P. 1
Pribahasa Sunda

Pribahasa Sunda

|Views: 183|Likes:
Dipublikasikan oleh Budiansyah Ibnus-Syahli

More info:

Published by: Budiansyah Ibnus-Syahli on Dec 05, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2015

pdf

text

original

Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). semangat pantang mundur). kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). di teliti. kemana aja bisa menyesuaikan diri). seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). Hubungan Dengan Alam . buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). semua orang akan kembali keasalnya).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Ngoprek. apa yang ditanam itulah yang dituai. keukeuh. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Kudu paheuyeuk. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Mun teu ngopek moal nyapek.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. Ngulik. mun teu ngakal moal ngakeul. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula.

Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. . laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam.Gunung teu meunang di lebur. cai beak. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara).). buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. manusa balangsak (hutan harus dijaga. Leuweung ruksak. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). sagara teu meunang di ruksak.

anu Peun we ah papait ka tukang. Dedeg sampe. gering silih ubaran. sawarga. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. 11. rasa bagja anu sampurna salamina 20. 13. kalingker ku papageran. omat ulah lali tina purwadaksina 5. ditajong morongkol. nun gusti .heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. tunggara mangkukna. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. panceg jeung ajegna. 15. mun poho silih bejaan. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. kaseudih anu kamari. 17. geura kotektak ti ayeuna. kakait ati anu sajati. kalangsu mangsa. dina sawatara wanci haneut moyan. patut teu nganjuk. Ulah pagiri. Kudu paheuyeuk.giri calik. poekeun silih caangan.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. ajian nu kasingkir-singkir. waluya balarea. katinggaleun poe. Dina sawatara isuk. ngapimilik anu sajati 21. meureun aya rasa. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. teu unggut kalinduan. disimpen cing rikip. Meredih kana asihna Gusti. rupa teu menta. anggang silih teangan. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. menta kana murahna nu Kawasa. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. 12. miharep. mugi aya dina cageur jeung bageurna. Sabar teh lain digebug murungkut.. nu ngajadikeun bumi. 7. rek dipendem ameh balem. caang jalan. dina sawatara poe anu keur dilakonan. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. dina sawatara harepan. hiji niat na diri. rupa hade. naraka jeung sagala eusina 9. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. pagirang. 14. . salah silih benerkeun. Kateter basa. paeh silih lasanan. gagantar rasa anu sampurna. teupangkeun kuring jeung manehna. lugina hate. sacangred pageuh. 2. Miindung ka waktu. 6. isuk jeung kamari. pangabisa nu can ka talaah. teu geudag kaanginan.1. ayeuna. dina sawatara impian. nyasab dina waktu. 10. langit. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. geura taluktik ti kiwari. Sagolek pangkek. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. anu ngaji kari hariringna. hirup jeung huripna. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. 3.

disuhun dinu embun-embunan. 30. mun cai jadi saleuwi. mawa bagja keur urang sararea 24. 38. Mandalawangi ngaleungit. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Jelema kalalepatan. ka darat jadi salogak. Panon poe geus moncorong. teu akian. Lain sia kudu melaan agama. teu indungan. kahandap neda pangraksa. tanggah tempat robah. ka Nabi anu linuhung. Sabab lamun menta ka manusa. teu sobat-sobat acan 40. Hariring kagungan Nu Maha Wening. tapi agama nu kudu melaan sia. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. matak beuleuweung kanu niupna . Hirup kudu sauyunan. papayung Nu Maha Agung. mamatahan ngojay ka soang. indung beurang geus nyaangan. geus wayahna ninggali kahareup. ka Gusti Nu Maha Agung. ajeug nangtungan hirup. diecagkeun. Dipake pangorek bingkeng. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. Lamun neda kudu ka Pangeran. heabkeun rasa anu tiis. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. mustang ngeumbing mung Gusti. geus wayahna nyampeur kabagja. lamun di leuweung kai dander. sore janji isuk teu 33. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. Ampun ka anu Maha Agung. cegah ku diri sorangan 35. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. Amit ampun nya paralun. Sapapait samamanis. Geura menta hampura kanu jadi bapa. bangsa jeung nagara. moal di teang. aral subaha nu nyayang dina dada 37. gearkeun hate anu aleum. sareuneuh saigel 39. anjeun anu nyanghareup. dimana datang bala sobar. Dimana urang doraka ka indung bapa. Pajajaran kari ngaran. matak bosen nganti-nganti ka 26. teu bapaan. geura menta ampun kanu jadi indung. dipake pamikul bengkung. Dipake suluh matak teu ruhai. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. pangraksa Maha Kawasa 28. Kaluhur neda papayung. ngabageakeun anjeun anu aya. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. Nya dayeuh geus jadi leuweung. Muhammad anu jinunjung 27. 31. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. Hariring lain nu kuring. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati.ditunda. haleuang lain nu urang. datang untung sukur 36. Jalma nu iman ka Pangeran. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. moal di ingeut. Pangrango geus narikolot. 25. Jleg 29. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. sabagja satanggung jawab. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun.

