Anda di halaman 1dari 14

Pembangunan Lestari

- Adunan pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar daripada musnah. -Pemuliharaan bermaksud membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. -Pemeliharaan pula meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia. -Idea pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan berterusan. Bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang.

Gambar menunjukkan tempat pembuangan sampah di kawasan perindustrian

Gambar menunjukkan pembakaran terbuka di kawasan perindustrian.

Gambar menunjukkan kawasan perindustrian yang tidak dijaga dengan baik.

Gambar menunjukkan pembuangan sampah dalam longkang.

Gambar menunjukkan pembuangan sisa terbuang ke dalam longkang

Gambar menunjukkan pengaliran sisa beracun dari kedai-kedai ke dalam longkang

Gambar menunjukkan tempat pembuangan sampah di kawasan perindustrian

Gambar menunjukkan deretan kedai yang menjadi tempat pembuangan sampah.

Gambar menunjukkan longkang yang tersumbat.

Gambar menunjukkan saluran bahan buangan seperti sisaberacun yang kotor .

Tong-Tong Kitar Semula

Pembangunan Mapan