Anda di halaman 1dari 29

HUBUNGAN ETNIK,

INTEGRASI & MENANGANI


CABARAN
PENGENALAN
• Malaysia sebuah negara yang terdiri daripada
pelbagai kaum atau lebih dikenali sebagai
masyarakat majmuk

• Persoalan hubungan etnik sangat penting bagi


mewujudkan kestabilan politik, dan
seterusnya memastikan pembangunan negara
berjalan dengan lancar tanpa sebarang
gangguan.
PENGENALAN
• Antara kekuatan Malaysia :-
“Semua golongan etnik utama terlibat dalam ruang budaya
tempatan sejak awal-awal lagi”.
• Contoh : 1. Pengaruh Cina Peranakan @ Baba. Mereka
mengasimilasikan tiga kebudayaan iaitu kebudayaan Cina,
Melayu & Barat
2. Sumbangan orang India terdapat dalam
budaya & falsafah politik Melayu
DASAR & PELAN TINDAKAN UNTUK PERPADUAN

• Usaha untuk mengukuhkan hubungan etnik


secara holistik adalah amat mencabar.
• 2 perkara terawal sebagai pelan tindakan
untuk mengekalkan serta mengukuhkan
hubungan etnik :-
1) RUKUN NEGARA
2) PERLEMBAGAAN MALAYSIA
RUKUN NEGARA
• Dirumus berasaskan kepercayaan, keyakinan dan iltizam
untuk membentuk satu jati diri yang unggul
• Diperkenalkan pada 31 Ogos 1970
• Digubal oleh Majlis Perundingan Negara
• Bertujuan menyemai dan memupuk integrasi nasional serta
semangat perpaduan antara kaum selepas peristiwa 13 Mei
1969
RUKUN NEGARA
• Rukun negara dengan prinsip bertunjangkan semangat
perlembagaan diharap dapat membentuk jati diri sebagai
bangsa Malaysia
• Rukun negara menjadi pedoman untuk sebarang program
pembangunan negara
• Menjadi ikrar untuk acuan integrasi nasional, pembentukan
bangsa Malaysia dan ideologi negara
IKRAR RUKUN NEGARA
• BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan pelbagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden;
IKRAR RUKUN NEGARA
• MAKA KAMI, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut :
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
RUKUN NEGARA : KUPASAN

• Secara keseluruhan, dalam konteks pembangunan politik,


Rukun Negara dengan jelas menyatakan cita-cita untuk
membina negara bangsa malaysia yang hidup bersatu-padu,
mengamalkan cara hidup demokratik, melaksanakan keadilan
sosial dan juga berfikiran terbuka
• Dalam konteks ekonomi ditekan tentang sains dan teknologi
berasaskan perindustrian untuk membentuk masyarakat
progresif
RUKUN NEGARA : KUPASAN

1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


Prinsip ini membawa maksud rakyat di negara ini
mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing.
Islam adalah agama Persekutuan. Namun kebebasan
beragama selain daripadanya tidak dihalang sama
sekali. Dengan kehidupan beragama, rakyat akan
menjadi manusia yang bermoral, akomodatif, jujur dan
tolong-menolong antara satu sama lain.
RUKUN NEGARA : KUPASAN

2. KESETIAAN KEPADA RAJA DAN


NEGARA
Yang Dipertuan Agong lambang
kedaulatan dan perpaduan negara.
Rakyat mesti menunjukkan kesetiaan
dan kepada baginda dan negara.
Kedudukan raja-raja telah termaktub
di dalam perlembagaan
RUKUN NEGARA : KUPASAN

3. KELUHURAN PERLEMBANGAAN

Rakyat harus mematuhi dan menghormati


perlembagaan sebagi undang-undang yang
tertinggi.
Perlembagaan melindungi hak rakyat serta
menjamin kemakmuran
RUKUN NEGARA : KUPASAN

• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
Mesti menghormati kedaulatan undang-
undang kerana dengan undang-undang
kesepakatan dan juga keamanan akan dapat
terpelihara.
RUKUN NEGARA : KUPASAN

• KESOPANAN DAN KESUSILAAN


Rakyat haruslah mempunyai akhlak yang
baik dan terpuji sesuai dengan ciri-ciri atau
nilai ketimuran kita. Dengan akhlak yang
terpuji akan dapat melahirkan sikap
akomodatif.
DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

