Anda di halaman 1dari 46

EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MOHD SHAZRIN BIN MOHD DOM

NORAINI BINTIMD ALI

PENSYARAH : EN KAMIL NASURUDDIN BIN DARUS

SOALAN TUGASAN
Mengapa seseorang guru

bimbingan dan kaunseling perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas kaunseling individu sebelum menjalankan sesuatu sesi kaunseling?
Bincangkan kelima-lima

kemahiran tersebut

Mengapa ?
perkhidmatan kaunseling yang baik- menguasai

serta menggaplikasikan beberapa kemahirankemahiranasaskaunseling.


Kecekapan menguasai kemahiran-kemahiran

inisangat berguna ketika berhadapan dengan klien yang berada dalam ketidakseimbangan emosi dan psikologi. (Dr. Sapora Sipon)
menjadikan klien berasa selesa pada awal setiap

sesi - jika tidak klien akan berasa terancam dan menjadi defensif.

KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING


kemahiran membina perhubungan kemahiran menggalakkan klien bercakap kemahiran membalas kemahiran penstrukturan kemahiran menyoal kemahiran parafrasa kemahiran mendengar kemahiran memimpin secara langsung

kemahiran berkomunikasi kemahiran melakukan dorongan minima kemahiran membuat refleksi perasaan kemahiran membuat interpretasi kemahiran memberi maklumat kemahiran merumus

(sumber : http://bimbingandankaunseling.blogspot.com/2010/06/kemah )

Brammer (1998)

Kemahiran Mendengar (Listening Skills) Kemahiran Memimpin (Leading skills) Kemahiran Refleksi (Reflecting skills) Kemahiran Mencabar (Chalengging skills) Interpreting skills Informing skills Summarizing skills Client Observation Skills (Ivey, 2003)

KEMAHIRAN MELAYAN DAN MENDENGAR


Menurut Mohd Salleh (1993) dan Yee

(1997), mendengar terbahagi kepada tiga iaitu : i- Mendengar dengan perasaan (EMPATI) ii- Mendengar dengan psikologi iii- Mendengar dengan fizikal

Bagi meningkatkan kemahiran mendengar,

terdapat beberapa panduan seperti berikut : i- kaunselor memahami tujuan klien berada di situ ii- kaunselor memerhati dan mendengar setiap faktor yang dinyatakan oleh klien supaya dapat memberikan fokus kepada permasalahannya.

iii- kaunselor perlu mengelak daripada membuat andaian terlebih dahulu iv- kaunselor perlu mengelak daripada membuat penilaian ke atas klien terlalu awal

Kemahiran mendengar adalah kemahiran

asas dalam proses membantu. Terdapat beberapa cara bagi menunjukkan kesediaan kaunselor bersama klien : i- menyatakan semula ii- menggambarkan semula iii- memberikan respons Sapora dan Wan Anor (2002)

Umumnya, garis panduan bagi kemahiran melayan yang

berkesan adalah :

Mantapkan kontak mata dengan melihat klien ketika bercakap. Mengekalkan posture relaks yang natural bagi menunjukkan minat kaunselor Gesture yg natural menunjukkan komunikasi yang mempunyai maksud. Mengguna pernyataan lisan untuk mengaitkan pernyataan klien tanpa gangguan, soalan dan topik baru.

KEMAHIRAN MENGINTEPRETASI TINGKAH LAKU BUKAN LISAN


Proses kaunselor menerangkan makna

sesuatu peristiwa kepada klien dan klien dapat melihat dengan cara yang baru/ ruang rujuk yang baru.
Kemahiran membuat interpretasi merupakan

satu proses yang digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau feedback kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza.

Untuk memahami klien dengan lebih

mendalam Mesej yang disampaikan bukan sahaja melalui tutur kata tetapi melalui ekspresi muka, kontak mata dan gerak geri. (Maznah dan Zainal, 2003)

Akronim SOLER penting sebagai panduan

kepada kaunselor. (Egan, 1999)


S face the client squarely

Kedudukan kaunselor yang lebih selesa dengan squarely dengan sudut pandangan yang lebih luas. Dicadangkan jarak yang sesuai antara

O adopt an open posture

Kaunselor menunjukkan satu postur badan yang terbuka dan tidak tertutup. Ini menunjukkan tingkah laku yang seolah-olah seorang yang berautoriti atau pakar. Contoh postur badan tertutup : peluk tubuh, cakap sambil buat kerja.

