Anda di halaman 1dari 14

KERTAS KERJA

KURSUS PENGURUSAN JENAZAH


BADAN KEBAJIKAN MASJID BATU TALAM,
RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR.

TARIKH

TEMPAT
MASJID BATU TALAM
RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR.

ANJURAN
BADAN KEBAJIKAN MASJID BATU TALAM,
RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR.

DENGAN KERJASAMA
PEJABAT AGAMA ISLAM PAHANG,
DAERAH RAUB.

TEMA
Ke tanah jua kita akhirnya
Ke tanah jua kita akhirnya

KERTAS KERJA
KURSUS PENGURUSAN JENAZAH
BADAN KEBAJIKAN MASJID BATU TALAM,
RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR.

1.0 TUJUAN

Tujuan program ini diadakan adalah untuk memohon pertimbangan dan kelulusan serta bantuan
kewangan dari Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel) untuk mengadakan Kursus Pengurusan
Jenazah Kolej Pendeta Zaba (KPJKPZ) sesi 2013/2014.

2.0 PENDAHULUAN

Kursus Pengurusan Jenazah Kolej Pendeta Zaba (KPJKPZ) merupakan program anjuran
Eksekutif Kerohanian dan Sivik Majlis Eksekutif Pelajar Kolej Pendeta Zaba. Kursus ini
berfungsi sebagai wadah untuk mahasiswa/i menimba ilmu berkaitan hal ehwal agama Islam.
Selain itu, ia bertujuan memupuk nilai-nilai kemanusiaan dan membentuk golongan mahasiswa/i
yang dapat berbakti kepada masyarakat melalui ilmu yang dipelajari serta mewujudkan sikap
kerjasama dan bertanggungjawab antara para pelajar khususnya penghuni Kolej Pendeta Zaba,
Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak dapat dinafikan sebahagian besar daripada mahasiswa/i
telah mengetahui tentang cara pengurusan jenazah. Akan tetapi, dengan adanya KPJKPZ ini akan
dapat menambahkan lagi pengetahuan dan melakukan penambahbaikan dari sudut kefahaman
kita tentang perkara ini.

3.0 MISI

Memberi pendedahan awal dan menyeluruh kepada para pelajar Kolej Pendeta Zaba berkaitan
cara pengurusan jenazah. Selain itu, melahirkan golongan mahasiswa/i yang cakna terhadap soal
pengurusan jenazah dalam Islam.
Ke tanah jua kita akhirnya

4.0 MATLAMAT

Matlamat utama diadakan Kursus Pengurusan Jenazahadalah :

4.1 Membangkitkan rasa keinsafan kepada mahasiswa/i untuk lebih mendekatkan diri kepada
Allah.
4.2 Membentuk satu kerjasama yang erat antara Eksekutif Kerohanian dan Sivik Kolej
Pendeta Zaba dengan Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia melalui penganjuran
kursus ini.

5.0 OBJEKTIF

Objektif Kursus Pengurusan Jenayah adalah :

5.1 Membentuk mahasiswa/i yang berilmu dalam perkara berkaitan pengurusan jenazah
berdasarkan Islam.
5.2 Melahirkan mahasiswa/i yang boleh berbakti kepada masyarakat berdasarkan ilmu yang
dipelajari melalui kursus ini.
5.3 Ilmu berkaitan pengurusan jenazah dalam Islam dapat diperkembang dengan lebih
menyeluruh.

6.0 TEMA

Ke tanah jua kita akhirnya

7.0 ANJURAN

Eksekutif Kerohanian dan Sivik


Majlis Eksekutif Pelajar
Kolej Pendeta Zaba
Universiti Kebangsaan Malaysia

8.0 TARIKH DAN MASA

Tarikh : 26 Oktober 2013


Masa : 8.30 pagi 1.00 tengahari
Ke tanah jua kita akhirnya

9.0 TEMPAT

Surau Kolej Pendeta Zaba, Universiti Kebangsaan Malaysia

10.0 PUBLISITI

Kursus ini akan dihebahkan dalam bentuk flyers, poster dan banner di sekitar kawasan UKM.
Golongan sasaran adalah warga Kolej Pendeta Zaba dan semua warga kolej kediaman Universiti
Kebangsaan Malaysia. Selain itu, menggunakan media sosial seperti Facebook untuk mengajak
mahasiswa/i menyertai kursus ini.
11.0 CADANGAN PERASMI

Nama : Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long


Jawatan : Pengetua Kolej Pendeta Zaba, UKM.

