Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN KERTAS 2 BAB 5 TARIKH: ______________

__________________________________________________________________________________
1. Gambar yang berikut menunjukkan anggota Jawatankuasa Kerja yang __________________________________________________________________________________
merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.

2. Gabungan PUTERA -AMCJA merupakan tindakbalas golongan Melayu


radikal dan bukan Melayu terhadap PTM 1948.

a. Mengapakah PUTERA-AMCJA menentang Jawatankuasa Kerja? (2markah)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

a. Nyatakan pihak yang menganggotai Jawatankuasa Kerja tersebut . b. Nyatakan perkara yang dicadangkan oleh PUTERA- AMCJA dalam
[ms126-127] (2markah) Perlembagaan Rakyat. (2markah)

_________________________________________________________________________________
i. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ii._________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b. Apakah cadangan-cadangan yang telah disediakan oleh Jawatankuasa


Kerja. (4markah) c. Apakah tindakan PUTERA – AMCJA apabila British menolak Perlembagaan
Rakyat? (2markah)
__________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ d.Pada pandangan anda, aapakah sumbangan golongan Melayu radikal


dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita? (4markah)
c. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah Kerajaan British bersetuju
___________________________________________________________________________________
dengan cadangan Jawatankuasa Kerja bagi membentuk Persekutuan Tanah
Melayu 1948? [KBAT] (4markah) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Disediakan oleh,
Pn Ngo Siau Lin 4/2020

Anda mungkin juga menyukai