Anda di halaman 1dari 12

FLEXIBLE VISE SET

AHMAD MAHIR BIN BADOR RADZMAN


PUTERA AHMAD THAQIF BIN JAMALUDDIN
MUHAMMAD AFHAM HAKIMI BIN MOHD ROZAILIL

SESI 11/2021

ATC ACADEMY
SHAH ALAM SELANGOR
ISI KANDUNGAN

PERKARA HALAMAN

PENGENALAN
PENYATAAN MASALAH
OBJEKTIF PROJEK
TUJUAN PROJEK
KAJIAN LITERASI
METODOLOGI
JANGKAAN HASIL
ANGGARAN KOS
CARTA ALIR
CARTA GANTT
LAMPIRAN
RUJUKAN
BAB 1
PENGENALAN

PENDAHULUAN
Vise adalah salah satu alatan yang penting dibengkel kerja.
Dalam bahasa Melayu, vise disebut sebagai ragum. Ragum flexible
vise set adalah suatu alat yang boleh melaras 45° dan digunakan
untuk menyepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, dan
sebagainya. Dengan memutar handle ragum mengikut arah jam
maka rahang ragum akan tertutup dan apabila handle diputarkan
mengikut lawan arah jam, maka rahang akan membuka dan
melepaskan benda kerja.

Berdasarkan kapasiti ragum dapat mencengkam dengan kuat


dan memberikan tekanan tetap, ragum amat penting bagi bengkel-
bengkel kecil, di mana umumnya memerlukan penyesuaian peralatan
dan teknik untuk pekerjaan-pekerjaan secara manual dengan tangan.
Terdapat masalah yang timbul iaitu bagaimana ragum dapat
mencengkam benda kerja dengan kuat dan juga masalah yang
berkaitan denga cara memegang objek kecil dengan ragum yang
sangat besar. Sesungguhnya, terdapat jalan penyelesaian yang
mudah untuk masalah-masalah tersebut.
PERNYATAAN MASALAH

Antara penyataan masalah yang telah dikenalpasti didalam


pembuatan ragum boleh laras (flexible vise set) ini adalah
i. Faktor untuk mendapat risiko kemalangan agak bahaya
kerana tidak mempunyai grip yang kuat ketika mencanai
atau memotong besi dan kayu
ii. Proses pembersihan yang agak sukar, berkemungkinan besi
itu berminyak dan susah untuk membersihkan kerana
minyak yang tertumpah itu tempat yang sukar untuk
membersihkan.
iii. Terdapat beberapa masalah yang di kesan dengan tenaga
manusia apabila menggunakan ragum itu secara manual.
Antaranya ialah mengambil masa yang lama untuk
mengetatkan ragum itu.
OBJEKTIF PROJEK

Terdapat beberapa objektif di dalam penghasilan projek ini


antaranya;
i. Mereka bentuk sebuah ragum dengan menggunakan sistem
Flexible Vise Set.
ii. Melukis Flexible Vise Set dengan menggunakan lukisan
berbantu aplikasi computer iaitu Autodesk AutoCAD.
iii. Menganalisa penggunaan tenaga dan masa yang diambil
apabila menggunakan sistem Flexible Vise Set.
iv. Memberi peluang kepada pengguna supaya dapat mengenali
lebih dekat cara-cara penghasilan dan pengendalian dalam
menghasilkan sesuatu projek
v. Objektif yang paling penting dalam projek ragum boleh laras
(flexible vise set) dapat memudahkan pengguna membawa
dan mengalihkan sesuatu ragum boleh laras dari satu
tempat ke tempat yang lain
vi. Menganalisa penggunaan tenaga dan masa yang diambil
apabila menggunakan ragum boleh laras (flexible vise set)
TUJUAN PROJEK

i. Tujuan ragum adalah untuk pengguna mencanai dan


memotong besi atau kayu.
ii. Projek Ragum (Flexible Vise Set) boleh melaras dan
mengepit bahan besi ataupun kayu dengan lebih mudah.
iii. Menjimatkan tenaga untuk melaraskan posisi 40° dengan
cepat
iv. Ragum boleh laras ini mudah untuk dikendalikan
v. Tujuan ragum ini adalah untuk mengikat besi seperti plate
atau pipe saiz kecil ataupun saiz sederhana contoh
seperti, carbon steel, stainless steel dan lain-lain.
BAB 2
KAJIAN LITERASI

PEDAHULUAN
Dalam perancangan dan pengolahan idea yang telah dibuat, sebuah
alat iaitu Ragum boleh laras 45° (flexible vise set) ini telah
diinovasikan daripada produk yang sedia ada iaitu Ragum yang
menggunakan sistem manual. Produk yang dicipta ini mampu
memegang benda kerja dengan lebih kuat.

