Anda di halaman 1dari 155

ARI PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK Aku, Pengajar Nanang enggau Mr.

Raymond Melana

Aaa aku tu deka nampung tengkurung rekung ti bedau nuntung nunda bejung pelalung pakau tapang. Aku tu deka nampung kumbai panjai nunda perangai nambangka tali gelikang Aku tu deka nampung sera nyawa ke bedau menta-enta nunda jala turun tiga mengkang di ripang

Aku nusika kitai dalam pasal pelanduk enggau Tekura Nyadi Pelanduk enggau Tekura bejalai, kenu, Pelanduk sehari-hari-hari-hari-hari-harihari

Lembang pelakang, pulang ke ai Sungai diulu, sungai diili Niti nasan jalai jani Kelama-lama-lama-lama-lama peda orangkebut-kebut makai daun riang Datai diau dia, kenu malik pelanduk

Bejalai seduai iya berari-ariari-ari-ari-ari-ari.


Bejalai berari-ari-ari-ariari-ari-ari seduai, kenu

Nyau kelama-lama-lama, dinga, kenu, tampun ensenga nyau munyi auh nama.

Nyau gurung-gurung, kenu, tampun ensenga.

Kelama damping sedamping. Kelama damping sedamping.


Kelama, kenu, nyau

Dia deh tekura Dia meh tekura, kenu, diau dia. Jadi pelanduk,kenu,udah tekura tama ensenga, pelanduk pen lalu mupuk meh belalai di baru kayu. Dia meh terumbu kayu, dia meh iya belalai.

Ngewuk anak empeliau adau napatka randau kubal tusu. Kenyalang ngenggang puchuk jarau napatka kembayau

Lengkaka, kenu, pelanduk nya, enda lama sesempa rampang pinang. Entudi enda lama mati nunda sengki belipat punggang

Ngading apai enggau anak nya, kenu Nyau baum ngabas ensenga

Kumbai berari, kenu. Datai de dia, kenu, kelengah-lengah, dinga , kenu, kumbai ukui nyau landu. Kumbai ukui orang ngabas ensenga

Aa Kelama iga, kebangai utai, kenu


Datai meh orang dia lalu diangkatka apai, kenu, ensenga.

Meda tekura.

Kenu ku utai

Kenu ku utai baruh kayu

Nyau seduai ngabas ensenga ke ili.


Tinggal seduai ngabas ensenga ke ili, tekura angkat bejalai. Bejalai kekura tadi, kenudiau dia. Ngejangka nya, lalu bejalai berari-ari-ari-ari-ari

Lembang pelakang, pulang ke ai


Sungai diulu, sungai diili

Niti nasan jalai jani. Bukit turun, bukit tiki.

Aa dia, kenu, kelama iga kebangai utai, kenu, tekura niki bukit sigi, meda sabar panjuk nembiak ngenjing nyau ngeraran, kenu, sabar panjuk.

Panjai amai raras, kenu. Aa dia tekura

Melunggang ke sepiak tekura.

Nurun ke baruh bukit sepiak. Datai di emperan meda orang, kenu, kulap-kulap makai buah buan. Datai dia

Aa, dia meh seduai bejalai. Bejalai berari-ari-ari-arirai-ari Lembang pelakang, lembang ke ai. Sungai diulu, sungai diili. Kelama-lama, niti bukit.

Niki di bukit, bejalai berari-ari-ariari-ari


Iya meh datai di tengan punjung bukit, kenu

Limpang pelanduk ngagai sabar panjuk nembiak lalu dipangka panjuk. Dipangka panjuk nembiak Peda mata pelanduk nyau betai iyas. Nyau melut igi mata pelanduk. Nyawa nyau rangangrangang, kenu, dia. Iya empu nyau tepengkering.

Aa, udah nya, dia tekurapelanduk udah pangka panjuk, iya pen belalai, di ungkap kayu. Di baruh kayu. Diwan pelanduk dia semalam-malam-malam-malammalam-malam-malam. Kelama-lama nya, kenu

Semalau pen nyau kuchaukuchau nepan jarau gitik-gitik Manuk pen lalu engkukuk baru lanjau nepan gelanggang luan bilik

Unding pen nyau beliung unding Pantap siring tunggul kempas.


