Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA PENGAMBILAN BPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama Lengkap :
No Kontrak :
Alamat :
No KTP :
No Telepon :

Dengan ini memberi kuasa kepada


Nama Lengkap :
Alamat :
No KTP :
No Telepon :

Untuk mengambil 1 ( Satu ) buah BPKB di PT. MNC Finance, dengan data kendaraan sebagai berikut :
No. BPKB :
Nama Pemilik BPKB :
Merk / Type :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :
Tahun :
Nomor Polisi :
Warna :

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung,
Yang Memberi Kuasa Yang Menerima Kuasa

Materai 6000

( ) ( )

Note : Tidak boleh ada coretan atau penebalan huruf, bila ada surat kuasa ini tidak sah.