Anda di halaman 1dari 18

SMK JELI 2, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1)

NAMA : BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA ( B4D10E1 MENENTUKAN PERATUSAN OKSIGEN DALAM UDARA ) TING : TARIKH :

SMK JELI 2, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1)


NAMA : TING : TARIKH :

BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA B2D6E1 Menyenaraikan komponen- komponen dalam udara B3D9E1 - Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen , oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera. Jawab soalan berikut : 1. Udara adalah satu campuran yang terdiri daripada beberapa jenis gas, ________________ , ______________ dan ________________.
2. B2D6E B3D9E

3. Udara merupakan satu campuran kerana : a) ____________________ kandungan juzuk-juzuk gas tidak tetap dan _________________ dari tempat ke tempat. b) Sifat udara masih ___________________ dengan sifat juzuknya yang tersendiri. c) Juzuk-juzuk gas ____________________ berpadu secara kimia. B3D9E

SMK JELI 2, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1)


NAMA : TING : TARIKH :

BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air

Jawab soalan berikut : 1. Namakan cecair yang diuji dengan kertas kobalt klorida kontang . _____________________. 2. Dari manakah berasalnya titisan cecair tidak berwarna pada dinding luar tabung didih?

SMK JELI 2, JELI KELANTAN

_____________________

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

3. Namakan proses pembentukan cecair tidak berwarna pada dinding luar tabung ( SAINS TINGKATAN 1) didih. NAMA : ________________________ TING : TARIKH :

BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA


B4D10E3 menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk.

Jawab soalan berikut : 1. Namakan dua jenis mikroorganisma yang terdapat di dalam udara . ________________________________ 2. Kulat tumbuh di atas permukaan roti yang ditinggalkan di atas meja selama beberapa hari. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenainya? ______________________________________________________________ 3. Kandungan debu di tepi jalan raya adalah lebih _____________________ di bandingkan dengan kandungan debu di dalam makmal 4. Udara mengandungi _______________, ___________________ dan ________________.

SMK JELI 2, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1)


NAMA : TING : TARIKH :

BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida

SMK JELI 2, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1)


NAMA : TING : TARIKH :

BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida , tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen.

SMK JELI 2, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1)


NAMA : TING : TARIKH :

BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA

B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida , tenaga dan wap air semasa respirasi

melalui eksperimen.

SMK JELI 2, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA : BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA TING : TARIKH :

B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen.

SMK JELI 2, JELI KELANTAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SAINS TINGKATAN 1) NAMA : TING : TARIKH :

BAB 5 UDARA DI SEKELILING KITA B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen.

Soalan : Oksigen diperlukan untuk pembakaran