Anda di halaman 1dari 20

HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008

Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL


660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUGASAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

PENGENALAN

Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam


pengajaran dan pembelajaran sangat bersesuaian dalam kurikulum. Teknologi
ini menyokong pendekatan pengajaran dan pembelajaran kerana dapat memberi
pelauang kepada murid belajar secara berkesan dengan bimbingan minimum.
ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mewujudkan suasana pembelajaran
yang menyeronokkan dan mencabar. Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan
bukan sekadar meningkatakan motivasi pelajar, bahkan juga boleh mewujudkan
pembelajaran kendiri (individualisme learning). Sesuai dengan aspirasi negara,
penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menangani
globalisasi dunia tanpa sempadan.

Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud


menggunakan ICT secara sistematik dan bersesuaian untuk meningkatkan
kecekapan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Pengggunaan ICT dalam P&P dapat dilihat daripada dua aspek iaitu
aspek pengajaran ( guru menggunakan ICT ) dan aspek pembelajaran ( murid
menggunakan ICT ).Penggunaan ICT dalam dalam P&P boleh dikategori
sebagai tutorial,penerokaan ( eksploratori ),aplikasi dan komunikasi.

imann9969@yahoo.com
1
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1) Rancangan Pelajaran Harian ( RPH ) Bahasa Melayu Tahun 4

Tarikh 12 November 2008 (Rabu)

Masa 9.05 – 10.05 pagi ( 60 minit )

Kelas 4 Angsana

Bilangan Murid 40 orang

Mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4

Tajuk Unit 11- Lestari Alam

Pengetahuan 1. Murid pernah melihat kejadian bencana alam seperti


Sedia Ada tanah runtuh,
banjir di tempat tinggal mereka atau di televisyen.
2. Murid tahu menggunakan computer dan melayari internet.

Hasil Di akhir pengajaran murid dapat :


Pembelajaran
1. Menulis isi-isi penting untuk merangka karangan
2. Menulis sebuah karangan yang lengkap berdasarkan
tajuk.

Nilai-nilai 1. Menghargai alam sekitar


Murni/Kemahiran 2. KB – menjana idea
Berfikir

BBM Komputer, LCD Projektor.

imann9969@yahoo.com
2
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langkah Aktiviti Catatan

Mod :
Set 1. Guru memasuki laman web berkaitan kerakusan Tutorial
Induksi manusia terhadap alam.
1. Nilai :
( 5 Minit ) http://www.youtube.com/watch?v=1qDlEh8vctI Memelihara
2. Guru mengemukakan soalan berkaitan tayangan Persekiran –
video yang ditunjukkan. pencemaran
3, Guru memberi penjelasan mengenai alam sekitar
pencemaran alam sekitar yang semakin
berleluasa. 2. BBM :
Komputer –
Link
Interaktik
internet

Langkah 1 1. Murid duduk dalam kumpulan kecil( 2 orang ) Mod:


2. Setiap kumpulan diminta melayari laman web Penerokaan
(15 minit ) bagi mengenalpasti kesan-kesan pencemaran
alam sekitar. 1. BBM :
Petikan
http://www.scribd.com/doc/400639/alam-sekitar-ppt dilaman web
3. Setiap kumpulan menyatakan jawapan masing- - Kesan
masing setelah menerokai laman web tersebut. Pencemaran
4. Guru dan murid berbincang mengenai kesan- alam sekitar
kesan yang telah dikenalpasti. Komputer
PC, LCD,

2. Nilai :
Menjaga
kebersihan,
Menjaga
Kesihatan

3. Nama
kumpulan:
Angsana
Anggerik

imann9969@yahoo.com
3
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langkah 2 1. Guru mempamerkan slaid-slaid mengenai akibat Mod:


pencemaran alam sekitar yang banyak berlaku Aplikasi
( 15 minit ) sejak akhir-akhir ini- MS Power Point.
2. Murid juga dipertontonkan kejadian tanah runtuh 1. BBM :
yang berlaku di Bukit Antarabangsa melalui laman Tonton
web. dilaman web
- Akibat
http://www.youtube.com/watch?v=rG0mxCo61Ac Pencemaran
3. Murid diminta menyenaraikan kesan-kesan alam sekitar
tersebut terhadap kehidupan manusia dengan - Komputer
bimbingan guru. PC, LCD,

