Anda di halaman 1dari 1

1.

Konsonan
-Ujung leka jaku ti ngundan urup konsonan baka (B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q,R, S, T, V,
W, X, Y, Z)
-Chunto: Semut, Masin, Telih, Perais

2. Konsonan Turu
-Ngundan dua iti uruf konsonan ti berimbai dalam siti leka jaku baka ny, ng, ch enggau ti
bukai ba pun, tengan tauka ujung leka jaku.
-Chunto: Nyamuk, Lengan, Pisang, Macha

3. Vokal Tebuka
-Ngundan uruf vocal (a, e, i, o, u) ba ujung leka jaku.
-Chunto: Batu, Tali, Leka

4. Vokal Besekat Glotis


-Ngundan urup vokal ba ujung leka jaku tang chara nyebut lain.
-Chunto: Urup /a/ ba leka jaku lama. Dalam leka jaku nya sepil iya sebaka vokal tebuka tang
maya kitai nyebut munyi iya besekat glottis.
-Chunto: Pia, Raga, Peda, Duku, Jani