Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH BAGI TEMPOH TAHUN 2016-2020

INDIKATOR / PENCAPAIAN

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI 2015


2016 2017 2018 2019 2020
(TOV)

1. Kepimpinan AJK pada Meningkatkan Menjalankan


Pencapaian tahap sederhana kepimpinan dalam program kepimpinan 55% 60% 65% 70% 75% 85%
KRS kurang kalangan AJK
memuaskan. 2. Kawad kaki masih kurang Meningkatkan Latihan intensif 40% 50% 60% 70% 75%
30%
mantap kemahiran berkawad kawad kaki

3.Penguasaan kemahiran Gajet yang dihasilkan Latihan membuat


membuat ikatan pada dengan ikatan yang tepat pada membuat gajet 30% 40% 45% 50% 60% 75%
gajet pada tahap minimum dengan bimbingan
guru
4. Kurang pengetahuan Menguji kecekapan Meminta bantuan
dan pengalaman dalam ahli memasak AJK lama dan guru
masakan rimba yang berkemahiran 40% 45% 50% 55% 60% 75%
PELAN TAKTIKAL

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH

KOS/
BIL PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH OUTPUT KP1
SUMBER
Guru Penasihat Melahirkan
Jan- Peningkatan kepimpinan AJK
1 Program Kepimpinan AJK - barisan AJK yang
Oktober
mantap
Guru Penasihat Jan-Feb Pemantapan
Latihan Intensif Kawad
2 AJK & - Menguasai asas kawad kaki kawad kaki dalam
Kaki
Jun-Julai kalangan ahli
Guru Penasihat Gajet yang
Mengetahui ikatan dalam
3 Ikatan +Gajet AJK Jun & Julai RM40 dihasilkan dengan
proses membuat gajet
ikatan yang tepat
Guru Penasihat Meningkatkan tahap Penglibatan aktif
Program Masakan Ala RM150
4 AJK 1 hari kemahiran tentang masakan ahli dalam
Rimba
rimba masakan rimba
PELAN OPERASI 1

Nama Projek Program Kepimpinan


Matlamat Peningkatan mutu kepimipinan dalam kalangan AJK KRS
Objektif 1. Melahirkan AJK KRS yang lebih berkalibar dan berkeyakinan tinggi
2. Memperkukuh kesediaan pemimpin untuk memimpin
Tempoh Jan-Oktober
Sasaran Semua AJK KRS
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh/Tarikh Status
1. AJK dipilih melalui mesyuarat Agung. Guru Penasihat Mac
2. Mengadakan Mesyuarat AJK. Guru Penasihat dan Februari
AJK
3. Memotivasikan AJK. Guru Penasihat Mac-Oktober
4. Penetapan jadual latihan suara koman. Guru Penasihat Februari
5. Agihan tugas untuk perjumpaan mingguan bagi setiap AJK. Guru Penasihat Februari
Kekangan: 1. Kekangan masa.
2. Agihan pelajar secara sama rata masih belum dilaksanakan
sepenuhnya.

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Panasihat
Penilaian 1) Penglibatan AJK
2) Kepimpinan AJK
3) Sikap dan sahsiah AJK
Penambahbaikan Sikap dan sahsiah seseorang diutamakan melalui program
dijalankan
Mengambil kira pendapat orang lain
PELAN OPERASI 2

Nama Projek Latihan Intensif Kawad Kaki


Matlamat Meningkat kemahiran berkawad
Objektif 1) Meningkatkan penyertaan murid
2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar
Tempoh Januari-Februari, Jun-Julai
Kumpulan Semua ahli KRS
Sasaran
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh/Tarikh Status
1. Guru penasihat akan mengumpul semua pelajar Guru Penasihat Setiap kali
latihan
2. Latihan berkawad akan dirakamkan oleh ahli yang bertugas. AJK terpilih

3. Rakaman akan ditayangkan kepada ahli dan dinilai. Guru penasihat 1 hari
AJK
Kekangan 1) Ahli tidak hadir tanpa sebab
2) Tidak minat berkawad
Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Guru Panasihat dan AJK
Penilaian 1) Keseragaman barisan
2) Kepatuhan arahan koman diberikan
2) Kehadiran ahli
Penambahbaikan Tidak mengeluarkan pendapat negatif sebaliknya selalu
memberi galakan dan pujian
PELAN OPERASI 3

Nama Projek Ikatan + Gajet


Matlamat Penghasilan gajet dengan ikatan yang tepat
Objektif 1) Mengetahui dan membuat ikatan yang betul
2) Membuat gajet yang berfungsi
Tempoh Jun dan Julai
Kumpulan Sasaran Semua ahli KRS
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh/Tarikh Status
1. Taklimat ringkas kepada semua ahli KRS. Guru Penasihat 1 hari

2. Guru penasihat mengajar dan menunjukkan cara membuat Guru Penasihat 1 hari
ikatan.

3. Ahli KRS membuat cubaan ikatan. Guru penasihat 1 hari


AJK
4. Ikatan yang dipelajari untuk membuat gajet. Ahli yang terlibat Jun-Julai
5. Beberapa jenis gajet dihasilkan. Ahli yang terlibat Jun-Julai
Kekangan 1) Kekangan masa
2) Buluh terhad
3) Ikatan kurang kemas
Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Guru Panasihat dan AJK
Penilaian 1) Kekemasan ikatan
2) Kekukuhan gajet
3) Kehadiran ahli
Penambahbaikan Menunjukkan kesungguhan untuk belajar demi kebaikan
bersama
PELAN OPERASI 4

Nama Projek Program Masakan Ala Rimba


Matlamat Menguji kecekapan ahli memasak
Objektif 1) Mencungkil bakat memasak
2) Memupuk semangat kerjasama antara satu sama lain
Tempoh 1 Hari
Kumpulan Semua ahli KRS
Sasaran
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh/Tarikh Status
1. Taklimat ringkas kepada semua ahli KRS Guru Penasihat 1 hari
2. AJK memberikan tunjuk ajar cara menyalakan api dan AJK 1 hari
memasak.
3. Pembahagian kepada beberapa kumpulan. Guru penasihat
AJK
4. Agihan buluh dan makanan mentah kepada setiap AJK
kumpulan.
5. Makanan dihidangkan. Ahli KRS 1 hari
6. Membuat penilaian. Guru Penasihat
AJK
Kekangan 1) Tidak pandai menyalakan api
2) Makanan belum masak
Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Guru Panasihat dan AJK
Penilaian 1) Keenakan masakan
2) Kekemasan dan kebersihan makanan yang
dihidangkan
2) Kerjasama antara ahli kumpulan
Penambahbaikan 1) Hidangan makanan dengan penggunaan sumber
semula jadi seperti daun pisang, buluh dan
sebagainya.

2) Pembahagian tugas yang jelas supaya


mengelakkan keadaan kelam-kabut.