L learning forward

Perlakuan kaunselor yang condong dan mengahala ke arah klien bagi menunjukkan kemesraan dan penerimaan.

E eye contact

pandangan mata adalah penumpuan kaunselor pada muka dan gerak geri klien. Elakkan pandangan yang tajam, merenung, memakai kaca mata hitam.

Fungsi pandangan/kontak mata (Mizan Adiliah

dan Halaliah, 2002) : i- memberi perhatian ii- menunjukkan minat iii- menggalakkan perundingan iv- menimbulkan rasa penerimaan v-menimbulkan rasa keselesaan

R relax

Kaunselor perlu menunjukkan suasana yang semula jadi dan tenang. Jangan melihat jam, memikirkan perkara lain, mengejar masa.

Menurut Maznah dan Zainal (2003), beberapa

pergerakan yang menunjukkan emosi seseorang adalah :


i. Tergaru-garu kepala menunjukkan keadaan

gelisah ii. Menggigit jari menunjukkan rasa tertekan. iii.Genggam erat jari menunjukkan rasa geram atau marah iv.Memegang kepala menunjukkan rasa buntu.

KEMAHIRAN MEMBERI TINDAK BALAS

Dorongan minima Parafrasa Meminta penjelasan konfrantasi

DORONGAN MINIMA
untuk memberikan sokongan dan dorongan

kepada klien untuk meneruskan perbincangan


Merupakan respons atau ungkapan ringkas ataupun pergerakan positif yang menggalakkan klien terus bercakap dan memberikan penjelasan Anggukan kepala, pergerakan terbuka, ekspressi muka yang positif akan menggalak klien bercakap Senyap dan pergerakan nonverbal. Contoh : hmmmm....teruskan, lepas tu, kemudian, oh.....kerutan di dahi, senyuman, ya...

PARAFRASA
respon kaunselor setelah mendengar isi

dan memerhatikan tingkah laku klien. Matlamat utama memudahkan penerokaan ke atas klien dan penjelasan terhadap isu-isu.

Lebih kompleks dari dorongan minima Mendengar mesej asas klien Ulang semula pernyataan klien bagi menyemak kefahaman kaunselor terhadap apa yang telah klien perkatakan. Dapat membantu klien untuk tidak mengulangi cerita Apabila klien mendapati mereka sedang di dengar, biasanya mereka akan boleh bergerak ke topik yang baru

Parafrasa yang tepat, mengandungi 4 dimensi ini


i. Sentence stem yang kadangkala menggunakan

iaitu:

nama klien. Alina, saya dengar, anda katakan.

ii. Menggunakan kata kunci yang digunakan klien

untuk menerangkan situasi atau individu. bentuk rumusan

iii.Intipati apa yang telah klien katakan dalam iv.Semak semula ketepatan. Semak semula

adalah soalan ringkas di akhir parafrasa, untuk bertanya klien maklum balas sama ada parafrasa yang dibuat adalah betul.

CLARIFYING (MEMINTA PENJELASAN)

Penjelasan terhadap perkara yang samar kepada satu fokus yang lebih tepat. Membolehkan kaunselor dapat mengagak mesej asas klien Kaunselor boleh meminta klien membuat penjelasan sekiranya samar-samar terhadap maklum balas klien. Mesej yang diberi samar, perkataan yang mengelirukan, alasan yang berbelit-belit, atau gaya yang kompleks menyukarkan kaunselor untuk membuat parafrasa

Saya agak keliru disini, jadi saya akan cuba nyatakan semula apa yang saya fikir tentang apa yang telah diperkatakan tadi Saya kurang jelas bagaimana perasaan anda tentang perkara itu, boleh anda ringkaskan dan gambarkan? Kelihatan anda cuba untuk berfokus kepada satu isu, tetapi, idea yang cuba anda sampaikan nampak bercelaru di antara satu dengan yang lain.

Garis panduan untuk membuat

penjelasan

Keliru terhadap makna yang disampaikan oleh klien Cuba menyatakan semula dengan meminta klien membuat penjelasan, mengulang semula dan memberi gambaran.

