Anda di halaman 1dari 31

1

SULIT*

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEMESTER 3


2019
SSIJB

BAHAGIAN A [ 15 markah]

Jawab semua soalan.

1. Yang manakah faktor penting yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia
pada zaman Tunku Abdul Rahman?
I. Peningkatan pengaruh komunis.
II. Hubungan dengan negara China.
III. Konfrontasi Malaysia-Indonesia.
IV. Kepentingan negara-negara membangun.
A. I dan III C. II dan III
B. I dan IV D. II dan IV

2. Prinsip yang menjadi amalan Malaysia dalam melaksanakan dasar luar adalah
I. Menghormati kedaulatan setiap negara.
II. Mengutamakan kestabilan ekonomi serantau.
III. Mengadakan hubungan tanpa mengira ideologi.
IV. Meningkatkan kepentingan pertahanan dan ketenteraan.
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

3. Yang manakah matlamat penubuhan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara


(ASEAN)?
I. Mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta menikmati kemakmuran
bersama.
II. Mengakui persamaan semua ras, agama dan negara.
III. Menyelesaikan masalah bersama melalui persidangan ketua-ketua negara
anggota.
IV. Memupuk kerjasama dan mengembang kepentingan bersama dalam ekonomi,
sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
2
SULIT*

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV.

4. Yang manakah Piagam ASEAN yang ditermeterai semasa Sidang Kemuncak ke-13 di
Singapura?
I. Membangunkan modal insan menerusi kerjasama dalam pendidikan.
II. Tidak campur tangan dalam masalah negara anggota.
III. Membentuk hubungan harmoni antarabangsa.
IV. Mendaulatkan keutuhan wilayah sesebuah negara.
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan I

5.  Mengurangkan kemiskinan dan jurang pendapatan.


 Membaiki kualiti hidup di serata rantau negara ASEAN.

Penyataan di atas merujuk objektif


A. Komuniti Sosial ASEAN.
B. Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
C. Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC)
D. Pertumbuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia.

6. Yang manakah berikut merupakan matlamat kerjasama dalam ASEAN + 3?


I. Mewujudkan kerjasama dalam politik.
II. Mewujudkan kerjasama dalam perdagangan.
III. Mewujudkan kerjasama dalam keselamatan.
IV. Mewujudkan kerjasama dalam perusahaan kecil dan sederhana
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
3
SULIT*

7. Yang manakah berikut isu yang pernah disuarakan oleh Malaysia dalam Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu?
A. Kerangka kewangan antarabangsa.
B. Mewujudkan kawasan perdagangan bebas.
C. Menghapuskan kuasa veto yang dimiliki oleh lima buah negara.
D. Menyokong tindakan ketenteraan ke atas negara-negara yang dianggap
pengganas.

8. Yang manakah padanan yang betul antara perkara dengan peranan badan-badan tertentu
di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Perkara Agensi PBB
A Membasmi penyakit AIDS Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
B Semua kanak-kanak mendapat makanan Pertubuhan Makanan dan Pertanian
C Penangkapan pemimpin Regim Pol Pot Mahkamah Keadilan Antarabangsa
D Tragedi Darfur di Sudan Mahkamah Jenayah Antarabangsa

9.  Persidangan negara-negara Asia Afrika di Bandung 1955.


 Kerjasama ekonomi dan teknikal dalam kalangan negara berkenaan

Yang manakah merupakan faktor Malaysia menyertai Pergerakan Negara-Negara


Berkecuali?
I. Meningkatkan kerjasama ekonomi.
II. Menyumbang bantuan ketenteraan.
III. Mendaulatkan keutuhan wilayah sesebuah negara.
IV. Menolak kekerasan dalam penyelesaian sengketa politik.
A. I dan II C. II dan III
B. I dan IV D. III dan IV

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
4
SULIT*

10. Yang manakah merupakan sumbangan Malaysia kepada OIC?


I. Menjadi Pengerusi negara-negara OIC pada tahun 2003.
II. Memperjuangkan hak rakyat Palestin untuk memiliki negara mereka sendiri
yang merdeka.
III. Menganjurkan kejohanan sukan negara-negara OIC pada tahun 1995.
IV. Perdana Menteri Malaysia yang pertama menjadi Setiausaha Agung Sekretariat
OIC yang pertama.
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

11. Yang manakah keputusan yang dicapai dalam Mesyuarat Ketua Negara Komanwel
(CHOGM) di Kuala Lumpur pada tahun 1989?
I. Mengehadkan penggunaan nuklear.
II. Meningkatkan kualiti alam sekitar.
III. Membanteras penyalahgunaan dadah
IV. Membanteras aktiviti pemerdagangan orang.
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

12.  Rundingan membentuk negara-negara perindustrian.


 Lahir daripada Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCTAD)

Pernyataan berikut benar tentang


A. Dialog Utara Selatan.
B. Suruhanjaya Selatan-Selatan.
C. Kerjasama Selatan-Selatan
D. Persidangan Ekonomi Asia Pasifik.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
5
SULIT*

13. Sebuah pergerakan telah ditubuhkan bagi mempercepatkan pelaksanaan program-


program Kerjasama Selatan-Selatan

Penyataan di atas merujuk kepada pergerakan


A. G-7 C. G-77
B. G-15 D. Kumpulan Membangun 8

14. Masyarakat antarabangsa telah mengiktirafkan Malaysia sebagai sebuah negara


yang komited dalam memulihara alam sekitar global, terutamanya dengan
pemuliharaan lapisan izin global
Yang manakah yang bersesuaian dengan penyataan di atas?
A. Protokol Kyoto.
B. Protokol Madrid
C. Protokol Montreal
D. Protokol Cartagena