• Dalam konteks hubungan etnik, dasar pembangunan


negara merujuk kepada :-

1) Usaha kerajaan bersama dukungan rakyat untuk


melakukan perubahan dalam aspek sosial, kebudayaan,
politik dan ekonomi secara seimbang dan adil bagi semua
kaum
Terdapat 3 pelan dasar pembangunan negara
yang utama :

DASAR-DASAR
PEMBANGUNAN
NEGARA

ERA DASAR
ERA DASAR
ERA DASAR WAWASAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI BARU NEGARA
NASIONAL
(1971 – 1990) (2001 – 2010)
(1991 – 2000)
ERA DASAR EKONOMI BARU
(1971 – 1990)
Memperbetulkan ketidakseimbangan
sosioekonomi yang wujud antara kaum dan
wilayah

Mempertingkatkan penglibatan kaum


bumiputera dalam bidang perniagaan dan
perusahaan
ERA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991-
2000)

Mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan


masyarakat yang bersatu padu dan adil

Mewujudkan sebuah masyarakat Perdagangan dan


Perindustrian Bumiputera
ERA DASAR WAWASAN NEGARA (2001 - 2010)

Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu


padu, progresif dan makmur

Meningkatkan daya tahan dan daya saing


ekonomi Malaysia
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

• Menggunakan acuan tempatan dengan


memperkasakan dari segi bahasa pengantar,
sukatan mata pelajaran dan kurikulumnya
• Terkandung dalam Penyata Razak 1956 dan
Ordinan Pelajaran 1957
• Semakan semula ordinan yang menghasilkan
Penyata Rahman Talib 1960
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

• Kemudian dimaktubkan sebagai Akta


Pelajaran 1961
• Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan untuk
mengkaji semula Dasar Pendidikan supaya
mencapai objektif perpaduan dan memenuhi
keperluan negara.
• Laporan Jawatankuasa itu telah diterbitkan
pada tahun 1979
Matlamat
Dasar Pendidikan Kebangsaan
• Menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat
memenuhi keperluan negara dan menggalakkan
perkembangan budaya, sosial, ekonomi dan politik

• Berpandukan Penyata Razak 56 & Rahman Talib 60 :


mentafsirkan sbg penyatuan kanak-kanak sekolah berbilang
kaum dan menyediakan tenaga kerja dlm bidang ekonomi.
Falsafah Pendidikan Negara
• Berasaskan pendekatan keseimbangan J.E.R.I
• Bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab serta mampu mencapai kesejahteraan
diri lalu menyumbangkan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara
Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan
Kebangsaan
1. Bahasa Kebangsaan sbg bahasa pengantar
2. Mengadakan kurikulum yang sama
berorientasikan Malaysia bagi semua jenis
sekolah
3. Sistem peperiksaan yang sama
4. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan
Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan
Kebangsaan
5. Meningkatkan mutu pendidikan menyeluruh

6. Menyediakan peluang pendidikan asas selama sembilan


tahun

7. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu


dan membuka peluang kepada golongan kurang bernasib
baik dan di luar bandar
Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan
Kebangsaan
8. Memperkenalkan sistem KBSR & KBSM
berasaskan perkara 3M

9. Memperluaskan pendidikan vokasional dan


teknik

10.Mempermudahkan dan memperbanyakkan


kemudahan universiti
Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan
Kebangsaan
11. Mempertingkat aspek kerohanian, moral dan disiplin

12. Bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris wajib yang diajar


di sekolah dan memberi peluang pembelajaran bahasa lain
(Tamil & Mandarin)

13. Menggalakkan aktiviti kokurikulum yang memupuk disiplin


Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan
Kebangsaan
• Memperkenalkan sekolah wawasan
• RIMUP - Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan.
Objektif RIMUP :
1) Menggalakkan penyertaan guru dan murid dlm kegiatan
bersama
2) Mewujudkan sikap kerjasama
3) Melahirkan persefahaman atr murid pelbagai kaum
4) Berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran dlm
kegiatan khas
Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan
Kebangsaan
• Menawarkan pembelajaran bhasa Tamil & Mandarin di
sekolah kebangsaan
• PIPP – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

**Secara jelas banyak dasar dan sistem pendidikan memberi


ruang kepada penyatuan rakyat berbilang kaum di negara
ini

Anda mungkin juga menyukai