Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERMAINAN BOLA BALING

SK PENGHULU ABU BAKAR 2018

OBJEKTIF

1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan


kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan.
2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina
kemahiran motor dan kecergasan fizikal.
3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan,olahraga,gimnastik
artistik,gimnastik irama,gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan betul
dan selamat.
4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktivitibagi menjaga
keselamatan
5. Menglibatkandiri dan mengamalkan etika sukan yang baik.
6. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan.
7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan emasa beraktiviti dalam suasana yang
riang dan menggembirakan.

MINGGU TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI


1 Pendaftaran dan I. Melantik ahli -Penerangan
Menyuarat jawatankuasa yang baru. -Perbincangan
Agonh II. Merancang aktiviti -Mesyuarat mengikut peraturan
tahunan sepanjang
tahun 2018
2 Sejarah dan I.Mengetahui sejarah -Penerangan
latar belakang awal kemunculan sukan -perbincangan
sukan bola bola baling di Malaysia.
baling II.Mengetahui asas
permainan dan undang-
undang bola baling
3 Kemahiran asas I.Mengetagui cara -Penerangan
-menangkap menangkap dan -Aktiviti kemahiran-menerima
dan menerima menerima bola.Asas dan menghantar bola
bola posisi badan dan asas -permainan kecil
posisi tangan
II.Mengetahui cara
menangkap dan
menerima bola dengan
betul
4 Kemahiran asas I.Mengetahui 7 cara -Penerangan
-menghantar menghantar bola -Aktiviti kemahiran- menghantar
bola II,Menunjuk cara bola
menghantar bola dengan -Permainan kecil-bouncing
betul ball,monkey play,hantaran bola
lawan pasukan berlari,volley
handball
5 Kemahiran asas I. Mengetahui cara -Penerngan
-mengelecek mengelecek -Aktiviti Kemahiran- mengelecek
II. Menunjuk cara -permainan kecil-polis
mengelecek dengan sentry,musical hoop dan bola
betul baling mini
6 Kemahiran asas I. Mengetahui cara -Penerangan
-mengacah mengacah -Aktiviti kemahiran-mengecah
II. menunjuk cara -Permainan kecil
mengacah pihak lawan
dengan betul
7 Kemahiran asas I. Mengetahui jenis-jenis -Penerangan
-menjaring jaringan -Aktiviti kemahiran-menjaring
II. Menunjuk cara
menjaring dengan betul
8 Kemahiran asas I. Mengetahui cara -Penerangan
-mengadang mengawal pergerakan -Aktiviti kemahiran-mengadang
dan pemain lawan
daripada menyerang
atau menjaringkan gol.
II. Menunjuk cara
mengadang dengan
betul
9 Kemahiran asas I. Mengetahui tugas- -Penerangan
-penjaga gol tugas penjaga gol -Aktiviti kemahiran
II.Mengetahui sifat-sifat Permainan kecil
baik penjaga gol
10 Mengelola I. Mendedeahkan murid -perbincangan Ajk tertinggi
pertandingan cara mengelolakan -murid dibahagikan kepada 4
antara pertandingan iaitu kumpulan
kumpulan kelab pertandingan kalah mati -latihan kemahiran dalam
permainan bola atau pertandingan liga kumpulan masing-masing
baling
11 Mengelola II.Mendedahkan murid -murid dibahagikan kepada 4
pertandingan caramengelolakan kumpulan
antara pertandingan iaitu -latihan kemahiran dalam
kumpulan kelab pertandingan kalah mati kumpulan masing-masing
permainan bola atau pertandingan liga
baling
12 pertandingan I. Mencungkil bakat -pertandingan antara kumpulan.
bola baling murid untuk diserap ke (pertandingan kalah mati)
antara dalam pasukan sekolah.
kumpulan kelab II. memupuk semangat
permainan bola berpasukan dan bijak
baling menrancang startegi
13 pertandingan I. Mencungkil bakat -pertandingan antara kumpulan.
bola baling murid untuk diserap ke Separuh akhir dan akhir
antara dalam pasukan sekolah.
kumpulan kelab II. memupuk semangat
permainan bola berpasukan dan bijak
baling menrancang startegi

Disediakan oleh,

…………………………

RAHANA BINTI RAZALI

GURU PENASIHAT BOLA BALING

SK PENGHULU ABU BAKAR

Anda mungkin juga menyukai