Produk yang sedia ada yang berada di pasaran merupakan produk


yang menggunakan banyak tenaga pekerja di bengkel. Oleh itu,
melalui penghasilan produk yang diciptakan ini untuk memudahkan
kerja di bengkel. Aspek ini perlu dititik beratkan supaya banyak
produk akan terhasil dan dapat menjimatkan masa dan tenaga.

Selain itu, produk ini dilengkapi dengan sistem boleh laras 45° bagi
memudahkan operasi membuat kerja. Di samping itu, alat yang sedia
ada yang telah dihasilkan juga mempunyai berat yang sedia
menampung beban. Selain itu, alat ini juga mudah untuk
dikendalikan. Dengan itu, alat ini juga dapat memegang bahan kerja
dengan kemas.
SKOP PROJEK
Ragum ialah alat yang digunakan untuk mengepit bahan kerja. Untuk
membuka rahang ragum tuas pemutar ke arah kiri (berlawanan arah
jam) maka batang berulir akan menarik landasan tidak tetap pada
rahang tersebut, begitu pula sebaliknya untuk pekerjaan mengepit
bahan kerja tuas pemutar diputar ke arah kanan (ikut arah jam). Di
samping itu, bagi pekerja di bengkel ia sangat membantu dalam
melakukan kerja. Oleh itu alat ini, dihasilkan dan dicipta hasil inovasi
tersendiri.
JANGKAAN HASIL
BILL OF MATERIAL
NO JENIS BAHAN SAIZ KUANTITI
1. Hollow square 1.5” 2
2. Carbon steel plate 4” 2
3. Pipe carbon steel 4” 1
4. Bolt 40
5. Vise screw 1
METODOLOGI

Metodologi ialah aspek yang perlu dikaji untuk menghasilkan sesuatu


projek. Perancangan proses perlu diteliti sebaik mungkin untuk
menghasilkan suatu projek atau produk yang berkualiti. Berikut
adalah turutan segala proses atau tatacara yang perlu dilalui sebelum
suatu produk itu siap sepenuhnya. Kaedah kerja perlu dilakukan
dengan teratur dan sesuai bagi mendapatkan kerja dan hasil yang
lebih baik dan terjamin. Dengan adanya kaedah kerja yang teratur,
maka segala kerja dan tugas yang ingin dilakukan dapat diikuti dan
dilaksanakan dengan teratur dan selamat.

Dalam bab ini akan membincangkan mengenai langkah-langkah


kerja yang akan dilakukan untuk menyiapkan projek ini. Setiap
langkah kerja yang akan dilakukan akan diterangkan bersama rajah
yang boleh membantu pemahaman mengenai penghasilan projek ini
Metodologi merupakan satu kaedah melalui kajian yang mempunyai
penerangan sistematik berkenaan aliran aktiviti-aktiviti yang
diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Pemilihan
metologi dalam pembangunan projek merupakan aspek terpenting
bagi memastikan projek yang dibangunkan dapat dilaksanakan
mengikut langkah secara tersusun dan sistematik. Perbincangan dan
penghuraian idea kerja perlulah dilaksanakan kerana ia penting
dalam melaksanakan sesuatu projek. Perbincangan bersama penyelia
projek mestilah dilakukan agar penghuraian idea-idea yang bernas
serta berkaitan dengan projek dapat dilakukan serta mendapat
sokongan daripada penyelia. Sehubungan dengan itu, bab ini akan
menerangkan setiap langkah yang diambil dalam penghasilan reka
bentuk projek yang dilaksanakan. Selain itu, bab ini turut dimuatkan
juga penerangan secara terperinci tentang proses dan konsep reka
bentuk projek.
CARTA ALIR

MULA

TAKLIMAT PROJEK

DITERIMA?
MENCARI AHLI
KUMPULAN YA TIDAK

PEMBENTUKAN PEMBENTANGAN
KUMPULAN CADANGAN PROJEK

MEMILIH TAJUK SEMAKAN KERTAS


PROJEK & PENYELIA CADANGAN PROJEK
PROJEK

MELAKUKAN MENYEDIAKAN
KAJIAN TERHADAP KERTAS CADANGAN
PROJEK PROJEK
RUJUKAN
http://www.dmeinnovation.com/pdf.php?pdf=RAGUM
%20HIDRAULIK%20(2)15730879696921.pdf

Anda mungkin juga menyukai