Anda di halaman 1dari 11

PERIBAHASA DAN TEMA

1. PERANAN ANAK-ANAK MEMBAHAGIAKAN IBU BAPA


di mana ada kemahuan, di situ ada jalan
Tepuk dada tanya selera
Air dalam terenang
Yang muda disayangi yang tua dihormati
Sudah terang lagi bersuluh
2. PERANAN PELBAGAI PIHAK UNTUK MEMBANTU ORANG KURANG UPAYA:
di mana ada kemahuan, di situ ada jalan
Tepuk dada tanya selera
Sudah terang lagi bersuluh
Melukut di tepi gantang
3. KEPENTINGAN PENGANGKUTAN AWAM
di mana ada kemahuan, di situ ada jalan
melepaskan batuk di tangga
Tepuk dada tanya selera
Sudah terang lagi bersuluh

4.FAEDAH MEMBACA KARYA SASTERA

menyelam sambil minum air

tak kenal maka tak cinta

Tepuk dada tanya selera

serampang dua mata

Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain

Sudah terang lagi bersuluh

5.JIRAN SEPAKAT MEMBAWA BERKAT

tak kenal maka tak cinta.

melepaskan batuk di tangga

Tepuk dada tanya selera

hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah

seperti aur dengan tebing

berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

ke bukit sama didaki,

ke lurah sama dituruni


Sudah terang lagi bersuluh

mulut biar manis, hati biar baik

bersatu teguh bercerai roboh

Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga

Buang yang keruh , ambil yang jernih

Adat pulau limburan pasang

Orang berbudi kita berbahasa orang memberi kita merasa

Jiran sepakat membawa berkat

Seikat bagai sirih serumpun bagai serai

6.FAEDAH SENI MEMPERTAHANKAN DIRI

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

menyelam sambil minum air

tak kenal maka tak cinta.

melepaskan batuk di tangga

Tepuk dada tanya selera

Sudah terang lagi bersuluh

7.KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN BUATAN TEMPATAN

Produk Malaysia, Kebanggaan Kita

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

menyelam sambil minum air

tak kenal maka tak cinta.

melepaskan batuk di tangga

Tepuk dada tanya selera

serampang dua mata

Sudah terang lagi bersuluh

8. USAHA-USAHA MENGGALAKKAN PEMBELIAN BARANGAN BUATAN MALAYSIA

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan


menyelam sambil minum air

tak kenal maka tak cinta.

melepaskan batuk di tangga

Tepuk dada tanya selera

serampang dua mata

Sudah terang lagi bersuluh

Seikat bagai sirih serumpun bagai serai

Alah membeli menang memakai

9.USAHA-USAHA MENGURANGKAN KADAR KEMALANGAN JALAN RAYA

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

melepaskan batuk di tangga

Tepuk dada tanya selera

serampang dua mata

seperti api dalam sekam

Bagai duri dalam daging

berunding cerdik dengan pandai,

faham dua menjadi satu

sediakan payung sebelum hujan

ke bukit sama didaki,

ke lurah sama dituruni

menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak

Biar lambat asalkan selamat

Sudah terang lagi bersuluh

Seikat bagai sirih serumpun bagai serai

Sudah terantuk baru terngadah

Mencurah air ke daun keladi


Bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing

Masuk telinga kiri keluar telinga kanan

Pandu cermat jiwa selamat

Berhati-hati di jalan raya

Ingat orang tersayang

10.CIRI- CIRI PENULIS BERJAYA

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

tak kenal maka tak cinta

Tepuk dada tanya selera

serampang dua mata

Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

Angan-angan menerawang langit

Asal ditugal, adalah benih

Sudah terang lagi bersuluh

11.KEPENTINGAN MEMUPUK PERPADUAN KAUM

Bagai duri dalam daging

Sudah terang lagi bersuluh

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

12. USAHA-USAHA MEMUPUK PERPADUAN.

Bagai duri dalam daging

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

melepaskan batuk di tangga

Tepuk dada tanya selera

serampang dua mata

sediakan payung sebelum hujan

berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu


seperti api dalam sekam

menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak

ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni

hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah

seperti aur dengan tebing

berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

bersatu teguh bercerai roboh

mulut biar manis, hati biar baik .

Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat

Adat pulau limburan pasang

Agak-agak bertutur malam hari

Asal ditugal, adalah benih

Sudah terang lagi bersuluh

Seikat bagai sirih serumpun bagai serai

Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung

Air orang disauk, ranting orang dipatah,

adat orang diturut.

Alang-alang berminyak, biar licin

Genggam bara api biar sampai jadi arang

13.KEPENTINGAN ILMU PENGETAHUAN

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

tak kenal maka tak cinta.

Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

Tepuk dada tanya selera

serampang dua mata

Ke tengah boleh ke tepi boleh

ketam mengajar anaknya berjalan betul


Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang- senang


kemudian

Ilmu penyuluh hidup

Ilmu itu pelita hati

Ilmu pelita hidup

Asal ditugal, adalah benih

Sudah terang lagi bersuluh

Sudah terantuk baru terngadah

Mencurah air ke daun keladi

Tanpa ilmu, seseorang itu diibaratkan seperti si buta kehilangan tongkat

14.PERANAN IBU BAPA MEMUPUK AMALAN MEMBACA

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

melepaskan batuk di tangga

Tepuk dada tanya selera

Bagaimana acuan begitulah kuihnya

serampang dua mata

ketam mengajar anaknya berjalan betul

melentur buluh biar dari rebungnya

anak-anak ibarat kain putih

Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

Adat periuk berkerak, adat lesung berdedak

Sudah terang lagi bersuluh

Mendidik anak ketika kecil umpama mengukir di atas batu,

mendidik anak setelah dewasa umpama mengukir di atas air

Bapa borek anak rintik

Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi


15.PUNCA-PUNCA KEJADIAN TANAH RUNTUH

Sesal dahulu pendapatan,

sesal kemudian tidak berguna

Tepuk dada tanya selera

berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu

seperti api dalam sekam

sediakan payung sebelum hujan

Sudah terantuk baru terngadah

Mencurah air ke daun keladi

Sudah terang lagi bersuluh

Ada tangga hendak memanjat tiang

Tiada angin masakan pokok bergoyang

Alang-alang berminyak, biar licin

Genggam bara api biar sampai jadi arang

16. CARA-CARA MENGHARGAI WARGA TUA

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

melepaskan batuk di tangga

Tepuk dada tanya selera

Yang muda disayangi yang tua dihormati

Sudah terang lagi bersuluh

Air susu dibalas dengan air tuba

Kacang lupakan kulit

Melukut di tepi gantang

Banyak makan garam

Patah tumbuh hilang berganti

17. KEPENTINGAN MAKANAN SEIMBANG

menyelam sambil minum air


Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

Tepuk dada tanya selera

serampang dua mata

sediakan payung sebelum hujan

Adat periuk berkerak, adat lesung berdedak

Sudah terang lagi bersuluh

Badan yang sihat datangnya daripada badan yang sihat

Mencegah lebih baik daripada mengubati

Sabda Nabi Muhammad SAW, “Rebutlah lima perkara sebelum tiba lima perkara;muda sebelum tua,
kaya sebelum miskin, lapang sebelum sibuk, sihat sebelum sakit, dan hidup sebelum mati”

“Kesihatan melambangkan kekayaan

Badan sihat, otak cerdas

18.PERANAN IBU BAPA MEWUJUDKAN MASYARAKAT PENYAYANG

di mana ada kemahuan,

di situ ada jalan Tepuk dada tanya selera

sediakan payung sebelum hujan

19. USAHA-USAHA UNTUK MERAPATKAN HUB U N G A N K E K E L U A R G A A N

di m a n a a d a k e m a h u a n, di situ ada jalan

S e s al d a h ulu p e n d a p a t a n, s e s al k e m u dia n tid a k b e r g u n a

Te p u k d a d a t a n y a s ele r a

s e dia k a n p a y u n g s e b elu m h uja n.

Air setitik dilautkan, tanah seketul dig u n u n g k a n.

Sudah terang lagi bersuluh

Air dicencang tidak akan putus

Alang-alang berminyak, biar licin

Genggam bara api biar sampai jadi arang

20 .CARA-CARA MEMPOPULARKAN PERMAIN A N T R A DISIO N A L.