Langit besiring kuning, Hari pen teberingkas tawas.

Dia deh nembiak papa perenggang Kesuli agi mekang Nyau baum ngabas panjuk

Aa.. Nyau kenu,nembiak bekerungkak. Dinga agi jauh nyau bekechawang nembiak.

Kelama-lama-lamalama-lama-lama datai nembiak ngabas panjuk.

PANGKUR KEJUR !

Peda nembiak ti mit-mit, kenu, nyau chungin mua, kenu. Bisi kedua nyau ka nyabak, takut. Nyadi kedua ke nyau besai agi

PANGKUR KEJUR !
PANGKUR KEJUR !

Aa, tinggalka bangkai pelanduk. Tinggal sida ngabas ke ujung, pelanduk tu tadi angkat. Angkat pelanduk tu tadi, lalu idup. Bejalai pelanduk. Bejalai, kenu, pelanduk tu nurun bukit, nyau berari-ari-ari-ari-ari-ari

Lembang pelakang, pulang ke ai


Sungai diulu, sungai diili

Niti nasan jalai jani. Bukit turun, bukit tiki.

Bejalai-jalai-jalai-jalai-jalai Kelama iga kebangai utai, dinga utai regup-regup niti emperan, bejalai. Kelama makin semak, kelama makin rantap rentak

Bejalai seduai. Seduai pen lalu sama bejalai. Bejalai, kenu, seduai. Malam hari seduai bemalam. Siang hari seduai iya bejalai. Malam hari seduai iya bemalam. Siang hari seduai iya bejalai. Tiga hari ketiga malam seduai iya bejalai

Aa, dia seduai, kenu, lalu duduk seduai, kenu, ba punggar batang kayu purang. Duduk entap seduai iya dia besikap sama nyerugang.

Duduk seduai iya dia, lalu nyandih seduai iya dia, ba pun kayu.

Ngetatka peluh ampuh seduai iya nelusur tubuh punggan belakang. Agi ngetatka peluh lisah seduai iya enda tau ditanjah kena ikan enseluang. Dia duduk seduai. Duduk seduai dia. Kelengah-lengah-lengah-lengahlengah

Dia pelanduk lalu ngangkauka dungai..

indahka nuan chibai Unggal Tekura. Ari buli sigi nyin kemari bulan penyelangan, mimit da nyawa nuan nyau ka bekata ilang lela, ai

indah nuan baka nya meh enchibai Unggal Pelanduk.

Ari buli sigi nyin kemari bulan ta nyumbuk. Mimit da mega nyawa nuan nyau deka jengkara laya repuk, kena sintak panjuk, beumpanka buah buan mudai.

Nya seduai, kenu, bebantaika batu akal. Aa, dia, kenu, seduai iya bebantaika batu akal, kenu Dibantaika enggi tekura, kenu, mesai pinang muda. Dibantaika enggi pelanduk, mesai pinang tuai.

Bejalai seduai, berari-ari-ari-ari-ari-ari.


Lembang pelakang, pulang ke ai Sungai diulu, sungai diili Bukit turun, bukit tiki.

Lapar perut pen nyumut nyumai berapi. Nyawa pen enda matah nyawa bunga sugi.
Ikak lelak enda berenti.

Bejalai, kenu, iya Malam bepegaika lutan bara api. Siang hari seduai iya beseligika matahari. Hari ujan seduai iya megai tanggi.
Bejalai seduai iya. Nyau kelama-lama kebangai utai

Setaun nampun di bukit, sebulan nandan di langit, seduai ke bejalai, kenu. Dia bulan pen nyau enda alah tiap, taun pn nyau enda alah anggap.

Dia deh pelanduk tu tadi nyau madahka diri nyau lemi di pati papan pinggang, lembut di tut pala kepayang. Makin disingkang, makin enggai.

