memohon Ilmu Untuk Menjamin
Orang Muslim Pertolongan Adan Petunjuk Kehidupan Yang Sempurna
Allah Serta Kuat Ibadah Di Dunia Dan Akhirat

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 6 TOKOH ( 6 )
TAJUK 6 AL-IMAM GHAZALI R.H
27
SOALAN :
Kemasyhuran tokoh-tokoh ilmuan terdahulu sebagai ilmuan menjadi rujukan dan kebanggan umat islam sehingga kini.
Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda membantu menaikkan nama sekolah anda ke peringkat tinggi.

31 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN
(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Berusaha mencari ilmu Walaupun sukar untuk Hal ini kerana orang yang Kesimpulannya, sebagai
dan kemahiran yang mendapat ilmu tersebut berilmu dan berkemahiran akan pelajar, seharusnya kita
baharu di pandang tinggi oleh orang sentiasa melakukan
lain. perubahan dalam
Sentiasa mendampingi Agar dapat berkongsi ilmu dan mencetuskan idea baharu
orang-orang yang berilmu pengalaman daripada mereka berdasarkan ilmu agar kita
menjadi pelajar yang kreatif
dan inovatif

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 1 )
28 TAJUK 1 AKAL CAHAYA KEHIDUPAN ( ADAB BERFIKIR )

SOALAN :
Kes Kes Penderaan Sering Berlaku Dalam Masyarakat Kini Sehingga Menyebabkan Kehilangan Jiwa Dan Harta Benda
Disebabkan Tindakan Mereka Yang Melulu.

Bagaimanakah Anda Mengatasi Masalah Ini. Berikan Hujah Anda.

32 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN
(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Hujah Saya Ialah Supaya Terhindar Daripada Hal Ini Kerana Dengan Akal Konklusinya, Kita Sebagai
Seseorang Itu Mestilah Perbuatan Keji Yang Boleh Seseorang Itu Dapat Umat Islam Hendaklah
Menggunakan Nikmat Merosakkan Diri Dan Orang Menyelesaikan Sesuatu Perkara Sentiasa Memelihara Akala
Akal Dengan Sebaik Lain Berlandaskan Al-Quran Dan Al- Agar Dapat Menakul Sesuatu
Mungkin Sunnah Perkara Dengan Rasional.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 2 )
29 TAJUK 2 ADAB BERHIAS DIRI

SOALAN :
Aminah Telah Mengambil Suntikan Vitamin C Untuk Menegangkan Kulitnya Bagi Menarik Perhatian Orang Ramai.

Sebagai Seorang Kawan, Berikan Pandangan Anda Terhadap Tindakan Aminah Di Atas.

33 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN
(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Saya Akan Menasihati Kerana Tindakannya Itu Boleh Seperti Penyakit Radang Kulit Oleh Itu, Kita Hendaklah
Aminah Agar Berhenti Mendatangkan Penyakit Dan Dan Lain-Lain Sentiasa Bersyukur Dengan
Dari Mengambil Suntikan Dilarang Dalam Islam Ciptaan Allah Swt Demi
Tersebut Mendapat Keredhaan Di
Dunia Dan Di Akhirat.

Saya akan mengingatkan Kerana Tindakannya Itu Boleh


aminah tentang dosa dan Mengubah Bentuk Kejadian
pahala Allah Swt Dan Memudharatkan
Kesihatan

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 3 )
TAJUK 3 ADAB MENJAGA ORANG SAKIT
30
SOALAN :
Laila Telah Ditugaskan Oleh Kakaknya Untuk Menjaga Ibunya Yang Terlantar Sakit Di Hospital.Semasa Beliau Menjaga Ibunya
Laila Tidak Mengingatkan Ibunya Tentang Solat.

Berikan Pandangan Anda Tentang Situasi Berikut?


34 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN
(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Pada pandangan saya Kerana solat wajib dilakukan -Kerana solat merupakan tiang Sebagai seorang yang
Laila perlu sentiasa dalam apa jua cara sekalipun agama bertanggungjawab untuk
menjaga dan menjaga orang sakit, kita
mengingatkan ibunya -Solat merupakan penawar bagi perlu sentiasa kita perlu
tentang keperluan solat sakit dapat mengurangkan mengingatkan tentang
lima waktu kesakitan yang dihadapi kewajipan sebagai seorang
islam walaupun dalam
keadaan sakit

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 4 )
TAJUK 4 ADAB AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR
31

35 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
SOALAN :
Ibu Bapa Ahmad Jarang Menunaikan Ibadah Wajib Di Rumah Seperti Solat.
Sebagai Anak Yang Taat Dan Soleh, Apakah Tindakan Yang Wajar Dilakukan Ahmad Agar Dapat Melaksanakan Tuntutan Amar
Makruf Nahi Mungkar Di Rumahnya?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Sentiasa Mengajak Ibu Supaya dapat menarik minat Ini Kerana Ibadah Khususnya Kesimpulannya, Kita
Bapanya Untuk ibu bapanya untuk mendekati Solat Menjadikan Diri Seseorang Hendaklah Mengamalkan
Menunaikan Solat Secara solat. Akan Terasa Dekat Dengan Allah Cara Hidup Islam Untuk
Berjemaah Sekaligus Melatih Jiwa Untuk Melahirkan Keluarga Sakinah
Berkeinginan Dalam Melakukan Yang Sentiasa Diredhai Allah
Setiap Suruhan Allah. Taala.