Tepuk dada tanya selera


Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas

di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

menyelam sambil minum air

Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.

melepaskan batuk di tangga

serampang dua mata

berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu

Adat periuk berkerak, adat lesung berdedak

Sudah terang lagi bersuluh

Hidup segan mati tak mahu

Lain hulu lain parang lain dahulu lain sekarang

Alang-alang berminyak, biar licin

Genggam bara api biar sampai jadi arang

21. CARA BADAN PENGAWAS MENINGKATKAN DISIPLIN PELAJA R

m e n a rik r a m b u t d ala m t e p u n g, r a m b u t t a k p u t u s, t e p u n g t a k b e r s ele r a k

Te p u k d a d a t a n y a s ele r a

s e p e r ti a pi d ala m s e k a m

B a g ai d u ri d ala m d a gin g

A d a t a n g g a h e n d a k m e m a nja t tia n g

A d a t p e riu k b e r k e r a k, a d a t le s u n g b e r d e d a k

Adattuamenahanragam

S u d a h t e r a n g la gi b e r s ulu h

Ikut hati mati ikut rasa bina s a

H e n d a k s e rib u d a y a t a k h e n d a k s e rib u d alih

Ala n g - ala n g b e r min y a k, bia r licin

G e n g g a m b a r a a pi bia r s a m p ai ja di a r a n g
Peribahasa Maksud Sama

Berikut adalah antara peribahasa yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama.

1. carik-carik bulu ayam akhirnya bercantum jua


2. air dicencang tak akan putus
(perbalahan antara adik beradik tidak kekal lama, lama kelamaan akan berbaik-baik jua)

1.belut pulang ke lumpur


2. haruan pulang ke lubuk
(perantau yang pulang semula ke tempat asal)

1.api dalam sekam


2.gunting dalam lipatan
3.musuh dalam selimut
(musuh yang ada dalam kalangan sesuatu kumpulan tanpa disedari)

1.membuka pekung di dada


2.menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri
(mendedahkan keburukan ahli keluarga akan mengaibkan diri sendiri)

1.seekor kerbau membawa lumpur habis semua terpalit


2.kerana nila setitik, rosak susu sebelanga
(disebabkan perbuatan seorang, semua yang lain turut terkena akibatnya)

1.sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi


2.habis madu, sepah dibuang
(apabila memperoleh barangan yang lebih baik, barang yang lama tidak diperlukan lagi)

1. lain padang lain belalang


2.banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam
3.lain dulang lain kakinya
4.rambut sama hitam, hati lain-lain
(manusia mempunyai sikap yang berbeza antara satu sama lain) bagai isi dengan kuku

1.bagai aur dengan tebing


2.bagai dakwat dengan kertas (persahabatan yang sangat akrab)
3.hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecah
4.berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
5.bukit sama di daki, lurah sama dituruni (susah senang dihadapi bersama)
6.ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi
7.bagaimana acuan, begitulah kuihnya
8.bapa borek, anak rintik
(seseorang yang akan mengikut sifat dan tingkahlaku bapanya)
1.masuk telinga kiri keluar telinga kanan
2.mencurah air ke daun keladi
3.mencurah garam ke laut
(pesanan atau nasihat tidak dipedulikan atau tidak member kesan kepada pendengar)

1.genggam bara api biar sampai jadi arang


2.alang-alang mandi biar basah
3.alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan
(berbuat sesuatu pekerjaan biarlah bersungguh-sungguh sehingga mencapai kejayaan)

1.kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya


2.pengayuh sayang dibasahkan,
3.sampan tidak akan sampai ke seberang
(usaha diperlukan untuk mendapat sesuatu yang dihajati)

1.mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan


2.burung terbang dipipiskan lada
3.belum duduk sudah berlunjur
(mengharapkan sesuatu yang belum tentu, barang yg tersedia dilepaskan)

1.telur dihujung tanduk


2.retak menanti belah
(keadaan yang sangat genting, hanya menunggu masa untuk musnah)

1.embun dihujung rumput


2.abu di atas tunggul
(keadaan yang tidak tetap dan tidak kekal lama)

1.menangguk di air keruh


2.menahan lukah di pergentingan
(mengambil kesempatan dalam suasana gawat atau atas kesusahan orang lain)

1.bagai pinang di belah dua


2.bagai cincin dengan permata
3.seperti cincin terlekat dijari
4.tanduk bersendi gading
(padanan yang sesuai)

1.sarang tebuan jangan dijolok


2.lembu dogol jangan dibalun (orang yang diam jangan dikacau kelak buruk padahnya)