Anda di halaman 1dari 37

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

PERAK
MESYUARAT KHAS JAWATANKUASA
KHAS BPPDP
MENGENAI PROJEK
PEMBANGUNAN BAGI KES PROJEK
PEMBINAAN YANG DIBINA TANPA
KELULUSAN KETUA PENDAFTAR
INSTITUSI PENDIDIKAN DAN GURU
SMK PEREMPUAN METHODIST IPOH
AEB2047
PROFIL SEKOLAH
O Tahun penubuhan : 1895
O Status sekolah : Sekolah bantuan kerajaan
O Status tanah : Hak milik LPS
O Keluasan tapak : 4.50 ekar (1.82 hektar)
O Sesi persekolahan : Dua sesi (pagi & petang)
O Sekolah lain berhampiran:
1. SK Perempuan Methodist Ipoh- Bersebelahan
2. SK Raja Perempuan Ipoh - 200 meter
3. SK Convent Ipoh - 200 meter
4. SMJK Ave Maria Convent Ipoh - 300 meter
5. SJKC Ave Maria Convent Ipoh- 300 meter
ENROLMEN MURID, BILIK DARJAH DAN KELAS
Tahun 2017 2018 2019
Bil. Murid 1173 1103 1076
Bil. Bilik Darjah 32 32 32
Bil. Kelas 40 40 40
ENROLMEN MURID BERAKHIR PADA
15 NOVEMBER 2019
Tingkatan Jumlah Kelas Jumlah Murid
1 8 199
2 8 184
3 8 225
4 8 231
5 8 237
Jumlah 40 1076
DATA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDIDIKAN
(EMIS) KEMUDAHAN PRASARANA DI SEKOLAH
DATA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDIDIKAN
(EMIS) KEMUDAHAN PRASARANA DI SEKOLAH
KEMUDAHAN SEDIA ADA
JENIS KEMUDAHAN BIL ULASAN PENGETUA
A. PENTADBIRAN
Bilik Pengetua 1 Baik
Bilik PK Pentadbiran 1 Baik
Bilik PK HEM 1 Baik
Bilik PK Kokurikulum 1 Baik
Bilik PK Petang 1 Baik
Pejabat Am 1 Baik
Bilik Mesyuarat 1 Baik
Bilik Guru 3 Baik
Bilik Ketua Bidang 1 Baik
Bilik Pengurusan Pep 0
Pusat Sumber 1 Baik
Bilik Sakit 1 Baik
Bilik Kesihatan/Pergigian 0
JENIS KEMUDAHAN BIL ULASAN PENGETUA
Bilik Bimbingan Kaunseling 1 Baik
Bilik Pengawas 1 Baik
B. BILIK
Bilik darjah 32 Baik
Bilik Pendidikan Seni 1 Sederhana
Bengkel Ekonomi Rumah Tangga 2 Baik
Bengkel Kemahiran Hidup 2 Baik
Bengkel Jahitan 0
Makmal Biologi 1 Baik
Makmal Fizik 1 Baik
Makmal Kimia 1 Rosak teruk
Makmal Sains 2 Sederhana
Bilik Muzik 1 Baik
C. KEMUDAHAN LAIN
Tandas murid perempuan 3 Baik
Tandas guru lelaki 1 Baik
Tandas guru perempuan 2 Baik
Geran Tapak Sekolah (Lot 31381)
SENARAI PERMOHONAN
O Permohonan 1
Permohonan Kelulusan Pemutihan Pembinaan 1
Blok Tambahan 4 Tingkat, 1 Blok Tambahan 3
Tingkat Dan 1 Dewan Tertutup
O Permohonan 2
………???
PERMOHONAN 1
PERMOHONAN KELULUSAN
PEMUTIHAN PEMBINAAN 1 BLOK
TAMBAHAN 4 TINGKAT, 1 BLOK
TAMBAHAN 3 TINGKAT DAN 1 DEWAN
TERTUTUP DI AEB2047 SMK PEREMPUAN
METHODIST, IPOH PERAK (SEKOLAH
BANTUAN KERAJAAN) DI ATAS LOT
31381 DAN 31382 DENGAN ANGGARAN
KOS SEBANYAK RM3,340,000.00
JUSTIFIKASI PERMOHONAN
O Tujuan pembinaan bangunan-bangunan baru
ini adalah untuk mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang lebih kondusif dan
menjadikan SMK Perempuan Methodist
sekolah satu sesi.
BRIF PROJEK

Pembinaan bangunan tambahan yang mengandungi:


O Satu Blok 4 Tingkat Bangunan
o 16 bilik darjah
O Satu Blok 3 Tingkat Bangunan
o 2 bilik serbaguna
o 4 bilik khas
O Satu Dewan Serbaguna
BANGUNAN SEDIA ADA
PETA LOKASI SEKOLAH

Bangunan
3 tingkat
Dewan Bangunan
Serbaguna 4 tingkat
PELAN LOKASI BANGUNAN TAMBAHAN
PELAN BANGUNAN 4 TINGKAT
PELAN BANGUNAN DEWAN BESAR
PELAN BANGUNAN 3 TINGKAT
PERMOHONAN PUNCA KUASA

Permohonan diterima
daripada Pengetua
melalui surat bertarikh
22 November 2019.
PERMOHONAN PUNCA KUASA

Jabatan Pendidikan Negeri


telah menghantar
permohonan kepada
BPPDP KPM melalui surat
bertarikh 13 Februari 2020
PERINGKAT AWAL PEMBINAAN
PEMBINAAN HINGGA NOV 2019
SURAT KELULUSAN
MAJLIS BANDARAYA
IPOH

D A
A
K A
JI
SURAT KELULUSAN
MAJLIS BANDARAYA
IPOH

D A
A
K A
JI
AWARD OF
TENDER
D A
A
K A
JI
TENDER OF
MECHANICAL
WORKS
D A
A
K A
JI
BUTIRAN KEWANGAN

(A) Anggaran kos projek:


Kontraktor Utama : RM2,763,000.00
Kontraktor elektrikal : RM577,000.00
RM3,340,000.00

(B) Sumber Kewangan:


Sumber kewangan dibiayai sepenuhnya
oleh pihak LPS dan status projek
pembangunan telah mencapai 95%
MAKLUMAT PENYATA BANK

D A
A
K A
JI
KEBENARAN
PEMBINAAN
DARI LPS
PERSETUJUAN
MEMBIAYAI
KOS DARI LPS
PERSETUJUAN
PENYERAHAN
BANGUNAN
KEPADA PIHAK
SEKOLAH DARI LPS
SURAT TUNJUK SEBAB
ULASAN JABATAN PELAJARAN
Jabatan Pendidikan Negeri Perak tiada halangan
kerana:
O Tapak cadangan bersesuaian
O Sumber kewangan dijamin oleh LPS
O Keperluan kelas tambahan untuk menjadikan
sekolah 1 sesi.
PERMOHONAN 2
SEKIAN
TERIMA KASIH