Anda di halaman 1dari 3

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah men

SEMESTER 1 S SEMESTER 2 SEMESTER 3 O O BI M J J O J F
SEMESTER 1
S
SEMESTER 2 SEMESTER 3
O
O
BI
M
J
J
O
J
F
M
A
M
J
J
S
O
TINDAK
PERKARA
G
E
G
L
E
U
U
K
A
E
A
P
E
U
U
E
K
AN
O
P
O
I
N
L
T
N
B
C
R
I
N
L
P
T
S
S
T
T
1
Memuat turun
&
mencetak
GMP
/
/
/
Manual PBS dari portal MPM
2
Memuat turun Manual Kriteria
Penilaian Kerja Kursus dari portal
MPM
GMP
/
/
/
3
Memuat turun Tema/ Soalan PBS
dari portal MPM & menyebarkan
kepada calon
GMP
/
/
/
& Murid
4
Menghadiri
taklimat
PBS
di
GMP
/
/
/
daerah/ negeri
5
Menyampaikan
kepada calon
taklimat
PBS
GMP
/
/
/
6
Membuat
perancangan &
GMP
menyediakan jadual pelaksanaan
kerja kursus calon
/
/
/
7
Membimbing
calon
dalam
GMP &
pelaksanaan
kerja
amali/
Murid
/
/
/
/
/
/
/
/
/
pemilihan
tajuk
kerja
kursus/
pelaksanaan kajian
8
Calon
menghantar
hasil
kerja
GMP
kursus/
evidens
&
/
/
/
& Murid
Membentangkan kerja kursus

MATA PELAJARAN STPM YANG TERLIBAT DENGAN PBS/ UJIAN AMALI BERTULIS

BIL

MATA PELAJARAN

PENGGAL

 

1

2

3

  • 1 Pengajian Am Kertas 4 (900/4)

  • 2 Mathematics (T) Kertas 4 (954/4)

  • 3 Physics Kertas 4 (960/4)

Chemistry

  • 4 Kertas 4 (962/4)

  • 5 Biology Kertas 4 (964/4)