Anda di halaman 1dari 1

 

  No Transaksi Agensi: : 0000000000000089639420210705100403

   ID Transaksi : 2107051004040120

   Nama Bank: : AMBANK BER

   Tarikh/Masa Bayaran : 2021-07-05 10:04:02

   Emel : adymapun@gmail.com

   Amaun(RM) : RM 201.70

   Status : Berjaya

   No Resit : MPM20210705100540499

   Bagi transaksi yang berjaya, sila semak emel untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih.
   Sila cetak halaman ini sebagai rujukan.