Anda di halaman 1dari 18

Sekolah Kebangsaan Tinusa Jaya

W.D.T 141 , Rumah Persekutuan 90500 Sandakan ,

1-TAJUK KERTAS KERJA : Minggu Panitia Pendidikan Islam Tarikh: 27 hb Jun 2011 hingga 8 Julai 2011

1|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

2-LATAR BELAKANG
Minggu panitia ini dijalankan mengikut takwim yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbir Sekolah Kebangsaan Tinusa Jaya .Dan giliran untuk panitia pendidikan Islam bermula pada tarikh 27hb Jun 2011 hingga ke 8hb Julai 2011 iaitu selama 11 hari persekolahan.Bagi melaksanakan tanggungjawabtersebut panitia pendidkan Islam telah merancang dan mengatur aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Mudah-mudahan ia mendapat manfaat kepada semua murid-murid.

3-OBJEKTIF. Aktiviti atau program yang diatur susun diharapkan mencapai objektif yang disasarkan.
1-Melalui aktiviti pertandingan tulisan jawi tercantik/khat diharapkan dapat menyemai perasaan sayang akan warisan melayu (tulisan jawi) yang kian dilupakan dari hari ke sehari. 2-Menyemai rasa keyakinan pada diri sendiri melalui pertandingan mengalunkan azan dan iqamah untuk tahun 3,4,5 dan 6. 3-Menguji minda dengan silangkata. 4-Membentuk murid ke arah yang berjiwa kreatif dalam seni mewarna.

4-PENASIHAT: (1) Guru Besar (2) Guru Penolong Kanan (3) Guru-Guru (4) 5-KUMPULAN SASAR 231 orang murid yang meliputi murid-murid tahap satu dan dua. 6-KAEDAH PERLAKSANAAN Mengikut jadual yang telah ditetapkan ( rujuk lampiran)

2|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

BIL TARIKH
01

AKTIVITI

MASA 7.00-

DARJAH a-4,5&6 b-1,2&3 c-Tertutup Tahap 2

CATATAN
-Memberi tajuk & syarat pertandingan(BUKU SKRAP)

27.06.2011 a-Pertandingan ISNIN

menyediakan buku skrap PAI 8.00 pagi b-Teka silangkata c-Menghasilkan Penanda Buku Bentuk Huruf Jawi

02

7.00-

1 &2

28.06.2011 c- Mencari huruf hijaiyyah SELASA tersembunyi


03

8.00 pagi

7.00-800

a-Tertutup Tahun 3 b-Tertutup Tahap 2

Jawi tercantik

29.06.2011 d- Tulisan jawi tercantik / RABU khat

pagi

Khat untuk 6 sahaja

04 e-Kuiz Pai

9.20-

a-Tertutup Tahun 3 b-Tertutup Tahap 2

30.06.2011 f- j-Tarikh akhir penghantaran pagi KHAMIS teka silangkata

10.20

05

a-Tertutup

01.07.2011 JUMAAT
g- Baca teks jawi

9.2010.20 pagi

Tahun 3 b-Tertutup Tahap 2 a-Tertutup

06

04.07.2011 ISNIN
h - Pertandingan azan

7.009.00 pagi

Saringan

3|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

Tahun 3 b-Tertutup Tahap 2 07 a-Tertutup

*Lelaki Sahaja

*Perempuan Sahaja

05.07.2011 SELASA

Tahun 3 i-Iqamah 7.009.00 pagi b-Tertutup Tahap 2

08 j-Pertandingan Nasyid Tertutup 7.00k-Tarikh akhir penghantaran buku skrap kepada pengadil. 09 9.00 pagi Tahap 2

Saringan *1 Kumpulan (10 orang)

06.07.2011 RABU

07.07.2011 KHAMIS

l-Pertandingan mewarna

7.008.00 pagi

1&2

10 m-ACARA KEMUNCAK/PENUTUPAN 7.00Nasyid dan Azan 9.00 pagi b-Tertutup Tahap 2

8.7.2011 JUMAAT

a-Tertutup Tahun 3

Akhir

4|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

7-ANGGARAN PERBELANJAAN BIL ITEM HARGA JUMLAH (ANGGARAN)


01 Hadiah tropi/medal
+ Sijil

A)Nasyid i-30xRM3.50 (Thn 4/5&5 TERTUTUP KUMPULAN) i- RM 105.00

RM 105.00

Penyertaan

B)Azan (L) i-Buku Tulis 1 set ii-Kotak pensil ii-RM5.00x1(Thn 3) iii-Pensil iii-RM3.00x1(Thn 3) iii-RM3.00 i- RM6.00x1 (Thn 3 TERTUTUP INDIVIDU) ii-RM5.00 i- Rm6.00 RM 14.00

Hadiah Tropi i- RM3x3.50 (Thn 4/5&6 + Sijil Penyertaan TERTUTUP INDIVIDU) C)Iqamah(P) i-Buku Tulis 1 set ii-Kotak pensil ii-RM5.00x1(Thn 3) iii-Pensil 5|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

ii-RM10.50

RM 10.50

i- RM6.00x1 (Thn 3 TERTUTUP i- Rm6.00 INDIVIDU) ii-RM5.00 iii-RM3.00

RM14.00

iii-RM3.00x1(Thn 3)

Hadiah trophy/medal

i-3xRM3.50(Thn 4/5&6 TERTUTUP INDIVIDU)

i-Rm10.50

RM 10.50

Hadiah trophy/medal

D)Khat/tulisan jawi tercantik i-3xRM3.50(Thn 6 TERTUTUP i- Rm10.50 RM10.50

+ Sijil

Penyertaan

INDIVIDU) ii-3xRM3.50(Thn 4&5 TERTUTUP INDIVIDU) ii-Rm10.50 RM10.50

i-Buku Tulis 1 set i- i- RM6.00x1 (Thn 3 ii-Kotak pensil TERTUTUP INDIVIDU) ii-RM5.00x1(Thn 3) iii-RM3.00x1(Thn 3)

i- Rm6.00 ii-RM5.00 iii-RM3.00

RM14.00

iiii-Kotak pensil

Hadiah trophy/medal

E)Buku Skrap i- 9xRM3.50(Thn 4/5&6 i-RM31.50

RM31.50

+ Sijil

Penyertaan

TERTUTUP KUMPULAN) F)Kuiz

0
i-Buku Tulis 1 set

i- RM6.00x3 (Thn 3 TERTUTUP i- Rm18.00 KUMPULAN)

RM42.00

6|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

ii-Kotak pensil iii-Pensil

ii-RM5.00x3(Thn 3 ) iii-RM3.00x3(Thn 3)

ii-RM15.00 iii-RM9.00

Hadiah trophy/medal
+ Sijil

i- 9xRM3.50(Thn 4/5&6 TERTUTUP KUMPULAN)

i-RM31.50

RM31.50

Penyertaan

02

Kertas Sijil

i-66 keping x 60 sen

RM39.60

F)Teka Silangkata i-Buku Tulis 1 set ii-Kotak pensil RM5.00x3(tahun 1,2&3) iii-Pensil RM3.00x3(tahun 1,2&3) iii-RM9 RM6.00x3(tahun 1,2&3 TERTUTUP INDIVIDU) ii-RM15 i-RM18 RM42.00

Hadiah trophy/medal
+ Sijil

RM10.50 3xRM3.50 (4/5&6 TERTUTUP INDIVIDU)

RM10.50

Penyertaan

G) Baca teks jawi i-Buku Tulis 1 set ii-Kotak pensil RM5.00x1(tahun 3) iii-Pensil 7|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam iii-RM3.00 RM6.00x1(tahun 3 TERTUTUP INDIVIDU) ii-RM5.00 I-RM6.00

RM14.00

RM3.00x1(tahun 3) Hadiah trophy/medal i-RM10.50 i- 3xRM3.50(Thn 4/5&6


+ Sijil

RM10.50

Penyertaan

TERTUTUP INDIVIDU)

03
i-Buku Tulis 1 set ii-Kotak pensil

H) Mewarna RM6.00x3(tahun 1,2&3 TERTUTUP INDIVIDU) ii-RM15 RM5.00x3(tahun 1,2&3) iii-Pensil RM3.00x3(tahun 1,2&3) iii-RM9 i-RM8 RM32.00

I) Huruf tersembunyi i-Buku Tulis 1 set ii-Kotak pensil RM5.00x2(tahun 1&2) iii-Pensil RM3.00x2(tahun 1&2) Tropi + Sijil Penyertaan JUMLAH BESAR 8|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam 3xRM3.50 (4/5&6 TERTUTUP INDIVIDU) RM9.00 iii-RM6 RM6.00x2(tahun 1&2 TERTUTUP INDIVIDU) ii-RM10 i-RM12

RM28.00

Rm9.00

RM451.50

8-PENGEMBELINGAN TENAGA (1) Guru-guru Pendidikan Islam. (2) Guru-guru akademik (3) Semua murid . 9-SENARAI GURU PELAKSANA -Sila rujuk lampiran

Disediakan oleh; -----------------------------------MOHD NASIR BIN MAMAT S/U Panitia Pendidikan Islam. Sek.Keb.Tinusa Jaya, Sandakan.

Disemak oleh; -----------------------------------PN SUHANIE BINTI SAMAD K/Panitia Pendidikan Islam. Sek.Keb.Tinusa Jaya,

Disahkan oleh; -----------------------------------EN MASRAN BIN AMRAN Penolong Kanan 1 Sek.Keb.Tinusa Jaya, Sandakan.

