Anda di halaman 1dari 2

Reka Bentuk dan Teknologi (Buah Tangan Cuti Sekolah)

Tingkatan 2
Bab 1 : Penyelesaian Masalah Secara Inventif

1. Rajah berikut merupakan secawan kopi panas.

Berdasarkan rajah itu,


i. Lengkapkan maklumat bagi super sistem, sistem dan sub sistem dalam jadual di
bawah.

Super sistem
(Faktor Luaran

sistem

Sub sistem

ii. Lengkapkan jadual komponen, fungsi dan objek berikut dengan betul. Satu jawapan
telah diberi.

Komponen Fungsi Objek


Tapak Memegang Badan cawan
Reka Bentuk dan Teknologi (Buah Tangan Cuti Sekolah)
Tingkatan 2
Bab 2 : Aplikasi Teknologi (Teknologi Pembuatan)
1. Rajah berikut menunjukkan beberapa alatan tangan dan mesin yang digunakan dalam reka
bentuk pembuatan produk.

Rajah A Rajah B

Berdasarkan rajah,
a) Namakan dua kaedah dalam teknologi pembuatan produk.

i. Rajah A :

ii. Rajah B :

b) Berdasarkan jawapan di 1(a), nyatakan kaedah dalam teknologi pembuatan produk yang
sesuai mengikut keterangan berikut.

Bil Keterangan Kaedah


1. Menggunakan teknologi asas yang dikendalikan
oleh manusia
2. Pembuatan produk dapat dilaksanakan dengan
lebih cepat dan tidak membazirkan tenaga dan
masa.
3. Jenis produk yang dihasilkan adalah adalah terhad
dan memerlukan masa yang lama untuk disiapkan.