Anda di halaman 1dari 33

PEMBANGUNAN LESTARI

Dr. Rahimah Wahid

Pembangunan lestari
Lestari/mapanberterusan tanpa pengurangan Pembangunan- suatu proses meningkatkan kemajuan sesebuah masyarakat Alam sekitar-? Sumber alam/sumber asli semua zat @ bahan yg wujud dalam alam semesta yg dihargai, bermanfaat & digunakan oleh manusia. Drp perspektif ekologi-bahan yg berguna kepada kehidupan manusia. Pengertian sumber alam adalah dinamik, boleh berubah dari semasa ke semasa mengikut perubahan alam, pengetahuan & teknologi semasa.

Pembangunan lestari
Sumber alam:
Sumber yg boleh diperbaharui spt air, udara dan tanah Sumber yg tidak boleh diperbaharui spt mineral logam & mineral tenaga Sumber potensi spt biojisim & air laut

PEMBANGUNAN LESTARI
Menurut takrif The World Conference On Environment and Development (WCED, 1987):
ianya satu proses perubahan di mana pengeksploitasian sumber-sumber, arah pelaburan, orentasi perkembangan teknologi & institusi; berubah dalam suasana yg harmoni & menggalakkan potensi-potensi sedia ada & akan datang bagi memenuhi aspirasi & keperluan manusia..

PEMBANGUNAN LESTARI
Pembangunan lestari juga disebut sebagai pembangunan mapan atau pembangunan seimbang. Ia membawa maksud pembangunan yang adil iaitu memenuhi kehendak generasi masa kini tanpa mengorbankan keperluan generasi yang akan datang. Contohnya sumber alam yang kita nikmati kini masih dapat dinikmati oleh generasi akan datang.

Pengurusan pembangunan lestari


Pengurusan bagi pembangunan lestari suatu proses membuat keputusan bersama dalam pengurusan yang bersepadu bagi memastikan bahawa sumber alam diagihkan di atas ruang dan masa selaras dengan keperluan dan aspirasi manusia. Ini perlu disesuaikan pula dengan keupayaan teknologi, institusi sosial dan kerangka perundangan. Jadi sumber yg dimajukan supaya memberi manfaat kepada manusia termasuk drp segi kesihatan & pada masa yg sama ekosistem terpulihara. Kedua2 aspek agihan yg membawa kebajikan manusia & kesejahteraan ekosistem sama2 diberi pertimbangan tersepadu bagi memastikan generasi kini & akan datang dapat menikmatinya secara berterusan

Pembangunan Lestari
Adunan pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar daripada musnah. Idea pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan berterusan. Bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang.

Terdapat berbagai takrifan yang dibuat berkaitan pembangunan lestari dan secara umumnya ditakrifkan adalah sumber yang digunakan sekarang perlu mengambil kira kepada keperluan generasi yang akan datang.
Pembangunan lestari merupakan satu konsep yang memberi penekanan kepada pemuliharaan dan pemeliharaan sumber alam dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Ianya tidak terhad kepada sesuatu aktiviti semata-mata, tetapi adalah menyeluruh dan berkait rapat dengan kehidupan manusia di atas muka bumi.

Terdapat

tiga elemen dalam konsep pembangunan lestari iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Ketiga-tiga elemen ini saling berkaitan untuk menyediakan keperluan kehidupan manusia yang selamat, harmoni dan sejahtera.
Pembangunan di Malaysia adalah berteraskan kepada alam dan sumber aslinya. Bagaimanakah Malaysia dapat mengekalkan kesuburan tanah, kepelbagaian sumber alam, kualiti udara sihat dan air bersih dalam menjadikan Malaysia negara maju?

Dalam pembangunan yang semakin pesat dgn sumber alam yg semakin terhad, manusia sebolehnya mahu bersaing antara satu sama lain utk mendapatkan kehidupan yang terbaik.
Persaingan dan pembangunan yang dilakukan perlu kepada pertimbangan antara pembangunan manusia dan keterbatasan sumber alam yang ada.

