P. 1
Borang-Pemeriksaan-Perubatan

Borang-Pemeriksaan-Perubatan

|Views: 1,006|Likes:
Dipublikasikan oleh testbed123
PLKN discovery field
PLKN discovery field

More info:

Categories:Types, Research
Published by: testbed123 on May 02, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

SULIT DARIHAL PERUBATAN

JLKN/K/:02/Pin 5/09

PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA
DIPENUHI OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN YANG MEMERIKSA**
Arahan: Setiap masalah kesihatan yang diperakui oleh pelatih perlu disiasat dengan lebih lanjut.
No Kad Pengenalan Jantina Alamat Kem Nama Tarikh Lahir Kumpulan PLKN Umur

GENERAL Ht (cm) Blood Pressure Pallor Skin Wt (kg) Temperature Jaundice BMI Cyanosis Oedema

OTHER COMMENTS

EYE
Vision Without aid Vision with aid Pupils Nystagmus 6/ 6/

Right 6/ 6/

Left

: Equal / unequal : Absent / present

: Regular / irregular

EAR
Hearing Tympanic Membrane

Right

Left

NASAL,ORAL AND THROAT
Nasal cavity Sinus Teeth Tonsils Pharynx Thyroid

CARDIOVASCULAR
Pulse rate Heart Sounds Pulse rhythm Heart murmurs Apex beat Varicose veins

**Sila rujuk m/s 3/5 & 4/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN

1/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN RESPIRATORY Lungs PEFR (jika perlu) : Liter / minute JLKN/K/:02/Pin 5/09 OTHER COMMENTS ABDOMEN GENITO-URINARY AND PERINEUM Kidneys Genitals NERVOUS SYSTEM Tone Motor Sensory Reflexes MENTAL FUNCTIONS AND EMOTIONAL STABILITY Appearance /Posture / General behaviour Speech Mood Orientation SKELETAL SYSTEM Gait Upper Limbs Skull Lower Limbs Spine Deformities LABORATORY TESTS Urine : Albumin FBC / Hb (jika perlu) Urine Sugar SULIT DARIHAL PERUBATAN 2/5 .

Tahap Latihan. Semak Borang Perakuan Kesihatan.serta iv.SULIT DARIHAL PERUBATAN JLKN/K/:02/Pin 5/09 GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA Sila tandakan diagnosa serta tandakan [ / ] pada petak yang berkenaan. Keupayaan Perkhidmatan kesihatan di kem Sila buat ulasan pada ruang keputusan di mukasurat 4/5 dengan lebih teliti dan jelas Sila dapatkan pengesahan kedua oleh Pakar Perubatan (jika perlu) di mukasurat 5/5 SULIT DARIHAL PERUBATAN 3/5 . Tahap kesihatan pelatih ii. Jenis Latihan iii. Status [ ] Kronik Status [ ] Beransur pulih [ ] Morbidity eg: Kecacatan [ ] Moderate/ [ ] Severe Keterukan/ Severity [ ] Mild Sesuai untuk PLKN [ ]Tidak Sesuai [ ] Sesuai [ ] Tangguh [ ] Tak Layak [ ] Layak* *Catatan : Keputusan kelayakan pelatih perlu mengambil kira i. Jalankan pemeriksaan Klinikal [ ] Sihat Status [ ] Tidak pasti diagnosa (menunggu penyiasatan lanjut atau rujukan) [ ] Akut Diagnosa (ICD 10) : ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………. Sila teliti masalah kesihatan yang diperakui pelatih.

kerana Pelatih mengalami kecacatan fizikal yang menyebabkan dia tidak berupaya menjalani Program Latihan Khidmat Negara. Ulasan Pemeriksaan Perubatan ( Sila catatkan masaalah kesihatan yang diperakui pelatih dan penemuan pemeriksaan klinikal) ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ii. Tandatangan Pegawai Perubatan (Klinikal) yang memeriksa: _____________________ Tuan/Puan juga di kehendaki tandatangan di Borang JLKN/K/:01Pin 5/09 Nama dan Cop Rasmi Alamat Klinik : ________________________________________ : ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Tarikh : ________________________________________ TUAN / PUAN ADALAH BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS KEPUTUSAN YANG TELAH DIBUAT SULIT DARIHAL PERUBATAN 4/5 . kerana penyakit pelatih perlu siasatan lanjut / dirujuk kepada pakar penyakit pelatih boleh pulih dalam tempoh masa terdekat * Tidak Layak. Ulasan Keputusan (Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan) * Tangguh.SULIT DARIHAL PERUBATAN JLKN/K/:02/Pin 5/09 KEPUTUSAN WAJIB DILENGKAPKAN OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN YANG MENJALANKAN PEMERIKSAAN (* potong yang tidak berkenaan / sila rujuk GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA di m/s 3/5) Saya mengesahkan bahawa En. i./Cik ______________________________ No Kad Pengenalan________________________ telah diperiksa oleh saya pada ____________ dan mendapati beliau adalah *Layak / Tidak layak /Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. Pelatih menghidapi penyakit berjangkit di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Pelatih menghidapi penyakit yang membawa maut.

