Anda di halaman 1dari 12

KERTAS KERJA PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM KALI KE-16

SMK TAMAN TUN FUAD KOTA KINABALU TAHUN 2017

1.0 PENGENALAN

Perkhemahan Perdana Unit Beruniform Kali Ke-16 Tahun 2017 anjuran unit Ko-kurikulum
SMK Taman Tun Fuad, merupakan salah satu agenda tahunan sekolah yang paling utama.
Program ini dijalankan sebagai salah satu inisiatif pihak sekolah untuk menyahut seruan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Berdasarkan kepada anjakan
PPPM ketiga - melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai, pihak sekolah perlu
memperkembang murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid
dalam badan beruniform.

Perkhemahan Perdana Unit Beruniform Kali Ke-16 ini menyediakan platform bagi 11 unit
beruniform di SMK Taman Tun Fuad untuk menimba pengalaman melalui pembelajaran di
luar bilik darjah. Peserta-peserta perkhemahan akan dapat berkongsi pengetahuan dan
kemahiran, bertukar-tukar idea dan pengalaman, membina keyakinan diri, serta menjalinkan
hubungan kerjasama yang erat melalui aktiviti-aktiviti mencabar yang akan dijalankan dalam
perkhemahan ini.

Harapan pihak sekolah agar perkhemahan ini dapat melahirkan murid yang seimbang dari
segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (JERI), seiring dengan pernyataan Falsafah
Pendidikan Negara, serta misi sekolah yang berbunyi Memberi Pendidikan Berkualiti
Secara Bersepadu bagi Melahirkan Modal Insan Cemerlang Berlandaskan Misi Nasional.

2.0 RASIONAL
2.1 Memupuk unsur-unsur asas pembangunan kemanusiaan secara terus kepada para
peserta apabila mereka mengalami sendiri situasi yang memerlukan amalan terpuji
seperti bertolak ansur, bertoleransi, tolong- menolong, berdisiplin dan lebih
mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri.
2.2 Mendedahkan para peserta kepada cabaran dalam aspek fizikal, mental dan kerohanian
yang secara langsung akan memantapkan semangat juang dan keyakinan diri masing-
masing.
2.3 Memberi kesempatan kepada para peserta untuk menggembleng daya inovasi dan
kreativiti mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3.0 MATLAMAT
3.1 Melahirkan generasi pelajar yang seimbang dalam aspek intelek, rohani, emosi dan
jasmani serta berpotensi untuk memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan kemajuan
diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agama.
3.2 Memberikan para peserta pengalaman, pengetahuan dan kemahiran melalui pelbagai
aktiviti yang berkonsepkan kemahiran kongnitif, afektif dan psikomotor yang menarik
dan mencabar.

4.0 OBJEKTIF
4.1 Melahirkan ahli yang berdisiplin dan bersemangat juang untuk memastikan
kecemerlangan yang seimbang dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum.
4.2 Memberi pendedahan dan pengalaman kepada ahli-ahli tentang aspek perkhemahan
secara menyeluruh.
4.3 Memupuk semangat bekerjasama dan berdikari serta meningkatkan motivasi dan
keyakinan diri setiap peserta.
4.4 Melatih para peserta berkomunikasi antara satu sama lain.
5.0 TEMA
Berdikari untuk Bermandiri (Independence for Survival)

6.0 KONSEP PELAKSANAAN


Perkhemahan ini akan dilaksanakan berdasarkan konsep pembelajaran melalui aktiviti.
Para peserta boleh mempraktikkan konsep ini melalui beberapa aktiviti yang telah dirangka
dengan menggabungkan unsur-unsur berikut:
a. Pemupukan semangat kerjasama sepasukan
b. Penerapan nilai-nilai murni kemanusiaan
c. Pemupukan ketahanan mental dan pengawalan emosi
d. Pemantapan kemampuan fizikal dan toleransi fisiologi
e. Pengukuhan disiplin kendiri disiplin sepasukan
f. Pembinaan daya saing dan daya juang
g. Menjana keriangan dan keseronokan bersama secara intergratif dan harmonis.

