Anda di halaman 1dari 2

KUIZ SARINGAN KELAYAKAN MENYERTAI

CABARAN INTERAKTIF PENGGUNA 2012


SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN, W.P.
LABUAN
UNDANG-UNDANG KEPENGGUNAAN
1. Senaraikan 3 daripada 6 akta di bawah bidang kuasa Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan.

2. Seorang peniaga yang menjual makanan mentah tanpa melabelkan tanda halal
boleh didakwa di bawah akta __________________________________.
3. Seorang peniaga runcit yang dengan sengaja telah menyembunyikan bekalan
gula untuk mendapat keuntungan pada masa hadapan bole didakwa di bawah
akta _________________________________.
4. Apakah tujuan Akta Kawalan Harga 1946?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PENGGUNA DAN ALAM SEKITAR
1. Nyatakan satu hak pengguna yang berkaitan dengan alam sekitar.
______________________________________________________________________________
2. Berikan 2 peranan anda sebagai pengguna untuk merealisasikan alam sekitar
yang bersih dan sihat.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Terdapat 4 jenis pencemaran persekitaran. Nyatakan setiap satu dan berikan
punca.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

PENGURUSAN KEWANGAN
1. Pengurusan kewangan dapat menyediakan diri dalam menghadapi
_______________ dan _______________serta mencapai matlamat kewangan anda.
2. Perbelanjaan berhemat ialah kesedaran pengguna untuk berbelanja secara
________________
mengikut _________________diri sendiri.
3. Sebagai seorang pengguna berhemat, nyatakan 3 cara anda mengelakkan
perbelanjaan melampau.
4. Membeli secara _____________ ialah cara yang paling efektif untuk membantu
kita mematuhi bajet yang ditetapkan. Menggunakan kad kredit menyebabkan
kita selalu berbelanja diluar kemampuan dan menyebabkan gejala hutang.
MAKANAN DAN KESIHATAN
1. Mengapakah label makanan penting kepada seorang Pengguna.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Agensi / pihak manakah di Malaysia yang bertanggungjawab mengeluarkan
sijil dan logo halal kepada peniaga untuk kemudahan pengguna?
3. Teliti logo berikut, sila tanda ( / ) bagi logo yang sah digunakan oleh peniaga di
Malaysia.

_________
___________

___________