Anda di halaman 1dari 5

Single Layer Winding Of Single Phase Motor

Bila diketahui sebuah motor listrik satu fasa mempunyai 24 alur dan 4 kutub,
akan dililit dengan model kumparan penuh ( full winding ), langkah kurang
( fractional pitch ) dan berupa single layer winding, maka :

Ditanya :

1) Langkah Kumparan ( Ys )
2) Jumlah Kumparan
3) Jumlah Grup
4) Jumlah Kumparan per Grup
5) Derajat Listrik Alur ke Alur
6) Langkah Gulungan pada Phasa I, dan II
7) Gambar Bentangan Kumparan Tahap Tunggal ( Single Layer Winding )

Jawab :

1) Langkah Kumparan ( Ys ) = S / P = 24 / 4 = 6 ……untuk fractional pitch ditetapkan langkah kumparan


5, maka kumparan melangkah ( 1 – 6 ).

2) Jumlah Kumparan = S . Model = 24 . 0,5 = 12……Model = 0,5 utk Single Layer

3) Jumlah Grup = P . Ph . Model = 4 . 2 . 1 = 8 …..Model = 1 utk Full Winding dan Ph = 2, karena


berlaku sebagai motor listrik 2 fasa.

4) Jumlah Kumparan per Grup :


Dalam pembagian jumlah kumparan berlaku fractional group maka perbandingan
Grup Utama : Grup Bantu = 2 : 1

5) Derajat Listrik Alur ke Alur = P. 90/S = 4 . 90/ 24 = 90/ 6 = 15 Listrik

6) Langkah Gulungan pada Phasa I dan Fasa II :

Angka 45 merupakan angka perbedaan fasa antara fasa I dengan fasa II pada motor satu fasa
berkutub empat, dan angka 90 merupakan jarak kutub ke kutub pada fasa yang sama.
Gambar Bentangan Kumparan Medan :

Single Layer Winding Of Three Phases Electric Motor

Bila diketahui sebuah motor listrik tiga fasa mempunyai 24 alur dan 2 kutub,
akan dililit dengan model kumparan penuh ( full winding ), langkah kurang
( fractional pitch ), dan berupa single layer winding.

Ditanya :

1) Langkah Kumparan ( Ys )
2) Jumlah Kumparan
3) Jumlah Grup
4) Jumlah Kumparan per Grup
5) Derajat Listrik ( alur ke alur )
6) Langkah Gulungan pada Phasa I, II, dan III
7) Gambar Bentangan Kumparan dalam Bentuk Konsentris dan Distribusi

Jawab :

1) Langkah kumparan ( Ys ) = S / P = 24 / 2 = 12……11 ( 1 – 12 )


utk fractional pitch
2) Jumlah Kumparan = S. Model = 24 . 0,5 = 12 …. Model = 0,5 utk
Sinle Layer Winding
3) Jumlah Grup = P . Ph . Model = 2 . 3 . 1 = 6…Model = 1 utk
Full Winding
4) Jumlah Kumparan per Grup = Jumlah Lilitan/Jumlah Grup = 12 / 6 = 2
5) Derajat Listrik Alur ke Alur = P. 1800 / S = 2 . 180 / 24
=1800 / 12 = 15o Listrik
6) Langkah Gulungan pada Phasa I, II, dan III :
-Pada Phasa I I mulai pada Alur 1 :

-Pada Phasa II mulai pada alur: 1 + 1200 / 1800 . Ys


= 1 + 2/3 . 12 = 1 + 8 = 9

-Pada Phasa III mulai pada alur : 9 + 120 / 180 . Ys


= 9 + 2/3 . 12 = 9 +8 = 17

7). Gambar Bentangan Kumparan Motor Listrik 3 Fasa 2 Kutub:

Gbr. Single Layer Winding, Jenis Konsentris

Gbr. Single Layer Winding, Jenis Distribusi


Double Layers Winding Of Three Phases Electric Motor
Bila diketahuis sebuah motor listrik tiga fasa mempunyai 36 alur dan 4 kutub,
akan dililit dengan model kumparan penuh ( full winding ), langkah kurang
( fractional pitch ), dan berupa double layer winding.

Ditanya :

1) Langkah Kumparan ( Ys )
2) Jumlah Kumparan
3) Jumlah Grup
4) Jumlah Kumparan per Grup
5) Derajat Listrik ( alur ke alur )
6) Langkah Gulungan pada Phasa I, II, dan III
7) Gambar Bentangan Kumparan Motor
Jawab :

1) Langkah kumparan ( Ys ) = S / P = 36 / 4 = 9……8 ( 1 – 9 )


utk fractional pitch
2) Jumlah Kumparan = S. Model = 36 . 1 = 36 …. Model = 1 utk
Double Layer Winding
3) Jumlah Grup = P . Ph . Model = 4 . 3 . 1 = 12…Model = 1 utk
Full Winding
4) Jumlah Kumparan per Grup = Jumlah Lilitan/Jumlah Grup = 36 / 12 = 3
5) Derajat Listrik Alur ke Alur = P. 1800 / S = 4 . 180 / 36 = 7200 / 36
= 20o Listrik
6) Langkah Gulungan pada Phasa I, II, dan III :
-Pada Phasa I mulai pada Alur 1 :

-Pada Phasa II mulai pada alur: 1 + 1200 / 1800 . Ys


= 1 + 2/3 . 9 = 1 + 6 = 7

-Pada Phasa III mulai pada alur : 7 + 120 / 180 . Ys


= 7 + 2/3 . 9 = 7 +6 = 13

7). Gambar Bentangan Kumparan Motor :


Gbr. Double Layers Winding, Jenis Distribusi