KONFRANTASI
Digunakan apabila kaunselor mendapati apa

yang dinyatakn oleh murid adalah berlainan daripada tindakannya. Juga digunakan apabila klien tidak mahu mengaku sesuatu atau tidak ingin melihat sesuatu perkara atau masalah dari sudut yang berlainan Contoh : Kl : selepas makan, saya biasanya menonton television. Kemudian saya cuba menyiapkan kerja rumah tapi saya dapati sukar untuk menyelesaikan kesemuanya. Kr : nampaknya kamu mempunyai masa untuk menonton television tetapi kekurangan masa

KEMAHIRAN MENGENAL PASTI MASALAH

Membuat interpretasi Pemikiran reflektif

INTERPRETASI
Proses kaunselor menerangkan makna sesuatu

peristiwa kepada klien dan klien dapat melihat dengan cara yang baru/ ruang rujuk yang baru. semula, kemudian membuat penambahan apa yang klien katakan. Jika interpretasi memberi maksud kepada klien, akan memudahkan sesi dijalankan. yang luas tentang perasaannya dan persepsinya.

Menambah mesej asas klien, menyatakan

Membawa klien mendapatkan pemahaman

Matlamat utama untuk mengajar klien

menginterpretasi peristiwa dalam kehidupan mereka sendiri dan meningkatkan kebolehan klien untuk bertindak dengan berkesan

Adalah amat sukar bagi sesetengah orang untuk benci dan sayang terhadap bapanya dalam satu masa Barangkali Nabilah melihat perasaan marah terhadap kaum lelaki mungkin menjadi asas bergocaknya rumah tangga anda

Contoh interpretasi menggunakan soalan :


Ks : Bila Haris juga mula risaukan tentang diri sendiri? Kl : Itu adalah sikap mementingkan diri Ks : Jadi, apa salah dengannya ? Kl : Saya tak suka orang yang pentingkan diri. Ks : Sebab......? Kl : Orang yang pentingkan diri tidak popular. Ks : Jadi, populariti penting bagi Haris; jika Haris turut pentingkan diri, orang lain tidak sukakan Haris. Adakah ini menunjukkan diri Haris sebenarnya?

REFLEKSI
Refleksi merupakan satu cara peluahan

kepada klien bahawa kaunselor berada dalam ruang rujuknya dan mengesahkan bahawa kaunselor memberi pertimbangan yang mendalam. refleksi untuk memahami pengalaman klien dan menyatakan kepada mereka bahawa kaunselor turut bersama cuba melihat di dalam dunia klien.

Tujuan utama penggunaaan kemahiran

Refleksi terbahagi kepada 3 :

Refleksi Perasaan : tindak balas kepada

perasaan Refleksi Pengalaman :tindak balas kepada keseluruhan pengalaman klien Refleksi Isi : mengulangi idea-idea apa yang dilontarkan dengan pernyataan yang baru / untuk memberi penekanan

a. Refleksi Perasaan

Mengenalpasti dan memparafrasa perkataan kunci kepada emosi klien seperti sedih, gembira, terkilan dan risau. Fokus kepada perasaan, membawa perasaan yang samar kepada yang lebih jelas dan dapat disedari oleh klien dan membantu klien merasai perasaannya. Penggunaan refleksi ini bergantung kepada kebolehan kaunselor

Kaunselor perlu mengalami perasaan dan tersentuh dengan perasaan tersebut. Kenalpasti perasaan yang klien luahkan, menjelaskan perasaan klien dengan jelas, lihat kesan yang timbul dan menilai berdasarkan reaksi sama ada refleksi tersebut menyenangkan/ menghalang.

Teknik refleksi perasaan


1.Penggunaan sentence stem : Saya dengar anda kata anda rasa... kelihatan seperti anda merasai....guna nama klien. 2.Feeling label atau emotional word yang ditambah ke atas kata dasar: Farid, anda rasa sangat teruk tentang..., Farid anda kelihatan rasa sedih dan murung 3.Konteks ditambah parafrasa ringkas : Rania, anda nampak sengsara tentang apa yang telah berlaku dua minggu lepas 4.Tense : sekarang, anda sedang marah 5.Check out : (Anda rasa marah hari ni apa yang saya dengar dari anda betul?