15. Yang manakah langkah Malaysia bagi mengatasi isu Islamofobia di peringkat
antarabangsa?
A. Menyekat kebebasan media berunsur keagamaan.
B. Memusnahkan pusat gerakan kegiatan keganasan.
C. Melaksanakan konsep wasatiyah dalam Islam.
D. Bekerjasama dengan Interpol memburu pengganas.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
6
SULIT*

Bahagian B [15 markah]


Jawab satu soalan sahaja
16. Dengan berpandukan pola nilai import mengikut jenis barangan utama dalam carta di
bawah, berikan ulasan anda tentang cabaran Malaysia dalam mengurangkan import di negara
ini.

MALAYSIA : NILAI IMPORT MENGIKUT JENIS BARANGAN UTAMA


BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018
300000
285583
276278
266470
250000
Nilai Barangan Import (RM Juta)

200000
129164
112611 122460
150000
38857 66004
114904
36091 105022
100000 86047

50911 44684
50000 46662

0
2016 2017 2018
Tahun

Jentera dan kelengkapan pengangkutan barang dan alat keluaran kilang makanan bahan api lain-lain

Sumber : Kementerian Perdagangan


antarabangsa dan Industri (MITI)

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
7
SULIT*

17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, ulaskan faktor yang menyebabkan keadaan
jumlah kemasukan penjenayah warga asing dari negara ASEAN terpilih yang ditangkap bagi
suku terakhir tahun 2018.

MALAYSIA : BILANGAN PENJENAYAH WARGA ASING DARI


NEGARA ASEAN TERPILIH YANG DITANGKAP BAGI SUKU
TERAKHIR TAHUN 2018
BULAN Bilangan Penjenayah warga Asing
NEGARA (orang) Jumlah
Oktober November Disember
Filipina 15 21 69 105
Thailand 75 156 183 414
Indonesia 170 210 259 639
Singapura 20 32 38 90
Lain-lain 23 34 60 117
Jumlah 357 453 555 1365

sumber : dipetik dan diubahsuai


daripada PDRM, 2018

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
8
SULIT*

BAHAGIAN C
[50 markah]

Pilih dua daripada soalan di bawah dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

1. Keganasan antarabangsa telah menjadi suatu isu global pada zaman moden ini. kegiatan
keganasan telah meninggalkan kesan kepada sesebuah negara. Kerajaan Malaysia
sentiasa komited dan bersungguh-sungguh menangani masalah ini dengan mengambil
tindakan sewajarnya untuk membendung ancaman kegiatan keganasan ini. Bincangkan

2. Walaupun ASEAN dilihat berupaya memupuk keharmonian dalam kalangan negara


anggota, namun begitu, pertubuhan serantau ini berhadapan dengan cabaran untuk
memajukan ekonomi dan mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau. Jelaskan
cabaran-cabaran tersebut.

3. Usaha Malaysia menjadi hab halal global boleh menjadi kenyataan kerana negara
mempunyai potensi untuk menjadi negara pengeluar produk halal dunia. Walau
bagaimanapun masih wujud pelbagai cabaran kepada Malaysia untuk mencapai
matlamat menjadi hab halal dunia. Bincangkan.

TAMAT

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
9
SULIT*

SKEMA
BAHAGIAN A [ 15 markah]

Jawab semua soalan.

1. Yang manakah faktor penting yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia
pada zaman Tunku Abdul Rahman?
I. Peningkatan pengaruh komunis.
II. Hubungan dengan negara China.
III. Konfrontasi Malaysia-Indonesia.
IV. Kepentingan negara-negara membangun.
A. I dan III C. II dan III
B. I dan IV D. II dan IV

2. Prinsip yang menjadi amalan Malaysia dalam melaksanakan dasar luar adalah
I. Menghormati kedaulatan setiap negara.
II. Mengutamakan kestabilan ekonomi serantau.
III. Mengadakan hubungan tanpa mengira ideologi.
IV. Meningkatkan kepentingan pertahanan dan ketenteraan.
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

3. Yang manakah matlamat penubuhan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara


(ASEAN)?
I. Mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta menikmati kemakmuran
bersama.
II. Mengakui persamaan semua ras, agama dan negara.
III. Menyelesaikan masalah bersama melalui persidangan ketua-ketua negara
anggota.
IV. Memupuk kerjasama dan mengembang kepentingan bersama dalam ekonomi,
sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
A. I dan II C. II dan III
B. I dan IV D. III dan IV.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
10
SULIT*

4. Yang manakah Piagam ASEAN yang ditermeterai semasa Sidang Kemuncak ke-13 di
Singapura?
I. Membangunkan modal insan menerusi kerjasama dalam pendidikan.
II. Tidak campur tangan dalam masalah negara anggota.
III. Membentuk hubungan harmoni antarabangsa.
IV. Mendaulatkan keutuhan wilayah sesebuah negara.
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan I

5.  Mengurangkan kemiskinan dan jurang pendapatan.


 Membaiki kualiti hidup di serata rantau negara ASEAN.

Penyataan di atas merujuk objektif


A. Komuniti Sosial ASEAN.
B. Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
C. Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC)
D. Pertumbuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia.

