Anda di halaman 1dari 2

DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI

PUSKESMAS KANDAI
Jl. KH. Dewantara No. 30 Kendari – Kec.Kendari

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KANDAI


NOMOR : 065 / Pusk – Knd / II / 2018
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI PUSKESMAS KANDAI
DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS,
Menimbang : d s t,
Mengingat : d s t,
Memperhatiakan : d s t,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Puskesmas Kandai tentang Uraian Tenaga mengapdi di Puskesmas
Kandai.

Kedua : Tenaga pengabdi yang di maksud pada diktum wajib melaksanakan tugas-tugasnya,
sesuai peraturan dan perundang-undngan yang berlaku dan bersedia tidak menuntut gaji;

Ketiga : Surat Keputusan inin berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Kendari
Pada Tanggal : 2 febuari 2018

Kepala Puskesmas Kandai,

Dr.Hj. Sunarni
NIP. 19790329 199509 2 002
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KANDAI TENTANG PENGIIKUT
SERTAAN DALAM TOURNAMENT DIESNATALIS STIKES MW
KENDARI yang ke-12.
Nomor : 0 / Pusk – Knd / II / 2018
Tanggal : 02 febuari 2018

NO. NAMA / NIP GOL JABATAN UNIT KERJA


.

1 Andi Helsam Akmad SKM III/C Bendahara Ruangan Bendahara

19860218 201001 1 007

2. Gembol, Amd.Kep Petugas Ruangan UGD

3. Dirlan, SKM Staf Ruanagan P2M

4. Syamsudin,S.kep,Ns Petugas Ruangan UGD

5. Ardi Meriki,SKM Staf Ruang Kartu

6. La Ode Sumeti,Amk Petugas Ruang Perawatan

7 La ode Edi Rustiadin SKM Petugas Ruang Kesling

8 Wisnu Cleaning servis -

9 Fajar Sopir ambulance -

10 Muh. sul Cleaning servis -

11 Dhedy SKM Staf Ruang Kartu

12 Riben,Amd.kep Petugas Ruangan keperawatan

Ditetapkan di :Kendari
Pada Tanggal : 2 febuari 2018

Kepala Puskesmas Kandai,

Dr.Hj. Sunarni
NIP. 19790329 199509 2 002