Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 4 2020


MINGGU STANDARD STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
MINGGU 1 1.1 Amalan Keselamatan 1.1.1 Menyatakan peraturan
1 Januari – 5 Januari 2020 keselamatan diri, bengkel, peralatan dan
bahan.

1.1.2 Menerangkanmaksudsimbol dan


tanda keselamatan.

MINGGU 2 1.1.3 Mengaplikasikan langkah- langkah


6 Januari – 12 Januari 2020 yang perlu diambil sekiranya berlaku
kemalangan di bengkel.

1.1.4 Membincangkan amalan


keselamatan di bengkel:
i. Kebersihanbengkel
ii. Penyelenggaraanperalatan

https://gurubesar.my
1.1.5 Merumuskan kesan mengabaikan
amalan keselamatan di dalam bengkel.

MINGGU 3 2.1 Reka Bentuk 2.1.1 Menerangkan maksud reka bentuk


13 Januari – 19 Januari 2020 berdasarkan contoh produk sedia ada.

2.1.2 Mengenal pasti kepentingan reka


bentuk dalam kehidupan.

MINGGU 4 2.1.3 Membincangkan laluan kerjaya dan CUTI TAHUN BARU CINA
20 Januari – 26 Januari 2020 pekerjaan dalam reka bentuk. (22 Januari – 26 Januari
2020)
2.1.4 Menghuraikan apresiasi reka
bentuk di persekitaran.

MINGGU 5 2.1.5 Memperihalkan penggunaan


27 Januari – 2 Februari 2020 elemen dalam reka bentuk:
i. Garisan
ii. Rupa
iii. Bentuk
iv. Tekstur
v. Saiz
vi. Warna
vii. Ruang

https://gurubesar.my
viii. Nilai

MINGGU 6 2.2 Reka Bentuk Produk 2.2.1 Mengenal pasti jenis garisan dalam
3 Februari – 9 Februari 2020 Bertema lakaran reka bentuk.

2.2.2 Melakar pelbagai jenis garisan.

MINGGU 7 2.2.3 Menjana idea bagi menghasilkan


10 Februari – 16 Februari lakaran dengan menggunakan garisan
2020 dan gabungan bentuk asas.

2.2.4 Melakar reka bentuk produk


menggunakan garisan dan gabungan
bentuk asas secara bertema.

MINGGU 8 2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk


17 Februari – 23 Februari produk bertema yang dihasilkan.
2020
2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan
membuat penambahbaikan.
MINGGU 9 2.2.7 Menghasilkan reka bentuk produk
24 Februari – 1 Mac 2020 bertema mengikut lakaran yang dibuat
menggunakan bahan dan alatan yang
sesuai.

https://gurubesar.my
MINGGU 10 2.2.8 Membuat persembahan reka
2 Mac – 8 Mac 2020 bentuk produk bertema yang telah
dihasilkan.

MINGGU 11
9 Mac- 15 Mac 2020
MINGGU 12
16 Mac – 22 Mac 2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
MINGGU 13 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.1 Menerangkan teknologi dan
23 Mac – 29 Mac 2020 kepentingannya kepada kehidupan
manusia.

3.1.2 Menghuraikan penggunaan


teknologi peralatan secara konvensional
dan moden dalam menghasilkan produk.

MINGGU 14 3.1.3 Menjana idea bagi menghasilkan


30 Mac – 5 April 2020 lakaran bermaklumat produk yang akan
dihasilkan.

MINGGU 15 3.1.4 Membuat lakaran reka bentuk


6 April – 12 April 2020 produk bermaklumat yang akan

https://gurubesar.my
dihasilkan.

3.1.5 Menilai maklumat pada lakaran dan


membuat penambahbaikan.

MINGGU 16 3.1.6 Mengira kos bahan bagi reka


13 April – 19 April 2020 bentuk produk yang akan dihasilkan.

MINGGU 17 3.1.7 Menghasilkan produk dengan


20 April – 26 April 2020 menggunakan teknologi yang dipilih.

MINGGU 18 3.1.8 Membentangkan produk yang 1 Mei Hari Kelepasan Am


27 April – 3 Mei 2020 dihasilkan dengan menggunakan pelbagai ( Hari Pekerja )
media.
MINGGU 19
4 Mei – 10 Mei 2020
MINGGU 20
11 Mei – 17 Mei 2020
MINGGU 21 20 Mei dan 21 Mei adalah
18 Mei – 24 Mei 2020 cuti sempena perayaan

MINGGU 22
25 Mei – 31 Mei 2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(6 Jun Hari Keputeraan Agong)

https://gurubesar.my
1 Jun – 7 Jun 2020

MINGGU 24 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan 4.1.1 Menghubung kait pembungkusan


8 Jun – 14 Jun 2020 Produk sedia ada dengan reka bentuk
pembungkusan.

MINGGU 25 4.1.2 Menyenaraikan ciri pembungkusan


15 Jun – 21 Jun 2020 yang baik mengikut kategori produk.

4.1.3 Menerangkan kepentingan reka


bentuk pembungkusan produk.

