Anda di halaman 1dari 12

LEMAN PENERANG DALAM

FRASA PENGAWA

ELTHERTY JATA ANAK PHILIP


VERGINIA EVE IENGGAH ANAK ADAM
ELYANA FARIDA ANAK JOSEPH
FLORANCE ANAK JEFFERY

1
 Lemanpenerang dalam frasa pengawa ngundan
leman ke lebih silik agi nerangka jaku pengawa
nya.

 Dalamayat tusun selama, penerang bisi


sepengudah jaku pengawa.

 Bajaku pengawa transitif, leman penerang bisi


sepengudah objek.

2
 Penerang dalam frasa pengawa enti dipeda
dalam pasuk iya datai ari frasa jaku penempat,
frasa adjektif enggau frasa nama.

Chunto:
1. Bungai raya nya bebau manah amat.
2. Bala pengabang nya datai pagi tadi.
3. Raban nembiak nya deka berangkat ke menua
Jipun pagila.

3
 Dipeda ari segi reti, frasa penerang tau dibagi
ngagai lapan bengkah:

Chunto:

i. Penerang tempat tauka adap Leman ti


bejakuka pasal endur siti-siti pengawa
dikereja tauka gaya iya dikereja. Jaku
penempat ti suah dikena nya baka di, ke, ari,
ngagai enggau ba.

Chunto ayat: (1) Jam nya dilekatka ba dinding.


(2) Sida sebuat nya datai ari menua
Sabah.

4
ii. Penerang maya (timpuh) bisi dua macham
penerang maya tauka timpuh. Keterubah
penerang ti mai jaku penempat urung,
kenyau, dalam enggau datai. Lalu iya kedua
nya datai ari jaku frasa nama. Chunto,
kemari, suba, kelia, dua dekad ti udah
enggau ti bukai.

Chunto ayat: (1) Kami nganti penatai iya datai ke


malam.
(2) Igat datai lemai kemari.

5
iii. Penerang chara bisi dua bengkah penerang
chara. Keterubah datai ari jaku adjektif lalu
iya kedua datai ari frasa jaku penempat ti
mai leka jaku enggau ti dientudika jaku
adjektif ti dipetanduka sereta mai jaku
penentu –iya.

Chunto ayat: (a) Iya bejalai enggau naka


pengelubah.
(b) Iya bejalai enggau naka
pengelubah-lubah iya.

6
iv. Penerang kereban leman ti nerangka
kereban tauka utai ti dikena sekalika
diguna. Jaku penempat ti dikena iya nya
ngena.

Chunto ayat: (1) Iya malu ular nya ngena kayu.

(2) Sida iya nurun ngena bas.

7
v. Penerang nyempulang leman ti nerangka reti
nyempulang tauka sama-sama enggau. Jaku
penempat ti dikena iya nya enggau.

Chunto ayat: (1) Nembiak ari sekula nya nemuai


enggau pengajar sida iya ngagai
mijum.

8
vi. Penerang hal leman ti nerangka gaya tauka
batang pekara ti dipejuraika. Jaku penempat ti
dikena iya nya pasal, bekaul enggau sentang.

Chunto ayat: (1) Sida benung berandau pasal


pengerembai ekonomi.
(2) Kepala pengajar nya meri jaku
tangkan bekaul enggau pengerami
sekula ti deka datai.
(3) Perintah udah suah ngelalau rayat
sentang bejaga ari penyakit
berampit.

9
vii. Penerang sema leman ti nerangka tukuh ti
bekabih tauka gaya ti sama. Jaku
penempat ti dikena nya baka.

Chunto ayat: (1) Igat ngeluluka diri baka orang


ti bepangkat besai.

10
viii. Penerang tuju leman ti nerangka reti tauka
tuju siti-siti pengawa tauka pekara ti nyadi.
Jaku penempat ti dikena nya awakka,
ngambika enggau kena.

Chunto ayat: (1) Rentap angkat negika adat


kena ngetanka kuasa enggau
pesaka Iban.
(2) Sida nyaga pengelikun rumah
awakka nembiak redak nyamai
diau.
(3) Kitai patut gawa bebendar
ngambika ulih ngemansangka
menua.
11
12

Anda mungkin juga menyukai