Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)


TINGKATAN 2 KSSM 2018
TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
OLAHRAGA ASAS 1.7.1 Lumba jalan kaki Jalan Seribu langkah 1.Kon
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.1 2.Jam Randik
Minggu
5.2.1
1
OLAHRAGA ASAS 1.7.2 Lompat jauh Lompat “Ten Ten” 1.Gelung Rotan
02 -05
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.3 2.Kon
5.1.1 3.Pita Pengukur
OLAHRAGA ASAS 1.7.2 Lompat jauh Kanggaroo Jump 1. Gelung Rotan
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.4 2.Blok Kayu
PJ
5.2.5 3. Kon
Minggu 4.Pita pengukur
2 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Identiti dan Orientasi I. Tayangan video I. Lcd
08-12 keputusan dalam konteks 1.1.2 Seksual Ii. Perbincangan II. Laptop
PK kesihatan diri dan reproduktif
JANUARI Iii. Sumbang saran III. Kertas sebak
(MINGGU 1) Menangani kecelaruan:
Iv. Silang kata
Identiti seksual
Orientasi seksual
OLAHRAGA ASAS 1.7.3 Go Hunting 1. kayu
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.6 Lembing 2.Kon
Minggu 3.Gelung Rotan
5.1.2
3
OLAHRAGA ASAS 1.7.3
15-19
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.3 Lembing
5.1.4
KOMPONEN KECERGASAN 3.1.1 Senaman Kapasiti Pengiraan KNL selepas 1.Muzik
Minggu BERLANDASKAN KESIHATAN 4.1.1 Aerobik aktiviti senaman aerobik 2.Jam Randik
4 PJ 3.1 Melakukan senaman 5.2.1 Formula Karvonen ( KNM-
22-26 KNR) x% intensiti + KNR)
meningkatkan kapasiti aerobik
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 2

1.1 Kemahiran membuat 1.1.2 Identiti dan Orientasi I. Cari Perkataan I. Lembaran
keputusan dalam konteks 1.1.3 Seksual Tersembunyi kerja
PK kesihatan diri dan reproduktif ii. Kotak ilmu II. Kotak dan
(MINGGU 2) Menangani kecelaruan:
soalan
Identiti seksual
Orientasi seksual

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KOMPONEN KECERGASAN 3.1.2 Senaman Kapasiti 1. Aktiviti Berdasarkan 1. Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.1.2 Aerobik F.I.T.T 2. Jam Randik
3.1 Melakukan senaman 5.2.2 (Frequency,Intencity, 3. Gelung Rotan
PJ
Minggu Type, Time)
meningkatkan kapasiti aerobik
5 = Latihan Jeda dan Long
29/01- Slow Distance (LSD)
KOMPONAN KECERGASAN 3.2.1 Kelenturan Senaman PNF 1.Exercise Mat
02/02
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.2.1 2.Jam Randik
PJ
3.2 Melakukan senaman 5.1.2
kelenturan
THAIPUSAM
31/01/18

FEBRUARI HARI WILAYAH


01/02/18

KOMPONAN KECERGASAN 3.2.1 Kelenturan Aktiviti Berdasarkan F.I.T.T 1.Kon


BERLANDASKAN KESIHATAN 4.2.1 (Frequency,Intencity, 2.Jam Randik
PJ 3.2 Melakukan senaman 5.2.1 Type, Time) 3.Gelung Rotan
Minggu kelenturan = Latihan Jeda dan Long
6 Slow Distance (LSD)
05-09 1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 Kepentingan I. World cafe Kertas sebak
PK
pengaruh dalaman serta luaran 1.2.2 menjaga: II. Sumbang saran
(Minggu 3)
yang mempengaruhi kesihatan Kehormatan diri
diri dan reproduktif
Minggu KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 Daya tahan otot dan Aktiviti Berdasarkan F.I.T.T 1.Kon
PJ BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.1 kekuatan otot (Frequency,Intencity, 2.Exercise Mat
7

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 3

12-16 3.3 Melakukan senaman 5.1.3 Type, Time) 3. Jam Randik


meningkatkan daya tahan dan Aktiviti Berstesen
kekuatan otot “Mari Beraksi”
KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 Daya tahan otot dan Aktiviti Berdasarkan F.I.T.T 1.Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.2 kekuatan otot (Frequency,Intencity, 2.Exercise Mat
PJ 3.3 Melakukan senaman 5.2.3 Type, Time) 3.Jam Randik
meningkatkan daya tahan dan Aktiviti Berstesen
kekuatan otot “Win , Lose and Draw”
TAHUN BARU CINA
16/02