7.0 CADANGAN AKTIVITI


Unsur-Unsur Pembelajaran Kaedah
Bil Aktiviti Asas Aktiviti
/ Penghayatan Perlaksanaan
Mendirikan khemah
Memupuk semangat
dan membina gajet Kerja kumpulan
Kraf bekerjasama dan
1 dengan ikatan dan mengikut Unit
Perkhemahan mempraktikkan hasil
simpulan yang Beruniform
pembelajaran kokurikulum.
sesuai.
Mewujudkan suasana yang
Pembentukan harmoni tanpa membezakan Pengagihan
2 Ice Breaking
kumpulan bangsa, agama, atau identiti kumpulan
masing-masing.
Aktiviti Solat berjemaah / Keimanan ketakwaan dan Aktiviti mengikut
3
Kerohanian Ceramah nilai-nilai murni. kepercayaan.
Senamrobik /
Jogging Mengamalkan gaya hidup Mengikut Unit
4 Senaman pagi
mengelilingi yang sihat. Beruniform
padang
Mempelajari dan Disiplin kendiri/ disiplin
melaksanakan berpasukan/ kepatuhan Mengikut Unit
5 Kawad Kaki
gerakan-gerakan kepada arahan/ keseragaman Beruniform
kawad kaki keimanan dan ketakwaan
Menyediakan
Mengaplikasikan pengetahuan
ketuhar / kotak
Sains untuk menyediakan
Masakan Solar solar yang ringkas Aktviti
6 makanan berbekalkan sumber
dan menyediakan Berpengkalan
cahaya matahari dan alatan
makanan dengan
yang ringkas.
kotak tersebut.
Menuruni bangunan
Membina keyakinan dan sifat
Aktiviti 3 tingkat dengan Aktviti
7 keberanian dalam kalangan
Repeling menggunakan Berpengkalan
ahli perkhemahan.
peralatan.
Aktiviti Menyedari kepentingan masa
Aktiviti Bantu menggulung hos dan kemahiran dalam Aktiviti
8
Mula bomba /pertolongan menyelamatkan nyawa; Berpengkalan
kecemasan Melatih murid supaya cekap
dan mahir menyelamatkan
keadaan yang bahaya.
Memupuk kesedaran terhadap
Aktiviti Serasi :
Membuat baja kepentingan memelihara alam
Membuat baja
kompos / kertas / sekitar; merangsang daya Aktviti
9 kompos / kertas
lilin daripada bahan kreativiti murid dalam Berpengkalan
kitar semula /
kitar semula penggunaan bahan kitar
lilin*
semula
Menyelesaikan
Memupuk nilai kerjasama dan
Merempuh masalah dengan Mengikut Unit
10 saling bantu-membantu dalam
Halangan kekuatan fizikal Beruniform
kalangan murid.
dan mental.
Pertandingan acara-
Memupuk bakat dan daya
Persembahan acara kebudayaan Mengikut Unit
11 kreativiti/ mencintai nilai
Kebudayaan bertemakan Beruniform
kesenian budaya bangsa
perpaduan.
Membina keyakinan diri,
Mengembara di
kepercayaan terhadap
Kembara sekitar kawasan Mengikut Unit
12 pemimpin sendiri, dan
Malam sekolah dengan Beruniform
menyedari kepentingan
mata tertutup.
mengubah kesilapan sendiri.
Menjalankan penilaian kendiri
Penulisan jurnal / Mengikut Unit
13 Refleksi Diri ke atas perubahan diri, dan
diari Beruniform
pencapaian diri.
Memupuk kerjasama dan nilai
Membersihkan Mengikut Unit
14 Gotong-Royong mengutamakan kebersihan
tapak perkhemahan. Beruniform
demi kesejahteraan hidup.