6. Yang manakah berikut merupakan matlamat kerjasama dalam ASEAN + 3?


I. Mewujudkan kerjasama dalam politik.
II. Mewujudkan kerjasama dalam perdagangan.
III. Mewujudkan kerjasama dalam keselamatan.
IV. Mewujudkan kerjasama dalam perusahaan kecil dan sederhana
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
11
SULIT*

7. Yang manakah berikut isu yang pernah disuarakan oleh Malaysia dalam Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu?
A. Kerangka kewangan antarabangsa.
B. Mewujudkan kawasan perdagangan bebas.
C. Menghapuskan kuasa veto yang dimiliki oleh lima buah negara.
D. Menyokong tindakan ketenteraan ke atas negara-negara yang dianggap
pengganas.

8. Yang manakah padanan yang betul antara perkara dengan peranan badan-badan tertentu
di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Perkara Agensi PBB
A Membasmi penyakit AIDS Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
B Semua kanak-kanak mendapat makanan Pertubuhan Makanan dan Pertanian
C Penangkapan pemimpin Regim Pol Pot Mahkamah Keadilan Antarabangsa
D Tragedi Darfur di Sudan Mahkamah Jenayah Antarabangsa

9.  Persidangan negara-negara Asia Afrika di Bandung 1955.


 Kerjasama ekonomi dan teknikal dalam kalangan negara berkenaan

Yang manakah merupakan faktor Malaysia menyertai Pergerakan Negara-Negara


Berkecuali?
I. Meningkatkan kerjasama ekonomi.
II. Menyumbang bantuan ketenteraan.
III. Mendaulatkan keutuhan wilayah sesebuah negara.
IV. Menolak kekerasan dalam penyelesaian sengketa politik.
A. I dan II C. II dan III
B. I dan IV D. III dan IV

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
12
SULIT*

10. Yang manakah merupakan sumbangan Malaysia kepada OIC?


I. Menjadi Pengerusi negara-negara OIC pada tahun 2003.
II. Memperjuangkan hak rakyat Palestin untuk memiliki negara mereka sendiri yang
merdeka.
III. Menganjurkan kejohanan sukan negara-negara OIC pada tahun 1995.
IV. Perdana Menteri Malaysia yang pertama menjadi Setiausaha Agung Sekretariat
OIC yang pertama.
A. I dan II C. II dan III
B. I dan IV D. III dan IV

11. Yang manakah keputusan yang dicapai dalam Mesyuarat Ketua Negara Komanwel
(CHOGM) di Kuala Lumpur pada tahun 1989?
I. Mengehadkan penggunaan nuklear.
II. Meningkatkan kualiti alam sekitar.
III. Membanteras penyalahgunaan dadah
IV. Membanteras aktiviti pemerdagangan orang.
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

12.  Rundingan membentuk negara-negara perindustrian.


 Lahir daripada Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCTAD)

Pernyataan berikut benar tentang


A. Dialog Utara Selatan.
B. Suruhanjaya Selatan-Selatan.
C. Kerjasama Selatan-Selatan
D. Persidangan Ekonomi Asia Pasifik.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
13
SULIT*

13. Sebuah pergerakan telah ditubuhkan bagi mempercepatkan pelaksanaan program-


program Kerjasama Selatan-Selatan

Penyataan di atas merujuk kepada pergerakan


A. G-7 C. G-77
B. G-15 D. Kumpulan Membangun 8

14. Masyarakat antarabangsa telah mengiktirafkan Malaysia sebagai sebuah negara


yang komited dalam memulihara alam sekitar global, terutamanya dengan
pemuliharaan lapisan izin global
Yang manakah yang bersesuaian dengan penyataan di atas?
A. Protokol Kyoto. C. Protokol Montreal
B. Protokol Madrid D. Protokol Cartagena

15. Yang manakah langkah Malaysia bagi mengatasi isu Islamofobia di peringkat
antarabangsa?
A. Menyekat kebebasan media berunsur keagamaan.
B. Memusnahkan pusat gerakan kegiatan keganasan.
C. Melaksanakan konsep wasatiyah dalam Islam.
D. Bekerjasama dengan Interpol memburu pengganas.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
14
SULIT*

Bahagian B [15 markah]


Jawab satu soalan sahaja
16. Dengan berpandukan pola nilai import mengikut jenis barangan utama dalam carta di bawah,
berikan ulasan anda tentang cabaran Malaysia dalam mengurangkan import di negara ini.

MALAYSIA : NILAI IMPORT MENGIKUT JENIS BARANGAN UTAMA


BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018
300000
285583
276278
266470
250000
Nilai Barangan Import (RM Juta)

200000
129164
112611 122460
150000
38857 66004
114904
36091 105022
100000 86047

50911 44684
50000 46662

0
2016 2017 2018
Tahun

Jentera dan kelengkapan pengangkutan barang dan alat keluaran kilang makanan bahan api lain-lain

Sumber : Kementerian Perdagangan


antarabangsa dan Industri (MITI)

2016 2017 2018 perubahan


Jentera dan kelengkapan 266470 276378 285583 Meningkat
pengangkutan
Barang dan alat keluaran kilang 112611 122460 129164 Meningkat
Makanan 36091 38857 66004 Meningkat
Bahan galian 86047 105033 114904 Meningkat
Lain-lain 50911 46662 44684 Merosot
Jumlah 552130 599261 630468 meningkat

