P. 1
Pribahasa Sunda

Pribahasa Sunda

|Views: 165|Likes:
Dipublikasikan oleh Budiansyah Ibnus-Syahli

More info:

Published by: Budiansyah Ibnus-Syahli on Dec 05, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2015

pdf

text

original

Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

apa yang ditanam itulah yang dituai. mun teu ngakal moal ngakeul. semua orang akan kembali keasalnya). Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). di teliti. kemana aja bisa menyesuaikan diri). Ngulik. semangat pantang mundur). Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Mun teu ngopek moal nyapek. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. keukeuh. Hubungan Dengan Alam . Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). Kudu paheuyeuk.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Ngoprek.

Leuweung ruksak. manusa balangsak (hutan harus dijaga.). sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. sagara teu meunang di ruksak. . laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). cai beak.Gunung teu meunang di lebur.

rasa bagja anu sampurna salamina 20. kalingker ku papageran. Kateter basa. menta kana murahna nu Kawasa. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. mun poho silih bejaan. Dina sawatara isuk.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. pangabisa nu can ka talaah. teu geudag kaanginan. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. rek dipendem ameh balem. nyasab dina waktu. teupangkeun kuring jeung manehna. meureun aya rasa. 10. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. 7. geura taluktik ti kiwari. rupa teu menta. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. Sabar teh lain digebug murungkut. 12. waluya balarea. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. naraka jeung sagala eusina 9. nu ngajadikeun bumi. anu ngaji kari hariringna. mugi aya dina cageur jeung bageurna. 2. Ulah pagiri. miharep. gagantar rasa anu sampurna. kaseudih anu kamari. anggang silih teangan. rupa hade. Dedeg sampe. sawarga. 15. caang jalan. 6. 13. ajian nu kasingkir-singkir. kalangsu mangsa. disimpen cing rikip. dina sawatara wanci haneut moyan. hiji niat na diri. anu Peun we ah papait ka tukang. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. dina sawatara harepan. 17. paeh silih lasanan. nun gusti . Sagolek pangkek. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. hirup jeung huripna. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang.1. omat ulah lali tina purwadaksina 5. isuk jeung kamari.. 3. ayeuna. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. patut teu nganjuk. kakait ati anu sajati. geura kotektak ti ayeuna. . gering silih ubaran. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. Meredih kana asihna Gusti. pagirang. dina sawatara impian.giri calik. langit. lugina hate. panceg jeung ajegna.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. dina sawatara poe anu keur dilakonan. teu unggut kalinduan. tunggara mangkukna. ngapimilik anu sajati 21. salah silih benerkeun. Miindung ka waktu. poekeun silih caangan. katinggaleun poe. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. Kudu paheuyeuk. 11. sacangred pageuh. 14. ditajong morongkol.

teu akian. ngabageakeun anjeun anu aya. tapi agama nu kudu melaan sia. Hirup kudu sauyunan. Hariring kagungan Nu Maha Wening. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. Muhammad anu jinunjung 27. Nya dayeuh geus jadi leuweung. moal di ingeut. teu bapaan. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. lamun di leuweung kai dander. sore janji isuk teu 33. teu indungan. Pajajaran kari ngaran. aral subaha nu nyayang dina dada 37. datang untung sukur 36. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. Dipake suluh matak teu ruhai. sareuneuh saigel 39. Jleg 29. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. sabagja satanggung jawab. bangsa jeung nagara. Hariring lain nu kuring. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. mun cai jadi saleuwi. moal di teang. heabkeun rasa anu tiis. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. dimana datang bala sobar. Sabab lamun menta ka manusa. cegah ku diri sorangan 35. Lamun neda kudu ka Pangeran. Dimana urang doraka ka indung bapa. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. Jalma nu iman ka Pangeran. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. ka Gusti Nu Maha Agung. teu sobat-sobat acan 40. pangraksa Maha Kawasa 28. Mandalawangi ngaleungit. 25. Jelema kalalepatan. Sapapait samamanis. 30. ka Nabi anu linuhung. 31. geus wayahna nyampeur kabagja. tanggah tempat robah. matak beuleuweung kanu niupna . gearkeun hate anu aleum. geus wayahna ninggali kahareup. diecagkeun. Lain sia kudu melaan agama. dipake pamikul bengkung. mustang ngeumbing mung Gusti. Geura menta hampura kanu jadi bapa. mamatahan ngojay ka soang. Dipake pangorek bingkeng. ka darat jadi salogak. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. ajeug nangtungan hirup. disuhun dinu embun-embunan. papayung Nu Maha Agung. Ampun ka anu Maha Agung. Amit ampun nya paralun. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. kahandap neda pangraksa. mawa bagja keur urang sararea 24. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Pangrango geus narikolot. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. Panon poe geus moncorong. geura menta ampun kanu jadi indung. indung beurang geus nyaangan. anjeun anu nyanghareup. haleuang lain nu urang. matak bosen nganti-nganti ka 26. 38.ditunda. Kaluhur neda papayung.