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.1 Tarian Inang Tiru Gaya Saya 1.Muzik


1.2 Pergerakan Berirama 2.2.1 2.Lcd
PJ - melakukan langkah dalam tarian 5.1.1 3.Laptop
joget mengikut muzik yang 5.1.2
Minggu
didengar
8
7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.1 GANGGUAN SEKSUAL I. Gallery walk I. Kertas sebak
19-23 psikososial untuk menjaga 7.1.2 II. Tayangan video II. Lcd
PK keselamatan diri III. simulasi III. laptop
(Minggu 4) Berkata TIDAK kepada:
Gangguan seksual
Penderaan seksual

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
1. Alatan SEGAK
Minggu 9 PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2018 2. Borang SEGAK
26/02- 1. Alatan SEGAK
02/03 PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2018 2. Borang SEGAK

Minggu 1. Alatan SEGAK


PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2018 2. Borang SEGAK
10

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 4

05-09 1. Alatan SEGAK


PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2018 2. Borang SEGAK
KEMAHIRAN PERGERAKAN 2.2.1 1.Muzik
1.2 Pergerakan Berirama 5.2.1 2.LCD
PJ - melakukan langkah dalam 5.3.2 Tarian Inang Sehati Berdansa 3.Laptop
tarian joget mengikut muzik
Minggu yang didengar
11 7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.1 GANGGUAN SEKSUAL I. Kertas sebak
psikososial untuk menjaga I. Perbincangan
12 -16 7.1.2 II. Keratan
keselamatan diri berdasarkan keratan
PK akhbar
Berkata TIDAK kepada: akhbar
(MINGGU 5)
Gangguan seksual
Penderaan seksual

19/03 –
CUTI PERTENGAHAN TAHUN PENGGAL PERTAMA
23/03

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.3 Tarian Inang School Got Talent 1.Muzik
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.2 2.Laptop
PJ - melakukan langkah dalam tarian 5.2.1 3.LCD
joget mengikut muzik yang 5.3.3
Minggu
didengar 5.4.1
12
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.3 Tarian Inang We Are Superstar 1.Muzik
26 -30
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.3 2.Laptop
PJ 5.1.1 3.LCD
5.3.3
5.5.1

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 5

KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.1 Menghantar dan Jom Baling 1.Bola Baling


SERANGAN 1.3.2 menerima 2.Kon
PJ 1.3 Bola baling 2.3.1
Minggu 2.3.2
13 5.1.2
02-06 2.1 Kemahiran menangani 2.1.1 Cara menangani:
PK situasi berisiko terhadap 2.1.2 Risiko I. Explorace Kad aktiviti
penyalahgunaan bahan kepada penyalahgunaan
(Minggu 6)
diri, keluarga dan masyarakat bahan
APRIL

KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.1 Menghantar dan Jom Baling 1.Bola Baling


SERANGAN 1.3.2 menerima 2.Kon
PJ 1.3 Bola baling 2.3.1
Minggu 2.3.2
14 5.1.2
09-13 KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.3 Menghadang 3 on 3 1.Bola Baling
SERANGAN 2.3.3 2. Kon
PJ
1.3 Bola baling 5.1.2
5.3.1
KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.4 Mengacah 3 on 3 1.Bola Baling
PJ SERANGAN 2.3.4 2.Kon
1.3 Bola baling 5.2.1
Minggu
15 2.1 Kemahiran menangani 2.1.2 Cara menangani:
16-20 situasi berisiko terhadap 2.1.3 Risiko
PK
penyalahgunaan bahan kepada penyalahgunaan
(Minggu 7)
diri, keluarga dan masyarakat bahan

Minggu KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.5 Bola baling


16 PJ SERANGAN 2.3.5
23 - 27 1.3 Bola baling 5.2.1
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.1 Hambur dan
1.1 Gimnastik Asas 2.1.1 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.1.1
melombor

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 6

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
MINGGU
17 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018
30/4-05

