Anda di halaman 1dari 7

Kod Kertas B-010-2/04/01/08.

06(PMT) Muka 1 DARI 7

KOLEJ VOKASIONAL LIKAS

PELAN MENGAJAR TEORI

KURSUS JURUBINA BANGUNAN

TAHAP DUA

DUTI DUTY 8 – FABRICATE REINFORCEMENT ACCORDING TO


SPESIFICATIONS

TUGASAN 08.06 FABRICATE AND PLACE REINFORCEMENT IN POSITION


UP TO FOUR STOREY BUILDING

OBJEKTIF Pasang tetulang dengan kedudukan yang betul untuk bangunan


PENCAPAIAN sehingga mencapai empat tingkat dengan mengangkat dan
PIAWAI menempatkan tetulang tersebut menggunakan kren bergerak ataupun
secara manual supaya kerja-kerja penempatan tetulang dapat
disegerakan

TAJUK PEMASANGAN TETULANG SEHINGGA 4 TINGKAT BANGUNAN

TUJUAN - STRUKTUR YANG BERANGKAKAN KONKRIT


- STRUKTUR YANG BERANGKAKAN KAYU
- STRUKTUR YANG MENANGGUNG BEBAN SEPERTI
BANGUNAN YANG DIPERBUAT DARI BATU-BATA
- KAEDAH PEMASANGAN TETULANG

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/04/01/08.06(PMT) Muka 2 DARI 7

TAJUK/TITLE:
TUJUAN PENGAJARAN/INTSTRUCTIONAL AIM:
1. STRUKTUR YANG BERANGKAKAN KONKRIT
2. STRUKTUR YANG BERANGKAKAN KAYU
3. STRUKTUR YANG MENANGGUNG BEBAN SEPERTI BANGUNAN YANG
DIPERBUAT DARI BATU-BATA
4. KAEDAH PEMASANGAN TETULANG

ALAT BANTUAN MENGAJAR/ TAJUK / NO.KOD /


INTRUCTIONAL AIDS TITLE CODE NO.

Kertas Penerangan /
(Information sheet)
BAHAN PEMBELAJARAN/ Kertas Tugasan /
LEARNING MATERIALS (Assignment Sheet)
Penilaian Pengetahuan /
(Theory Sheet)
ALAT PANDANG DENGAR/ Power Point Slide PP/1
AUDIO VISUAL AIDS White board WB/1

1. Marker pen KUANTITI


PERALATAN, KELENGKAPAN 2. Duster
DAN BAHAN / TOOLS 3. LCD Projecter
EQUIPMENTS AND MATERIALS 4. Komputer Riba
5. Alat-alat produk
6. Papan tulis

PERALATAN, KELENGKAPAN 1. Marker pen 3


DAN BAHAN / TOOLS 2. Duster 1
EQUIPMENTS AND MATERIALS 3. LCD Projecter 1
4. Komputer Riba 1
5. Alat-alat produk 1
6. Papan tulis 1

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/04/01/08.06(PMT) Muka 3 DARI 7

AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA


(Instructional Activities) AIDS

PERSEDIAAN:
(Preparation)

1. Beri salam kepada pelatih, ucapan alu-aluan/tanya


khabar/pastikan keselesaan dalam kelas. Apa khabar semua?

2. Semak senarai kehadiran pelajar


 Tulis nama, kursus, Tahap dan tarikh

3. Timbulkan minat kepada pelatih.

4. Penerangan tajuk pembelajaran


- kaitkan idea/kemahiran dengan pengalaman kerja atau pelatihan
lepas untuk dapatkan tajuk.

5. Nyatakan tajuk dan tuliskan di “White Board”


WB
“ PEMASANGAN TETULANG SEHINGGA 4 TINGKAT BANGUNAN ”

6. Berikan tujuan dan tuliskan di “White Board”


- STRUKTUR YANG BERANGKAKAN KONKRIT
- STRUKTUR YANG BERANGKAKAN KAYU
- STRUKTUR YANG MENANGGUNG BEBAN SEPERTI
BANGUNAN YANG DIPERBUAT DARI BATU-BATA
- KAEDAH PEMASANGAN TETULANG

7. Nyatakan tujuan/kepentingan/faedah dari pembelajaran ini.


8. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelatihi
melalui sesi soal jawap
- Pernahkah anda lihat/ dengar/ mengikuti kursus dan sebagainya.

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/04/01/08.06(PMT) Muka 4 DARI 7

TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST. MASA


(Instructional Topic) (Instructional Activities) AIDS
PENYAMPAIAN:
(Presentation)

1. Hurai pelan konkrit besi 1.1 Memahami pelan konkrit


PP
bertetulang pada bangunan bertetulang
4 tingkat 1.2 Simbol-simbol pada pelan
- Lapisan kalis
2. Pilih besi tetulang untuk 2.1 Jenis-jenis besi tetulang lembab
melakukan kerja-kerja 2.2 Saiz-saiz besi tetulang (D.P.C.)
pembengkokan

3. Membentuk besi tetulang 3.1 Jenis-jenis alat pemotong - Alat


mengikut spesifikasi besi mengangkut
3.2 Mesin membentuk besi yang sesuai
tetulang
3.3 Kaedah membentuk besi - Peralatan dan
tetulang perkakasan
yang sesuai
4. Kumpul besi tetulang yang 4.1 Tapak yang sesuai untuk
dibentuk ke tapak projek meletak tetulang yang
yang dicadangkan siap dibentuk

5. Kenalpasti peralatan atau 5.1 Jenis peralatan atau


jentera yang digunakan jentera yang digunakan
untuk mengangkat untuk mengangkat

6. Tempatkan besi tetulang ke 6.1 Padanan kotak acuan


kotak acuan menggunakan dengan besi tetulang
kren bergerak atau manual 6.2 Teknik mengendalikan
kren atau manual

7. Ikat besi tetulang pada 7.1 Jenis-jenis ikatan pada


sambungan mengikut besi tetulang
spesifikasi yang 7.2 Kaedah ikatan
dikehendaki sambungan besi tetulang

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


8. Penyediaan anggaran dan 8.1 Kaedah membuat taking
taking off off
8.2 Kaedah membuat
anggaran

9. Penyediaan laporan 9.1 Cara-cara membuat


laporan

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/04/01/08.06(PMT) Muka 6 DARI 7

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Activities ) AIDS
PENGGUNAAN :
( Application )

1. Edarkan Kertas Penerangan .

2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas


Penerangan yang diberi.

3. Minta pelatih bertanya sekiranya tidak faham.


5 MINIT
4. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk
yang telah dipelatihi

5. Segera bantu /perbetulkan kesilapan pelatih dan akui jawapan yang


diberi serta beri pujian/motivasi.

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori


Kod Kertas B-010-2/04/01/08.06(PMT) Muka 7 DARI 7

AKTIVITI PENGAJARAN INST.


MASA
( Instructional Activities ) AIDS

PENGESAHAN :
(Comformation)

1. Arahkan pelatih untuk menyimpan Kertas Penerangan.

2. Beritahu pelatih semua soalan adalah berdasarkan kepada pelajaran

yang telah dipelajari.

3. Edarkan Kertas Tugasan. KT 5 MINIT

4. Nyatakan masa dan tarikh hantar Kertas Tugasan

5. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau

bertanya.

6. Maklumkan bila MULA menjawab dan masa hampir TAMAT.

7. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan faedahnya

8. Beritahu tajuk pelajaran yang akan datang dan minta bersedia.

9. Ucapan perpisahan

Modul 08 – Pelan Mengajar Teori