matak sing ati-ati 45. diteunggelan Hambur bacot . sakasuka sakaduka. ulah perlaya samemeh perang. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . moal leuwh sanget tibatan sungut 47. Sanajan urang paanggang. Taat sumembah kanu janten rama. ulah tanggah ka sadapan. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . Dahareun anu asup kanu awak.41. Indit ka medan jerit ulah dengki. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. Murah Congcot Babari nyarekan . tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . sing awas kana tincakan 49. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. Amit kanu mangku lembur. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. hatemah paanjang-anjang. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung.raut . kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. kanu nyungsi dinu sepi. nu keur genah tumaninah 50. Sasanget-sangetna leuweung. runtut. jadi sumsum. jadi balung. Sanajan urang papisah. ibu 43. 46. bakal jadi kulit. jadi daging. Kudu mampu tungkul kanu jukut. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Ulah gugur samemeh tempur. heunteu prak di pigawe kusorangan. dimana paeh ngan saukur bilatungan. ditukang pasti aya kabungah 44.

ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . geus mangkat beger. sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . Ngadago-dago dawuh Tereh maot.Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . Di bere sabuku menta sajeungkal . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . teukeuna ku panyakit naon bae. ari ka keluarga sorangan koret . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina .

sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi .

nu deukeut geura deheusan. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. sabab poe kamari lain poe ayeuna. mere kanu daek. kabul aya tinu Maha Agung. pangabisa nu geus kapibanda. nu caket geura raketan. dihalangan ku siloka sareng sasmita. ngahudangkeun kanu sare. ngan kahalangan ku poho. elmu nu geus katimu. Ulah Nuduh kanu jauh. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . kalayan dirimbunan ku gunung simbul.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. Sing Daek nulung kanu butuh. ngajait kanu titeuleum. 2. Alam nirwana. Laksana aya tinu Maha Kawasa. manusa kadar rancana. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. cirina satangtung diri. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . sok mineng kabandungan jelema. asal bisa dahar kalawan cukup 1. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. pek geura panggihan diri manehteh. ulah nyawang kanu anggang. nalang kanu susah. kahayang patema-tema. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Geus loba pangarti nu kapimilik. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. sanajan ngalamun salaput umur. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. Nagara tunjung sampurna. kari diamalkeun . Sing Waspada permana tinggal. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. alam asal. nu baheula kaalaman. nyaangan kanu poekeun. 3. ku maneh weh sorangan. poe panjang. 4. karep heunteu reureuh-reureuh. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe .

bakal ngagebleg deui jeung mantena. tong hoream pedah anggang. catang tong dirumpak. Negative x negative= positip. Sing inget kana purwadaksi. melak cabe jadi cabe. Positip x posotip= positip. maot pingaraneunana. Bagja dimana boga sobat medok. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. papasten nu tumibar. nu salah dibenerkeun eta salah.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Menekung kanu Maha Agung. nyukcruk walungan. nincak hamalan. kadar teu bisa di singlar. Bakal digiring kurung keur kuring.Mipit amit. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. purwa wiwitan. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . bisa ngukur kana kujur. Positip x negative=negative. sawah ledok. Ratu tara ngahukum. melak hade jadi hade. raga ditinggalkeun nyawa. nyokotna ulah ngaleos. mawana ulah ngalengkah. raja tara nyiksa. Sanajan urang beda tapi sarua. ninggang mangsa nu sampurna. asal timana?. melak bonteng jadi bonteng. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring.giri calik. mapay wahangan. cicing harti ngawincik diri. nitih wanci nu kamari. Meredih tina ati. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. Nu bener disalahkeun eta salah. Ulah taluk pedah jauh. numatak rinik-rinik kulit harti. ninggal mangsa nu sampurna. Hirup katungkul ku umur. mapay laratan anu baheula. istri denok. Nu geulis jadi werejit. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. paeh teu nyaho dimangsa. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. nu ngandung harti poe pamungkas. melak goreng jadi goreng. nu lanjang jadi baruang. Hartina sing apal kana diri. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. milari ridho gusti nu Sajati. bakal dibulen saeneng-eneng. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. hirup katungkul ku umur. pagirang. ngala menta. paeh teu apal dimangsa. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. Tunggul tong dirurud. Sing bisa nilik kana diri. nete taraje. Nyukcruk galur nu kapungkur. daksi wekasan. kandel tapel. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. ipis lapis. nu salah disalahkeun eta bener. anggang kudu diteang. menta tina manah. Nu bener dibenerkeun eta bener.

sawarga. mibapa ka zaman .Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. Miindung ka waktu. langit. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. nu ngajadikeun bumi. kalingker ku papageran.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->