Anda di halaman 1dari 10

PERKARA KPS/KBKK/NILAI

MURNI
1.0 Tajuk : Keperluan asas tumbuhan
2.0 Pengenalan : - menambahkan ilmu
pengetahuan
- sifat ingin tahu

3.0 Objektif : Mengenalpasti keperluan asas tumbuhan iaitu udara, - mengkaji


air, dan cahaya matahari
4.0 Hipotesis : Tumbuhan memerlukan cahaya matahari, udara - menghubungkait
dan air untuk terus berhidup. pembolehubah

5.0 Pemboleh ubah :

a) dimanipulasikan : Kehadiran keperluan asas tumbuhan


b) bergerak balas : Kesegaran tumbuhan
c) dimalarkan : Suhu

6.0 Bahan/Radas : - menyusun radas


dengan betul
Bahan : Air suling, kacang hijau, ethanol, Larutan iodin, kapas,
air, botol plastik, kertas hitam, kertas klip, tanah humus - memilih radas dengan
betul
Radas : penunu bunsen, kasa dawai, bikar, tabung didih,
pemegang tabung didih, penitis, jubin putih dan kaki tripod,

7.0 Prosedur : - mengikuti prosedur


dengan betul

Eksperimen 1a - mencatat dapatan


eksperimen dengan

1. Tumbuhan yang mempunyai daun besar telah dipilih. betul


Tumbuhan itu juga sentiasa mendapat pancaran cahaya
matahari yang baik. -membersih bahan dan
radas selepas tamat
eksperimen
2. Kertas hitam dipotong mengikut bentuk yang memanjang
dan diletakan pada sebahagian permukaan daun. Seterusnya,
bahagian tersebut diklipkan dengan klip kertas selama 1
minggu.

3.Selepas 1 minggu, daun itu dipetik dari tumbuhan tersebut


untuk menjalankan eksperimen.

4. Kertas hitam pada daun tersebut dialihkan. Daun tersebut


diletakan dalam tabung didih, diisikan dengan air suling.
Tabung didih tersebut diletak dalam bikar yang mengandungi
air suling dan dipanaskan sehingga mendidih.

5. Selepas itu, air suling dalam tabung didih digantikan


dengan etanol. Etanol dipanaskan sehingga meruap.

6. Daun dalam tabung didih dikeluarkan dan "rinse". Daun


tersebut dipanaskan lagi dengan air suling.

7. Seterusnya, daun tersebut dikeluarkan dari tabung didih


dan dilap dengan kain di atas jubin putih.

8. Eksperimen diteruskan dengan melaksanakan ujian iodin


pada daun tersebut.

9.Perubahan pada daun dicatatkan dan direkodkan dalam


jadual.

Eksperimen 1b
1. Kacang hijau ditanam dalam dua botol plastik yang
dipotong separuh. Botol tersebut dipenuhikan dengan tanah
humus dan dilabel sebagai A dan B.

2. Kedua-dua botol plastik diletakkan dibawah cahaya


matahari.

3.Botol plastik A disiramkan dengan air secukupnya,


manakala botol plastik B tidak disiramkan dengan air.

4. Perubahan pada botol plastik dicatatkan dan direkodkan


dalam jadual.

Eksperimen 1c

1. 2 Botol plastik dipotong secara separuh dan dilabel


sebagai A dan B.

2. Beberapa biji kacang hijau diletakkan dalam botol plastik A


yang mengandungi kapas basah manakala separuh botol
plastik B dipenuh dengan air dan beberapa biji kacang hijau
diletakkan ke dalamnya.

