Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (KSSR) SEMAKAN

PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 2 (MUZIK)


MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

1 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.1 Bernyanyi Menyanyikan lagu dengan
KEMAHIRAN dengan postur yang postur yang
SENI betul.  berdiri
 duduk
 2.2.3 Bernyanyi
mengikut tempo. Menyanyikan lagu mengikut
tempo

2 1.0 MODUL 1.2 Bahasa Muzik  1.2.1 Mengenal dan Menepuk detik lagu yang
BAHASA membezakan tempo dimainkan
SENI cepat dan lambat.
Menyanyikan lagu dan
 1.2.3 menepuk detik lagu
Mengaplikasikan mengikut tempo
pemahaman
berkaitan tempo Memainkan tempo lagu
cepat dan lambat menggunakan perkusi
menerusi aktiviti badan
muzik
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

3 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.6 Memainkan notasi irama
KEMAHIRAN Memainkan alat (skor ikon) menggunakan
SENI perkusi mengikut perkusi badan
detik lagu
berdasarkan skor Memainkan notasi irama
ikon. (skor ikon) menggunakan
alat perkusi

 loceng
 kerincing
 kayu tik tok
 kastenet

4 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.7 Memainkan notasi irama
KEMAHIRAN Memainkan alat (skor ikon) menggunakan
SENI perkusi mengikut perkusi badan mengikut
corak irama nilai
berdasarkan skor
ikon yang mewakili Memainkan notasi irama
nilai (skor ikon) menggunakan
alat perkusi mengikut nilai

 loceng
 kerincing
 kayu tik tok
 kastenet
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

5 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.2 Bernyanyi Mendengar dan mengecam
KEMAHIRAN dengan pic yang aras pic yang dimainkan.
SENI betul.
Mengajuk pic yang didengar
 2.2.4 Bernyanyi secara menurun dan
dengan perubahan menaik.
tempo.
Menyanyikan lagu dengan
pic dan tempo yang betul.

6 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.8 Membuat Mendengar secara aktif
KEMAHIRAN pergerakan melodi muzik yang
SENI berdasarkan melodi dimainkan
dari muzik yang
didengar. Pergerakan bebas mengikut
melodi dan tempo cepat
 2.2.9 Membuat dan lambat yang dimainkan.
pergerakan
berdasarkan tempo Menyatakan perbezaan
cepat dan lambat. tempo yang dirasai ketika
membuat pergerakan
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

7 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.5 Memainkan Ulangkaji permainan alat
KEMAHIRAN alat perkusi perkusi
SENI mengikut tempo.
Menghasilkan pelbagai
bunyi menggunakan bahan
3.0 MODUL 3.2 Menghasilkan idea  3.2.1 Menghasilkan improvisasi di sekeliling
KREATIVITI muzikal kreatif pelbagai bunyi yang mewakili beberapa
DAN menggunakan bahan alat perkusi seperti
INOVASI improvisasi.
SENI  loceng
 kerincing
 kayu tik tok
 kastenet

memainkan corak irama


mudah (skor ikon)
menggunakan alat
improvisasi

8 3.0 MODUL 3.2 Menghasilkan idea  3.2.2 Mencipta Ulangkaji permainan corak
KREATIVITI muzikal corak irama mudah irama (skor ikon)
DAN kreatif mengunakan ikon
INOVASI mewakili nilai Mencipta corak irama
SENI mudah mengunakan ikon
 3.2.3 Memainkan mewakili nilai
ciptaan sendiri.
Memainkan ciptaan sendir
dan berkumpulan
menggunakan perkusi
badan
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

9 1.0 MODUL 1.2 Bahasa Muzik  1.2.2 Mengenal dan Mendengar dan mengecam
BAHASA membezakan aras pic yang dimainkan.
SENI pergerakan melodi
bertangga dan Mengajuk pic yang didengar
melodi mendatar. secara menurun dan
menaik.

2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.2 Bernyanyi Membuat pergerakan
KEMAHIRAN dengan pic yang melodi bertangga dan
SENI betul melodi mendatar.

Menyanyikan lagu dengan


pic yang betul.