8.0 TARIKH
11 -13 Ogos 2017 (Jumaat - Ahad)

9.0 TEMPAT CADANGAN


Padang SMK Taman Tun Fuad

10.0 PERASMIAN PENUTUPAN


Tarikh : 13 Ogos 2017
Hari : Ahad
Masa : 10.00 pagi
Perasmi : Tuan Umin bin Hj Sadi
Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu

11.0 SASARAN
11.1 Semua murid Tingakatan 1 4 sahaja.
11.2 Jumlah peserta bagi setiap unit beruniform adalah 20 orang. Jika terdapat unit yang
tidak dapat memenuhi kuota yang ditetapkan, pihak pengelola berhak memberikan
peluang tersebut kepada ahli unit lain yang difikirkan layak dan berminat.
11.3 Yuran Penyertaan setiap peserta ialah RM10.00.
11.4 Anggaran bilangan peserta
Bil Unit Jumlah Peserta
a. Pengakap 20
b. Pengakap (PPKI) 10
c. Kadet Polis 20
d. Kadet Remaja Sekolah 20
e. Kadet Bomba & Penyelamat 20
f. Kadet Pengangkutan Jalan (JPJ) 20
g. Bulan Sabit Merah Malaysia 20
h. St John Ambulans 20
i. Persatuan Pandu Puteri Malaysia 20
j. Pergerakan Puteri Islam 20
k. Taekwondo 20
l. Seni Silat 20
m. AJK Urusetia 20
n. AJK SRM & YEA 5
Jumlah Keseluruhan 255

12.0 JAWATANKUASA PENGELOLA

Penasihat : Pn. Hjh. Wanihim binti Othman - Pengetua


Pengerusi : En. Sairin Bin Saidin - Penolong Kanan Kokurikulum
Timbalan Pengerusi : Pn. Shofriza Washlaini Muhd Iyen - Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Tn. Hj. Azman Bin Badu - Penolong Kanan HEM
Penyelaras Program : Ustz. Nur Zahiah binti Wahab - Penyelaras Unit Beruniform
Penolong Penyelaras : Pn. Muna Dalila Zafrani Ramli - Penolong Penyelaras UB
Setiausaha : Pn. Lim Ling Yean - Setiausaha Kokurikulum
Bendahari : Pn. Nancy Pagag - Bendahari Kokurikulum