3. Perubahan pada kedua-dua botol plastik dicatatkan dan


direkodkan dalam jadual.
9.0 Perbincangan - mentafsir dapatan
eksperimen
Kelas makanan pertama ialah karbohidrat. Karbohidrat
diperbuat oleh elemen kimia karbon, hidrogen dan oksigen. -menjana idea
Nisbah atom hidrogen dengan oksigen ialah 2:1. Karbohidrat
merupakan antara sumber tenaga utama kepada manusia. Ia
s menyumbangkan 50% daripada pengambilan tenaga yang
diperlukan oleh tubuh manusia. Karbohidrat terdiri daripada
gula, kanji dan sebagainya. Karbohidrat dibahagikan kepada
monosakerida, disakerida dan polisakerida. Pengambilan
karbohdirat yang melebihi had menyebabkan obesiti, tekanan
darah, daibetes dan penyakit berkaitan dengan dental.Selain
itu, gula penurun.Gula penurun bertindak sebagai agen untuk
penurunan.kehadiran gula penurun boleh diuji dengan ujian
benedict. Semua disakerida protein karbohidrat adalah gula
penurun kecuali sukrosa iaitu gula bukan penurun.
Seterusnya, protein. Protein mengandungi hidrogen, oksigen,
sulphur, nitrogen dan fosforus. Monomer protein ialah asid
amino. Protein merupakan enzim, antibodi, hormone dalam
tubuh badan kita. Kekurangan protein boleh menyebabkan
kwashiorkor. Seterusnya, lipid. Lipid mengandungi karbon,
hidrogen, dan oksigen. Lemak dibahagikan kepada dua, iaitu
lemak tepu dan lemak tak tepu. Pengambilan lemak tepu
perlu digurangkan malah pengambilan lemak tak tepu perlu
diperbanyakkan. Pengambilan lemak berlebihan
menyebabkan athereosclerosis di mana atiri dikecut
disebabkan oleh lemak. Di samping itu, vitamin. vitamin
merupakan "organic compound" yang tidak mempunyai
struktur seperti karbohdidrat, lemak dan protein.Vitamin
diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Antara contoh vitamin
ialah, A, D, E, K, B, C.Kekurangan vitamin menyebabkan
banyak penyakit seperti, beri-beri, pellagra, rickets, rabun
malam,osteomalacia dan sebagainya. Tambuhan pula,
mineral. Mineral merupakan "inorganic substances. Mineral
dibahagikan kepada makromineral yang diperlukan dalam
kuantiti yang banyak manakala mikromineral yang diperlukan
dalam kuantiti yang sedikit.Selanjutnya, serat. Serat didapati
dalam tumbuh-tumbuhan. Kekurangan serat menyebabkan
peristalisis. Akhirnya, air. Air sangat penting kepada benda
hidup.70% peratus berat badan kita mempengaruhi air. Air
melicinkan pergerakan nutrient dalam badan. Kekurangan air
menyebabkan dehydrasi. Kesimpulannya, kita perlu mengikuti
piramid makanan dalam diet kita seharian. Jika kita
mengikutinya, maka kita dapat berhidup dengan badan yang
sihat, otak yang cerdas.
Kesimpulan -membuat kesimpulan
10.0 berdasarkan keputusan
Berdasarkan jadual analisis tersebut, kita dapat simpulkan
eksperimen
bahawa kelas makanan karbohidrat sesuai diuji iodin, gula
penurun dan gula bukan penurun dengan larutan benedict.kan
penurun. Bagi kelas makanan protein pula ujian yang sesuai
ialah ujian buret dan ujian millon. Bagi menguji kehadiran lipid,
ujiannya ialah ujian kesan gris dan ujian Sudan III. Daripada
ujian, kita dapat menentukan kelas makanan 16 sampel
makanan. Susu tepung mengandungi gula penurun dan
protein.Seterusnya, oat pula mengandungi kanji, gula bukan
penurun dan protein. Baulu mengandungi kanji, gula penurun,
protein, dan lipid. Muruku pula mengandungi kanji, gula
penurun dan lipid . Biskut oat crunch mengandungi kanji, gula
penurun. Kek pisang dapat dikelaskan dalam kelas makanan
kanji, gula penurun, protein dan lipid. Meegoreng dapat
dikelaskan dalam makanan kanji, gula penurun dan lipid.
Susu chocolate boleh dikelaskan dalam kelas makanan gula
penurun dan lipid. Roti pula dikelaskan dalam makanan
kanji, gula penurun dan protein. Coklat pula terkandung dalam
kelas makanan gula penurun, protein dan lipid. Biskut
mentega pula dapat mengelaskan dalam kelas makanan.

11.0 Rujukan -membuat rujukan


dengan rujukan yang sah
Lum How Kee (2000) Biology The Living Science.Singapore:Pearson

Mader,Sylvia S (2007) Biology. (9th eds.).New York:Mcgraw Hill

Layari internet

http://www.fi.edu/tfi/units/life/

http://www.livingthings.com/

http://lisacruz2.tripod.com/id30.htm
INSTITUT PENDIDKAN GURU MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS RAJA MELEWAR

SEREMBAN

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

DENGAN KEPUJIAN

AMBILAN JUN 2015

KEFAHAMAN SAIN DAN KEMAHIRAN SAINTIFIK

SCZ 1064

TAJUK : KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN

NAMA PELAJAR : RAJASREE A/P KARUNAMOORTHY

NO. KAD PENGENALAN : 971031-08-5118

KUMPULAN / UNIT : SJKT / PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

SEMESTER : PPISMP SEMESTER 2

KOD KURSUS : SCZ 1064

NAMA PENSYARAH : PN. SITI HARTINI BINTI PUNGUT

TARIKH HANTAR : 24 MARCH 2016


INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS RAJA MELEWAR
BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS
Nama: RAJASREE A/P KARUNAMOORTHY No. Kad Pengenalan:971031-08-5118
Tajuk Tugasan: AMALI SAINS-KEPERLUAN ASAS TUMBUHAN
Subjek/ Kursus: KEFAHAMAN SAINS DAN
Pensyarah: PN. SITI HARTINI PUNGUT KEMAHIRAN SAINTIFIK /SCZ1064 PPISMP PKB1
(SJKT)
Tarikh Hantar: 24 MARCH 2016 Tarikh Diterima (Diisi oleh pensyarah):

PengakuanPelajar

Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan: _____________________ Tarikh: _______________


(RAJASREE A/P KARUNAMOORTHY)

Perincian MaklumBalas Tugasan

Pemeriksa: Moderator:

Kekuatan: Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki: Aspek yang boleh diperbaiki:

Tandatangan: Tarikh: Tandatangan: Tarikh:

Pengesahan PelajarTerhadap Maklumbalas yang Diberikan Pensyarah.

Saya mengesahkan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk dan fahami.

Tandatangan Pelajar: Tarikh: