Anda di halaman 1dari 9

Kenal Allah dengan Kalam Allah

Muqaddimah: Isu "agar tak tersesat"...di alam nyata & ghaib... Diantaranya mudah tersesat kerana tidak mentasdiqkan di dalam hati nurani..membenarkan ALLAH itu TUHAN baginya.. ISLAM itu ugama bagi nya.. MUHAMMAD itu NABI lagi RASUL bagi nya. AL-QURAN itu kalam Allah, IMAM ikutan bagi nya. BAITULLAH itu QIBLAT bagi nya.. dan SEKALIAN MUSLIMIN dan MUSLIMAT, MUKMININ dan MUKMINAT saudaranya dunia dan akhirat... Kerana dasar ini yang tidak ada dan mengambil ilmu dalam keadaan tak bertertib, maka mudah lah syaitan dan hawa nafsu merobek hati dan akal manusia itu sendiri.

[36] Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Yang maha Pemurah, Kami akan adakan baginya Syaitan (yang menghasut dan menyesatkannya), lalu menjadilah Syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. [37] Dan sesungguhnya Syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
Az-Zukhruf

Dalil Naqli dari Al-Quran & Hadith Mengenai Mengenal Allah


Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku.
(Surah Dzaariyat, ayat 56). Dalam lain perkataan, mereka diciptakan supaya mengenali Daku' . Jika seseorang tidak mengenali-Nya, bagaimana dia boleh memuji-Nya dengan sebenar-benarnya? Meminta pertolongan-Nya? Dan berkhidmat kepada-Nya?

Barangsiapa berharap menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal salih dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadatnya kepada Tuhannya.
(Surah Kahfi, ayat 110).

Dan sesungguhnya kamu datang menemui Kami dengan sendirian seperti Kami ciptakan kamu pada awal mula kejadian dan kamu akan meninggalkan dibelakangmu semua apa yang Kami kurniakan kepadamu...... .
(QS Al An am 6 : 94)

"Hai manusia, sesungguhnya engkau harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemui Tuhan-mu, sampai engkau bertemu dengan-Nya"
(QS Al Insyqaq 84 : 6)

Dan kembali kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada-Nya, sebelum datang kepadamu azab kemudian kamu tidak dapat tertolong lagi .
(QS Az Zumar 39 : 54)

Maka segeralah kamu kembali kepada Allah, sesungguhnya aku pemberi peringatan yang terang dari Allah kepada kamu .
( QS Adz Dzariyat 51 : 50)

"Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah akan tiba. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"
(QS Al Ankabut 29 : 5)

"Apabila hamba-Ku ingin menemui-Ku, Akupun ingin menemui-nya dan bila ia enggan menemui-Ku, Akupun enggan menemui-nya"
(HR Bukhari dari Abu Hurairah)

"Jika seorang hamba mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekati-Nya sehasta dan jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat padanya sedepa dan jika ia datang menemui-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang menemui-Nya dengan berlari"
(HR Bukhari dari Salman ra) Ibnu Qoyyim dalam kitab Al Fawaid hal 29, mengatakan: Allah mengajak hamba-Nya untuk mengenal diri-Nya di dalam Al Quran dengan dua cara yaitu pertama, melihat segala perbuatan Allah dan yang kedua, melihat dan merenungi serta menggali tanda-tanda kebesaran Allah seperti dalam firman-Nya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat (tanda-tanda Allah) bagi orang-orang yang memiliki akal.
(QS. Ali Imran: 190)

21. Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan Yang baik, Iaitu bagi orang Yang sentiasa mengharapkan (pertemuan dengan) Allah dan hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)
(QS Al Ahzab)

Saidina Umar r.a berkata, Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku . Saidina Ali r.a berkata, Aku tidak menyembah Allah kecuali aku melihat-Nya .

Allah itu nur bagi langit-langit dan bumi. Bandingan nur-Nya (adalah) seperti satu kurungan pelita yang di dalamnya ada pelita (sedang) pelita itu dalam satu kaca, (dan) kaca itu sebagai bintang yang seperti mutiara, yang dinyalakan (dengan minyak) dari pohon yang banyak faedah (iaitu) zaitun yang bukan bangsa timur dan bukan bangsa barat, yang minyaknya (sahaja) hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, nur atas nur, Allah pimpin kepada nur-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mengadakan perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui tiap sesuatu .
(Surah Nuur, ayat 35).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mendustakan akan menemui Allah, sehingga apabila datang Hari Kebangkitan dengan tiba-tiba mereka berkata: Aduhai, penyesalan kami atas kelengahan kami di dunia . Sungguh mereka memikul dosa, amat berat apa yang mereka pikul itu .
(QS Al Anam 6 : 31)