Makin disingkang, makin enggai. Makin disingkang, makin nyau enggai angkat pelanduk. Nyau tesungkur-tesungkur pelanduk.

Kaki iya nyau beluit. Iku iya nyau ditikupka iya ke baruh.
Nyawa nyau enggai merangap.

Mata nyau betai iyas.

Pelanduk pen lalu ngalika diri.

lalu ngalika diri pelanduk.


Dia meh pelanduk.

Aa lalu ditanya tekura

Makin kelama makin rapas, makin kelama makin nyau ayas, nyawa iya nyaut tekura. Lalu ditanya tekura berari-ariari-ari-ari
macham utai meh ditanya tekura.

Tekura pen lalu bejalai. Kejangka diri, kenu ku, hari panas.
Tumbuh mata panas tekura pen lalu ngejangka diri ari pelanduk.

Aa , lengkaka tekura enda lama iga sesempa rampang pinang Entudika enda lama mati nunda sungki belipat punggang
Aku ngading pelanduk

Pelanduk pen nyau tinggalka tekura nyau ngiga telu anak mensia, pelanduk pen angkat makai buan nyepi perut diri lapar. Makai buan sekenyang-kenyang. Makai dia, kenu Kemas makai, kemas utai, kenu Nyau pelanduk nya gali.

Aa, nyadi Lengkaka pelanduk enda lama iga sesempa rampang pinang Entudika enda lama mati nunda sungki belipat punggang Ngading tekura Tekura nya tadi pen sejurus itung sejam, kenu, iya bejalai, iya pen lalu rembus di jalai ke tebang.

Lalu rungkup-rungkup-rungkup niti jalai ke tebang orang.


Jalai ke tebang orang nyau udah setengah dititi, dia deh tudah tekura Ku lengka ka dia, enda lama iga sesempa rampang pinang.

Aku ka ngading kitai mensia. Anak enggau apai nya baum ngambi kayu. Bebai ngambi kayu.

Nyau seduai meapai Nurun seduai meapai ngambi kayu, niti jala ke tebang beari-ari-ariari-ari-ari. Enda lama iga kebangai utai, sekali kenu, nyau meda tekura, nyau rungkap-rungkap-rungkap.

Besai tekura. Besai amai.

Ninga nyebut tekura, pala tekura pen lalu ngeleput.

Iku tekura pen lalu ngelekup ke baruh.

Aa Iya pen lalu dibai orang. Dibai orang. Udah orang nanchang enggau akar, enggau nama, kenu, orang nya pen lalu ngambi kayu. Mai kayu pulai. Pulai orang nya. Bejalai. Bejalai beari-ari-ari-ari-ari. Iya datai di rumah

Sida pen nyau makai lemai. Udah makai lemai, udah utai, kenu, diau dia

Udah sida makai lemai, kenu, utai, diau diapelanduk enggau tekura, iya nya tadi, kenu, tekura nya tadi..

Aa dia, kenu Tinduk meh orang kemunuk manau ini mejamka selanjan mata tisi Tinduk nyenyak beregak jarang jari Tinduk lejur melakau sintau kemarau hari

Daun kelapan daun pingan Siti belayar kerapi kebas Tinduk dua belas kenyap semalam
Hari pen teberingkas tawas

Nyadi tekura nya tadi, kenudini hari dalam, kenu,


lalu musin-musin-musinmusin-musin-musin-musin tali putus. Hari pen silak tampak, tali tekura putus.

Bejalai tekura. Regup-regup-regup, kenunengah bilik begadaigadai-gadai-gadai. Iya meh datai ba sabung lantai enggau pemetung bisi lubang besai, tekura lalu labuh. Labuh, kenulalu terus ninggang tansang manuk.

Tekura pen lalu mai sigi. Udah tekura mai telu sigi, tekura pen lalu muai diri ari tansang, lalu bejalai mupuk

Sedini-dini-dini Hari pen tawas orang pen nyau angkat nyumai, kenu berapi.
Meda tekura nadai

Anda mungkin juga menyukai