01/05 HARI PEKERJA

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.1 Hambur dan


1.1 Gimnastik Asas 2.1.1 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.1.2
MINGGU melombor
18 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.1 Cara mengendali: I. Permainan I. Laptop
MEI 07-11 PK dan emosi dalam kehidupan 3 1.2 Pengurusan konflik melengkapkan II. Lcd
(Minggu harian 3.1.3 Pengurusan stres perkataan III. Kertas sebak
Ke 8) II. Peta minda IV. muzik
III. Imageri visual
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.2 Hambur dan
1.1 Gimnastik Asas 2.1.2 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.2.2
MINGGU
melombor 5.2.3
19
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.2 Hambur dan
14-18
1.1 Gimnastik Asas 2.1.2 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.2.2
melombor
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.3 Hambur dan
1.1 Gimnastik Asas 2.1.3 melombol
PJ
MINGGU Kemahiran hambur dan 5.1.3
20 melombor
21 – 25 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Jurang generasi I. World cafe
PK keluarga serta kepentingan 4.1.2 II. Pembelajran Kertas sebak
(Minggu 9) institusi kekeluargaan berasakan inkuiri
dalam aspek kesihatan III. Gallery walk

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 7

keluarga
Kepentingan merapatkan:
Jurang generasi

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK Aktiviti BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.1 Simpulan dan ikatan Pondok-pondok 1.Tali
1.8 Rekreasi 2.8.1 khemah 2.Kayu Gajet
PJ 4.Gunting
MINGGU 5.2.1
21
28 – KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.2 Simpulan dan ikatan Mercu tanda 1.Tali
01/06 1.8 Rekreasi 2.8.1 gajet 2.Kayu Gajet
PJ
5.2.1 3.Gunting
JUN

29/05 HARI WESAK

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.3 Mari Bermain Jengkek Ligan dan Tuju 1. Bola
PJ 1.8 Rekreasi 2.8.2 Kaki 2.Marker/Kon
5.2.2 3.Wisel
MINGGU
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.3 Kepentingan I. World cafe Kertas sebak
22
keluarga serta kepentingan 4.1.4 merapatkan: II. Pembelajran
04-08 PK institusi kekeluargaan Jurang generasi berasakan inkuiri
(Minggu 10) dalam aspek kesihatan III. Gallery walk
keluarga IV. Combo map

11 - 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 8

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.3 Jengkek Ligan Mari Bermain 1. Bola


1.8 Rekreasi 2.8.3 Bola tuju Kaki 2. Kon/Marker
PJ
5.2.3
Minggu
23 KATEGORI SERANGAN 1.4.1 Menghantar dan “Hantar dan Tangkap” 1. Bola Ragbi
25 - 29 1.4 Rabgi Sentuh 1.4.2 menangkap 2.Kon/Marker
PJ 2.4.1 3.Wisel
2.4.2
5.1.3

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KATEGORI SERANGAN 1.4.1 Menghantar dan “Hantar dan Tangkap” 1. Bola
1.4 Rabgi Sentuh 1.4.2 Menangkap 2.Kon/Marker
PJ 2.4.1 3.Wisel
2.4.2
MINGGU 5.1.3
24 5.1 Kemahiran interpersonal 5.1.1 Nilai dalam I. Tayangan Video I. Kertas sebak
02 -06 dan komunikasi berkesan dalam 5.1.2 perhubungan II. Menulis ‘resepi II. Lcd
PK kehidupan harian 5.1.3. Batas perhubungan
JULAI perhubungan yang III. Laptop
(MINGGU Kepentingan menghargai:
sihat’
11)
III. Berasaskan inkuiri
IV. Sumbang saran
KATEGORI SERANGAN 1.4.3 Berlari Dan “Elak-elak” 1.Bola Ragbi
PJ
1.4 Rabgi Sentuh 2.4.3 Mengacah 2.Kon/marker
MINGGU
5.2.3
25
KATEGORI SERANGAN 1.4.3 Berlari dan “Elak-elak” 1.Bola Ragbi
09 - 13
PJ 1.4 Rabgi Sentuh 2.4.3 Mengacah 2.Kon/Marker
5.2.3