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
15
SULIT*

Idea A – antara tahun


1 Nilai Eksport meningkat 1. Jentera dan kelengkapan pengangkutan
- Jentera dan 2016 – RM 266 470 juta
kelengkapan 2018 – RM 285 583 juta
pengangkutan Peratus perubahan – 7.17 %
- Barang dan alat Perbezaan nilai eksport – RM 19 113 juta
keluaran kilang
- Makanan 2. Barang dan alat keluaran kilang
- bahan api 2016 – RM 112 611 juta
2018 – RM 129164 juta
Peratus perubahan – 14.70 %
Perbezaan nilai eksport – RM 16 553 juta

3. Makanan
2016 – RM 36 091juta
2018 – RM 66 004 juta
Peratus perubahan – 82.88 %
Perbezaan nilai eksport – RM 29 913 juta
2 Nilai Import merosot 2016 – RM 50 911 Juta
- lain-lain import 2019 – RM 44 684 juta
Peratus perubahan – 12.23 %
Perbezaan nilai import – RM 6 227juta
Idea B – dalam tahun
5 Dalam Tahun Import Paling tinggi
2016 - Jentera dan kelengkapan pengangkutan
- RM 266 470 juta
- 48.26% daripada jumlah Import RM 552130 juta

Import paling rendah


- makanan
- RM 36 091 juta
- 6.54 % daripada jumlah Import RM 552130 juta

Idea C – cabaran mengurangkan import


6. Penggunaan teknologi yang - kekurangan jentera dan mesin untuk proses
masih rendah dalam sektor pengeluaran
pengeluaran - produktiviti rendah
- sukar bersaing dengan produk import
7. Kekurangan industri sokongan - industri sokongan penting untuk menyokongan
/ IKS sektor pengeluaran terutama pengeluaran
barangan pengguna
- kekurangan industri sokongan menyebabkan
industri utama terpaksa mengimport bahan
keperluan dalam pengeluaran
- keadaan ini akan mengakibatkan produk
tempatan sukar bersaing terutama dari segi
harga

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
16
SULIT*

8. Masyarakat lebih - masyarakat merasakan produk import lebih


mengutamakan produk import berkualiti
- jenama import lebih meyakinkan
- jenama import mempunyai nilai komersil yang
tinggi
- menganggap produk import lebih berprestij dan
membanggakan
- kurang kesedaran patriotik/ cinta akan negara
9. Kekurangan pilihan barangan - produk barangan pengguna keluaran tempatan
pengguna di pasaran agak terhad
- sesetegah produk tempatan
10 kesedaran membeli barangan - menganggap barangan tempatan tidak setanding
tempatan rendah / barangan import
-
11 Masyarakat tempatan kurang - masyarakat tempatan kurang kecenderungan
berminat menceburi bidang menceburi bidang pertanian dan penternakan
pengeluaran makanan - tidak sanggup menanggung risiko

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
17
SULIT*

17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, ulaskan faktor yang menyebabkan keadaan jumlah
kemasukan penjenayah warga asing dari negara ASEAN terpilih yang ditangkap bagi suku terakhir
tahun 2018.

MALAYSIA : BILANGAN PENJENAYAH WARGA ASING DARI


NEGARA ASEAN TERPILIH YANG DITANGKAP BAGI SUKU
TERAKHIR TAHUN 2018

Bilangan Penjenayah warga Asing


(orang) Jumlah
Oktober November Disember
Filipina 15 21 69 105
Thailand 75 156 183 414
Indonesia 170 210 259 639
Singapura 20 32 38 90
Lain-lain 23 34 60 117
Jumlah 357 453 555 1365

sumber : dipetik dan diubahsuai daripada PDRM, 2018

Bil Idea
1. Jumlah meningkat Oktober – 357 orang
Disember – 555 orang
Perbezaan bilangan penjenayah – 198
Peratus 55.46%
2. Jumlah Paling tinggi – Indonesia
Jumlah penjenayah - 639 orang
Peratus - 46.8 peratus daripada jumlah keseluruhan 1365
orang

Paling rendah – singapura


Jumlah penjenayah – 90 orang

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
18
SULIT*

Pertus – 6 59 % daripada jumlah keseluruhan 1365 orang


Faktor kemasukan penjenayah warga asing
3 Sempadan negara yang - luas / panjang
panjang - sukar dikawal
4 Kawalan di pintu masuk - kekuarangan kaki tangan
kurang berkesan/ kurang - rondaan tidak dilakukakan dengan lebih efisien
mantap - wujud penyelewengan dan rasuah
5 Desakan hidup - tidak mendapat pekerjaan
- dokumen perjalanan tidak sah/ tidak lengkap
- prosedur yang sukar dan pengetahuan yang cetek
6 Dianiayai majikan - cenderung untuk balas dendam
- tidak dibayar gaji
- didera fizikal

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
19
SULIT*

18. Keganasan antarabangsa telah menjadi suatu isu global pada zaman moden ini. kegiatan
keganasan telah meninggalkan kesan kepada sesebuah negara. Kerajaan Malaysia sentiasa komited
dan bersungguh-sungguh menangani masalah ini dengan mengambil tindakan sewajarnya untuk
membendung ancaman kegiatan keganasan ini. Bincangkan

