Anda di halaman 1dari 6

*SULIT

Pengajian Am K1

25 JULAI 2012

15. Yang manakah bentuk kerjasama yang ditekankan melalui ASEAN+3? I. II. III. IV. A. B. C. D. Pengawalan senjata nuclear di rantau ASIA Kerjasama pembangunan saintifik dan teknikal Pembangunan ekonomi, sosial dan sumber manusia Pembentukan zon ketenteraan serantau I dan II II dan IV II dan III III dan IV

16. Eratkan kerjasama ekonomi dengan negra-negara benua Afrika Berkongsi pengalaman membasmi kemiskinan dan pelaksanaan program Transformasi Ekonomi Malaysia

Pernyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. Forum Serantau ASEAN Dialog Antarabangsa Langkawi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

17. Yang manakah yang benar tentang tindakan Malaysia dalam hal ehwal diplomatic serantau dan antarabangsa? I. II. III. IV. A. B. C. D. Mencadangakan tindakan ketenteraan terhadap Korea Utara dalam isu senjata nuklear Mengutuk keganasan dan pencerobohan Israel di Tebing Barat dan Gaza Menyertai misi pengaman Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu di Lubnan dan Timur Leste Menuntut hak sepenuhnya ke atas Kepulauan Spartly I dan II II dan IV II dan III II dan IV

*SULIT

Pengajian Am K1

25 JULAI 2012

18. Konflik dan pembunuhan di negara afrika seperti Libya dan Sudan Isu lanun di laut antarabangsa

Isu di atas dibincangkan dalam A. B. C. D. Kumpulan Lapan (G8) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

19. X Kerjasama Pasaran Kewangan dan Makanan Halal Matlamat Pertubuhan Y Pembangunan dan Kerjasama Serantau Z Kerjasama Teknikal Malaysia

Yang manakah benar tentang matlamat dan pertubuhan berikut? ASEAN X Y Z Y Kerjasama Selatan-Selatan Y Z X X Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) Z X Y Z

A. B. C. D.

20. Perkara Berkongsi pengalaman membasmi kemiskinan dan pembangunan ekonomi II Deklarasi Kuala Lumpur, 2003. Pegang pada prinsip berkecuali III ZOPFAN dan SEANWFZ I IV Masalah mangsa perang Darfur dan pembunuhan rakyat Libya yang menentang kerajaan P Pertubuhan dan isi kandungan Dialog Antarabagsa Langkawi (LID)

Q R S

Kerjasama politik ASEAN Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Gerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

*SULIT

Pengajian Am K1

25 JULAI 2012

Berdasarkan jadual di atas, padankan perkara-perkara dengan pertubuhan yang betul P I IV II I Q IV I IV III R III II I IV S II III III II

A. B. C. D.

21. Bapa Pemaustatin tetap dan sedang memohon hak kewarganegaraan Ibu Warganegara Malaysia dan menjadi pemastautin tetap Australia Anak dilahirkan di Malaysia

Apakah taraf kewarganegaraan anak di atas? A. B. C. D. Pemastautin tetap Warganegara secara kemasukan Warganegara secara pendaftaran Warganegara secara kuat kuasa undang-undang

22. Penyebaran fitnah melalui Laman Web Sosial (SMS) Badan X ialah A. B. C. D. Polis Diraja Malaysia Perbadanan Pembangunan Multimedia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Unit Khas Teknologi Tinggi Badan X membuat siasatan Badan Y membuat tangkapan Individu terlibat didakwa di mahkamah

23. Yang manakah yang tertakluk kepada kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong? A. Mengeluarkan nasihat tentang perjalanan pentadbiran kerajaan B. Melantik Ketua Hakim Negara C. Memperkenan pindaan Perlembagaan Persekutuan D. Menolak permintaan dan pembubaran Parlimen

*SULIT

Pengajian Am K1

25 JULAI 2012

24. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah benar tentang jawatan Perdana Menteri? I. Beliau juga boleh menjadi Ketua Eksekutif Kerajaan Negeri II. Seorang Ahli Dewan Rakyat III. Mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong IV. Dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilihan raya umum A. B. C. D. I dan IV I dan II II dan III III dan IV

25. Di antara agensi dan badan pentadbiran yang berikut, yang manakah yang mempunyai peranan yang sama di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan? Peringkat Negeri Peringkat Persekutuan I Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Jabatan Perdana Menteri II Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Jabatan Peguam Negara III Pejabat Kemajuan Negeri Unit Kerjasama Awam Swasta(UKAS) IV Pejabat Kewangan Negeri Perbendaharaan A. B. C. D. I dan II I dan III II dan III II dan IV

26. Yang manakah benar tentang matlamat dan pertubuhan berikut? Matlamat Agensi X Y Z Meningkatkan mutu Kawal pelaksanaan projek Kendalikan PEMUDAH dan khidmat kaunter dan pembangunan menggubal dasar dan strategi penyampaian awam kerjasama awam-swasta (PPP) Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU) A. B. C. D. X Y Z Y Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Y Z X X Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) Z X Y Z

*SULIT

Pengajian Am K1

25 JULAI 2012

27. Antara yang berikut, yang manakah tugas utama Ketua Setiausaha Kementerian? I. Menjadi pentadbir utama bagi sesebuah kementerian II. Mewakili menteri dalam persidangan Parlimen III. Menentukan jabatan di bawah kementeriannya berfungsi dengan cekap dan berkesan IV. Memutuskan segala dasar bagi sesebuah kementerian A. B. C. D. I dan II I dan III II dan IV III dan IV

28. Antara perkara yang berikut, yang manakah di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri? I. Permit mengadakan perhimpunan di tempat awam II. Permit perniagaan di Malaysia III. Pengeluaran kerakyatan kepada permastautin tetap IV. Perintah hukuman terhadap penjenayah yang mengancam keselamatan negara A. B. C. D. I dan III I dan IV II dan III II dan IV

29. Yang manakah antara yang berikut yang benar tentang jawatan dan kuasa pelantikannya? Jawatan Dilantik oleh I Ahli Panel Suruhanjaya Siasatan Diraja Yang di-Pertuan Agong II Pengerusi Eksekutif KWSP Menteri Kewangan III Peguam Negara Kabinet IV Ketua Pembangkang Dewan Rakyat Perdana Menteri A. B. C. D. I dan II I dan III II dan IV III dan IV

*SULIT

Pengajian Am K1

25 JULAI 2012

30. Antara majlis-majlis yang berikut, yang manakah yang ditubuhkan dengan tujuan untuk mengadakan pertalian dan penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri? I. Majlis Kewangan Negara II. Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan III. Majlis Keselamatan Negara IV. Majlis Tindakan Ekonomi Negara A. B. C. D. I dan II I dan III II dan IV III dan IV

31. Yang manakah persamaan kuasa antara Raja dengan Yang Dipertua Negeri? I. Melantik waris takhta, permaisuri dan pemangku ketua negeri II. Merasmi dan membubarkan Dewan Undangan Negeri III. Melaksanakan tugas sebagai ketua agama Islam negeri IV. Melantik atau memecat ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri A. B. C. D. I dan II I dan III II dan IV III dan IV