Mendoakan Kelembutan Agar Dapat Melaksanakan


Hati Kedua Ibu Bapanya Perintah Allah Dengan Lebih
Baik

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 5 )
TAJUK 5 ADAB TEMPAT REKREASI
32
36 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
SOALAN :
Di Taman permainan kanak-kanak sering kita lihat notis amaran yang menghalang individu yang berumur lebih 12 tahun
bermain di kawasan tersebut, tetapi malangnya masih terdapat segelintir individu yang tidak menghiraukan notis tersebut.

Pada pandangan anda mengapakah perkara ini berlaku ?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Kerana individu tersebut Kerana permainan itu hanya Agar ianya tidak rosak dan Kesimpulannya, kita
tidak ada kesedaran sivik untuk permainan kanak-kanak boleh digunakan lagi hendaklah mempunyai
dalam menjaga harta sahaja dan perlu di jaga kesedaran sivik dalam diri
benda awam untuk menjaga harta
kemudahaan awam dan
tidak merosakkannya.

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 6 )
33 TAJUK 6 ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM

37 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
SOALAN :
Kemasyhuran tokoh-tokoh ilmuan terdahulu sebagai ilmuan menjadi rujukan dan kebanggan umat islam sehingga kini.

sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda membantu menaikkan nama sekolah anda ke peringkat tinggi.

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Berusaha mencari ilmu Walaupun sukar untuk Hal ini kerana orang yang Kesimpulannya, sebagai
dan kemahiran yang mendapat ilmu tersebut berilmu dan berkemahiran akan pelajar, seharusnya kita
baharu di pandang tinggi oleh orang sentiasa melakukan
lain. perubahan dalam
mencetuskan idea baharu
Sentiasa mendampingi Agar dapat berkongsi ilmu dan
berdasarkan ilmu agar kita
orang-orang yang berilmu pengalaman daripada mereka
menjadi pelajar yang kreatif
dan inovatif

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 7 )
34 TAJUK 7 ADAB MENZIARAHI JENAZAH
38 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
SOALAN :
Anda pergi menziarahi jenazah jiran anda baru sahaja meninggal dunia. Setibanya di situ anda terhidu bau yang kurang
menyenangkan dari arah jenazah , terdapat beberapa orang yang hadir berbisik-bisik sambil menuding jari kepada jenazah.

Apakah tindakan anda ?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Saya akan menguruskan Dengan memandikan, Supaya jenazah dapat Kesimpulannya, Kita
jenazah dengan sempurna mengkafankannya, disempurnakan dengan baik dan hendaklah menziarahi
menyembahyangkannya cepat tanpa sebarang masalah jenazah serta turut serta
sebelum dikebumikan dalam pengurusan jenazah

Berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa si mati Kita juga perlu menjaga
adab-adab ketika menziarahi
jenazah

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 8 )
TAJUK 8 ZIKRULLAH PENGUBAT HATI ( ADAB BERZIKIR )
39
35 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
SOALAN :
Budaya k-pop yang melalaikan amat mempengaruhi kehidupan remaja masa kini.

Berdasarkan situasi di atas, apakah tindakkan anda untuk mengatasi masalah tersebut?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Sentiasa mengingati Allah Untuk memantapkan iman Agar tidak terjebak dengan Kesimpulannya remaja
dalam setiap keadaan gelaja negatif hendaklah mencari hiburan
alternative yang
berlandaskan Islam untuk
memenuhi tuntutan jiwa
Memantapkan pendidikan Supaya remaja sentiasa taat remaja
agama dalam diri remaja perintah Allah

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT SPM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4


PELAJARAN BAB 7 AKHLAK ISLAMIAH ( 9 )
TAJUK 9 ADAB DENGAN RASULULLAH S.A.W
40
36
20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU
SOALAN :
Pada Setiap Tahun, Kebanyakkan Umat Islam Akan Berselawat Ketika Menyambut Sambutan Maulidur Rasul Sebagai
Mengingati Kelahiran Rasulullahs.A.W

Pada Pendapat Anda, Apakah Yang Akan Berlaku Sekiranya Pengalaman Ini Menjadi Satu Budaya Sahaja?

ISI HURAIAN HURAIAN LENGKAP KESIMPULAN


(sebab/akibat/contoh) ( Cadangan)

Pada Pendapat Saya, Rasa Kerana Pengamalan Selawat Seperti Majlis Mencukur Rambut Kesimpulannya, Umat Islam
Cinta Dan Kasih Kepada Hanya Diadakan Pada Musum- Bayi Hendaklah Sentiasa
Rasulullah Akan Mula Musim Tertentu Sahaja Berselawat Di Samping
Terhakis Ini Menyebabkan Pengamalan Mengamal Sunnah
Sunah Rasul Tidak Di Lakukan Rasulullah Agar
Pada Setiap Waktu Memperolehi Syafaat
Baginda Di Akhirat Kelak

KATA HUBUNG : SUPAYA, DENGAN, KERANA, SERTA, KEMUDIAN, AGAR, MESKIPUN, SEKIRANYA, SEMOGA, HINGGA, SEMENTARA, SETELAH, KETIKA, WALAUPUN.

41 20 April 2015: Bengkel KBAT Pendidikan Islam SPM Siri 2 Daerah Johor Bahru Tahun 2015
Hakcipta asal @ PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH JOHOR BAHRU