Anda di halaman 1dari 12

Karangan

Soalan:
Penglibatan Malaysia dalam pelbagai
deklarasi dunia telah menunjukkan Malaysia
aktif menyokong dan mengambil bahagian
dalam membuat sesuatu keputusan di
peringkat serantau dan global. Jelaskan.
 Isu:Penglibatanaktif Malaysia peringkat
serantau dan global
 Fokus isu: Pelbagai deklarasi serantau dan
global
 Kata Tugas: Bincangkan
 Kombinasi jawapan: 5+0
Pengenalan:
Pelbagai deklarasi telah
diwujudkan untuk kebaikan
bersama. Malaysia turut aktif
mengambil bahagian untuk
membuat keputusan dalam
beberapa deklarasi tersebut.
Deklarasi
Bangkok

Deklarasi Deklrasi
HAM serantau Kuala
ASEAN Lumpur

Deklarasi
Honoi
Deklarasi Bangkok

 Malaysia dan beberapa negara ASEAN yang


lain telah bersetuju menubuhkan ASEAN pada
8 Ogos 1967 di bawah Deklarasi Bangkok
 Penubuhan ASEAN ini amat penting dalam
mempercepatkan pertumbuhan ekonomi
negara-negara anggota
Deklarasi Kuala Lumpur

 Malaysia
telah bersetuju bersama rakan
negara ASEAN melalui Deklarasi Kuala
Lumpur untuk menandatangani perjanjian
Zon Aman, Bebas, dan Berkecuali (ZOPFAN)
 Malaysiamenyokong prinsip ZOPFAN yang
menjamin keamanan dan kestabilan polilik
serantau
Deklarasi Hanoi
Negara-negara anggota ASEAN telah
bersetuju menandatangani Deklarasi
Hanoi pada 1998
Deklarasi ini bertujuan untuk
mewujudkan satu kerjasama ekonomi
yang mantap bagi menghadapi
persaingan global
Deklarasi HAM ASEAN
 Malaysiayang diwakili oleh Perdana Menteri
telah bersepakat menubuhkan Deklarasi
Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN dalam
Sidang Kemuncak ASEAN yang ke-21
 Deklarasiini menggalakkan dan melindungi
hak asasi manusia bagi semua rakyat
meliputi kanak-kanak dan wanita
Deklarasi
Langkawi

Global

Deklarasi Deklarasi
Kazan Putrajaya
Deklarasi Langkawi
 Malaysiamelalui Mesyuarat Ketua-ketua
Kerajaan Negara Komanwel, telah
bersetuju menubuh Deklarasi Langkawi
 Deklarasi
ini membincangkan pencemaran
dan pemusnahan alam sekitar yang bermula
sejak zaman penjajahan lagi
Deklarasi Putrajaya
 Melalui
mesyuarat peringkat Menteri
Pergerakan Negara-negara Berkecuali
(NAM), Malaysia bersepakat
memperkasakan wanita dalam abad ke-21
 Kesepakatan ini diisytiharkan dalam
Deklarasi Putrajaya pada tahun 2005.
Deklarasi Kazan
 Malaysiamelalui Mesyuarat Pemimpin-
peminpin Ekonomi APEO ke-20 telah
bersetuju mengisytiharkan Deklarasi Kazan
 Deklarasiini merupakan pelan hala tuju
bagi meningkatkan pengeluaran makanan
dan mengukuhkan pengedarannya dalam
persekitaran perdagangan bebas

Anda mungkin juga menyukai