12.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM

Jumlah Urusetia Program : 10 orang


Jumlah peserta : 50 orang
Jumlah VIP : 5 orang yang terdiri daripada Pengetua Kolej Pendeta Zaba,
Timbalan Pengetua, Pengurus Pentadbiran, Felo Penasihat dan Tuan Penceramah

13.0 STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk Lampiran A

14.0 TENTATIF PROGRAM


Ke tanah jua kita akhirnya

Rujuk Lampiran B

15.0 PERINCIAN PROGRAM

15.1 Taklimat dan Sesi Perasmian


Ketua program akan menerangkan aturcara program sepanjang KPJKPZ ini berlangsung
dan para peserta akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Seterusnya, ia diteruskan
dengan sesi perasmian oleh Pengetua Kolej Pendeta Zaba.
15.2 Sesi Ceramah
Ceramah ini merupakan bengkel yang akan dikendalikan oleh tuan penceramah. Ceramah
ini akan menggunakan slide show dan video untuk memudahkan aktiviti penyampaian
teori kepada para peserta.
15.3 Sesi Praktikal
Selepas sesi teori dijalankan, setiap kumpulan akan ditugaskan untuk mengkafankan dan
menyembahyangkan jenazah secara amali dan dilaksanakan dalam bentuk pertandingan.
15.4 Sesi Jamuan
Program berakhir dengan majlis jamuan di Surau Kolej Pendeta Zaba.

16.0 BELANJAWAN

Rujuk Lampiran C

17.0 PEJABAT URUSAN

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat sila hubungi:

ZAITON BINTI MOHD OSMAN MUHAMMAD ZULHANIF BIN MOHD HARUN


Ke tanah jua kita akhirnya

Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pengarah I


Kursus Pengurusan Jenazah Kursus Pengurusan Jenazah
Kolej Pendeta Zaba Kolej Pendeta Zaba
Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia
Tel : 019-3686018 Tel : 010-3836913
Tel(Pej) : 03-89217116 Tel(Pej) : 03-89217116
Faks : 03-89216846 Faks : 03-89216846
Emel : zai_181192@yahoo.com Emel : muhammadzulhanifukm@yahoo.com

18.0 PENUTUP

Adalah menjadi harapan dan kebanggaan daripada pihak kami sekiranya pihak yang berkaitan
iaitu pihak pentadbiran Kolej Pendeta Zaba dan Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel) dapat
meluluskan kertas kerja ini dan dapat membantu kami dari sudut kewangan dalam menjayakan
Kursus Pengurusan Jenazah Kolej Pendeta Zaba (KPJKPZ). Segala pengesahan dan sokongan
daripada pentadbiran kolej dan pihak Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel) amatlah kami hargai.
Diharapkan semoga kursus ini dapat dijalankan dengan lancar dan jayanya serta memberi
manfaat dan pengisian yang baik kepada mahasiswa/i Kolej Pendeta Zaba Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Ke tanah jua kita akhirnya

Disediakan oleh,

.................................................
(ZAITON BINTI MOHD OSMAN)
Ketua Pengarah
Kursus Pengurusan Jenazah
Kolej Pendeta Zaba
Universiti Kebangsaan Malaysia

Disemak oleh,

.................................................
(NURUL JANNAH BINTI AHMAD GHULAMUDDIN)
Ketua Eksekutif
Majlis Eksekutif Pelajar
Kolej Pendeta Zaba
Universiti Kebangsaan Malaysia

Disahkan oleh,

.................................................
(MOHD HEESYAMUDDIN B. KHAIRUDIN)
Felo Kerohanian dan Sivik
Kolej Pendeta Zaba
Universiti Kebangsaan Malaysia
Ke tanah jua kita akhirnya

Diluluskan oleh,

....................................................................
(PROF. MADYA DR. AHMAD SUNAWARI LONG)
Pengetua
Kolej Pendeta Zaba
Universiti Kebangsaan Malaysia
Ke tanah jua kita akhirnya

LAMPIRAN A

STRUKTUR ORGANISASI
KURSUS PENGURUSAN JENAZAH KOLEJ PENDETA ZABA
(KPJKPZ)

