Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Jumlah Item Soalan


Bil Tajuk Jenis Aras Kemahiran

Jam Pembelajaran
Soalan

Wajaran (%)

Menganalisi
Mengaplika
Memahami
Mengingat

Mencipta
Struktur
Objektif

Menilai
Esei

si

s
1.0 ORGANISASI DAN
KESELAMATAN BENGKEL
1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi
Bangkel
1.2 Mengenal pasti Peraturan dan 30 1 1 5% /
Keselamatan Bengkel
2.0 ASAS TEKNOLOGI

2.1 Memasang dan membuka kit model120 2 2 10% / /


berfungsi
3.0 REKA BENTUK

3.1 Mereka bentuk projek 180 3 3 15% / / /


eksperimental
4.0 PENGHASILAN PROJEK

4.1 Menghasilkan projek berasaskan 420 8 8 40% / // // // /


bahan bukan logam dengan litar
elektrik.

5. SAINS RUMAH TANGGA

Menghasilkan artikel jahitan 300 6 6 30% / /// //


5.

JUMLAH 1080 20 20 100 5 10 5