2. Nilai :
Kesedaran
kejadian
tanah
runtuh.

Langkah 3 1. Murid diminta melayari laman web mengenai teknik Mod:


menulis karangan jenis tidak berformat Penerokaan.
( 10 minit )
http://skdarau.tripod.com/petua.html 1. BBM :
2. Murid membaca dan memahami sambil guru Petikan
memberi penjelasan. teknik
menulis
karangan
dilaman web
- Komputer
PC, LCD,

imann9969@yahoo.com
4
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langkah 4 1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan, -Mod:


2. Guru menunjukkan rangka karangan untuk menulis Aplikasi
( 12 minit ) karangan yang bertajuk “ Kesan-kesan
Pencemaran Alam Sekitar “- MS Power Point -Mod:
3, Setiap kumpulan diminta membina ayat yang Komunikasi.
lengkap –pendahuluan,isi penting ( 4 isi ) dan
penutup. -Nama
4. Setiap murid diminta menulis sebuah karangan kumpulan:
yang lengkap bertajuk”Kesan-kesan Pencemaran A,B,C,D,E
Alam Sekitar” sebagai latihan. dan F
5. Murid boleh berkomunikasi dengan guru melalui
e-mail sekiranya ada masalah untuk menulis -BBM : Buku
karangan tersebut. latihan
Nilai : berani
mencuba

-Penilaian :
Membina
rangka
karangan –
isi-isi penting
Media

-Pengajaran
: media
tayang kaku
( slaid power
point )

Penutup 1. Guru memasukki laman web dan membuat Mod:


rumusan mengenai keindahan alam sekitar yang Tutorial.
( 3 minit ) perlu dihargai.
- nilai-nilai murni. - Nilai :
Memberi
tumpuan
http://www.flickr.com/photos/24596121@N08/262899
4649/in/set-72157604093725817/

imann9969@yahoo.com
5
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PENGGUNAAN ICT DALAM PEMBELAJARAN TUTORIAL

Kaedah ini digunakan untuk menyampaikan kandungan pelajaran


berdasarkan urutan yang telah ditetapkan.Alat ICT yang selalu digunakan untuk
pembelajaran tutorial ialah komputer dan perisian pendidikan sama ada yang
disimpan di dalam CD-ROM,cakera keras ataupun laman web.

Secara umum,setiap perisian pendidikan mengandungi satu atau lebih


daripada komponen berikut iaitu mempersembahkan maklumat , membimbing ,
menyediakan latihan dan menilai pencapaian,Sebahagian besar perisian
pendidikan yang digunakan dalam pembelajaran tutorial direka bentuk
berdasarkan kepada model tradisional P&P dan model transmisi yang melihat
guru sebagai pemyampai maklumat utama dan murid sebagai penerima.
Perisian pendidikan seperti ini lebih mudah diadaptasi oleh guru.

Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai digunakan untuk


kelas yang mengandungi kemampuan belajar yang berbeza,guru bertugas luar
dan kelas diselia oleh guru ganti,murid yang sukar mengikuti pengajaran guru
( pemulihan ) dan aktiviti pengayaan.

Situasi yang sesuai untuk menggunakan pendekatan tutorial ialah murid


mempunyai pelbagai kebolehan dan kecerdasan. Sekiranya guru yang mengajar
tiada, guru ganti akan mudah untuk membuat penyeliaan. Pendekatan ini juga
sesuai untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan.

Contoh:
Tahun : 4
Tajuk : Leterasi Alam
Sub Tajuk : Kesan-kesan Pencemaran Alam Sekitar
imann9969@yahoo.com
6
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktiviti : 1. Murid melihat persembahan Power Point mengenai pencemaran alam


sekitar di Malaysia

2. Guru memberikan alamat laman web untuk mendapatkan maklumat :


http://www.youtube.com/watch?v=1qDlEh8vctI
http://www.flickr.com/photos/24596121@N08/2628994649/in/set-
72157604093725817/

2. PENGGUNAAN ICT DALAM PEMBELAJARAN PENEROKAAN

Penggunaan ICT untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT


digunakan sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat daripada
CD-ROM,Internet,portal maklumat dan sebagainya.

Dalam pembelajaran penerokaan,murid boleh mengawal dan menentukan


maklumat yang diterima melalui ICT.Pendekatan ini serasi dan menyokong
pendekatan constructivism,iaitu teori pembelajaran yang memberi penekanan
kepada pemikiran kritis,penyelesaian masalah,pengalaman pembelajaran yang
autentik dan pengetahuan yang dibina melalui interaksi sosial.

ICT sesuai digunakan untuk pembelajaran penerokaan bagi pembelajaran


yang berbentuk inkuiri penemuan,pembelajaran yang menjurus kepada
penyelesaian masalah kehidupan sebenar,aktiviti yang berkaitan kajian masa
depan dan aktiviti pembelajaran berbentuk simulasi.

Kelebihan menggunakan ICT untuk pembelajaran penerokaan ialah


memberi peluang kepada murid untuk menentukan haluan dan kemajuan
pembelajaran masing-masing,mendorong murid terlibat secara lebih aktif dalam

imann9969@yahoo.com
7
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

pembelajaran,memberi peluang kepada murid untuk menangani masalah


sebenar di dalam kelas dan memberi peluang kepada guru menerapkan teori
pembelajaran moden seperti constructivism,multiple intelligence dan lain-lain.
Situasi yang sesuai untuk menggunakan pendekatan penerokaan ialah
pembelajaran secara inkuiri dan pembelajaran berasaskan penyelesaian
masalah. Aktiviti berkaitan Kajian Masa Depan (KMD), Aktiviti berbentuk simulasi

Contoh:
Tahun : 4
Tajuk : Leterasi Alam
Sub Tajuk : Kesan-kesan Pencemaran Alam Sekitar
Aktiviti : Murid meneroka laman web mengenai Kesan-kesan Pencemaran Alam
Sekitar menggunakan 'enjin pencari'.
http://www.scribd.com/doc/400639/alam-sekitar-ppt
http://skdarau.tripod.com/petua.html

3. PENGGUNAAN ICT DALAM PEMBELAJARAN APLIKASI

ICT dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid


melaksanakan tugasan pembelajaran. Penggunaan ICT secara bermanafaat
membolehkan murid berbincang, mencari maklumat, mengkelas, menyusun,
membuat kesimpulan dan mempersembahkan hasil pembelajaran. Kelebihan
menggunakan ICT sebagai alat aplikasi ialah guru boleh mengemukakan soalan
dan masalah yang mencabar minda murid disamping murid dapat meningkatkan
kecekapan dan ketepatan hasil pembelajaran. Murid juga boleh memberikan
tumpuan aktiviti pembelajarann yang autentik.

imann9969@yahoo.com
8
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh :
Tahun: 4
Tajuk : Lestari Alam
Sub Tajuk : Akibat pencemaran alam sekitar – Tanah runtuh
Aktiviti : Murid juga dipertontonkan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Bukit
Antarabangsa melalui laman web.
http://www.youtube.com/watch?v=rG0mxCo61Ac

4. PENGGUNAAN ICT SEBAGAI ALAT PEMUDAH KOMUNIKASI


ICT dapat membantu murid dan guru menghantar, menerima dan
berkongsi maklumat. Kemajuan ICT membolehkan komunikasi dilakukan dalam
pelbagai mod seperti teks, grafik, audio dan video. Pelajar berkomunikasi
dengan pelajar di sekolah yang sama atau dari sekolah yang lain melalui e-mail
untuk mengongsi maklumat yang ditemui sama ada untuk tujuan perbincangan
atau memberi cadangan pelaksanaan tugasan/projek . Maklumat ini disimpan
dalam laman web untuk diakses oleh pelajar yang lain. Misalnya dalam pautan e-
mail Pelajar dan Cadangan Pelajar. Guru berkomunikasi dengan pelajarnya
dengan memasukkan maklumat seperti cadangan, arahan tugasan untuk
tindakan pelajar selanjutnya ke dalam laman web di pautan Mesej Guru . Pelajar
dapat menghantar tugasan dan hasil projek kepada guru melalui e-mail dan
bahan-bahan ini kemudian disimpan dalam laman web untuk diakses oleh
pelajar yang lain.

imann9969@yahoo.com
9
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soalan ( 2 )

Bahan Bantu Mengajar - Persembahan Elektronik

2.1 Pengenalan

Persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi


alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar, yang semakin digemari oleh
guru-guru di sekolah,Terdapat pelbagai jenis perisian yang telah diperkenalkan,
antaranya Microsoft power point dan Harvard Graphics.
Menurut Shaifol (2004) penggunaan unsur animasi,grafik.audio,video dan
teks dalam satu persembahan menjadikan persembahan menarik,memberi
motivasi dan mudah difahami oleh pengguna.

2.2 Bahan Bantu Mengajar - Persembahan Elektronik

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun 4


Tajuk : Unit 11-Lestari Alam
Aktiviti : Menulis karangan – Tajuk “ Kesan-kesan Pencemaran
Alam Kepada Kehidupan Manusia “

( MS Power Point )

imann9969@yahoo.com
10
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soalan ( 3 )

Bahan Bantu Mengajar- Penerbitan Meja / Brosur

3.1 Pengenalan

Penerbitan Atas Meja atau dipanggil Desktop Publishing membenarkan


integrasi teks dan grafik dari pelbagai sumber dan menukarkannya kepada
hampir kesemua jenis penerbitan untuk dilihat semula,dicetak atau untuk
digunakan pada internet.
Bahan-bahan penerbitan yang dibina termasuklah brosur,kad
perniagaan,majalah,poster dan kad jemputan.Bebarapa perisian yang biasa
digunakan untuk menghasilkan penerbitan meja termasuklah Microsoft
Publisher,Adobe PageMaker dan Microsoft Word.
Brosur sering digunakan untuk memberi maklumat umum sesuatu perkara
atau peristiwa.Brosur juga lebuh mudah dibaca dengan ringkas ,oleh itu brosur
menjadi pilihan utama dalam mempromosikan sesuatu perkara.

3.2 Bahan Bantu Mengajar – Penerbitan Meja / Brosur

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun 4


Tajuk : Unit 11 – Lestari Alam
Aktiviti : Menulis Karangan “ Kesan-kesan Pencemaran Alam
Kepada Kehidupan Manusia “

( Microsoft Word )

imann9969@yahoo.com
11
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 4 ) Senarai lima ( 5 ) URL / alamat laman web yang berkaitan Rancangan


Pelajaran Harian ( RPH ) yang dibina.

1. http://www.youtube.com/watch?v=1qDlEh8vctI

2. http://www.scribd.com/doc/400639/alam-sekitar-ppt

3. http://www.youtube.com/watch?v=rG0mxCo61Ac

4. http://skdarau.tripod.com/petua.html

5. http://www.flickr.com/photos/24596121@N08/2628994649/in
/set-72157604093725817/

imann9969@yahoo.com
12
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soalan ( 5 )

Manual pengguna untuk alat bantuan mengajar yang telah dibina


serta huraian cara penggunaannya

Bahan Bantu Mengajar iaitu persembahan elektronik yang digunakan


dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang diaplikasikan pada
langkah kedua dan keempat.
Dalam langkah pengajaran kedua slaid 1 hingga 12 digunakan.Cara-cara
penggunaannya adalah seperti berikut :

Slaid : 1 Slaid : 2

Slaid : 3 Slaid : 4

1. Slaid 1 - 4 guna on mouse klick untuk memaparkan teks pada skrin serta
kesan bunyi dan animasi.

2. Klik pada untuk paparan slaid seterusnya.

imann9969@yahoo.com
13
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slaid : 5

3. Klik bagi muzik latar sepanjang persembahan.

4. Guna on mouse klick untuk memaparkan gambar satu demi satu dan teks
serta kesan animasi

5. Klik bagi persembahan seterusnya atau klik untuk

kembali ke slaid 4

Slaid : 6 Slaid : 7

Slaid : 8 Slaid : 9

Slaid : 10

imann9969@yahoo.com
14
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Muzik latar masih diteruskan untuk slaid 6 – 10.