Katakanlah : Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amal perbuatannya ? yaitu orang yang telah sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka beramal sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan ingkar terhadap perjumpaan dengan-Nya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan Kami tidaklah menilai amal mereka pada hari Kiamat .
(QS Al Kahfi 18 : 103 105)

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan menemui Kami, sedang mereka senang dengan kehidupan dunia serta puas hatinya terhadap yang demikian, begitu pula orang-orang yang lalai dari berita-berita Kami. Mereka itu tempatnya dalam Neraka, disebabkan apa yang telah mereka usahakan .
(QS Yunus 10 : 8)

Dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan menemui-Nya, mereka itu terputus dengan Rahmat-Ku dan mereka itu mendapat azab yang pedih .
(QS Al Ankabut 29 : 23)

.. Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami itu bingung di dalam kesesatannya .
( QS Yunus 10 : 11)

Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka jahanam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tapi tidak mempergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (Qalam Allah). Mereka itu adalah binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
(QS Al Araaf 7 : 179).

.karena sesungguhnya bukanlah mata jasmani yang buta tetapi mereka buta adalah mata hati yang ada di dalam dada.
(QS Al Isra 17 : 72).

Dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.
(QS. Al-Nur 24 : 40)

Bukankah Kami telah memberikan kepada (manusia) dua buah mata, lidah dan dua buah bibir. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan; petunjuk dan kesesatan.
(QS. Al-Balad: 8-10)

.. Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
(QS. Az-Zumar [39]: 9)

Sesungguhnya orang mukmin itu ialah mereka yang apabila disebut Allah, takutlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah menambahkan lagi keimanan mereka, dan kepada Tuhan merekalah mereka kembali .
(Surah Anfaal, ayat 2). Bukan buta mata yang di kepala tetapi buta mata yang di hati yang menghalang seseorang daripada mengenal & melihat Allah.

Sesiapa yang buta di dunia buta juga di akhirat.


(Surah Bani Israil, ayat 72).

Bukan matanya yang buta tetapi hatinya yang di dalam dada.


(Surah Hajj, ayat 46).

Barangsiapa berbuat baik maka (adalah) untuk kebaikan dirinya dan barangsiapa berbuat jahat maka untuk dirinya. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan.
(Surah Jaasiaah, ayat 15).

Patutkah mereka merasa cukup Dengan mengetahui Yang demikian sahaja, dan tidak memikirkan Dalam hati mereka, (supaya mereka dapat mengetahui), Bahawa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta Segala Yang ada di antara keduanya itu melainkan Dengan ada gunanya Yang sebenar, dan Dengan ada masa penghujungnya Yang tertentu, (juga untuk kembali menemui Penciptanya)? dan sebenarnya banyak di antara manusia, orang-orang Yang sungguh ingkar akan pertemuan Dengan Tuhannya.

(Ar Rum: 8).

:.........:...........:...........:..........: :.........:...........:...........:..........: Betapa banyaknya arahan, teguran, peringatan dan amaran Allah dalam hal ini menegaskan betapa pentingnya ia. Pertamanya Aqidah (kepercayaan, ilmu) barulah rukun (amalan). Rukun adalah pendukung & penguat. Tanpa akidah apalah yang nak disembah? Maka benarlah Awal-awal agama ialah Mengenal Allah! Singkaplah dan hayatilah perjuangan nabi Ibrahim dalam mengenal Allah.

75. dan Demikianlah Kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan (Kami) di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari orang-orang Yang percaya Dengan sepenuh-penuh yakin. 76. maka ketika ia berada pada waktu malam Yang gelap, ia melihat sebuah bintang (bersinar-sinar), lalu ia berkata: "Inikah Tuhanku?" kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula: "Aku tidak suka kepada Yang terbenam hilang". 77. kemudian apabila dilihatnya bulan terbit (menyinarkan cahayanya), Dia berkata: "Inikah Tuhanku?" maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia: "Demi sesungguhnya, jika Aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah Aku dari kaum Yang sesat". 78. kemudian apabila Dia melihat matahari sedang terbit (menyinarkan cahayanya), berkatalah dia: "Inikah Tuhanku? ini lebih besar". setelah matahari terbenam, Dia berkata pula: ` Wahai kaumku, Sesungguhnya Aku berlepas diri (bersih) dari apa Yang kamu sekutukan (Allah dengannya). 79. "Sesungguhnya Aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah Yang menciptakan langit dan bumi, sedang Aku tetap di atas dasar Tauhid dan bukanlah Aku dari orangorang Yang menyekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain)". 80. dan ia dibantah oleh kaumnya, ia pun berkata: "Patutkah kamu membantahku mengenai Allah, padahal Sesungguhnya ia telah memberi hidayah petunjuk kepadaku? dan Aku pula tidak takut (akan sebarang bahaya dari) apa Yang kamu sekutukan Dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu dari bahaya itu. (Sesungguhnya) pengetahuan Tuhanku meliputi tiap-tiap sesuatu, tidakkah kamu mahu (insaf) mengambil pelajaran?
Al-Anam Jika tiada mengenal Allah; Ibadah hampa tanpa tujuan.. Ibadat menunjuk2 & mengikut2 tak tentuan... Ibadat tak cegah munkar & tak menambah iman...