9|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

LAMPIRAN

B I L
0 1

TARIKH

AKTIVITI

MASA

GURU

TINDAKAN

27.06.2011 ISNIN

a-Pertandingan menyediakan buku skrap PAI b-Teka silangkata

7.00-8.00 pagi

Tahun 4

Buku Skrap

A____________________ -Memberi tajuk &


syarat pertandingan

B____________________ Tahun 5 A____________________

-Tarikh hantar 06.07.2011

*Tekasilangkata

B____________________
Utk tahun 1,2,3

Tahun 6
-Edar dan kutip

A____________________ B____________________ Tahun 1 A____________________ B____________________ Tahun 2 A____________________ B____________________

- Tarikh hantar 30.06.2011

10|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

Tahun 3 A____________________ B____________________

0 2

7.00-8.00 pagi

Tahun 1 A____________________ B____________________

-Edar dan kutip

28.06.2011 SELASA

c- Mencari huruf hijaiyyah tersembunyi

Tahun 2 A____________________ B____________________

0 3

7.00-800 pagi

Tahun 6 A____________________

-Edar dan kutip

29.06.2011 RABU

d- Tulisan jawi tercantik / khat B____________________

0 4

30.06.2011 KHAMIS

e-Kuiz Pai f- j-Tarikh akhir penghantaran teka silangkata

9.20-10.20 pagi

Tahun 3

Kuiz

A____________________ *hantar pesrta B____________________ Teka silangkata Tahun 4 A____________________

-kutip

11|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

B____________________ Tahun 5 A____________________ B____________________ Tahun 6 A____________________ B____________________

0 5

Tahun 3

-hantar pesrta

01.07.2011 JUMAAT
g- Baca teks jawi

9.20-10.20 pagi

A____________________ B____________________

0 6

04.07.2011 ISNIN
h - Pertandingan azan

7.00-9.00 pagi

Tahun 3 A____________________ B____________________ Tahun 4 A____________________ B____________________ Tahun 5 A____________________

Saringan *Lelaki Sahaja

12|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

B____________________ Tahun 6 A____________________ B____________________

0 7

Tahun 3 A____________________ B____________________ Tahun 4 A____________________ B____________________

*Perempuan Sahaja

05.07.2011 SELASA

i-Iqamah

7.00-9.00 pagi

Tahun 5 A____________________ B____________________ Tahun 6 A____________________ B____________________

0 8

06.07.2011 RABU
j-Pertandingan

7.00-9.00 pagi

Tahun 4

Saringan

Nasyid 13|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

A____________________ B____________________ Tahun 5 A____________________ B____________________ Tahun 6 A____________________ B____________________

k-Tarikh akhir penghantaran buku skrap kepada pengadil.

0 9

Tahun 1 A____________________ B____________________

07.07.2011 KHAMIS

l-Pertandingan mewarna 7.00-8.00 pagi

Tahun 2 A____________________ B____________________

1 0

8.7.2011 JUMAAT

m-ACARA KEMUNCAK/PE NUTUPAN Nasyid dan Azan

7.00-9.00 pagi

Tahun 4 A____________________ B____________________

Akhir

14|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

Tahun 5 A____________________ B____________________ Tahun 6 A____________________ B____________________

15|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

BORANG Bil 1 Pertandingan Johan Pertandingan Nasyid Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Naib Johan Pertandingan Nasyid Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Ketiga Pertandingan Nasyid Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Johan Pertandingan Mengalunkan Azan (L)Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Naib Johan Pertandingan Mengalunkan Azan (L)Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Ketiga Pertandingan Mengalunkan Azan Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Johan Pertandingan Mengalunkan Iqamah(P) Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Naib Johan Pertandingan Mengalunkan Iqamah(P) Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Ketiga Pertandingan Megalunkan Iqamah (P)Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Johan Pertandingan Tulisan Khat Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Naib Johan Pertandingan Tulisan Khat Sempena Nama Markah

16|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Ketiga Pertandingan Tulisan Khat Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Johan Pertandingan Tulisan Jawi Tercantik Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Naib Johan Pertandingan Tulisan Jawi Tercatik Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Ketiga Pertandingan Tulisan Jawi Tercantik Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Johan Pertandingan Meyediakan Buku Skrap Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Naib Johan Pertandingan MenyediakanBuku Skrap Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Ketiga Pertandingan Menyediakan Buku Skrap Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Johan Pertandingan Kuiz Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Naib Johan Pertandingan Kuiz Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011 Ketiga Pertandingan Kuiz Sempena Minggu Panitia Pendidikan Islam SK Tinusa Jaya 2011

17|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam

18|Kertas Kerja Minggu Panitia Pendidikan Islam