7. Guna on mouse klick untuk paparkan gambar dan teks serta kesan
animasi.

8. Klik untuk slaid seterusnya atau klik untuk kembali

ke slaid 4.

Slaid : 11 Slaid : 12

9. Guna on mouse klick untuk memaparkan teks dan kesan animasi

10. klik untuk paparan seterusnya.

11. Slaid 12 merupakan end show bagi sesi ini dan klik
untuk kembali ke first slaid – Tajuk Utama.

12. Persembahan tamat di first slaid – tajuk utama.

Slaid 13 – 23 diaplikasikan pada langkah pengajaran yang keempat.


Cara-cara penggunaannya adalah seperti berikut :

Slaid : 13

( )

K e sa n -ke sa n P e nc e m a ra n
A la m S e k ita r K e p a d a K e h id up a n
M a n u s ia .

imann9969@yahoo.com
15
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Guna on mouse klick untuk memaparkan teks dan AutoShapes


serta kesan bunyi dan animasi.

2. Klik untuk paparan slaid seterusnya – Menu Utama.

Slaid : 14

P e n d a h u lu a n Is i-is i P e n tin g

P e n u tu p

3. Menu Utama – klik pada perkataan pendahuluan , isi-isi


penting dan penutup untuk paparan slaid yang berkenaan

Slaid : 15

*Isu p e n ce m a ra n – p e ring kat na sio na l – g lob a l.

*P e nc em ara n a la m sek itar-ta na h -uda ra -a ir.

*M e ng g ug at k e siha ta n -m eng g a ng g u e ko siste m


-ke h id up a n-a la m se m esta .

Slaid : 16 Slaid : 17

Is i 2

*B an jir-p arit ters u m b a t-air tid ak d ap at m en g alir-lau t-s u n g ai.


Is i 1
*M en y eb ab k an p ers ek itaran k otor-k eru g ian h arta b en d a-
k eh ilan g an n y a w a-m em p en g aru h i p em b u a tan m ak an an -
* H ak is an tan ah - m eru g ik an –k e w an g a n- ek o n om i- k os m en in g k at.
m eng anc a m k es elam ata n d an ny aw a m an us ia.

*M eny eb abk an tan ah runtu h-g em p a b um i.

imann9969@yahoo.com
16
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slaid : 18 Slaid : 19

Is i 4
Is i 3

*G an g g u an s is tem p erp aritan -air b ertak u n g -k ead a an


*K es an terh ad ap atm osfera-m en g u ran g k an tid ak s eles a -m en g g an g g u p ers ek itaran .
j arak p en g lih atan -j ereb u
*P em b iak an n y am u k – p en y ak it - b an jir k ilat

Slaid : 20 Slaid : 21

*P en c em aran alam s ek itar -k es an y an g b u ru k terh ad ap d u n ia. T u lis k aran g an y an g len g k ap b erd as ark an ran g k a
k aran g an y an g telah d ib in c an g k an .
*P erlu d itan g an i s eg era -k eh id u p an terj ejas -d u n ia ak an m u s n ah .
T aju k K aran g an : K es an -k es an P en c em ar an Al am
*M an u s ia b ertan g g u n g j aw ab -m em u lih ara alam s ek itar K ep ad a K eh id u p an M an u s ia .

4. Guna on mouse klik bagi paparan teks,AutoShapes serta


kesan bunyi dan animasi.

5. Klik untuk kembali ke Menu Utama dan bagi


paparan seterusnya.