BIL NAMA PEGAWAI SKOP TUGASAN


1. Penyelaras Program Merancang aktiviti yang bersesuaian dengan tema
Ustz. Nur Zahiah binti Wahab (K) untuk perkhemahan
Pn. Muna Dalila Zafrani Ramli Menyediakan tentatif perkhemahan dan majlis
penutupan
Memastikan aktiviti berjalan seperti dirancang
Berhubung dengan semua AJK berkenaan sebarang
perubahan, teguran, pengumuman dan sebagainya.
Menyelaras Majlis Penutupan Perkhemahan
Perdana Unit Beruniform.
2. Setiausaha Menyediakan kertas kerja perkhemahan.
Pn. Lim Ling Yean (K) Mengurus segala surat-menyurat yang berkaitan
dengan perkhemahan
- Surat Jemputan Perasmi
- Surat Memohon Rondaan Polis Daerah
- Surat Jemputan Fasilitator
- Surat Makluman Ibu Bapa
- Surat Memohon Bekalan Makanan Tentera
Mengendalikan sekurang-kurangnya satu kali
mesyuarat jawatankuasa
Menyediakan jadual bertugas guru
Menyediakan buku kehadiran bertugas
Menyediakan borang penyertaan perkhemahan dan
edarkan kepada murid selewat-lewatnya 3 minggu
sebelum tarikh perkhemahan.
Menyediakan senarai semak barang yang perlu
dibawa untuk murid
Menyediakan senarai semak tugas AJK
3. Bendahari Menyediakan anggaran belanjawan perkhemahan.
Pn. Nancy Pagag (K) Menetapkan yuran penyertaan.
En. Andrew Patrick Mengutip yuran penyertaan daripada guru-guru
penasihat
Melakukan pembayaran wang kepada pihak yang
berkenaan
Menyediakan laporan bendahari
4. Kem Komanden Melantik Penghulu dan Penghuluwati dari kalangan
En. Khairulrizal Ismail (K) peserta.
Cik. Marthelda Ignatius Sikan Menetapkan dan menyediakan peraturan
perkhemahan
Penghulu / Penghuluwati: Menetapkan sistem dendaan / merit-demerit
1. Murid Tingkatan 5 (L) perkhemahan
2. Murid Tingkatan 5 (P) Menyampaikan taklimat keselamatan dan peraturan
sebelum perkhemahan bermula
Mengurus dan memastikan semua aktiviti sepanjang
perkhemahan berjalan dengan lancar
Mengenakan tindakan yang sesuai ke atas peserta
yang melanggar peraturan
5. Pendaftaran Mengurus pendaftaran peserta
Pn. Maznah Mustafa (K) Menyediakan borang pendaftaran (nama penuh, no
Pn. Sharifah Zhanifah Akarab ic, unit, kelas & ruang tandatangan)
dan AJK Urusetia Menyediakan label meja pendaftaran bagi semua
unit
Menyerahkan salinan senarai peserta berdaftar
kepada AJK Sijil
Menyediakan tempat berkumpul bagi peserta dan
pegawai semasa aktiviti dilaksanakan
6. Disiplin & Keselamatan Menyampaikan taklimat keselamatan sebelum
En. Muhd Nazri bin Salleh (K) perkhemahan bermula
Pn. Hjh. Zaiton Hj Liwangsa Menyediakan jadual rondaan dan jaga malam (untuk
AJK urusetia dan peserta)
Berhubung dengan balai polis terdekat untuk
memaklumkan perkhemahan dan memohon khidmat
rondaan
Memastikan keselamatan dan disiplin peserta dalam
keadaan baik sepanjang perkhemahan
Mengawal & menyelia disiplin dan keselamatan
peserta, pegawai dan petugas sepanjang aktiviti
(meronda kawasan waktu malam)
7. Buku Aturcara / Pamplet Menyediakan 10 buku aturcara / pamplet Majlis
En. Chan Sie Min (K) Perasmian Penutupan Perkhemahan untuk VIP.
Menyediakan 255 buku aturcara (mengandungi
tentatif) untuk peserta perkhemahan (diedar semasa
pendaftaran).
8. Kecemasan dan Bantu Mula Memberi bantuan kecemasan yang asas kepada
Pn. P Savithri A/K Perumale (K) peserta yang sakit atau cedera
Cik Grace Matius Mengambil tindakan yang perlu jika berlaku
dan ahli BBSM & St John kecemasan
Ambulans
9. Penginapan Memohon pinjaman khemah daripada Politeknik
Pn. Arzilah@Dg Arzilah Ag Arsad Kota Kinabalu atau sumber lain
(K) Mengambil khemah daripada pihak yang berkenaan
En. Kamarulah bin Abdul Karim dan memulangkan khemah dalam keadaan yang
baik
10. Makanan dan Minuman Merancang menu makanan untuk 3 hari 2 malam:
Unit beruniform masing-masing - Makan tengah hari X 1 kali
- Makan malam X 2 kali
- Sarapan pagi X 2 kali
- Minum pagi X 1 kali
- Minum petang X 2 kali
11. Jamuan Majlis Penutupan Makan Tengah Hari
Pn. Fadilla David (K) - 255 peserta / urusetia*
- 68 guru
- 10 VIP
12. Penyelaras Aktiviti : UMUM
Merancang,mengurus dan memastikan aktiviti
berjalan dengan lancar tanpa gagal.
Menyampaikan taklimat berkenaan peraturan,
langkah berjaga-jaga aktiviti sebelum aktiviti
bermula
Menentukan tema aktiviti jika berkenaan
Menyediakan borang penilaian jika berkenaan
Mencari hakim untuk aktiviti masing-masing.
Kraf Perkhemahan Pelan tapak perkhemahan
En. Osmund Justine (K) Pengagihan khemah
Menyenaraikan bahan dan peralatan untuk
pembinaan gajet untuk makluman guru penasihat
Ice Breaking Merancang aktiviti untuk pembahagian kumpulan
Pn. Lenny Triani Kusnin (K) LDK ringkas
Pn. Sylvia Eligius

