Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Modul Kemahiran (Rekreasi)
Tajuk 39. Ikatan dan Simpulan
Fokus Berkebolehan menghasilkan gajet melalui ikatan dan simpulan.
Standard Kandungan 1.14, 2.14, 5.4
Standard Pembelajaran 1.14.1, 2.14.1, 5.4.7
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Melakukan kemahiran ikatan untuk menghasilkan gajet.
Objektif Pembelajaran 2. Menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan simpulan berdasarkan gajet
yang dihasilkan.
3. Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Tali polyester, pagar, buluh, dan rotan.
Penilaian P&P Murid dapat menghasilkan gajet melalui ikatan dan simpulan.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana…………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………….