Anda di halaman 1dari 2

Perubahan iklim dunia semakin ketara menyebabkan kemarau berpanjangan dan

bencana banjir besar serta kemusnahan hidupan bumi.


Jelaskan penglibatan Malaysia dalam menangani isu ini di peringkat global.
Skema jawapan : 5+0
Pengenalan :
Pemanasan global hari ini telah membawa kepada perubahan iklim yang ketara .
Perubahan iklim ini merupakan isu yang menjadi cabaran penting bukan sahaja di
peringkat negara kita tetapi cabaran dunia hari ini. Malaysia turut melibatkan diri
dalam menangani isu ini.
Bil isi
huraian
1
Menghadiri
Persidangan
Persidangan anjuran PBB seperti
Antarabangsa PBB
Persidangan Kyoto di Jepun pada
tahun 1997 dan Persidangan di
Copenhagen, Denmark pada tahun
2009.

Protokol Kyoto telah disertai oleh


141 buah negara dunia termasuk
Malaysia
,
dimaterai
untuk
mengawal pelepasan rumah hijau

Persidangan di Copenhagen pula


dihadiri oleh 193 buah negara
termasuk Malaysia pula merangka
pelan tindakan untuk menangani
kesan perubahan iklim dunia
2

Mengadakan
Earth Hour

Kempen

Program

Menghadiri Mesyuarat Ketuaketua


Kerajaan Komanwel

Pengurusan Bencana melalui Pusat


Serantau Sains Asia

Program ini dilancarkan secara


rasmi
semasa
Persidangan
Perubahan iklim PBB di Bali pada
14 Disember 2009.
Kempen ini mengajak penduduk
dunia termasuk rakyat Malaysia
untuk
bergelap
dengan
memadamkan semua lampu yang
menggunakan kuasa elektrik tepat
pukul 8.30 malam waktu tempatan
Malaysia menyokong kempen ini
sebagai tanda keprihatinan negara
bagi menangani pemanasan global.
Malaysia
telah
menghadiri
Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan
Komanwel
berhubung
dengan
perubahan iklim pada tahun 2009
di Trinidad dan Tobago
Deklarasi Port-of-Spain mengenai
perubahan iklim telah dikeluarkan
untuk
menuntut
kesungguhan
masyarakat dunia menangani isu
pemanasan global secara mapan.
Pusat Serantau Sains Asia telah
diwujudkan untuk
memesatkan
penggunaan ICT dalam kalangan
negara
anggota
termasuk
Malaysia
,
khususnya
dalam
pembangunan dan keselamatan
serantau
Penggunaan
ICT
dalam
pengurusan bencana ASEAN dapat
memberi maklumat yang cepat

Persidangan Antarabangsa tentang


isu Antartika

sekiranya ada ancaman tsunami


dan kejadian bencana yang lain.
Penggunaan
ICT
ini
dapat
membantu Malaysia dan negara
jiran
dalam
mengurangkan
kemusnahan
terhadap
hidupan
bumi akibat bencana alam.
Sekatan dan kawalan ke atas
penerokaan yang tidak terkawal di
Antartika untuk mengambil bahan
mentah perlu segera ditangani.
Pencaiaran ais yang drastik di
Antartika akan memberi kesan
banjir besar serta bencana alam
yang lain
Malaysia menyuarakan pendapat
bahawa Antartika adalah warisan
bersama
serta
menyatakan
bantahan terhadap penerokaan
Antartika dalam persidangan PBB
yang ke-37 dan Persidangan NAM
ketika isu Antartika dibincangkan
pada tahun 1982.

Penutup: Manusia pada hari ini perlu sedar bahawa peningkatan suhu dunia akan
mengancam nyawa dan kehidupan bumi yang lain. Malaysia menyokong segala
usul dan tindakan dalam memastikan perubahan iklim dunia kurang memberi
kesan kepada manusia dan alam sekitar.

Anda mungkin juga menyukai