Slaid : 22

6. Slaid 22 merupakan end show bagi sesi ini.

7. Klik bagi perdengarkan muzik latar sebagai penutup.

imann9969@yahoo.com
17
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesimpulan

Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah


sesuatu yang baru, malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju
seperti Amerika dan Eropah sejak awal 60an lagi. Malaysia tidak ketinggalan
dalam menikmat arus pembangunan berasaskan komputer in. Dalam konteks
pendidikan, ia bukan hanya mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan
pentadbiran, tetapi berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran
pengajaran dan pembelajaran bagi hamper semua mata pelajaran.
Konsep pembelajaran berasaskan peralatan teknologi komunikasi (ICT)
dianggap semakin popular dan pentaing untuk meningkatkan lagi tahap
pencapaian seseorang pelajardi dalam pelajarannya. Kajian menunjukkan stail
pembelajaran pelajar banyak mempengaruhi hasil pembelajaran. Penggunaan
komputer dalam peruses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aplikasi
seperti internet dapat membantu pengurusan dan pembelajaran di dalam dan
luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan pendidik, pelajar, ibu bapa dan
ahli masyarakat yang prihatin.
Kepesatan teknologi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pendidik
dan pelajar demi memartabatkan lagi pendidikan ke arah kecemerlangan
pendidikan. Walaupun terdapat masalah yang timbul ianya bukan satu isu yang
tidak boleh diatasi malah kerajaan telah membuat pelbagai perancangan dan
perlaksanaan seperti Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 – 2010 dalam
memartabatkan ICT di Malaysia. Antara program yang dilaksanakan adalah
program latihan dan pendidikan ICT diperluaskan lagi di peringkat sekolah,
prauniversiti dan IPT.
Sisiten pendidikan yang berkembang pesat selaras dengan kehendak dan
aspirasi negara ini perlulah mengaplikasikan ICT khususnya dalam penggunaan
tenologi computer supaya system pendidikan tidak ketinggalan jauh berbanding
dengan Negara maju.

imann9969@yahoo.com
18
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan limpah kurnianya saya dapat
menyempurnakan “TUGASAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN”
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam
pengajaran dan pembelajaran sangat bersesuaian dalam kurikulum. Teknologi
ini menyokong pendekatan pengajaran dan pembelajaran kerana dapat memberi
pelauang kepada murid belajar secara berkesan. Kami juga ingin merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada isteri dan anak-anak yang
sangat memahami, serta doa restu daripada kedua ibu bapa saya.

Penghargaan ini juga kami tujukan kepada Open University Malaysia dan
Kementerian Pelajaran Malaysia yang memberi peluang kepada saya untuk
menimba pengetahuan di samping rakan-rakan yang sentiasa memberi
dorongan dan semangat. Tidak lupa juga kepada tutor kesayangan kami Pn.
Nor’aini Binti Mohamed Nor yang banyak memberi perhatian, panduan dan
tunjuk ajar serta bantuan yang tidak pernah jemu sehingga sempurnanya
tugasan ini dengan jayanya.

Akhir kata saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam
tugasan ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari pemberian Allah dan segala
kekurangan dan kelemahan itu datang dari kami. Mudah–mudahan Allah SWT
yang Maha Pemurah, melimpahkan ganjaran yang berlipat ganda dan taufik
hidayahNya kepada kita semua, Amin.

imann9969@yahoo.com
19
HBEF2303 TEKNOLOGI Maklumat Dalam Pendidikan OUMSept2008
Ab Rashid Bin Md Ihsan IPTeknikKL
660916-10-5325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliografi

1. http://www.youtube.com/watch?v=1qDlEh8vctI

2. http://www.scribd.com/doc/400639/alam-sekitar-ppt

3. http://www.youtube.com/watch?v=rG0mxCo61Ac

4. http://skdarau.tripod.com/petua.html

5. http://www.flickr.com/photos/24596121@N08/2628994649/in/set-
72157604093725817/

6. http://www.sabah.org.my/bm/kenali_sabah/alam_pencemaran.asp

7. http://www.audit.gov.my/Link2.htm

8. Penggunaan Microsoftpowerpoint
EA.193.Prof.Dr.Subahan M.Meerah.Prof.Madya Dr. Lilia Halim.

imann9969@yahoo.com
20