Penaung
YBhg. Prof. Tan Sri Dato Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin
Naib Canselor, UKM

Pengerusi
YBhg. Prof. Ir.Dato Dr. Othman A. Karim
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni), UKM

Penyelaras
En. Musa Zainal Abidin Othman
Timbalan Pendaftar
Jabatan Perkhidmatan Pelajar, UKM

Pengetua
Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long
Pengetua Kolej Pendeta Zaba, UKM

Timbalan Pengetua
Dr. Mohd Suzeren Md Jamil
Timbalan Pengetua Kolej Pendeta Zaba, UKM

Felo Penasihat
Nor Aseken Bt Rosley
Felo Kanan Kolej Pendeta Zaba, UKM

Ketua Eksekutif
Nurul Jannah Binti Ahmad Ghulamuddin
A137789 FPEND/3
014-5295903
Ke tanah jua kita akhirnya

Ketua Pengarah
Zaiton Binti Mohd Osman
A140841 FPI/2
019-3686018

Timbalan Ketua Pengarah I


Muhammad Zulhanif bin Mohd Harun
A141920 FPEND/2
010-3836913

Timbalan Ketua Pengarah II


Anis Nabilah binti Zolkifli
A139693 FEP/2
013-5163844

Setiausaha
Nurin Afiqah Bt Zairul Azman
A141621 FST/2
011-14806010

Bendahari
Nur Aqilah binti Muhammad Nasrullah
A139946 FEP/2
012-6755467

Pengarah Pemasaran : Nur Azmaliza Binti Abdul Rahmat ( FST/2) A141745

Pengarah Protokol : Nur Syahmin Alya Binti Masri ( FPEND/2 ) A141301

Pengarah Publisiti : Abdul Wahab bin Jumrah (FUU/2 ) A140381

Pengarah Cenderamata : Nurshahiela Ayu Bt Sabiin ( FSSK/2 ) A141106

Pengarah Jamuan : Nur Anis Nadirah Binti Ahmad Fauzi ( FPEND/2 ) A141232

Pengarah Teknikal : Mohammad Luqman Hakim Bin Omar ( FKAB/2 ) A141725

Pengarah Tugas-tugas Khas: Mohamad Zulkifli Bin A.Karim (FSSK/2) A142189

LAMPIRAN B
Ke tanah jua kita akhirnya

TENTATIF PROGRAM
KURSUS PENGURUSAN JENAZAH KOLEJ PENDETA ZABA
(KPJKPZ)

MASA PERKARA TEMPAT

8.30 pagi Sesi Pendaftaran


Taklimat

9.00 pagi Perasmian Pembukaan


Oleh Pengetua Kolej Pendeta Zaba

Surau
9.30 pagi Ceramah Kursus Pengurusan Jenazah
Kolej
Oleh Tuan Penceramah
Pendeta
Diskusi
Zaba

12.00 tengah hari Sidang Pleno

1.00 tengah hari Makan tengah hari

2.00 petang Aktiviti Amali


Ke tanah jua kita akhirnya

Oleh Para Peserta

4.30 petang Kembara cinta

6.30 petang Penutup


Jamuan Ringan

LAMPIRAN C
Ke tanah jua kita akhirnya

BELANJAWAN

ANGGARAN PENDAPATAN

BIL PERKARA RM

1. Sumbangan

Jabatan Perkhidmatan Pelajar 500.00


Sumbangan Kolej 300.00
Sumbangan Luar
Yuran Penyertaan 140.50
50 x RM2

100.00
JUMLAH PENDAPATAN KESELURUHAN 1 040.50

ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA RM

1. Kelengkapan jenazah

Kain Kafan (RM100.00 x 2 set) 200.00

2. Bayaran Penceramah 400.00

3. Publisiti

Flyers (RM0.05 x 20)


1.00
Banner (RM50 x 1) 50.00
Poster (RM 0.20 x 10) 2.00
4. Cenderamata
Hadiah kepada pemenang (RM20 x 3) 60.00

5. Jamuan tengahari
VIP (RM5.50 x 5 orang) 27.50
Peserta (RM5.00 x 50 orang) 250.00
Ke tanah jua kita akhirnya

AJK (RM5.00 x 10 orang) 50.00

JUMLAH PERBELANJAAN KESELURUHAN 1 040.50