10 1.0 MODUL 1.2 Bahasa Muzik  1.2.4


BAHASA Mengaplikasikan Menyanyikan lagu dengan
SENI pemahaman pic dan tempo yang betul.
berkaitan pergerakan
melodi dalam aktiviti Membuat pergerakan
muzik meengikut melodi
bertangga dan melodi
2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.2 Bernyanyi mendatar yang terdapat
KEMAHIRAN dengan pic yang dalam lagu yang dimainkan
SENI betul
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

11 4.0 MODUL 4.2 Penghayatan Karya  4.2.1 Membuat ulasan  Murid membuat
APRESIASI Muzik terhadap muzik apresiasi terhadap
SENI Masyarakat Malaysia karya
yang didengar - mempamerkan karya
daripada aspek: yang dihasilkan
o Jenis muzik - menceritakan karya
o Masyarakat yang sendiri secara lisan
mengamalkan -menceritakan
muzik tersebut kegunaan karya
dalam persembahan
 4.2.2 Membuat ulasan -menghargai karya
terhadap sendiri dan rakan
persembahan
kesenian rakan dari • Guru membimbing murid
aspek: dalam membuat
 kreativiti apresiasi terhadap:
 kerjasama - karya sendiri dan rakan
- penggunaan bahasa
seni visual dalam
pengkaryaan
- Penggunaan teknik dan
proses penghasilan
karya.
- karya digunakan dalam
Persembahan
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

12 Menggunakan kreativiti
dalam merancang
 3.3.1 Merancang persembahan seni melalui
13 pameran dan proses seperti berikut:
3.0 MODUL persembahan seni. - merancang dan membuat
KREATIVITI 3.3 Projek Persembahan persediaan
14 DAN Kesenian - latihan persembahan
INOVASI - persembahan
SENI

15  3.3.2 Membuat Contoh persembahan:


pameran dan - menyanyikan lagu-lagu
persembahan seni. yang telah dipelajari.
- mengaplikasikan
pengetahuan dan
kemahiran yang dipelajari
dalam nyanyian, muzik dan
gerakan serta perkusi
semasa prsembahan.
- menggunakan hasil kerja
seni visual sebagai prop
persembahan.
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

16 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.1 Bernyanyi Menyanyikan lagu dengan
KEMAHIRAN dengan postur yang postur yang
SENI betul.  berdiri
 duduk
 2.2.3 Bernyanyi
mengikut tempo. Menyanyikan lagu mengikut
tempo

17 1.0 MODUL 1.2 Bahasa Muzik  1.2.1 Mengenal dan Menepuk detik lagu yang
BAHASA membezakan tempo dimainkan
SENI cepat dan lambat.
Menyanyikan lagu dan
 1.2.3 menepuk detik lagu
Mengaplikasikan mengikut tempo
pemahaman
berkaitan tempo Memainkan tempo lagu
cepat dan lambat menggunakan perkusi
menerusi aktiviti badan
muzik
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

18 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.6 Memainkan notasi irama
KEMAHIRAN Memainkan alat (skor ikon) menggunakan
SENI perkusi mengikut perkusi badan
detik lagu
berdasarkan skor Memainkan notasi irama
ikon. (skor ikon) menggunakan
alat perkusi

 loceng
 kerincing
 kayu tik tok
 kastenet

19 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.7 Memainkan notasi irama
KEMAHIRAN Memainkan alat (skor ikon) menggunakan
SENI perkusi mengikut perkusi badan mengikut
corak irama nilai
berdasarkan skor
ikon yang mewakili Memainkan notasi irama
nilai (skor ikon) menggunakan
alat perkusi mengikut nilai

 loceng
 kerincing
 kayu tik tok
 kastenet
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

20 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.2 Bernyanyi Mendengar dan mengecam
KEMAHIRAN dengan pic yang aras pic yang dimainkan.
SENI betul.
Mengajuk pic yang didengar
 2.2.4 Bernyanyi secara menurun dan
dengan perubahan menaik.
tempo.
Menyanyikan lagu dengan
pic dan tempo yang betul.