Senaman Pagi Merancang aktiviti senaman pagi yang sesuai,


Pn. Ling Jiee Ming (K) contoh: jogging, senamrobik
Menyediakan muzik (jika perlu)
Pertandingan Kawad Mengurus cabutan undi untuk menentukan urutan
En. Razisahmad M.Abdullah (K) Menentukan / menjemput hakim pertandingan

Solar Cooking Menyenaraikan peralatan dan bahan makanan yang


Pn. Hjh Sulina Hj Sonte (K) perlu disediakan oleh setiap unit
Pn. Erisiah Jamilin Menyediakan manual / langkah-langkah
menyediakan kotak masakan solar
Aktiviti Serasi Menyenaraikan peralatan dan bahan yang perlu
Pn. Susie Ivangela Doivit (K) disediakan oleh setiap unit
Pn. Conie Francis Junis Menyediakan manual / langkah-langkah aktiviti
Bantu Mula Berhubung dengan pihak jemputan untuk
En. David Ting Kee Ming mengendalikan aktiviti
Mendapatkan kuotasi harga untuk sesi pengendalian
& Pegawai Jabatan Bomba dan
Penyelamat
Repeling Berhubung dengan pihak jemputan untuk
Pn. Lim Ling Yean mengendalikan aktiviti
& Jabatan Pertahanan Awam
Malaysia
Pertandingan Memasak
Pn. Sherazad Abd Rahman (K)

Malam Kebudayaan
Pn. Christie Paihan (K)

Kembara Malam
Kem Komanden
& AJK Urusetia
Refleksi Diri Menyediakan borang soal selidik
Pn. Fairuz Mohd Zain (K)
dan AJK Urusetia
Majlis Penutupan Menyediakan tentatif
Ustz. Nur Zahiah binti Wahab*(K) Mengatur pemeriksaan barisan oleh perasmi
Pn. Muna Dalila Zafrani Ramli Menjalankan raptai ringkas
Juruacara Majlis Penutupan Menyediakan teks juruacara
Pn. Connie C. Ah Gang (K) Melatih peserta yang dilantik sebagai juruacara
untuk mengendalikan majlis penutupan
13. Urusetia Memilih 20 AJK urusetia dari Tingkatan 5.
En. Samson Philippinus (K) Mengurus kutipan bayaran, borang, dan surat AJK
Pn. Rosmini Sumsuddin urusetia.
Menyediakan jadual bertugas AJK urusetia
Menyediakan bilik uruestia.
Menyediakan papan kenyataan untuk menyebarkan
maklumat seperti peraturan pertandingan atau
aktiviti kepada peserta
Menyediakan keputusan bagi setiap pertandingan
dan serahkan kepada AJK sijil dan hadiah.
Menjaga peralatan sekolah / pusat kokurikulum
yang diletakkan di kaunter urusetia
14. Kebersihan Memastikan kebersihan terjaga sewaktu
Pn. Sally Semion (K) perkhemahan diadakan
Pn. Justina Pinsin Menyelaras aktiviti gotong royong dan persiapan
untuk pulang
Menilai tapak perkhemahan yang paling bersih
15. Publisiti Menyediakan dn melekatkan poster perkhemahan di
Pn. Margaret Sia (K) papan kenyataan
Menghubungi pihak media massa
Mereka bentuk dan menempah banner / backdrop
16. Kerohanian Merancang dan melaksanakan aktiviti kerohanian
Murid Beragama Islam termasuklah solat, kuliah subuh, kuliah Maghrib
Ustz. Widayati @ Mimi Ismail (K) Menyediakan jadual bertugas sebagai Imam dan
Ust. Mohd Tarmizi Haron bilal bagi setiap waktu solat
Murid Bukan Beragama Islam
Pn. Chin Mee Na (K)
Memastikan peserta bukan Islam mengamalkan
ajaran agama masing-masing atau mengadakan
aktiviti Moral
17. Peralatan Mengenal pasti alat-alat yang diperlukan sepanjang
En. Hassan Abd. Hamid (K) perkhemahan
En. Jimru Sangin Memastikan peralatan mencukupi untuk setiap
pertandingan / aktiviti
Menyelenggara tempat mandi murid lelaki &
perempuan
Menyediakan peralatan sistem siaraya sepanjang
perkhemahan berlangsung
(laptop, mikrofon, amplifier, hailer)
Persiapan majlis perasmian penutupan
18. Bacaan Doa Membaca doa sebelum dan selepas kem
Ust. Mohd Tarmizi Haron (K) Menyediakan teks doa majlis perasmian penutupan
untuk wakil peserta.
Murid:

19. Dokumentasi Mendapatkan maklumat atau bahan daripada semua


Pn. Nurul Aini binti Hassan (K) Ketua AJK perkhemahan
Pn. Siti Khadijah binti Moin Menyediakan dua salinan dokumentasi untuk setiap
versi ; untuk simpanan bilik dokumentasi dan pusat
sumber sekolah.
20. Fotografi & Rakaman Membuat rakaman video dan still photo sepanjang
Pn. Juliezianna bt Abdul Aziz (K) perkhemahan bermula daripada pendaftaran peserta
dan AJK SRM & YEA sehingga pelajar kembali semula ke sekolah.
21. Sijil / Cenderahati/ Hadiah Menyedia, mengurus dan menyusun cenderamata,
Pn. Vivian Low (K) hadiah dan sijil yang berkaitan kepada jemputan dan
Pn. Hjh. Zaleha Awang Hamad peserta
Pn. Mangit Kaur Karam Singh Mendapatkan senarai nama peserta yang muktamad
daripada AJK pendaftaran
Mendapatkan keputusan bagi setiap pertandingan
daripada urusetia
Menyelaraskan keputusan pertandingan,
cenderamata, hadiah dan sijil dengan juruacara
22. Teks Ucapan Menyediakan teks ucapan yang sesuai untuk
Pn. Siti Kisni Kisson (K) perasmi, YDP PIBG, dan pengetua.
Pn. Halina Jumaring

23. Penyelaras Peserta Memilih 20 ahli dari unit masing-masing untuk


Pandu Puteri menyertai perkhemahan.
Pn Lee Phui Chu (K) Mengurus kutipan borang peserta yang akan
& semua GP Pandu Puteri mengikuti perkhemahan.
Menyerahkan borang kepada penyelaras program.
Kadet Polis Memastikan pemantauan secara bergilir dijalankan
Pn. Nurin binti Din (K) semasa perkhemahan
& semua GP Kadet Polis Memastikan keperluan sepanjang perkhemahan
untuk unit masing-masing lengkap
KRS Memastikan keselamatan dan kebajikan ahli
En. John Chin Kui Min (K) masing-masing terjaga sepanjang perkhemahan
& semua GP KRS
Taekwondo
Pn Siti Mariam Ag Nuddin (K)
& semua GP Taekwondo

Seni Silat
Pn Muna Dalila Zafrani Ramli (K)
& semua GP Seni Silat

BSMM
Pn Elcy Sangau (K)
& semua GP BSMM

St John Ambulans
Pn. Conie Francis Junis (K)
& semua GP St John Ambulans

Kadet Bomba & Penyelamat


Pn. Rohani Fitrah (K)
& semua GP Kadet Bomba

Puteri Islam
Pn. Hjh. Normaziah bt
Muhammad (K)
& semua GP Puteri Islam

Kadet JPJ
Pn. Ooi Saw Kim (K)
& semua GP Kadet JPJ

Pengakap
Pn. Siti Rozianah Abd Rahman
(K)*
& semua GP Pengakap

Pengakap (PPKI)
En. Hermis Nilson Supin (K)
& semua Guru PPKI

24. Hakim pertandingan Mengadili semua pertandingan sempena


Pengetua perkhemahan.
PK Pentadbiran - Pertandingan Kraf Perkhemahan
PK Hem - Malam Kebudayaan
PK KoKum - Pertandingan Kawad
En. Razisahmad Muhd Abdullah - Pertandingan Kebersihan
Pn Siti Kisni Kisson - Unit Beruniform Terbaik
Pn Mangit Kaur - Peserta Terbaik (Lelaki)
Pn Arzilah@Dg Arzilah Ag Arsad - Peserta Terbaik (Perempuan)
13.0 ANGGARAN BELANJAWAN

