Anda di halaman 1dari 2

Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) 1. 2. 3. 4. Order baru ekonomi dunia dibentuk dalam persidangan KhasPBB ke-6.

Hal ini terjadi disebabkan oleh atas desakkan negara-negara selatan dalam Dialog Utara-Selatan. Order ini digubal pada tahun 1974. Matlamat NIEO adalah seperti yang berikut: a. Membetulkan ketidaksamaan dalam struktur ekonomi antarabangsa b. Menghapuskan jurang perbezaan ekonomi antara pihak selatan(negara dunia ke-3) dengan pihak utara (negara dunia pertama atau negara maju). 5. Tujuan Order Baru Ekonomi adalah: a. Membantu negara membangun dari segi eksport-import dalam barangan mentah seperti getah dan bijih timah. b. Menentukan semula syarat perdagangan dari segi cukai c. Memberi bantuan teknologi dan pemindaan teknologi d. Tindakan IMF dan usul pinjaman kepada negara membangun e. Memberi peluang persaingan dalam pasaran antarabangsa bagi barangan dari Negara Dunia Ketiga f. Merundingkan semula beban hutang luar Negara Dunia Ketiga seperti Brazil, mengurangkan sikap berat sebelah negara maju terhadap Negara Dunia Ketiga yang mengawal hak pengeluaran khas dan menggunakan sekatan perdagangan terhadap barangan dari Negara Dunia Ketiga.

Kumpulan 15 (G-15) 1. Negara negara G-15 antaranya Asia: Algeria, Indonesia, India, Malaysia dan Mesir Amerika Latin: Argentina, Brazil, Mexico, Peru, chile, dan Venezuela Afrika: Jamaica, Negeria, Senegal, dan Zimbabwe 2. G-15 telah menyusun tentang perkara-perkara seperti berikut: a. Mekanisma kewangan pembiayaan Perdagangan yang melibatkan penghapusan cukai berganda antara dua buah negara yang perdagang. b. Forum perniagaan dan pelaburan c. Pusat pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan, yang berhubung tentang jalinan kerjasama urusan perniagaan dan menyebarkan maklumat ekonomi.

Anda mungkin juga menyukai