21 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.8 Membuat Mendengar secara aktif
KEMAHIRAN pergerakan melodi muzik yang
SENI berdasarkan melodi dimainkan
dari muzik yang
didengar. Pergerakan bebas mengikut
melodi dan tempo cepat
 2.2.9 Membuat dan lambat yang dimainkan.
pergerakan
berdasarkan tempo Menyatakan perbezaan
cepat dan lambat. tempo yang dirasai ketika
membuat pergerakan
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

22 2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.5 Memainkan Ulangkaji permainan alat
KEMAHIRAN alat perkusi perkusi
SENI mengikut tempo.
Menghasilkan pelbagai
bunyi menggunakan bahan
3.0 MODUL 3.2 Menghasilkan idea  3.2.1 Menghasilkan improvisasi di sekeliling
KREATIVITI muzikal kreatif pelbagai bunyi yang mewakili beberapa
DAN menggunakan bahan alat perkusi seperti
INOVASI improvisasi.
SENI  loceng
 kerincing
 kayu tik tok
 kastenet

memainkan corak irama


mudah (skor ikon)
menggunakan alat
improvisasi

23 3.0 MODUL 3.2 Menghasilkan idea  3.2.2 Mencipta Ulangkaji permainan corak
KREATIVITI muzikal corak irama mudah irama (skor ikon)
DAN kreatif mengunakan ikon
INOVASI mewakili nilai Mencipta corak irama
SENI mudah mengunakan ikon
 3.2.3 Memainkan mewakili nilai
ciptaan sendiri.
Memainkan ciptaan sendir
dan berkumpulan
menggunakan perkusi
badan
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

24 1.0 MODUL 1.2 Bahasa Muzik  1.2.2 Mengenal dan Mendengar dan mengecam
BAHASA membezakan aras pic yang dimainkan.
SENI pergerakan melodi
bertangga dan Mengajuk pic yang didengar
melodi mendatar. secara menurun dan
menaik.

2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.2 Bernyanyi Membuat pergerakan
KEMAHIRAN dengan pic yang melodi bertangga dan
SENI betul melodi mendatar.

Menyanyikan lagu dengan


pic yang betul.

25 1.0 MODUL 1.2 Bahasa Muzik  1.2.4


BAHASA Mengaplikasikan Menyanyikan lagu dengan
SENI pemahaman pic dan tempo yang betul.
berkaitan pergerakan
melodi dalam aktiviti Membuat pergerakan
muzik meengikut melodi
bertangga dan melodi
2.0 MODUL 2.2 Kemahiran Seni Muzik  2.2.2 Bernyanyi mendatar yang terdapat
KEMAHIRAN dengan pic yang dalam lagu yang dimainkan
SENI betul
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

26 4.0 MODUL 4.2 Penghayatan Karya  4.2.1 Membuat ulasan  Murid membuat
APRESIASI Muzik terhadap muzik apresiasi terhadap
SENI Masyarakat Malaysia karya
yang didengar - mempamerkan karya
daripada aspek: yang dihasilkan
o Jenis muzik - menceritakan karya
o Masyarakat yang sendiri secara lisan
mengamalkan -menceritakan
muzik tersebut kegunaan karya
dalam persembahan
 4.2.2 Membuat ulasan -menghargai karya
terhadap sendiri dan rakan
persembahan
kesenian rakan dari • Guru membimbing murid
aspek: dalam membuat
 kreativiti apresiasi terhadap:
 kerjasama - karya sendiri dan rakan
- penggunaan bahasa
seni visual dalam
pengkaryaan
- Penggunaan teknik dan
proses penghasilan
karya.
- karya digunakan dalam
Persembahan
MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD CADANGAN AKTIVITI TAHAP
PEMBELAJARAN PENGUASAAN (TP )

27 Menggunakan kreativiti
dalam merancang
 3.3.1 Merancang persembahan seni melalui
28 pameran dan proses seperti berikut:
3.0 MODUL persembahan seni. - merancang dan membuat
KREATIVITI 3.3 Projek Persembahan persediaan
29 DAN Kesenian - latihan persembahan
INOVASI - persembahan
SENI

30  3.3.2 Membuat Contoh persembahan:


pameran dan - menyanyikan lagu-lagu
persembahan seni. yang telah dipelajari.
- mengaplikasikan
pengetahuan dan
kemahiran yang dipelajari
dalam nyanyian, muzik dan
gerakan serta perkusi
semasa prsembahan.
- menggunakan hasil kerja
seni visual sebagai prop
persembahan.