Anda di halaman 1dari 2

Para hadirin yang beragama Islam diminta bersedia menadah tangan untuk

mengaminkan doa manakala hadirin beragama lain, diminta berdoa mengikut


ajaran agama masing-masing.

DOA SEMPENA HARI SUKAN

‫الر ِح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬
‫عَلى َءأِلِه‬
َ ‫ن َو‬
َ ‫سْوِلَنا األمِْي‬
ُ ‫عَلى َر‬
َ ُ‫الم‬َ َّ‫الة َُوالس‬
َ ‫الص‬
َّ ‫ َو‬، ‫ات‬ُ ‫ـح‬ َ ِ‫الصال‬
َّ ُ ‫ي ِبِنعَْمِتِه َتِتّم‬
ْ ‫الذ‬
ِ ِ‫ـحْمُد هلل‬
َ ‫ْال‬
. ‫أصحَابهِ ْأجَـمعِْيَن‬
ْ ‫َو‬

Allahumma Antal ‘Azizul Jalil,


Ya Allah Ya Karim Ya Wadud
Kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu kerana mengizinkan kami untuk
mengadakan dan berada dalam
Kejohanan Sukan Sekolah Kali ke __,
Sekolah Kebangsaan Seri Bidor, Bidor.

,Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim


Kami berhimpun pada pagi ini kerana-Mu untuk mengisi seluruh ruang hidup
: kami dengan ibadah kepada-Mu sesuai dengan firman-Mu yang mulia
َ ‫قُلْ إِ َّن‬
. َ‫صالَتِ ْي ونسكي ومحياي ومماتي ِهللِ َربِّ ال َعالَ ِم ْين‬
Sesungguhnya solatku , ibadahku , hidupku , dan matiku semata-mata hanya
untuk-Mu Allah.

Ya Allah , Ya Muhaiminu Ya Aziz Ya Jabbar ,


Sejahterakanlah tubuh badan kami , sejahterakanlah pendengaran kami ,
sejahterakanlah penglihatan kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang
sentiasa bersyukur samada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang
melimpah ruah kepada kami .

Ya Allah Ya Fa’aalullimaayurid
Kami memohon kepada-Mu , agar Eangkau berkati majlis ini dengan limpahan
rahman dan rahim-Mu, semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini
mendapat keredhaan dan hidayah-Mu. Tidak lupa juga kepada para pendidik
yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di sekolah
yang bertuah ini.

Ya Allah , Ya Faarijal Hammi wa Ya Kaashifal Ghammi ,


Disaat ini juga kami rafa’kan tangan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau
teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai samada dalam
bidang akademik, kokurikulum, mahupun aspek pembinaan sahsiah insan dan
seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan
yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang.

1
Ya Allah Ya Zal Jalali Wal Ikram,
Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda,
ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu
mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri,
keluarga, masyarakat dan negara.

Ya Rahman Ya Rahim Ya Rabbal’alamin ,


Engkau perbaikilah akhlak kami dan akhlak anak-anak didik kami , Engkau hiasi
kami dengan akhlak-akhlak yang baik dan terpuji juga hindarilah kami dari sifat-
sifat keji . Hindarilah kami dari sifat lalai yang merugikan dan bimbinglah kami ke
jalan kebenaran .

Ya Allah , Ya Hayyu Ya Qayyum ,


Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri
kami dengan sifat lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan
sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan.

Ya Allah , Ya Ghaniyyu Ya Hamid ,


Tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan, Jadikanlah
pelajar-pelajar kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami agar terus
beristiqamah berkhidmat menabur bakti membangunkan umat dan masyarakat,
bangsa dan agama.

Ya Allah , Ya Munzilal Barakat ,


Berkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami)
sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang , sekolah yang
disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang
gemilang dalam aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya di dunia
mahupun di akhirat .

‫ َوالَ َت ْج َع ِل‬، ‫ص ْو ًما‬ ُ ‫ َو َت َف ُّر َقـَ َنا مِنْ َب ْع ِد ِه َت َف ُّرقا ً َم ْع‬، ‫اج َعلْ َج ْم َع َنا َه َذا َج ْم ًعا َم ْر ُح ْو ًما‬ ْ ‫اَللَّ ُه َّم‬
. ‫شقِ ًّيا َوالَ َم ْط ُر ْودًا َوالَ َم ْح ُر ْو ًما‬ َ ‫ال َّل ُه َّم ِف ْي َنا َوالَ َم َع َنا َوالَ َمنْ َي ْت َب ُع َنا‬
‫ار َنا َءا ِخ ُرهُ َو َخ ْي َر أَ ْع َمالِ َنا َخ َوا ِت ُم ُه َو َخ ْي َر أ َّيا ِم َنا َي ْو َم أ ْل َقا َك فِ ْي ِه‬ ِ ‫اج َعلْ َخ ْي َر أَ ْع َم‬ ْ ‫اللَّ ُه َّم‬
ًّ‫ان َوالَ َت ْج َعلْ ف ِْي قـُلُ ْو ِب َنا ِغال‬ ِ ‫س َبقُ ْو َنا ِباإلِ ْي َم‬َ َ‫اغف ِْر َل َنا ُذ ُن ْو َب َنا َوإلِ ْخ َوا ِن َنا الَّ ِذ ْين‬
ْ ‫ال َّل ُه َّم‬
‫ف َر ِح ْي ٌم‬ ٌ ‫لِلَّ ِذ ْينَ َءا َم ُن ْوا َر َّب َناإ َّن َك َر ُء ْو‬
ِ ‫اب ال َّنار‬َ ‫س َنة ًَوقِ َنا َع َذ‬ َ ‫س َنة ً َوفِي األخ َِر ِة َح‬ َ ‫َر َّب َنا َءا ِت َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح‬
َ‫ َوا ْل َح ْم ُدهَّلِل ِ َر ِّب ال َعا َل ِم ْين‬، ‫سلَّ َم‬ َ ‫ص ْح ِب ِـه َو‬َ ‫صلَّى هللاُ َع َلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى َءالِ ِه َو‬ َ ‫َو‬