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 9

KATEGORI SERANGAN 1.4.4 Try “Catch Me If you Can” 1.Bola Ragbi


PJ 1.4 Rabgi Sentuh 2.4.4 2.Kon/Marker
MINGGU 5.2.3
26 5.1 Kemahiran interpersonal 5.1.1 Nilai dalam
PK
16 -20 dan komunikasi berkesan dalam 5.1.2 perhubungan I. Berasaskan inkuiri Kertas sebak
(MINGGU kehidupan harian 5.1.3. Batas perhubungan II. Sumbang saran
12) Kepentingan menghargai:
III. Gallery walk
KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 Daya tahan otot dan Aktiviti Berdasarkan F.I.T.T 1.Kon
MINGGU BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.1 kekuatan otot (Frequency,Intencity, 2.Exercise Mat
27 PJ 3.3 Melakukan senaman 5.1.3 Type, Time) 3. Jam Randik
23 - 27 meningkatkan daya tahan dan Aktiviti Berstesen
kekuatan otot “Mari Beraksi”
KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 Daya tahan otot dan Aktiviti Berdasarkan F.I.T.T 1.Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.2 kekuatan otot (Frequency,Intencity, 2.Exercise Mat
PJ 3.3 Melakukan senaman 5.2.3 Type, Time) 3.Jam Randik
meningkatkan daya tahan dan Aktiviti Berstesen
kekuatan otot “Win , Lose and Draw”

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
MINGGU 1. Alatan SEGAK
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
28 2. Borang SEGAK
30/7- 1. Alatan SEGAK
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016 2. Borang SEGAK
03/8
MINGGU PJ 1. Alatan SEGAK
UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
29 2. Borang SEGAK
OGOS 06 -10 1. Alatan SEGAK
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016 2. Borang SEGAK

MINGGU PJ 1. Alatan SEGAK


UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
2. Borang SEGAK
30
1. Alatan SEGAK
13-17 PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
2. Borang SEGAK
18-26/3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 10

KATEGORI JARING 1.5.1


1.5 Sepak Takraw 1.5.2
Servis dan menerima
PJ 2.5.1
servis
2.5.2
Minggu 5.5.1
31 6.1 Penyakit dan cara 6.1.1 Penyakit tidak I. Laptop
I. Tayangan video
27 -31 mencegah serta 6.1.2 berjangkit: II. Lcd
PK II. Kempen
mengurangkan faktor risiko 6.1.3 Diabetes III. Kertas sebak
kesadaran
(MINGGU penyakit dalam kehidupan Hipertensi
penyakit tidak IV. Kertas
13) harian Penyakit kardiovaskular
berjangkit lukisan
Penyakit respiratori
III. Melukis poster
kronik

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KATEGORI JARING 1.5.1 Servis dan menerima 1.Menyepak bola yang bola takraw
1.5 Sepak Takraw 1.5.2 servis telah digantung (servis tali
PJ 2.5.1 kuda)
MINGGU
2.5.2
32
5.5.1
SEPTEMBE 03-07
KATEGORI JARING 1.5.3 Menyerang 1. pelajar menyepak bola Bola takraw
R 1.5 Sepak Takraw
PJ 2.5.3 yang dilambung (gaya
5.5.2 servis)
MINGGU KATEGORI JARING 1.5.3 Menyerang 1.pelajar mengumpan dan Bola takraw
33 PJ 1.5 Sepak Takraw 2.5.3 melibas berhampiran
10-14 5.5.2 jaring

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 11

8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.2 KUALITI MAKANAN I. Kempen makanan Kertas lukisan
dan selamat Kepentingan yang selamat dan Label bungkusan
PK menjaga: 8.1.3 berkualiti makanan
(MINGGU Keselamatan makanan
II. Melukis piramid
14) Kualiti makanan
makanan

KATEGORI JARING 1.5.4 Bertahan 1.”first ball”


PJ 1.5 Sepak Takraw 2.5.4
MINGGU 5.5.2
34 KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 KOMPOSISI BADAN 1.PERATUSAN LEMAK 1. CARTA
17-21 PJ BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.1 PERATUSAN
3.4 Komposisi badan 5.3.1 LEMAK
3. REKOD
KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 KOMPOSISI BADAN 1.LIPATAN 1. KALIPER
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.2 Trisep,abdominal,dan 2. CARTA
PJ 3.4 Komposisi badan 4.4.3 gastronemius PERATUSAN
5.3.1 LEMAK
MINGGU
3. MARKER PEN
35
8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.1 KESELAMATAN
24-28 dan selamat Kepentingan
PK 8.1.2 MAKANAN
menjaga:
(MINGGU ‘Doktor pemakanan’ Kertas sebak
Keselamatan makanan
15)
Kualiti makanan