MINGGU 26 4.1.4 Menjana idea bagi menghasilkan


22 Jun – 28 Jun 2020 lakaran bermaklumat reka bentuk
pembungkusan yang akan dihasilkan.

4.1.5 Membuat lakaran


reka bentuk bermaklumat
pembungkusan yang akan dihasilkan
mengikut kategori produk.

MINGGU 27 4.1.6 Menghuraikan lakaran reka bentuk

https://gurubesar.my
29 Jun – 5 Julai 2020 bermaklumat pembungkusan produk
yang akan dihasilkan.

4.1.7 Menilai lakaran dan membuat


penambahbaikan.

MINGGU 28 4.1.8 Mengira kos bahan bagi reka


6 Julai – 12 Julai 2020 bentuk pembungkusan produk yang akan
dihasilkan.

MINGGU 29 4.1.9 Menghasilkan reka bentuk


13 Julai – 19 Julai 2020 pembungkusan mengikut lakaran yang
dibuat menggunakan bahan dan alatan
yang sesuai.

MINGGU 30 4.1.10 Membentangkan produk yang


20 Julai – 26 Julai 2020 dihasilkan dengan menggunakan pelbagai
media.
MINGGU 31
27 Julai - 2 Ogos 2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

https://gurubesar.my
MINGGU 32 5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.1 Mengenal pasti reka bentuk yang
3 Ogos – 9 Ogos 2020 sesuai pada jenis makanan yang dipilih.

5.1.2 Menerangkan kepentingan reka


bentuk makanan.

MINGGU 33 5.1.3 Menjana idea bagi menghasilkan


10 Ogos – 16 Ogos 2020 lakaran bermaklumat reka bentuk
makanan yang akan dihasilkan.

5.1.4 Menghasilkan lakaran bermaklumat


reka bentuk makanan yang akan dibuat.

MINGGU 34 5.1.5 Menghuraikan lakaran Maal Hijrah (20 Ogos


17 Ogos – 23 Ogos 2020 bermaklumat reka bentuk makanan yang 2020)
akan dihasilkan.

5.1.6 Menilai maklumat pada lakaran dan


membuat penambahbaikan.

MINGGU 35 5.1.7 Mengira kos bahan bagi reka


24 Ogos – 30 Ogos 2020 bentuk makanan yang akan dihasilkan.

MINGGU 36 5.1.8 Menghasilkan satu reka bentuk 31 Ogos Hari

https://gurubesar.my
31 Ogos – 6 September pada bahan makanan yang dipilih Kemerdekaan
2020 berdasarkan lakaran yang disediakan
menggunakan bahan dan alatan yang
sesuai.

MINGGU 37 5.1.9 Membentangkan produk yang


7 September – 13 dihasilkan dengan menggunakan pelbagai
September 2020 media.
MINGGU 38 6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.1 Menyatakanmaksud 16 September (Hari
14 September - 20 pengaturcaraan dan kegunaan atur cara Malaysia)
September 2020 dalam perkakasan harian.

MINGGU 39 6.1.2 Mengenalpastialgoritma iaitu


21 September – 27 pseudokod dan carta alir.
September 2020
MINGGU 40 6.1.3 Menulispseudokoddan melukis
28 September – 4 Oktober carta alir struktur kawalan jujukan dalam
2020 situasi ringkas.

MINGGU 41 6.1.4 Menghuraikansatumasalah


5 Oktober – 11 Oktober menggunakan pseudokod dan carta alir.
2020
MINGGU 42 6.1.5 Menilai dan membuat
12 Oktober – 18 Oktober penambahbaikan pseudokod dan carta
2020 alir yang dihasilkan.

https://gurubesar.my
MINGGU 43 6.1.6 Merumuskan pseudokod dan carta
19 Oktober – 25 Oktober alir yang telah dihasilkan.
2020

MINGGU 44 29 Oktober (Hari


26 Oktober – 1 November Keputeraan Nabi
2020 Muhammad SAW)
MINGGU 45
2 Nov – 8 Nov 2020
MINGGU 46
9 Nov – 15 Nov 2020
MINGGU 47 15 dan 16 November
16 Novr - 22 Nov2020 adalah cuti sempena
Deepavali

https://gurubesar.my