Anda di halaman 1dari 3

NOTA :

PENGGUNAAN TEKNIK PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

MASALAH / ISU
Mengira jumlah batu bata yang digunakan untuk membina tangga ini.

1) TEKNIK LERAIAN – memisahkan binaan anak tangga kepada beberapa bahagian yang lebih kecil.
2) TEKNIK PENGECAMAN CORAK – mengenalpasti corak kesamaan dan perbezaan setiap bahagian kecil

BAHAGAIAN MASALAH CIRI KESAMAAN CIRI PERBEZAAN


Anak tangga (a) Mempunyai bilangan batu Bilangan lapis batu bata =1
bata yang sama sebagai tapak
Anak tangga (b) Bilangan lapis batu bata =2
iaitu 5 batu bata.
Anak tangga (c) Bilangan lapis batu bata =3
Anak tangga (d) Bilangan lapis batu bata =4
Anak tangga (e) Bilangan lapis batu bata =5

3) TEKNIK PENISKALAAN – focus aspek penting dan meninggalkan aspek kurang penting.

BAHAGAIAN MASALAH ASPEK PENTING ASPEK KURANG PENTING


Anak tangga (a)  Lebar / tapak tangga  Saiz batu bata
terdiri daripada 5 batu  Bahan yang digunakan untuk buat
Anak tangga (b)
bata. batu bata
Anak tangga (c)  Bilangan anak tangga ialah
Anak tangga (d) 5

Anak tangga (e)


4) TEKNIK PENGITLAKAN – menghasilkan model seperti formula, teknik, peraturan, langkah-langkah atau diagram