Hadis Nabi saw;

Bertanya sahabat kepada Rasullallah, "Apa amal yang paling afdhal ya Rasullallah?" Sabda Rasullallah, "Maarifatullah"(mengenal Allah). Bertanya lagi sahabat kepada Rasullallah. "Amal apa yang terlebih pahalanya ya Rasullallah?'. Jawab Rasullallah, "Maarifatullah". Bertanya lagi kali ketiga oleh para sahabat, dan pada kali ini sahabat bukan lagi bertanya, tetapi membangkang. "Kami bertanya dari segi amal, kenapa engkau menjawab dari segi ilmu ya Rasullallah?'. (maarifatullah itu kaedah ilmu bukanlah kaedah amal). Menjawab Rasullallah, "Sedikit beramal dengan mengenal Allah, terlebih munafaat, banyak beramal dengan tidak mengenal Allah tiada munafaat!".

Al-Maa'uun

[4]maka KECELAKAAN BESAR bagi orang-orang Ahli Solat[5](laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya; [6](Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya),...
Al-Ikhlass

[1] Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; [2] "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; [3] "Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; [4] "Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".
An-Nass

[1] Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. [2] "Yang Menguasai sekalian manusia, [3] "Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, ....
Al-Hadiid

[3] Dia lah Yang awal dan Yang Akhir; dan Yang zahir serta Yang Batin; dan Dia lah Yang Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

Allah berfirman melalui rasul-Nya:

Insan adalah rahsia-Ku dan Aku rahsianya. Pengetahuan batin tentang hakikat roh adalah rahsia kepada rahsia-rahsiaKu. Aku campakkan ke dalam hati hamba-hamba-Ku yang baik-baik dan tiada siapa tahu Keadaannya melainkan Aku. Aku adalah sebagaimana hamba-Ku mengenali Daku. Bila dia mencari-Ku dan ingat kepada-Ku, Aku besertanya. Jika dia mencari-Ku di dalam, Aku mendapatkannya dengan Zat-Ku. Jika dia ingat dan menyebut-Ku di dalam jemaah yang baik, Aku ingat dan menyebutnya di dalam jemaah yang lebih baik.
Surah Yaasin

[21] "Turutlah orang-orang yang tidak meminta kapada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang mandapat hidayah petunjuk". [22] Dan "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan yang kepadaNyalah (aku dan) kamu semua akan dikembalikan? [23] "Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah? (Sudah tentu tidak patut, kerana) jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. [24] "Sesungguhnya aku (kalau melakukan syirik) tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. [25] "Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah (nasihatku)",.

Sabda Baginda s.a.w,

Ada syurga Allah yang tidak ada mahligai dan taman-taman atau sungai madu dan susu, syurga yang di dalamnya seseorang hanya menyaksikan Wajah Allah Yang Maha Suci .
Allah s.w.t berfirman:

Beberapa muka pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya dia memandang. (Surah Qiamat, ayat 22 & 23). Barangsiapa hendak ke taman akhirat Kami tambah untuknya pada ke tamannya, dan barangsiapa mahu ke taman dunia Kami akan beri kepadanya sebahagian daripadanya, tetapi tidak ada baginya bahagian akhirat.
(Surah Syura, ayat 20).

Cara terbaik ialah mencari pembimbing kerohanian yang akan membawa hati kamu hidup. Ini akan menyelamatkan kamu di akhirat. Ini adalah PENTING; ia mesti dilakukan SEGERA ketika masih hidup. Dunia ini kebun akhirat. Orang yang tidak menanam di sini tidak boleh menuai di sana . Jadi, bercucuk tanamlah di dalam dunia ini dengan benih yang diperlukan untuk kesejahteraan hidup di sini dan juga di akhirat.

Zikir, Fikir, Ikhtiar Tak putus2 24 jam 6.666 hari = seminggu 365hari... sampai mati...

Anda mungkin juga menyukai