Pengenalan:
Kegiatan keganasan antarabangsa telah semakin meningkat sehingga meninggalkan kesan kepada
sesebuah negara. Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan sewajarnya dalam menangani
ancaman kegiatan keganasan ini.
Bil. Idea / Isi utama Huraian
KESAN KEGANASAN ANTARABANGSA
Keselamatan rakyat - Tindakan keganasan yang dilakukan menyebabkan nyawa
terancam rakyat terancam.
1. - Perbuatan pengeboman akan mencederakan nyawa
manusia.
- Sebagai contoh pengeboman kafe di Puchong Selangor oleh
kumpulan Daesh. –Mencederakan
beberapa orang pengunjung terutama warga negara asing.
- Pelabur tidak berani melabur apabila berlaku keganasan di
sesebuah negara.
- Pelabur akan menarik semula pelaburan dari negara
2. Ekonomi negara terjejas. tersebut.
- Sebagai contoh, ekonomi Indonesia terjejas dengan teruk
apabila keganasan mencetuskan pembunuhan yang kejam di
negara tersebut.
- Serangan pengganas terhadap Pusat Dagangan Dunia
(WTC) di Amerika Syarikat menyebabkan harga saham
seluruh dunia jatuh.
- Pengeboman oleh kumpulan pengganas terhadap tempat
3. Industri pelancongan tumpuan pelancong spt kelab malam atau tempat
terjejas. keagamaan.
- Kematian atau kecederaan yang dialami oleh pelancong
menakutkan pelancong luar melawat negara tersebut.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
20
SULIT*

- Amaran merah akan dikeluarkan oleh negara-negara lain


untuk memberitahu kepada rakyat mereka supaya tidak
melancong ke negara terlibat.
- Sebagai contoh pengeboman tokong di Bangkok Thailand
yang menyebabkan kedatangan pelancong luar merosot. ke
negara tersebut.
- Keganasan yang dilakukan menyebabkan berlakunya huru
4. Imej negara terjejas hara dalam sesebuah negara.
- Penyiaran keadaan ini oleh media massa antarabangsa.
- Menjejaskan nama baik negara, menggambarkan kegagalan
kerajaan mengawal keamanan negara.
- Rakyat negara tersebut dianggap sebagai pengganas
walaupun bukan semuanya.
- Menyusahkan rakyat apabila melancong ke negara lain.
5. Pembangunan negara - Kerajaan sentiasa memberi tumpuan kepada pembanguna
terjejas negara ntuk kesejahteraan rakyat
- namun jika isu keganasan wujud dalam sesebuah negara,
kerajaan terpaksa menumpukan kepada usaha membenteras
keganasan.
- masa dan tumpuan akan dihalakan kepada isu keganasan.
- apa lagi perancangan perbelanjaan pembangunan juga akan
terjejas.
- negara akan kerugian
TINDAKAN MENANGANI ANCAMAN KEGIATAN KEGANASAN OLEH KERAJAAN
MALAYSIA.
- Kerjasama antara negara Malaysia, Indonesia dan Australia
digerakkan khususnya dalam berkongsi maklumat risikan
yang berkaitan dengan kegiatan keganasan.
- Perjanjian persefahaman dengan negara lain spt Perancis
5. Mengukuhkan/mengadakan/ untuk meningkatkan keupayaan risikan khususnya dalam
Kerjasama antara negara. menangani militan Islamic State (IS)

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
21
SULIT*

- Kerjasama ini berjaya mengurangkan risiko pergerakan


pengganas merentasi sempadan untuk menjadikan Malaysia
sebagai pusat transit.
- Memantau kegiatan orang yang menyokong aktiviti
6. Meningkatkan/ pelampau melalui media alternatif.
memantapkan/ - mengawal/ mengenalpasti sebaran maklumat dan propaganda
langkah pencegahan yang boleh mempengaruhi pemikiran masyarakat dan
menyokong aktiviti keganasan mesti disekat.
- Menggunakan peruntukan undang-undang sedia ada untuk
mencegah kegiatan keganasan daripada bertapak di Malaysia.
- Menangkap mereka yang menyokong kumpulan Daesh
melalui maklumat yang didapati melalui laman sosial.
- Kerajaan menguatkuasakan Akta Pencegahan Keganasan
7. Meningkatkan/ 2015 bagi memerangi aktiviti militan spt Islamic State (IS)
memperkasakan dan Daesh.
penguatkuasaan undang- - Usaha menahan sesiapa yang menyokong IS atau yang
undang berusaha untuk membawa masuk ideologi berkenaan ke
Malaysia.
- Bagi meningkatkan keberkesanan akta, latihan dan
penguatkuasaan pelbagai kemahiran dan taktik perlu
ditekankan kepada pihak penguatkuasa spt polis dan tentera.
- Melalui media massa, kempen dilakukan untuk
8 Meningkatkan kesedaran menyedarkan rakyat bahawa aktiviti keganasan boleh
masyarakat. merosakkan keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati
kini.
- Mengadakan forum dan seminar untuk memberikan
maklumat yang jelas tentang kewujudan dan perjuangan
kumpulan pengganas kepada masyarakat.
- Menuntut tindakan masyarakat untuk menyalurkan
maklumat yang berkaitan dengan penglibatan individu dan
kegiatan keganasan kepada pihak berwajib.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
22
SULIT*

- Kerajaan Malaysia menangani perjanjian pertukaran


9. Pertukaran / Ekstradisi pengganas yang telah melakukan keganasan dalam
pengganas Malaysia yang melarikan diri ke luar negara.
- Individu yang terlibat dihantar balik ke Malaysia untuk
dibicarakan di mahkamah Malaysia.
- Jika di sabitkan kesalahan akan dipenjarakan di Malaysia.