Contoh

Kl :

Ks : Kl :

Ks :

Kadang-kadang saya sendiri tak faham, apa yang saya buat, semua tak kena; yang dicari hanyalah salah sahaja. Apakah saya tidak pernah betul? Anda rasa marah dengan keadaan yang sedang anda alami ini? Ya, saya marah kerana saya rasa banyak yang tidak adil; terlalu banyak tindasan, saya rasa seolah-olah diri saya ingin disiat-siat dan dihapuskan. Nampaknya keadaan ini sungguh-sungguh menyakitkan anda!

b. Refleksi Pengalaman
Maklum balas deskriptif yang menunjukkan pemerhatian

luas oleh kaunselor semasa sesuatu pengalaman atau perasaan diperkatakan oleh klien.
Kaunselor dapat memahami klien melalui perasaan lisan dan

bukan lisan. Seperti bernafas dengan berat, mengeluh, ucapan yang kasar, menukar postur dan kerlingan sebagai cue tentang perasaan klien.
Apabila refleksi perasaan digambarkan melalui bahasa

badan, pertamanya akan menerangkan kepada beberapa tingkah laku, kemudian refleksi kepada perasaan tersebut.

Imah nampaknya anda tersenyum (deskriptif Imah katakan bahawa Imah benar-benar

tingkah laku), tetapi saya merasakan Imah benarbenar terluka (refleksi kepada perasaan). mengambil berat terhadapnya (parafrasa), tetapi apabila setiap kali Imah ceritakan tentangnya, Imah menggenggam tangan (deskriptif), ini kelihatan Imah seolah-olah amat marah dengan Ahmad (Interpretasi)

c. Refleksi Isi
Mengulang sedikit perkataan atau idea penting yang dilontarkan

klien

Digunakan untuk menjelaskan idea-idea yang diluahkan oleh klien

dengan sukar .

Klien kurang perbendaharaan kata, untuk meluahkan perkataan

dengan mudah dan jelas. Jadi, refleksi isi adalah kemahiran yang memberikan mereka perkataan untuk memberi membuat peluahan tentang diri mereka. semula pernyataan klien. Kerlingannya benar-benar melukakan saya. Respon kaunselor Ia benar-benar menyakitkan.

Kadang kala kemahiran ini dapat membantu untuk mengulang

Contoh : Kl : Kerja di pejabat ini berbagai-bagai, semuanya memerlukan kepada kemahiran tersendiri. Oleh itu kami harus diberikan sedikit masa untuk menyesuaikan diri. Ks : Anda rasa perlu masa yang lebih panjang untuk mempelajari berbagai kemahiran yang diperlukan.

Panduan untuk membuat refleksi


Baca mesej keseluruhan perasaan yang

dinyatakan, perasaan badan bukan lisan dan isi terbaik untuk memenuhi matlamat bagi memahami klien

Pilih gabungan isi dan perasaan yang

Refleksi terhadap pengalaman yang dilihat. Tunggu tindak balas klien sama ada

mengesahkan atau menafikan terhadap refleksi anda sebagai cue tentang apa yang

KEMAHIRAN MELAKSANA INTERVENSI


Intervensi digunakan dalam sesi terapi Intervensi digunakan untuk gangguan

mental dan emosi Mempunyai dua jenis intervensi: 1) Secara langsung 2) Secara tidak langsung

BIBLIOGRAFI
Arbuckle, D.S (1995), Counseling and

Psychotherapy: An Existential Humanistic View, Bostan : Ally and Bacon, Inc Lee Keok Cheong, Ee Ah Meng, Suppiah Nachiappan, Taquddin Abd Mukti (2012), Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak, Kuala Lumpur, Oxford Fajar Sdn. Bhd. Mohd Aziz Shah Mohd Arip, Mohd Nasir Bistaman, Ahmad Jazimin Jusoh, Syed Sofian Syed Salim, Md Noor Saper (1999) . Kemahiran Bimbingan dan Kaunseling Mok Soon Sang (2008), Pengurusan Bimbingan & Kaunseling, Perak, Penerbitan Multimedia. http://bimbingandankaunseling.blogspot.com/20 10/06/kemahiran-asas-kaunseling.html (10