Anda di halaman 1dari 25

Ekosistem Hutan

Hujan Tropika
Ekosistem Hutan Hujan Tropika
Kepentingan Hutan Hujan Tropika
Kesan Aktiviti Manusia
Langkah-langkah pemuliharaan dan
pemeliharaan
Jenis-jenis Hutan Hujan
Tropika
Menurut Van Steenis hutan hujan tropika
boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan
utama :

i. Ekosistem Hutan Hujan Malar Hijau (Rain
forest).
ii.Ekosistem Hutan Hujan Separa Malar Hijau .


Pengelasan mengikut jenis
hutan.
Ciri-ciri Ekosistem Hutan
Hujan Malar Hijau
Konteks iklim:
i. Menerima hujan 2000-4000 mm setahun.
ii.Purata suhu(24-27 ⁰c).

 Kewujudan pelbagai biologi.


 4 lapisan utama (lapisan A, B, C dan D).
 Wujud PERSAINGAN bagi mendapatkan
cahaya matahari dan SIMBIOSIS.

Kepelbagaian Biodiversiti

Sumber : Taman Banjaran Crock


Empat lapisan
40-50 m

25-30 m

15-20 m

5 m dan lapisan lantai


Persaingan dan
simbiosis

S
I
M
B
I
O
S
I
S
Komponen abiotik, biotik
dan rantaian makanan
Pereput & pengurai
Pengguna
Tumbuhan hijan

Biotik
Rantaian makanan
(pemindahan tenaga)
3 cara utama berlaku:]
i. Pemindahan terus cahaya matahari kepada
pengeluar (tumbuhan)-proses fotosintesis.
ii.Pengeluar (tenaga kimia & haba) pengguna
primer.
iii.Pengguna primer ( tenaga kimia& haba) pengguna
skunder.
Kepentingan Hutan Hujan
Tropika
Hutan Hujan Tropika memainkan peranan
penting dari 2 aspek :

v Alam sekitar manusia.


vAlam sekitar fizikal.Kepentingan Hutan Hujan
Tropika
 BE PUT’S
Ekonomi tradisional Perubatan
(hunting & gathering economy)

Sektor pembalakan

Kawasan tadahan hujan


Alam sekitar manusia.

Pelancongan
(ekopelancongan & biodiversiti)

Sumber hutan (bagi industri hiliran)


Kepentingan hutan
Perubatan

Ekopelancongan

Perabot
Kepentingan Hutan Hujan
Tropika
Angin habis pula, rantai habis, kitar stor suhu.

Alam sekitar fizikal


Punca kerosakan hutan
Penyahutanan semulajadi( El-Nino dan
kebakaran hutan serta bencana alam.
Penyahutanan oleh manusia :

empangan hidroeletrik-Empangan Kenyir (Terengganu) dan Empangan Temenggo


Pembalakan tanpa kawalan.
iviti pertanian mendorong pembukaan tanah-tanah baru-KESEDAR, KEJORA dan FE
Pembinaan infrastukrur- Lebuh raya PLUS dan Lebuh Raya TRANS-BORNEO.
Kesan Kerosakan hutan
Kemusnahan dan kepupusan pelbagai biologi :
i. Spesis flora dan fauna diancam kepupusan.
ii.Penghijrahan spesis.
iii.Kerosakan ekosistem dan rantaian makanan.
iv.
Kesan terhadap cuaca global- pemanasan
global dan kesan rumah hijau.
Edaran nutrien terganggu.
Perubahan iklim mikro- peningkatan suhu
setempat (pulau haba), kelembapan udara
kurang dan tiupan angin kencang
Kesan Kerosakan hutan
Kesan terhadap sistem geomorfologi-
berlaku gerakan jisim seperti hakisan,
tanah runtuh dan banjir lumpur. Ketiadaan
fungsi cegatan silara.
Kesan terhadap Sistem hidrologi – kadar
infiltrasi rendah, larian air permukaanyang
tinggi ke sungai dan tasik. Imbangan air
tidak stabil mendorong fenomena El-Nino.
Kesan Kerosakan hutan
Kekurangan sumber makanan-masyarakat
orang asli.
Kemerosotan sumber kayu-kayan seperti
keruing, cengal dan meranti.
Mengurangkan bekalan oksigen setempat.
Kemerosotan kesuburan tanih- aktiviti
perladangan, penggunaan baja dan racun –
keasidan tanih meningkat.
Menjejaskan bekalan air bersih. Hutan
Endau-Rompin –kawasan tadahan air yang
terjejas.
Langkah-langkah
pemuliharaan dan
pemeliharaan
4 langkah utama :
Pengurusan hutan – Konsep Pembangunan
Lestari
Kuatkuasa undang-undang.
Langkah pengurusan hutan.
Kempen dan pendidikan alam sekitar.
Pengurusan hutan –
Konsep Pembangunan
Lestari
Konsep pembangunan lestari iaitu
pengekalan dan penjagaan hutan seiring
dengan arus pembangunanagar dapat
dinikmati oleh generasi depan.

Kaedah pemeliharaan mengikut Akta Kualiti


Alam Sekitar 1974.
Kuatkuasa undang-
undang
Aplikasi perundangan dalam pengurusan
hutan di Malaysia seperti berikut :
i. Dasar Perhutanan Negara (1978).
ii.Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri
berasaskan kayu (1984).
iii.Akta Perlindungan Hidupan Liar (1976)-
PERHILITAN.
iv.Pewartaan Taman Negara.
v.
Langkah pengurusan
hutan.
Penebangan hutan bersistematik- Sistem
Sebaya Malaya (MUS) & Sistem
Pengurusan Tebangan Memilih (SMS).
Kaedah Silvikuktur.
Program peladangan hutan.
Penyelidikan dan pembangunan(R & D)-
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
(JPSM),
 Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
(FRIM) dan UPM
Kempen dan pendidikan
alam sekitar
Kempen kesedaran.
Penerapan pendidikan alam sekitar-KBSR &
KBSM
Penubuhan pertubuhan :
i. Persatuan Perlindungan Alam Sekitar
Malaysia (EPSM).
ii.Sahabat Alam Sekitar (SAM).
iii.Persatuan Pengurusan dan Penyelidikan
Alam Sekitar Malaysia (ENSEARCH).
iv.Kerjasama ASEAN dan global.

Uji Minda
1.Senaraikan 3 kepentingan hutan hujan
tropika.
2.Huraikan 3 punca berlakunya kerosakan
terhadap hutan hujan tropika.
3.Huraikan 3 impak yang wujud akibat
kerosakan hutan hujan tropika.
4.Cadangkan 5 langkah menangani masalah
kerosakan hutan hujan tropika.
5.
Sekian, terima kasih
Sumber
http://www.mongabay.com/images/canopy_levels.g
Kajian Luar:Taman Banjaran Crocker . (2008)
http://library.thinkquest.org/CR0210243/Science%2
http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/tugasan/s3_
99/chinglin.html