10.. Memperkenalkan/ - Kerajaan Malaysia mengamalkan fahaman sederhana dalam


mengamalkan Fahaman pelbagai bidang politik, agama, ekonomi dan hubungan
kesederhanaan sosial antarabangsa.
- Penubuhan Gerakan Kesederhanaan Global (GMM)
mengubah tanggapan salah terhadap isu keganasan.
- Timbulnya Islamfobia, Malaysia mengambil pendekatan
sederhana melalui Islam dan penganutnya mempunyai sikap
toleransi dan penyayang.

Kesimpulannya, Malaysia mengamalkan pendekatan menolak keganasan antarabangsa tidak kira


siapa yang melakukannya. Pendekatan sederhana dilaksanakan dalam pelbagai perkara supaya
keamanan dan keselamatan negara terjamin.
Idea : 2 + 3 / 3 + 2 (Kesan keganasan militant / Menangani ancaman keganasan oleh kerajaan
Malaysia)

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
23
SULIT*

19. Walaupun ASEAN dilihat berupaya memupuk keharmonian dalam kalangan negara anggota,
namun begitu, pertubuhan serantau ini berhadapan dengan cabaran untuk memajukan ekonomi
dan mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau. Jelaskan cabaran-cabaran tersebut.

Pendahuluan:
Pertubuhan serantau ini masih menghadapi cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi dan
mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau.
BIL IDEA HURAIAN
A. CABARAN MEMAJUKAN EKONOMI
- Kebanyakan negara anggota ASEAN mengeluarkan produk
1 Persaingan dalam pertanian yang sama seperti getah, kelapa, koko, minyak sawit
pasaran komoditi yang menjadi komoditi kepada banyak negara anggota ASEAN.
- Hal ini disebabkan oleh keadaan cuaca dan iklim yang sama
mempengaruhi jenis komoditi yang dikeluarkan.
- Keadaan ini menjadikan negara-negara anggota berusaha merebut
pasaran yang sama pada peringkat antarabangsa.
- Apabila wujudnya pasaran bebas dalam kalangan negara anggota,
menyebabkan masing-masing akan mementingkan kepentingan
komoditi negara sendiri demi menjana pendapatan negara yang
pastinya akan menyebabkan berlakunya ketidakadilan.
- Pemimpin negara anggota perlu bijak menangani persaingan ini
gar tidak mengeruhkan hubungan negara anggota.

2 Kemunculan kumpulan /  Kesatuan Eropah (EU) mengamalkan skim tarif mata wang yang
pertubuhan/ kerjasama/ sama (Euro) serta tidak menggalakkan pelaburan asing ke negara
ikatan/ perjanjian itu.
ekonomi serantau /  Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico (NAFTA) merancang skim
antarabangsa tarif yang sama.
 Kemunculan kumpulan ekonomi ini menjadikan ekonomi antara
dua kumpulan negara akan lebih tertutup.
 Hal ini akan menjadi cabaran untuk memasarkan barangan dari
negara ASEAN.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
24
SULIT*

3 Pengurangan permintaan  Pengurangan permintaan pasaran dunia terhadap sumber bahan


pasaran dunia terhadap utama seperti bijih timah, getah asli menyebabkan menjejaskan
sumber bahan utama pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN kerana negara
ASEAN kaya dengan bahan-bahan mentah ini.
 Keadaan ini menyebabkan negara-negara ASEAN terpaksa
memberi perhatian kepada pengeluaran sektor perkilangan &
perkhidmatan.
 Namun begitu, negara maju mempunyai kelebihan ekonomi dalam
segi kos pengeluaran & kecanggihan teknologi.
 Pengeluaran & pemasaran produk yang sama menyebabkan
persaingan yang sengit bukan sahaja antara negara anggota tetapi
juga antara negara anggota dengan negara maju.
 Sebagai contoh, pengeluaran barangan elektrik, sudah pastinya
ramai pengguna akan membeli barangan daripada pengeluaran
negara maju yang diperakui lebih bermutu ditambah lagi harganya
yang kompetitif.

4 Pergantungan kepada  Negara-negara ASEAN merupakan negara-negara membangun.


negara maju masih Hal ini menyebabkan negara banyak bergantung kepada negara-
berlarutan. negara maju.
 Negara ASEAN bergantung kepada pasaran luar negara seperti
USA, Eropah dan Asia Pasifik.
 Selain itu, negara ASEAN bergantung kepada teknologi moden
dari negara maju seperti Jepun, Korea, Rusia untuk sektor
perindustrian.
 Negara ASEAN juga masih memerlukan pelaburan modal asing
untuk menggerakkan dan memajukan sektor ekonomi seperti
perindustrian, perkhidmatan, pelancongan dan lain-lain.
 Sebagai contoh, Syarikat Seagate, Samsung, Apple banyak
membuka pelaburan syarikat mereka di negara-negara ASEAN.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
25
SULIT*

5 Negara-negara ASEAN  Kegawatan ekonomi dunia telah menjejaskan kedudukan


masih dibebani hutang ekonomi negara anggota ASEAN.
luar negara  Sebagai contoh, negara Indonesia dan Thailand dibebani oleh
hutang luar negara.
 Hal ini berlaku menyebabkan negara-negara ini terpaksa
meminjam wang dari IMF ( International Monetary Fund).
 Kesannya, sehingga sekarang negara-negara ini masih belum
dapat membayar hutang tersebut dan terpaksa mengikut pelan
pembangunan ekonomi yang disarankan oleh IMF yang pastinya
akan dikuasai oleh negara-negara kaya termasuk Amerika
Syarikat, Jepun, Jerman, Britain, Perancis, Itali dan Kanada,
kerana mereka dikatakan mempunyai hak dalam menguruskan
dana IMF.
 Keadaan ini menyebabkan negara kaya bertambah kaya dan negara
miskin semakin tersepit dan seterusnya boleh membantutkan
perkembangan ekonomi di negara-negara A.Tenggara.