Bil Perkara Harga/ Unit Kuantiti Jumlah Catatan


(RM) (RM)
1 JK Sijil / Hadiah
Dakwat Pencetak 60.00 / set 2 120.00
Kertas Sijil 50.00 / rim 5 250.00
Hamper Pemenang
30.00 / unit 5 150.00 - 5 pertandingam
- Tempat Pertama
- Tempat Kedua 20.00 / unit 5 100.00
- Tempat Ketiga 10.00 / unit 5 50.00
- Unit Terbaik 30.00 / unit 1 30.00
- Trofi Peserta Terbaik (L & P) 20.00 / unit 2 40.00
2 JK Kecemasan & Bantu Mula
Ubat-ubatan 50.00 / unit 1 50.00
3 JK Peralatan
Serbuk Belerang 500.00 / unit 1 500.00
Gas masakan
Lain-lain Keperluan Aktiviti
4 JK Publisiti
Banner 50.00 1 50.00
5 JK Kerohanian
Saguhati Penceramah 100.00 1 100.00
(Slot Kerohanian Peserta
Beragama Islam)
6 JK Penyelaras Aktiviti
Saguhati Jurulatih
- Jabatan Pertahanan Awam 300.00 1 300.00
Malaysia (JPAM)
- Jabatan Bomba dan 300.00 1 300.00
Penyelamat

Saguhati Hakim Pertandingan


Kawad 50.00 2 100.00
- JPJ / RELA
7 Makanan & Minuman
Jurulatih / Hakim Jemputan 5.00 15 75.00
7 Jamuan Majlis Penutupan
VIP 8.00 10 80.00
Guru 5.00 60 300.00
Peserta 5.00 255 1275.00
JUMLAH KESELURUHAN 3870.00

14.0 SUMBER KEWANGAN


Bil Sumber Jumlah (RM)
1 Yuran Penyertaan (RM10.00 / kepala) X 255 2550.00
2 Peruntukkan Kokurikulum 1320.00
JUMLAH 3870.00

15.0 TENTATIF PROGRAM


Rujuk Lampiran A dan B
16.0 PENUTUP
Program yang dirancang ini diharap akan memberi manfaat kemaslahatan bukan sahaja kepada
para peserta, malahan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung.
Mudah-mudahan usaha murni ini akan menampakkan impak positif dalam aspek pembinaan
diberkati dan diredhai Tuhan.

Disediakan oleh; Disemak oleh, Disahkan oleh,

.. ......................................... ......................................................
LIM LING YEAN SAIRIN BIN SAIDIN HAJAH WANIHIM OTHMAN
Setiausaha Ko-Kurikulum Penolong Kanan Kokurikulum Pengetua
SMK Taman Tun Fuad, SMK Taman Tun Fuad, SMK Taman Tun Fuad,
Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu.
Aturcara Majlis Perasmian Penutupan
Perkhemahan Kem Perdana Unit Beruniform
SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabali Kali 15, 2017

Tarikh : 13 Ogos 2017 (Ahad)


Masa : 10.00 pagi
Tempat : Dewan Kantin SMK Taman Tun Fuad

Masa Tentatif

10.00 pagi Ketibaan perasmi

NyanyianLagu
- Negaraku
Sabah Tanah Airku

- BacaanDoa

- Ucapan Alu-aluan Pengetua


SMK Taman Tun Fuad Kota Kinabalu

- Ucapan YDP PIBG

- Ucapan dan Perasmian Penutupan oleh


Perasmi

- Penyampaian Sijil Penyertaan

- Penyampaian Hadiah
- Kraf Perkhemahan
- Pertandingan Kawad
- Pertandingan Masakan Solar
- Pertandingan Memasak
- Malam Kebudayaan
- Unit Terbaik
- Peserta Terbaik (Perempuan)
- Peserta Terbaik (Lelaki)

- Nyanyian Lagu
Lagu Sekolah
Lagu Aku Negaraku

- Tayangan Multimedia

- Jamuan / Makan Tengah Hari

- Bersurai