Pelatih menghidapi penyakit berjangkit di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.SULIT DARIHAL PERUBATAN JLKN/K/:02/Pin 5/09 PENGESAHAN KEDUA (jika perlu) WAJIB DILENGKAPKAN OLEH PEGAWAI PERUBATAN (PAKAR) KERAJAAN SAHAJA YANG MENJALANKAN PEMERIKSAAN (* potong yang tidak berkenaan / sila rujuk GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA di m/s 3/5) Saya mengesahkan bahawa En. kerana penyakit pelatih perlu siasatan lanjut penyakit pelatih boleh pulih dalam tempoh masa terdekat * Tidak Layak. Tuan/Puan juga di kehendaki tandatangan Tandatangan Pegawai Perubatan (Klinikal) yang memeriksa: _____________________ di Borang JLKN/K/:01Pin 5/09 Nama dan Cop Rasmi Alamat Klinik : ________________________________________ : ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Tarikh : ________________________________________ TUAN / PUAN ADALAH BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS KEPUTUSAN YANG TELAH DIBUAT SULIT DARIHAL PERUBATAN 5/5 ./Cik ______________________________ No Kad Pengenalan________________________ telah diperiksa oleh saya pada ____________ dan mendapati beliau adalah *Layak / Tidak layak /Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. Pelatih menghidapi penyakit yang membawa maut. i. Ulasan Keputusan (Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan) * Tangguh. kerana Pelatih mengalami kecacatan fizikal yang menyebabkan dia tidak berupaya menjalani Program Latihan Khidmat Negara. Ulasan Pemeriksaan Perubatan ( Sila catatkan masaalah kesihatan yang diperakui pelatih dan penemuan pemeriksaan klinikal) ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ii.

1 Peserta yang terpilih untuk menyertai PLKN akan diberitahu melalui Notis Pemberitahuan Peserta (NPP).3 Calon yang tidak mempunyai masalah kesihatan yang nyata. 3.2 Pegawai Perubatan yang akan menjalankan pemeriksaan Perubatan perlulah memastikan Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09) telah diisi lengkap dan dengan jujur oleh calon. Proses Pemeriksaan Perubatan Peserta PLKN 3.2 Rujukan calon kepada Pakar Perubatan boleh dilakukan jika Pegawai Perubatan tidak pasti masalah kesihatan calon atau tidak pasti akan status kesihatan calon. Perakuan Kesihatan Peserta PLKN 2.3 Pegawai Perubatan yang menjalankan permeriksaan perubatan ke atas calon perlulah merekodkan hasil pemeriksaan berserta komen tambahan jika perlu ke dalam Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09). 3.1 Pegawai Perubatan perlu melengkapkan bahagian keputusan pada Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dengan menyatakan sebab jika calon didapati Tidak Layak/ Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. dengan sendirinya perlu pergi terus ke klinik-klinik kesihatan kerajaan/ klinik Angkatan Tentera Malaysia yang berhampiran untuk diperiksa keadaan kesihatan/ penyakitnya oleh Pegawai Perubatan. 4.1 Mana-mana calon yang mengisytiharkan bermasalah kesihatan. .GARIS PANDUAN TATACARA PENGENDALIAN PEMERIKSAAN PERUBATAN PESERTA PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) OLEH PEGAWAI PERUBATAN DAN PAKAR PERUBATAN 1. 2. Keputusan Pemeriksaan 4. 4. 4. 2. Status kesihatan peserta adalah bergantung kepada penilaian Pegawai Perubatan (medical judgement) atas setiap individu. Hanya seorang Pegawai Perubatan diperlukan membuat perakuan iaitu sama ada calon didapati Layak. tidak perlu menjalani pemeriksaan perubatan dan perlu mendaftar ke kem latihan seperti yang diarahkan.2 Borang Pemeriksaan Perubatan Calon Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:02/Pin 5/09) 2.4 Carta alir di muka surat 3 Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) boleh dirujuk sebagai garispanduan bagi membuat keputusan klinikal hasil pemeriksaan perubatan calon PLKN. Tidak Layak atau Tangguh.3 Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan pemeriksaan perlu menurunkan tandatangan dan cop rasmi pada ruang yang disediakan pada Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09). Pakar Perubatan yang membuat pemeriksaan ke atas calon hendaklah melengkapkan ruang yang disediakan di Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dengan menyatakan sebab jika calon didapati Tidak Layak atau Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara.2 Calon dikehendaki mengisi Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan Ke Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:01/Pin 5/09) yang disertakan bersama NPP.1 Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:01/Pin 5/09) 1. 3. 3. Borang Perakuan dan Pemeriksaan Pemeriksaan perubatan calon Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah dengan menggunakan borang-borang seperti berikut : 1.

CARTA ALIR PEMERIKSAAN PERUBATAN PESERTA PLKN Terima NPP Calon menerima Notis Pemberitahuan Peserta dari JLKN Calon Isi Borang Perakuan Kesihatan Isi Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09) Tiada Masalah Kesihatan Ada Lapor diri Ke Kem PLKN Ke Klinik Kesihatan Kerajaan / RSAT Pegawai Perubatan menjalankan Pemeriksaan Perubatan Bawa Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/ Pin 5/09). Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dan dokumen rawatan lain yang diperlukan Tiada Masalah Kesihatan Ada Layak Tidak Pasti Pegawai Perubatan Lengkapkan Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN Rujuk Pakar Perubatan Tidak Layak Pegawai Perubatan menjalankan Pemeriksaan Perubatan Tentukan Status Kesihatan Tangguh Tandatangan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN Lengkapkan Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN & nyatakan sebab A Tiada Masalah Kesihatan Tandatangan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN Ada B A B Calon yang layak melapor ke kem seperti diarahkan Calon menghantar Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09) dan Borang Pemeriksaan perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) ke JLKN .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->