B CABARAN MENGEKALKAN KEAMANAN DAN KESTABILAN SERANTAU

6 Persaingan pengaruh  Penglibatan AS di rantau Asia Pasifik semakin ditingkatkan


kuasa besar di Asia melalui Strategi Pangsi Pasifik.
Tenggara / campur  AS telah bertapak di negara-negara Asia Tenggara seperti di
tangan kuasa besar Singapura, Filipina dan Thailand.
 Sebagai contoh, isu Pulau Scarborough yang berlaku antara
Filipina dan China yang telah mengundang penglibatan AS di
rantau Asia. AS telah menggandakan bantuan kepada Filipina bagi
meningkatkan keupayaan tentera Filipina bagi menghadapi kuasa
China kerana Filipina masih mempunyai perjanjian dengan kuasa
besar tersebut..
 Selain itu, pada tahun ini, AS juga telah menempatkan sebuah
kapal perang siri terbaru di Singapura.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
26
SULIT*

 Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan berlakunya perluasan kuasa


besar di Asia Tenggara dan keadaan ini jika tidak ditangani akan
mewujudkan konflik ancaman pertembungan kuasa besar yang
akan menjejaskan ASEAN.

7 Konflik tuntutan wilayah Terdapat banyak pulau di sekitar Asia Tenggara seperti Pulau
Spratly, Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan-Ligitan, Pulau Pisang
dan Pulau Ambalat yang menjadi rebutan negara-negara Asia
Tenggara.
 Sebagai contoh, Pulau Pisang antara Malaysia dan Singapura.
Pulau Spratly pula melibatkan Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei
dan China.
 Negara China semakin agresif menuntut pulau Spratly dan Paracel
tersebut yang dianggap miliknya berdasarkan faktor sejarah dan
bukan peruntukan undang-undang antarabangsa. Negara ini telah
bertindak menempatkan tenteranya di Kepulauan Spratly.
 Situasi ini akan mewujudkan konflik antara sesama negara-negara
Asia Tenggara dan juga negara besar Asia Timur.

8 Masalah politik dalaman  Keamanan dan kestabilan rantau Asia Tenggara boleh tergugat
negara-negara anggota apabila berlakunya politik dalaman negara-negara anggota.
 Sebagai contoh, negara Myamar masih belum mengamalkan
demokrasi dan diperintah oleh junta tentera. Mereka menyekat
kebebasan bersuara tokoh politik wanitanya, Aung San Suu Kyi
dengan tidak mengakui kemenangan parti demokrasi tersebut dan
mengenakan hukuman pengurungan dalam rumah ke atas beliau.
 Kerakusan tentera Myammar amat jelas kelihatan apabila mereka
menyerang sekumpulan sami Buddha yang mengadakan
demonstrasi jalanan membantah pengurangan subsidi petrol
sehingga membebankan rakyat.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
27
SULIT*

 Pergolakan di Selatan Thai berlaku disebabkan oleh krisis majoriti


etnik Melayu beragama Islam yang menuntut hak mereka.
Serangan terbaru di Sg Golok pada hujung September 2011
meletakkan wilayah Selatan Thai dalam keadaan darurat.
 Tragedi ini akan mewujudkan situasi tidak menyenangkan kepada
kalangan negara anggota terutama negara jiran.
 Sebagai contoh terdapat dakwaan Malaysia telah memberi
perlindungan kepada kumpulan-kumpulan penentang Islam Thai
ini.

9 Ancaman anasir  Ancaman anasir luar juga boleh menggugat keamanan dan
luar/puak kestabilan serantau.
pelampau/Lanun  Ancaman sebegini merupakan ancaman yang tidak dapat diduga.
 Sebagai contoh, pencerobohan di Lahad Datu, Timur Sabah oleh
pengganas Sulu. Hubungan keturunan dan keagamaan antara
keturunan Sulu dan Melayu di Selatan Filipina dengan Sabah
menjadi penyebab pencerobohan kawasan di Lahad Datu berlaku.
Pentempuran telah berlaku dengan pengorbanan seramai 16 orang
polis Malaysia dan kematian berpuluh-puluh orang pihak
pengganas.
 Peristiwa ini telah menggugat kestabilan negara dan hubungan
dengan negara Filipina.
 Masalah lanun.
 Kumpulan Abu Sayyaf.

10 Masalah pendatang  Kesempitan hidup di negara asal menyebabkan mereka berhijrah


tanpa izin (PATI) ke negara berhampiran secara tidak sah untuk mencari pekerjaan
.Cth rakyat Indonesia datang ke Malaysia.
 Mereka datang melalui agensi-agensi haram dan terpaksa
menyusup masuk melalui jalan air. Terdapat dalam kalangan
mereka yang menggunakan pas lawatan sosial.
 Pelbagai masalah yang timbul terhadap negara yang dituju iaitu
masalah sosial, pelacuran dan kutu rayau. Kerajaan terpaksa

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
28
SULIT*

berbelanja lebih untuk menghantar mereka kembali ke negara asal


mereka.
 Isu penghantaran semula PATI juga boleh menyebabkan
perselisihan antara negara boleh berlaku.
 Cabaran ini memerlukan kesepakatan antara negara yang terlibat.

