Anda di halaman 1dari 1

PENGENALAN PERSATUAN AGAMA ISLAM & J-QAF

Persatuan Pendidikan Islam & J-QAF SK Raja Chulan ditubuhkan untuk


mengukuhkan kemahiran yang diperlajari dalam proses PDP Pendidikan Islam. Di
samping itu, ia membantu meningkatkan pengalaman murid untuk mengaitkan
pengetahuan dengan aspek-aspek kehidupan harian dalam membentuk displin
dan sahsiah sebagai seorang Muslim.

SASARAN PERSATUAN

Meningkatkan tahap kehadiran murid setiap aktiviti


Memantapkan aktiviti selaras dengan minat murid

GURU PEMBIMBING

Pn.Huwaida Binti Mohd Sidik (Ketua)


Pn.Juriah Binti Roji
Pn.Faridah Adawiyah Binti Abdul Rashid
Pn.Siti Mariam Binti Mat
Tn.Hj Ridzuan Bin Ahlal

VISI PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM & J-QAF

Persatuan pendidikan islam dan jqaf bercita-cita melahirkan murid islam


yang komited dengan penghayatan agama, celik al-quran dan jawi ke arah
pembentukan individu yang berkualiti dan bersahsiah di masa akan datang.

MISI PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM & J-QAF

Kami bersama-sama warga sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum


persatuan yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan
penghayatan islam berdasarkan al-quran dan sunnah bagi membentuk
keperibadian mulia dan seimbang melalui proses pengajaran dan
pembelajaran yang berkualiti, terarah, proaktif dan berkesan.