Anda di halaman 1dari 1

ENAM MATLAMAT STRATEGIK JPNJ

1. Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti Program Immersion Dasar Transformasional Kepimpinan Pertengahan Kepimpinan Instruksional 2. Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan , kemahiran dan sahsiah Pembudayaan Ilmu Satu Guru Satu Kajian Tindakan Panel Perunding Mata Pelajaran Program Khidmat Bantu Guru Program Perkembangan Staf Transisi Pendidikan Khas 3. Melahirkan Insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global Pembangunan Disiplin Program Headcount Kehadiran Murid Sahsiah Unggul P1NCH ( Program 1 Negeri Celik Huruf ) 4. Mencapai Prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Johor Top 5 Dalam Peperiksaan Awam Membangunkan SABK Cemerlang Dasar RK 50% Cemerlang E-Bank Item Negeri Johor 5. Mempunyai kemudahan pendidikan yang berkualiti Pusat sumber Sekolah Mengembalikan Kecemerlangan Sukan Sekolah 6. Mempunyai Sistem Pengurusan yang Cekap dan Berkesan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Di Sekolah Pelaksanaan KPI Kepada Semua Pegawai dan Staf Perancangan Strategik 2009-2011 Kearah Sekolah Unggul Sistem Penyebaran Maklumat Berkesan Sifar Audit Berteguran Mengutamakan Kebajikan Guru Pengurusan Pegawai Staf Bermasalah Pemantauan Berfokus