Kesimpulannya, cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi dan mengekalkan keamanan dan
kestabilan serantau perlu ditangani untuk kemajuan dan faedah bersama.

Skema : 3+2/2 +3

idea tambahan :

11. penyeludupan dan pemerdagang orang


12. Konflik agama

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
29
SULIT*

20. Usaha Malaysia menjadi hab halal global boleh menjadi kenyataan kerana negara mempunyai
potensi untuk menjadi negara pengeluar produk halal dunia. Walau bagaimanapun masih wujud
pelbagai cabaran kepada Malaysia untuk mencapai matlamat menjadi hab halal dunia. Bincangkan.

BIL IDEA HURAIAN


POTENSI
I1 Malaysia sebagai negara  Pernah menjadi pengerusi OIC yang memberi peluang
Islam contoh/ Malaysia yang luas untuk mendapat sokongan pasaran.
merupakan negara Islam  Menggunakan kelebihan untuk melobi negara-negara
Islam menyokong kempen produk halal global.
 Membuka peluang perdagangan dan ekonomi negara
anggota.
 Malaysia dapat meningkatkan pendapatan.
I2 Mempunyai kepakaran  Pembangunan industri pemakanan dalam kalangan orang
menghasilkan produk halal Islam sudah lama dilaksanakan di Malaysia.
 Mengamalkan pemprosesan berasaskan Good
Manufacturing Product (GMP) dan Islamic
Manufacturing Product (IMP).
 Meyakinkan pengguna domestik dan antarabangsa.
I3 Permintaan Tinggi dari  Penduduk Islam dunia berjumlah 1.6 bilion dan di Asia
negara Islam sebanyak 60% penduduk menyokong produk halal.
 Nilai pasaran produk (2010) telah mencecah hampir RM
8 trilion.
 Membuka peluang ekonomi negara untuk berkembang.
I4 Kesedaran terhadap  Masyarakat Islam dan sesetengah yang bukan Islam
amalan pemakan yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap syariah dalam
sihat dan suci pemakanan.
 Mengutamakan barangan dan makanan yang bersih dan
suci dalam kehidupan dan kesejahteraan hidup dunia dan
akhirat.
I5 Dasar dan sokongan  Mempunyai piawaian produk berlogo HALAL yang
kerajaan dikeluarkan dan dipantau oleh JAKIM.
 Diterima dan diiktiraf oleh negara Islam lain.

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
30
SULIT*

 Mengadakan pameran dan konvensyen ekonomi di luar


negara.
Cabaran
I7 Kesukaran menyediakan  Keupayaan terhad dalam aspek pembangunan sains halal.
prasarana industri halal  Kesukaran untuk membangunan model pelaburan Islam.
 Padangan syariah tentang teknik penyembelihan binatang.
 Aspek tatacara pengilangan dan status GMP dan IMP
yang betul.
I8 Persaingan dengan negara  Negara China, Thailand, Australia dan Brazil turut
pengeluar produk halal mengeluarkan produk halal.
bukan Islam  Menjadi saingan utama berhadapan dengan negara yang
disokong kuasa besar.
 Memperlahankan perkembangan produk halal Malaysia
untuk meluaskan pasaran global.
I9 Pemasaran produk di  Walaupun permintaan tinggi dan pasaran meluas, banyak
negara bukan Islam negara bukan Islam tidak menunjukkan respon positif
untuk mengadakan perjanjian perdagangan.
 Kebanyakan produk dijual kepada negara majoriti Islam.
 Masalah kepada penduduk Islam di negara bukan Islam
untuk mendapatkan produk halal.
I10 Keupayaan penghasilan  Membangunkan produk halal memerlukan kepakaran
produk berskala besar tinggi dari segi ilmu syariah dan sains gunaan terutama
dalam teknologi pemakanan.
 Pengajian di peringkat tinggi tidak ramai yang
menghasilkan graduan Islam dalam bidang sains gunaan
(teknologi pemakanan mengikut syariat Islam).
 Memaksa syarikat menggaji orang bukan Islam.
I11 Keupayaan untuk  Kekurangan dana untuk menghasilkan lebih banyak
menyediakan bantuan produk halal yang boleh dipasarkan ke peringkat
kewangan / Kos antarabangsa.
pengeluaran tinggi

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*
31
SULIT*

 Kos perbelanjaan yang besar bagi meningkatkan kualiti


produk halal Malaysia agar setanding dengan produk halal
negara lain.
 Keupayaan syarikat dan usahawan tempatan untuk
mendapatkan bantuan teknikal daripada syarikat luar
negara.
I12 Menepati standard  Kesukaran menentukan beberapa spesifikasi produk halal
piawaian halal antarabangsa seperti;
antarabangsa 1. Proses penjenamaan produk halal yang boleh diterima
semua masyarakat seluruh dunia.
2. Proses mengaudit dan mengkategorikan produk
mengikut spesifikasi antarabangsa begitu rumit.
 Mencari peluang dan ruang untuk menembusi pasaran
global mengikut piawaian yang ditetapkan.

13. Penyalahgunaan logo halal


14. Penggunaan teknologi rendah

STPM 2018 – 900/3


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*