Kronologi Perkembangan Konsep Pembangunan Lestari/Mapan PERKEMBANGAN PRINSIP PEMBANGUNAN MAPAN


1972 :Konferesi UNCED (Stockholm) -kali pertama konsep diperkenalkan

1980: World Conservation Strategy (UNEP) -terbitan pertama berkaitan dengan konsep tersebut 1987: Our Common Future (WCED) -terbitan kedua yang mana definisi konsep digunapakai sedunia

Kronologi Perkembangan Konsep Pembangunan Lestari/Mapan PERKEMBANGAN PRINSIP PEMBANGUNAN MAPAN


1992: Konferesi UNCED (Rio De Jeneiro)

-perbincangan rasmi berkaitan pelan pembangunan Agenda 21 oleh wakil kerajaan


1993-1996: Mesyuarat Commission On Sustainable

Development (CSD) -meneliti deraf rangka aktiviti bagi setiap bab dalam Agenda 21

1997: Mesyuarat Commission On Sustainable

Development (CSD) - meneliti setiap langkah penyelesaian konflik - setiap negara terlibat membentangkan laporan terkini

Kronologi Perkembangan Konsep Pembangunan UN Conference on Environment and Development, or the 1992 Earth Lestari/Mapan summit in Rio de Janeiro
unanimously adopted Agenda 21, a blueprint for sustainable development. Millennium Development Goals UN General Assembly resolution 55/2, outlined 8 targets aimed at reducing poverty and promoting sustainable development. World Summit on Sustainable Development reaffirmed the commitment to Agenda 21 and Millennium Development Goals

Prinsip pembangunan lestari


Menjana/menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi. Mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup. Memulihara dan mempertingkatkan asas sumber. Memastikan aras penduduk yang boleh ditampung. Mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko. Mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan. Memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa. Memperkukuhkan kerjasama antarabangsa.

Contoh-Contoh Kerjasama Antarabangsa


Bentuk Kerjasama Antarabangsa dalam Konteks Pembangunan Berterusan( Lestari ) a. Persidangan Stockholm persekitaran manusia. b. Persidangan Rio persekitaran dan pembangunan. c. Persidangan Johannesburg pembangunan berterusan. d. Protokol Montreal CFC dan lapisan ozon. e. Protokol Kyoto gas rumah hijau ( karbon dioksida) f. Deklarasi Langkawi pengurusan alam sekitar dalam kalangan Negara-negara Komenwel. Kepentingan Kerjasama Antarabangsa:

1.Masalah kemerosotan kualiti alam sekitar telah menjadi masalah global. 2.Penjagaan alam sekitar secara global. 3.Meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pembangunan berterusan ( lestari )

PENGURUSAN ALAM SEKITAR


Pemeliharaan dan pemuliharaan - Pemeliharaan- mengekalkan keadaan semulajadi. - Pemuliharaan- membaikpulih alam sekitar yang telah rosak. -Langkah perundangan - Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (pindaan 1985). -Langkah bukan perundangan - membangkitkan kesedaran melalui pendidikan dan kempen (peranan media massa, peranan sekolah)

Akta-akta berkaitan
1. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 -pencemaran udara (seksyen 20) -pencemaran bunyi bising (seksyen 23) -pencemaran tanah (seksyen 24) -pencemaran perairan daratan (seksyen 25) -Pencemaran minyak (seksyen 29) 2. Akta Perhutanan Negara 1984 - seksyen 82 (1) melarang sesiapa melakukan pembakaran dalam hutan simpan. 3. Akta Kerajaan Tempatan 1976- seksyen 81 menyatakan tindakan boleh diambil ke atas kilang yang mengeluarkan asap dan menganggu kesihatan serta alam sekitar.

4. Akta Taman Negara 1980- menghalang aktiviti yang menjejaskan ekosistem hutan
5. Akta Perikanan 1985

PEMBANGUNAN LESTARI
Kepentingan pembangunan mapan: Mengelakkan atau melambatkan kepupusan sumber. Melambatkan kepupusan sumber tenaga fosil. Mengelakkan kepupusan spesies. Memastikan industri pengeluaran tidak merosakkan alam sekitar.

INTERAKSI MANUSIA DAN PERSEKITARAN

PROSES SISTEM SEMULAJADI


Atmosfera, Hidrosfera, Litosfera, Biosfera

SISTEM MANUSIA
Aktiviti-aktiviti manusia (pernafasan, sumber air, pertanian, perikanan, pengangkutan, mineral dsb, makanan & sumber semulajadi

Degradasi Persekitaran
Pencemaran (air, udara, hingar, sisa toksik, pepejal, hazad), penyahutanan, penyusutan sumber.

MENGAPA KEADAAN SEBEGINI BOLEH TERJADI?