Kudu mampu tungkul kanu jukut. Taat sumembah kanu janten rama. Sanajan urang papisah.raut .41. Dahareun anu asup kanu awak. 46. Indit ka medan jerit ulah dengki. jadi balung. Murah Congcot Babari nyarekan . jadi sumsum. ulah perlaya samemeh perang. ditukang pasti aya kabungah 44. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. Amit kanu mangku lembur. jadi daging. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . Sasanget-sangetna leuweung. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. matak sing ati-ati 45. runtut. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. ulah tanggah ka sadapan. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . hatemah paanjang-anjang. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. heunteu prak di pigawe kusorangan. bakal jadi kulit. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. kanu nyungsi dinu sepi. sing awas kana tincakan 49. diteunggelan Hambur bacot . Ulah gugur samemeh tempur. Sanajan urang paanggang. nu keur genah tumaninah 50. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. sakasuka sakaduka. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . dimana paeh ngan saukur bilatungan. ibu 43. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah.

teukeuna ku panyakit naon bae. di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate .Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur.beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . Ngadago-dago dawuh Tereh maot. geus mangkat beger. ari ka keluarga sorangan koret . Di bere sabuku menta sajeungkal . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji .

sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi .

nalang kanu susah. nyaangan kanu poekeun. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . cirina satangtung diri. kahayang patema-tema. sok mineng kabandungan jelema. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. ngahudangkeun kanu sare. kabul aya tinu Maha Agung. nu baheula kaalaman. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. poe panjang. ngan kahalangan ku poho. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. 4. Laksana aya tinu Maha Kawasa. 3. Ulah Nuduh kanu jauh. manusa kadar rancana. ngajait kanu titeuleum. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . nu caket geura raketan. pek geura panggihan diri manehteh. ku maneh weh sorangan. 2. Sing Waspada permana tinggal. pangabisa nu geus kapibanda. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. dihalangan ku siloka sareng sasmita. Nagara tunjung sampurna. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Geus loba pangarti nu kapimilik. karep heunteu reureuh-reureuh.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. sanajan ngalamun salaput umur. Sing Daek nulung kanu butuh. elmu nu geus katimu. kari diamalkeun . alam asal. mere kanu daek. Alam nirwana. ulah nyawang kanu anggang. asal bisa dahar kalawan cukup 1. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. sabab poe kamari lain poe ayeuna. nu deukeut geura deheusan. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan.

menta tina manah. asal timana?. nu ngandung harti poe pamungkas. raga ditinggalkeun nyawa. melak goreng jadi goreng. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. milari ridho gusti nu Sajati. Bakal digiring kurung keur kuring. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. nitih wanci nu kamari. purwa wiwitan. melak hade jadi hade. melak bonteng jadi bonteng.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . nete taraje. bakal ngagebleg deui jeung mantena. hirup katungkul ku umur. nu salah disalahkeun eta bener. anggang kudu diteang. daksi wekasan. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. maot pingaraneunana. nu salah dibenerkeun eta salah. nyukcruk walungan. mawana ulah ngalengkah. paeh teu nyaho dimangsa. Bagja dimana boga sobat medok. Hirup katungkul ku umur. Nu geulis jadi werejit. kandel tapel. numatak rinik-rinik kulit harti. ipis lapis. raja tara nyiksa. bisa ngukur kana kujur. istri denok. mapay wahangan. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. Nyukcruk galur nu kapungkur. Sanajan urang beda tapi sarua. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. ninggang mangsa nu sampurna. bakal dibulen saeneng-eneng. mapay laratan anu baheula. Ratu tara ngahukum. ngala menta. Positip x posotip= positip.giri calik. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. Tunggul tong dirurud. Nu bener dibenerkeun eta bener. papasten nu tumibar. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. tong hoream pedah anggang. paeh teu apal dimangsa. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. Menekung kanu Maha Agung. cicing harti ngawincik diri. Hartina sing apal kana diri. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. Meredih tina ati. Sing bisa nilik kana diri. ninggal mangsa nu sampurna. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. Ulah taluk pedah jauh. sawah ledok. nyokotna ulah ngaleos. kadar teu bisa di singlar. pagirang.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. melak cabe jadi cabe. nu lanjang jadi baruang.Mipit amit. Positip x negative=negative. Nu bener disalahkeun eta salah. nincak hamalan. catang tong dirumpak. Negative x negative= positip. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. Sing inget kana purwadaksi.

kalingker ku papageran.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. mibapa ka zaman . langit. sawarga. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. nu ngajadikeun bumi. Miindung ka waktu.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->