Anda di halaman 1dari 5

PEMBINAAN ITEM SAINS TINGKATAN 2

BAB 10 : GELOMBANG BUNYI

MENGETAHUI:
1. Nyatakan dua ciri-ciri asas gelombang bunyi.
I. ______________________________________________________________________
II. _____________________________________________________________________
[2 markah]
MEMAHAMI:
2. Berikan satu contoh situasi berdasarkan jawapan diatas.
I. ______________________________________________________________________
[1 markah]
MENGAPLIKASI:

Rajah di atas menunjukkan satu loceng elektrik menghasilkan


gelombang bunyi.
APLIKASI:
3. Apabila udara dalam loceng elektrik disedut keluar dengan
menggunakan pamvakum, apakah yang berlaku kepada bunyi
yang dihasilkan?
………………………………...........……………………………………………………
[2 markah]
ANALISIS:
4. Berikansatusebabbagijawapandi (3).
………………………………...........……………………………………………………
[1 markah]
MENILAI :
5. Apakah cadangan anda untuk membolehkan loceng kembali
berbunyi?
________________________________________________________________________
[2 markah]
MEREKACIPTA :
6. Sulaiman dan rakan-rakannya ingin menyertai pertandingan
muzik menggunakan bahan-bahan terpakai. Jadi, mereka mencari
bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan di dalam pertandigan
tersebut. Berdasarkan bahan yang dicari, jelaskan cara untuk
menghasilkan kelangsingan bunyi yang berbeza dan kaitkan dengan
frekuensi bunyi.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[3 markah]
SKEMA JAWAPAN :
1. i. gelombangbunyibolehdipantulkan
ii. gelombangbunyibolehdiserap
iii. gelombangbunyiperlukan medium untukperambatan
iv. gelombangbunyimempunyaikelajuan yang berbezadalam
medium yang berbeza

2. i. gema
ii.
penggunaanlangsir@karpetdalamdewanbolehmengurangkanpantul
anbunyi

3.
Bunyilocengakansemakinperlahandanakhirnyatiadabunyikedengar
an.

4. Gelombangbunyitidakbolehmerambatdalamvakum.

5. i. tutupkansuis pam udara


ii. bukakan bell jar
6.

Isikan air di dalamgelasdenganparas air yang berbeza.


Kemudiangunakansuduuntukmengetuksetiapgelastersebut.Tentuka
nperbezaankenyaringandenganmenyusungelassepertigambar di
atas.
Paras air yang paling rendahmenghasilkankelangsingan yang paling
tinggidanfrekuensi yang tinggi.