Perlukan lebih

Daya tampung optimum atau tidak?

makanan
Population growth

tempat tinggal keselamatan kesannya

menggunakan semua sumber yang ada bagi mencapai matlamat


Bagaimana

aktiviti ekonomi ditingkatkan perniagaan, aspek keselesaan

penempatan

MANUSIA DAN PERSEKITARAN


Tradisi Moral berkaitan alam sekitar:
Utilitarianism Jeremy Bentham the greatest happiness of the greatest number
Menghargai Kehidupan (Respect for Life) Gaia Hipotesis (James Lovelock) semua bernyawa. Arne Naess deep ecology Stewardship Khalifah Apa Pandangan Agama Francis Bacon human being stood over and above nature

MANUSIA DAN PERSEKITARAN


Konsep Islam tentang pembangunan:
Pendekatan Islam terhadap usaha membangunkan dan memanfaatkan sumber-sumber asli dapat disimpulkan dari nasihat Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada para pengusaha yang telah membangunkan tanah terbiar: Usahakanlah dengan rasa gembira, asalkan engkau seorang yang membawa kepada kebaikan bukan kejahatan; yang berniat untuk membangunkan ladang bukan untuk mendatangkan kemusnahan
(Athar diriwayatkan oleh Yahya ibnu Adam dalam kitab al-Kharaj)

MANUSIA DAN PERSEKITARAN


Apakah perbezaan antara alam semulajadi (nature) dengan persekitaran (environment)? Apakah perbezaan antara (preservation) dengan (conservation)? pemeliharaan pemuliharaan

MANUSIA DAN PERSEKITARAN


Pemeliharaan dan pemuliharaan -Pemeliharaan: mengekalkan keadaan semulajadi (Pemeliharaan meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia.)

-Pemuliharaan: membaikpulih alam sekitar yang telah rosak. (Pemuliharaan pula membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air,hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus.)

MANUSIA DAN PERSEKITARAN


Mengapa berlaku degradasi alam sekitar? Adakah keperluan manusia atau ketamakan manusia? Kenapakah ianya berlaku? Limit to carrying capacity? Processes-responses stop? Mengapakah ianya perlu ditadbir? Untuk kebaikan manusia atau alam semulajadi? Bagaimanakah untuk mentadbir/mengurus alam sekitar?

PEMBANGUNAN LESTARI

EKONOMI DI MALAYSIA

Technocentrism or ecocentrism

Man and the Environment


Technocentrism cornucopian
accommodating

Ecocentrism communalist
deep green - bioethics

Ecocentrism & Technocentrism Ecocentrism (meaning values centred on ecology) and technocentrism (meaning values centred on technology) are two opposing perspectives concerning attitudes towards human technology and its ability to affect, control and even protect the environment. Ecocentrics, including "deep green" ecologists, see themselves as being subject to nature, rather than in control of it. They lack faith in modern technology and the bureaucracy attached to it. Ecocentrics will argue that the natural world should be respected for its processes and products, and that low impact technology and self-reliance is more desirable than technological control of nature. Technocentrics, including imperialists, have absolute faith in technology and industry and firmly believe that humans have control over nature. Although technocentrics may accept that environmental problems do exist, they do not see them as problems to be solved by a reduction in industry. Rather, environmental problems are seen as problems to be solved using science. Indeed, technocentrics see that the way forward for developed and developing countries and the solutions to our environmental problems today lie in scientific and technological advancement.

Today, most people still believe in the necessity of human progress. Conservationist principles, and the ability of technology to protect nature, should ensure that today's standard of living is maintained in the future, but not at the expense of environmental degradation. Most people today are probably still "shallow" environmentalists. This position, however, is unacceptable to the more radical environmentalists or ecocentrics who share the views of the "deep green" ecologists. A shift towards a more nature-centred rather than human-centred society would ensure that unspoiled areas are preserved and degraded areas restored. There is no denying that each of these viewpoints, in addition to the more traditional environmental perspectives, has its positive points, and it is these which must be considered when searching for solutions to environmental problems. The challenge facing society is to arrive at a consensus of opinions, through a global discussion about what is best not only for humans, but also what is best for the rest of nature as well.

TRIPLE BOTTOM LINE

MANUSIA

ALAM SEKITAR

EKONOMI

Perancangan

TRIPLE BOTTOM LINE

MANUSIA

ALAM SEKITAR

EKONOMI Perancangan

PENDEKATAN YANG BAGAIMANA?


Ideal

Ekonomi

Masyarakat

Alam Sekitar

Melaka penambakan laut

Alam Sekitar

Ekonomi

Masyarakat

Anda mungkin juga menyukai