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
MINGGU KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.1 Memukul 1. Kemahiran 1. Wisel
OKTOBER PJ
36 1.6 Kriket 2.6.1 memukul dengan 2. Kayu

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 12

01-05 5.1.2 berat badan pada pemukul


kaki belakang. (bat)
2. Mara dan pukul 3. Bola
3. Undur dan pukul. kriket.
KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.2 Larian 1. Larian pecut 20 1. Wisel
1.6 Kriket 2.6.2 meter ( dengan 2. Kayu
5.1.1 membawa kayu pemukul
pemukul) (bat)
PJ 2. Larian ulang alik
20 meter. (
dengan
membawa kayu
pemukul )
KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.3 1. Melakukan
1. Wisel
1.6 Kriket 1.6.4 pelbagai
2. Kayu
2.6.3 kemahiran
pemukul
menahan bola
2.6.4 ( bat ).
dalam situasi
5.2.2 Menahan bola dan 3. Bola
PJ permainan.
membaling kriket.
2. Melakukan
4. Kayu
balingan
MINGGU pancang/
mengikut jarak 10
wiket
37 meter, 20 meter
(stumps)
08-12 dan 30 meter.
9.1 Pengetahuan asas 9.1.1 T.O.T.A.P.S I. Tayangan video I. Lcd
pertolongan 9.1.2 II. Simulasi II. Laptop
PK cemas dan kepentingan 9.1.3 III. Amali III. Kertas sebak
bertindak
(MINGGU IV. Membina carta aliran
dengan bijak mengikut situasi
16) Mengetahui prosedur: T.OT.A.P.S
T.O.T.A.P.S

KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.5 Boling 1. Boling santai ( 1. Wisel


MINGGU 1.6 Kriket 2.6.5 perlahan, 2. Bola
38 PJ 5.2.2 sederhana dan kriket
15-19 laju).
2. Boling putar.

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 13

KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.6 Menjaga wiket 1. Menangkap bola 1. Wisel


1.6 Kriket 2.6.6 ’bowler’ 2. Bola
5.2.2 2. Kemahiran kriket
PJ
menyentuh 3. Kayu
’stump’. pancang/
wiket
(stumps)
MINGGU
39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017
22-26
1. Wisel
1. Memukul bola
2. Bola
’bowler’
1.6.1 kriket
KEMAHIRAN MEMADANG 2. Mengetahui
PJ 2.6.1 Memukul 3. Kayu
1.6 Kriket kemahiran
5.3.1 pemukul
MINGGU memukul bola
’bat’
40 ’batting’
29/10-
1. Wisel
2/11
1. Memukul bola 2. Bola
1.6.2
KEMAHIRAN MEMADANG 2. Berlari untuk kriket
PJ 2.6.2 Larian
1.6 Kriket medapatkan 3. Kayu
5.3.1
mata ’score’ pemukul
’bat’

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
PENGURUSAN MENTAL DAN 4.1.3 Pemikiran positif Tindakan yang akan Kertas mahjong
MINGGU PK EMOSI 4.1.4 dilakukan sekiranya Marker pen
41 (MINGGU 4.1 Kemahiran mengurus mental berlaku sesuatu situasi
05-09 17) dan emosi dalam kehidupan
seharian

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 14

OLAHRAGA ASAS 1.7.1 Lumba jalan kaki Jalan Seribu langkah 1.Kon
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.1 2.Jam Randik
PJ
5.2.1

OLAHRAGA ASAS 1.7.2 Lompat jauh Lompat “Ten Ten” 1.Gelung Rotan
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.3 2.Kon
MINGGU 5.1.1 3.Pita Pengukur
42 OLAHRAGA ASAS 1.7.2 Lompat jauh Kanggaroo Jump 1. Gelung Rotan
12-16 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.4 2.Blok Kayu
PJ
5.2.5 3. Kon
4.Pita pengukur
8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.2 KUALITI MAKANAN III. Kempen makanan Kertas lukisan
dan selamat Kepentingan yang selamat dan Label bungkusan
PK menjaga: 8.1.3 berkualiti makanan
(MINGGU Keselamatan makanan
IV. Melukis piramid
MINGGU 18) Kualiti makanan
makanan
43
19-23
KATEGORI JARING 1.5.4 Bertahan 1.”first ball”
1.5 Sepak Takraw 2.5.4
PJ
5.5.2

24-
CUTI AKHIR TAHUN 2018
01/2019

14