Anda di halaman 1dari 1

PENGAJIAN AM 3 FORM 6 SMK KANOWIT KERTAS MODEL PENGAJIAN AM

Soalan 1 : Pelbagai usaha telah dilakukan untuk memajukan industri sawit Malaysia di peringkat antarabangsa.
Huraikan.

UU minyak kelapa sawit mampan


Mengeksport Usaha memajukan Mengadakan kerjasama dengan negara pengeluar
Industri Sawit Malaysia sawit dunia
ke luar negara.
di peringkat
antarabangsa
 Malaysia sentiasa bekerjasama dengan negara-negara
 Pengeluaran minyak sawit mampan
pengeluar minyak sawit dunia.
merupakan tarikan baru negara pengeluar
minyak sawit.  Kerjasama Malaysia dengan negara-negara pengeluar
minyak banyak membantu Malaysia untuk
 Malaysia komited menghasilkan minyak sawit Menyertai pertandingan inovasi menghasilkan minyak sawit mampan atas permintaan
yang mesra alam dan melindungi alam sekitar
global global.
atas permintaan global.
 Sebagai contoh,Malaysia bekerjasama dengan negara
 Sebagai contoh,melalui skim pensijilan
pengeluar minyak seperti Indonesia,Brazil dan
Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).
 Malaysia turut menyertai Thailand.
pertandingan Mekanisasi Ladang
Kelapa Sawit Antarabangsa (ICOPM)
yang bertujuan untuk meningkatkan
inovasi perladangan kelapa sawit.
Menandatangani perjanjian e-dagang sawit  Inovasi yang dihasilkan bertujuan Menjalankan penyelidikan bersama
untuk membangunkan penggunaan
teknologi pratikal dalam penuaian
 Malaysia telah menandatangani perjanjian e-  Malaysia turut bekerjasama membuat penyelidikan
dan pemungutan hasil.
dengan Persatuan Ahli-ahli Pembiak Baka Kelapa
dagang sawit dengan negara China.  Penyertaan Malaysia dalam
 Malaysia dijangka akan dapat mengukuh daya Sawit Antarabangsa (ISOPB).
pertandingan ini banyak memberi
saing industri sawit melalui perjanjian ini.  Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membincangkan
Malaysia idea-idea baru dari negara
 Perjanjian ini mengukuh daya saing industri kemajuan teknologi terkini untuk program biak baka
lain.
sawit Malaysia berikutan mendapat insentif dan penghasilan biji benih berkualiti.
dan kemudahan canggih yang disediakan  Kerjasama penyelidikan ini banyak membantu
Malaysia dan Indonesia dalam memberikan minyak
oleh negara China yang menguntungkan
sawit yang berkualiti di peringkat antarabangsa.
kedua-dua pihak.